Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2014 - økonomi - bestemmelser - ungdomsanlegg Førde, 23. september 2014 Seniorrådgiver Morten Roa Kulturdepartementet, Idrettsavdelingen 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 1

2 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Valg og regjeringsskifte høsten 2013 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune fra det rød-grønne til det blå-blåe økt innslag av privat eierskap og drift kommunereformen 2

3 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Kulturminister 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune Torhild Widvey 58 år Utdannelse innen, ledelse, styrevirksomhet og idrett Olje- og energiminister 2004 – 2005 Statssekretær i Utenriksdepartementet og Fiskeridepartementet 2002 - 2004 Stortingsrepresentant 1989 - 1997 Har hatt en rekke styreverv i industri og handelsvirksomheter 3

4 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter Om tippenøkkelen i idrettsmeldingen … skal økes til 64 % av disponibelt overskudd…..(fra 45,5 % i 2012)… …innføres gradvis etter vedtak i det enkelte budsjettår… 201320142015 Overskudd3425 mill3320,9 mill ? Til idrettsformål47,9 %56 %64 % ? Idrettsformål, kr 1640 mill1859,7 mill ? 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 4

5 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Søknader idrettsanlegg 2014 Ordinære anlegg Endring fra 2012 Antall søknader 2222 ± 0 % Samlet søknadssum 3136 mill. kroner+ 7,9 % Nærmiljøanlegg Antall søknader 807 + 10,3 % Samlet søknadssum 170 mill. kroner+ 32,9 % Samlet søknadssum 2014: 3 306 mill. kroner 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 5

6 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Hovedfordelingen 2014 – post 1 til 3 Post 1 Idrettsanlegg928 725 000 Post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene860 725 000 Post 1.2 Anleggspolitisk program40 000 000 Post 1.3 Anlegg for friluftsliv i fjellet13 000 000 Post 1.4 Utstyr15 000 000 Post 2 Nasjonalanlegg/Spesielle anlegg43 625 000 Post 2.1 Nasjonalanlegg42 500 000 Post 2.2 Spesielle anlegg1 125 000 Post 3 Forsknings- og utviklingsarbeid23 250 000 Post 3.1 Idrettsforskning16 000 000 Post 3.2 Idrettsfaglig1 000 000 Post 3.3 Anleggsfaglig utvikling2 300 000 Post 3.4 Idrettsanleggsregisteret3 000 000 Post 3.5 Utviklingsarbeid i fylkeskommunene950 000 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 6

7 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Hovedfordelingen 2014 – post 4 til 6 Post 4 Spesielle aktiviteter62 104 000 Post 4.1 Antidopingarbeid32 950 000 Post 4.2 Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag 13 250 000 Post 4.3 Friluftstiltak for barn og ungdom15 904 000 Post 5 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité593 000 000 Post 5.1 Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt122 000 000 Post 5.2 Grunnstøtte særforbund215 000 000 Post 5.3 Barn, ungdom og bredde139 000 000 Post 5.4 Toppidrett117 000 000 Post 6 Tilskudd til lokale lag og foreninger209 000 000 Til sammen1 859 704 000 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 7

8 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Fordeling post 1.1 Idrettsanlegg i kommunene Østfold38 984 000 Akershus77 938 000 Oslo31 661 000 Hedmark32 873 000 Oppland36 787 000 Buskerud47 347 000 Vestfold35 771 000 Telemark31 562 000 Aust-Agder28 892 000 Vest-Agder35 894 000 Rogaland74 874 000 Hordaland83 873 000 Sogn og Fjordane28 210 000 Møre og Romsdal57 902 000 Sør-Trøndelag60 474 000 Nord-Trøndelag43 354 000 Nordland60 324 000 Troms31 972 000 Finnmark22 033 000 Totalt kr 860 725 000 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 8

9 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png- format Kostnadskrevende idrettsanlegg Skisse til fordeling av midler 2014-2017 (Beløp i mill. kroner) Anleggstype Antall anlegg i perioden Kostn. per anlegg om lag Ord. tilskudd per anlegg om lag Programsatsings- midler per anlegg Totalt 2014 - 2017 Større helårs langrenns- og skiskytteranlegg med asfalterte rulleskiløyper 10205440 Kampsportanlegg 63065 Turnanlegg, basishaller 5407630 Svømmeanlegg, idrettsbasseng 108015660 Sum i perioden (måltall) 31160 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 9

10 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst uten kulepunkter MVA-kompensasjon Innført i 2010, - gjeldende for idrettslag og andre ikke-offentlige søkere ved bygging av idrettsanlegg Beløp i mill. kroner 2010 2011 2012201320142015 Bevilget beløp506061,9 63,865,8 ? Søknadssum14,326,767,6 62,3 113,8 Innvilgelse % 100100 90 100 57,1 Neste søknadsfrist er 1. mai 2015. 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 10

11 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Generell om søknad om spillemidler (pkt. 1.3 i bestemmelsene) Søknadsskjema finnes på www.idrettsanlegg.no under Søknads- og regnskapsskjema. Når søknaden er fullstendig utfylt inkludert aktuelle vedlegg, skal søknaden sendes inn til den kommunen som anlegget ligger i.www.idrettsanlegg.no Det er kun eieren av anlegget som kan søke om tilskudd fra spillemidlene. I helt spesielle tilfeller kan departementet, etter forutgående skriftlig søknad, dispensere fra kravet. Søknad må fremmes senest i løpet av kalenderåret etter ferdigstillelse av anlegget. 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 11

12 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Krav til vedlegg til søknad (pkt. 2.2.9 i bestemmelsene) Vedlegg 1: idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (pkt 2.5) Vedlegg 2: kostnadsoverslag Vedlegg 3: finansieringsplan – dokumenterte vedlegg! (nytt i 2014: rabatter kan ikke inngå som verdisatt kostnad og delfinansiering) Vedlegg 4: plan for drift, inkl. driftsbudsjett Vedlegg 5: dokumentasjon av rett til bruk av grunn (pkt 2.2.5) 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 12

13 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer (pkt. 2.5 i bestemmelsene) Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal dokumenteres på følgende måte: – brev fra den som har godkjent planene – tegninger påført godkjenningsstempel Kommunene kan gi idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av alle planer for anlegg, med følgende unntak, hvor søknad skal sendes til departementet: – svømmeanlegg – kunstisanlegg, utendørs og innendørs – anlegg som av departementet har fått status som nasjonalanlegg 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 13

14 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Fastsatte maksimale søknadssummer for en del typer ordinære idrettsanlegg – endringer 2014 (pkt. 2.6.5 i bestemmelsene) Friidrettsanlegg – Friidrettshaller, økt fra 10 til 12 mill. kroner. Skianlegg – Snøproduksjonsanlegg, økt fra 0,7 til 1,0 mill. kroner. Isanlegg – – Bandybane, økt fra 5 til 8 mill. kroner. – Bandy- og hurtigløpsbane, økt fra 9 til 12 mill. kroner. – Curlinghall 4 baner, økt fra 5 til 7,5 mill. kroner. – Ishall, økt fra 10 til 12 mill. kroner. Svømmebasseng 25x12,5 og 25x15,5 m, økt fra hhv. 12 og 15, til 15 og 18 mill. kroner. Overtrykkshall for tennis/vinterbruk (nytt i 2014) tilskudd ⅓ av kostnad, maksimalt 0,7 mill. kroner 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 14

15 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Nærmiljøanlegg (kap 3 i bestemmelsene) Bestemmelsene justert i samsvar med bortfall av forenklet ordning 3.1.10 Tilskuddsbeløp og beløpsgrenser – maksimalt tilskuddsbeløp til ett anleggssted kan være inntil kr 1 200 000 – bestemmelsen om tilskudd til maksimalt tre anleggsenheter på anleggssted er fjernet 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 15

16 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder Anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten (kap. 4 bestemmelsene) Pkt. 4.2 Krav til søker – Friluftsliv i fjellet: DNT og underliggende organisasjoner, og andre frivillige foreninger med tilsvarende formål (som tidligere) – Friluftsliv ved kysten: sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Friluftslivets fellesorganisasjon. Pkt. 4.4 Tilskuddsberettigete tiltak - anlegg for friluftsliv ved kysten Det kan søkes om tilskudd til overnattingshytter som ligger i tilknytning til kystleden/turruter ved kysten. Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2014. Overnattingshytter: Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygg som ligger i tilknytning til kystleden/turruter ved kysten. Det kan også søkes om tilskudd til ombygging, utvidelse og rehabilitering. Det kan ikke søkes om tilskudd til vedlikehold og drift. Det kan heller ikke søkes om tilskudd til grunnerverv. 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 16

17 Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”... så var det ungdommen…. 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 17

18 Kulturdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KUDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Ungdoms aktivitetsvaner Trener mer Mindre hverdagsaktivitet Idretten er en viktig arena Mange slutter med idrett i løpet av tenårene 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 18

19 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Ungdom – treningsarena 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 19

20 Kulturdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Regjeringsplattformen (2013) Idrett og fysisk aktivitet for alle Målgrupper: Toppidrett, ”bredde” (barn og ungdom) og personer med nedsatt funksjonshemming Øke andelen spillemidler til idrettsformål Gode rammevilkår for idretten Anlegg og frivillighet Proffboksing 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 20

21 Kulturdepartementet Norsk mal: To innholdsdeler - Sammenlikning Tips farger: KUDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer ”Styrke og videreutvikle ungdomsidrett” Tilrettelegge for fysisk aktivitet Utvikle meningsfylte fellesarenaer / fritidstilbud Etablere gode aktivitetsvaner 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 21

22 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png- format NIF: ”Styrke ungdomsidretten” – …ungdommens interesser… – …tilpasset/allsidig aktivitetstilbud… – …evne til fornyelse… – …kompetanseløft… – …ungt lederskap/involvering… 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 22

23 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales Jpg og png- format Egenorganisert aktivitet Mesteparten av aktiviteten er egenorganisert Tilrettelegging gjennom tilskudd til anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 23

24 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune 24

25 Kulturdepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder 23. september 2014 Anleggskonferanse Sogn og Fjordane fylkeskommune Parkour; -”kunsten å bevege seg” Luft Vann Fjell Skating - for unge og voksne?? Ungdomsanlegg (?) 25


Laste ned ppt "Kulturdepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google