Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

S TILLER TØFFERE KRAV TIL SKOLEELEVENE Side 79 - 84.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "S TILLER TØFFERE KRAV TIL SKOLEELEVENE Side 79 - 84."— Utskrift av presentasjonen:

1 S TILLER TØFFERE KRAV TIL SKOLEELEVENE Side 79 - 84

2 1. F ORTSETT SETNINGENE 1. Statsminister Jens Stoltenberg … 2. I mange år … 3. I basisfagene … 4. I norsk skole … 5. Disse undersøkelsene … 1. sa i årets nyttårstale at situasjonen var alvorlig, og at innsatsen må økes i norsk skole. 2. har Ringstabekk ungdomsskole vært kjent som reformskolen. 3. har vi/de større fokus på resultater. 4. svinger pendelen (og Aftenposten har snakket med mange skoleledere som underbygger dette). 5. må vi/de bruke som et verktøy for å finne ut hva den enkelte skole må jobbe med for å utvikle seg.

3 2. F ORKLAR DISSE ORDENE OG UTTRYKKENE 1. Pendelen i norsk skole er i ferd med å svinge: 2. satse på: 3. kartlegger: 4. kan ha mye for seg: 5. det slås fast: 1. Situasjonen i norsk skole holder på å endre seg. 2. gå for; investere i 3. lager oversikt over 4. kan være riktig og viktig 5. det konstateres; det bestemmes

4 3. B ØY SUBSTANTIVENE OG ADJEKTIVENE et trygt, samfunnsbevisst menneske det trygge, samfunnsbevisste mennesket trygge, samfunnsbevisste mennesker * en åpen skole den åpne skolen åpne skoler de åpne skolene * en tverrfaglig metode den tverrfaglige metoden tverrfaglige metoder de tverrfaglige metodene

5 3. B ØY SUBSTANTIVENE OG ADJEKTIVENE et faglig trykk det faglige trykket faglige trykk de faglige trykkene * en stor utfordring den store utfordringen store utfordringer de store utfordringene * et akseptabelt faglig nivå det akseptable nivået akseptable nivåer de akseptable nivåene * et nytt begrep det nye begrepet nye begreper de nye begrepene

6 S UBSTANTIV – VERB – ADJEKTIV / PARTISIPP krav kreve kravstor; krevende * variasjon variere variert; varierende * en utvikling utvikle utviklet; utviklende en motivasjon motivere motivert; motiverende * fokus fokusere fokusert; fokuserende *

7 5. N ORSKE ELEVER HAR SCORET DÅRLIG. I NNSATSEN MÅ ØKES. siden: Innsatsen må økes siden norske elever har scoret dårlig. Siden norske elever har scoret dårlig, må innsatsen økes. ettersom: Ettersom norske elever har scoret dårlig, må innsatsen økes. fordi: Fordi norske elever har scoret dårlig, må innsatsen økes. Innsatsen må økes fordi norske elever har scoret dårlig. derfor: Norske elever har scoret dårlig. Derfor må innsatsen økes. så: Norske elever har scoret dårlig, så innsatsen må økes.

8 5. S KOLEN HAR STØRRE FOKUS PÅ RESULTATER I BASISFAGENE. D EN ENKELTE ELEVS LÆRINGSUTBYTTE KARTLEGGES BEDRE. så: Skolen har større fokus på resultater i basisfagene, så den enkelte elev læringsutbytte kartlegges bedre. siden: Siden skolen har større fokus på resultater i basisfagene, kartlegges den enkelte elevs læringsutbytte bedre. Den enkelte elevs læringsutbytte kartlegges bedre siden skolen har større fokus på resultater i basisfagene. da: Da skolen har større fokus på resultater i basisfagene, kartlegges den enkelte elevs læringsutbytte bedre. Skolen har større fokus på resultater i basisfagene. Da kartlegges den enkelte elevs læringsutbytte bedre.

9 5. S KOLEN HAR STØRRE FOKUS PÅ RESULTATER I BASISFAGENE. D EN ENKELTE ELEVS LÆRINGSUTBYTTE KARTLEGGES BEDRE. fordi: Fordi skolen har større fokus på resultater i basisfagene, kartlegges den enkelte elevs læringsutbytte bedre. Den enkelte elevs læringsutbytte kartlegges bedre fordi skolen har større fokus på resultater i basisfagene. derfor: Skolen har større fokus på resultater i basisfagene. Derfor kartlegges den enkelte elevs læringsutbytte bedre.

10 6. S ETT INN ET ORD SOM PASSER Unge Høyre vil ha tilbake karakterene i barneskolen, slik som vi hadde for mange år siden. – De eneste tilbakemeldingene foreldrene får fra barneskolen er det de får vite i / på konferansetimene. Plutselig får barna/de karakterer på ungdomsskolen. Vi ønsker at foreldrene skal få en saklig tilbakemelding på hvor elevene ligger tidligere. Hvis det er én ting barn vil, så er det å lære.

11 6. S ETT INN ET ORD SOM PASSER Da jeg var/gikk på skolen ble vi målt mot hverandre med stjerner. Noen fikk en og noen fikk tre, og det var morsomt å se hvem som fikk hva. Vi ønsker at det skal settes karakterer slik at foreldrene vet hvordan barna ligger an sier Asheim. Den ferske lederen for Sosialistisk Ungdom, Mali Steiro Tronsmoen, er dypt/veldig / svært / sterkt uenig. – Mange er litt seine på barneskolen, blant annet med å kunne lese. Hvis vi har karakterer og disse får bare 2-ere, så virker det veldig demotiverende, sier Steiro Tronsmoen.


Laste ned ppt "S TILLER TØFFERE KRAV TIL SKOLEELEVENE Side 79 - 84."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google