Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF

2 Historisk tilbakeblikk 1. Dukken «Ruben» Behov for å visualisere prosedyrer for barn. Barns behov for tilnærming/bearbeiding av sin sykdom og sitt møte med ”sykehusverden” gjennom lek. 2. Behandlingslinje på app Behov for å ha prosedyrer og faglig informasjon tilgjengelig.

3 Nytt sykehusbygg på Kalnes og endringer i Moss Innovasjon på nasjonal agenda Demografiske endringer Ny kompetanse blant pasienter og pårørende Nye behandlings- og servicekrav Teknologiske endringer i samfunnet for øvrig reflekteres inn i helsesektoren Drivere til innovasjon Ressurser: Penger og personell Utfordringer: Økt antall eldre Økt antall syke Muligheter Krav Mind the gap!

4 Nytt østfoldsykehus – spydspiss på innovasjon? ”Nytt sykehus i Østfold skal bli best i Europa på tjenesteinnovasjon” Adm. dir. Just Ebbesen 27.04.11 Noen få fakta om nytt østfoldsykehus Bruttoareal: 85.500 m2. Heiser: 21 heiser AGV (automatisk gående vogner): 8 Nye arbeidsmåter og –prosesser: Sengetun og ensengsrom Nytt utstyr og moderne teknologi og IKT-løsninger

5 Hva gjorde vi? Opprettet en stilling som prosjektleder for innovasjon Etablerte nettverk med eksterne innovasjonsaktører Idémyldring i forhold til aktuelle innovasjonsprosjekt Søkte midler og igangsatte prioriterte forprosjekter Opprettet innovasjonsutvalget Utarbeidet en 4-årig strategi for innovasjonsarbeidet i SØ (2011-2015) Opprettet et idémottak på intranett Arrangerte et internt innovasjonsseminar på INSPIRIA science center som «kick off» Utarbeidet en «innovasjonspakke» til internt bruk Fikk forprosjektmidler til innovasjonsprosjektet «Spillteknologi som læringsarena» Formaliserte samarbeid med innovasjonsaktører, Høyskolen i Østfold, kommunehelsetjenesten.

6 Å skape en organisasjon der vi kontinuerlig har et fokus på forbedre tjenestene våre. Det blir enklere å: Se muligheter for nytenkning Få frem enda flere ideer Bidra til implementering av prosesser og tjenester Å skape en innovasjonskultur…

7 Hva gjorde vi? Opprettet en stilling som prosjektleder for innovasjon Etablerte nettverk med eksterne innovasjonsaktører Vurderte aktuelle innovasjonsprosjekt Søkte midler og satte igang prioriterte forprosjekter Opprettet innovasjonsutvalget Utarbeidet en 4-årig innovasjonsstrategi Opprettet et idémottak på intranett Arrangerte et «kick off»-seminar Utarbeidet en opplæringspakke til internt bruk Formaliserte samarbeid med innovasjonsaktører, Høyskolen i Østfold, kommunehelsetjenesten. Viktige samarbeidspartnere:

8 Spillteknologi som læringsarena ForstudieForprosjekt Hovedprosjekt OFU Spesifisere ideen og målsettingen Identifisere aktuelle samarbeidspartnere Identifisere aktuelle finansieringsmuligheter Valg av leverandør Utvikle prototype Få på plass OFU-søknad Videreutvikling av løsning Gjøre spillet tilgjengelig for medarbeiderne Evaluering og mulig implementering

9 Gevinster fra spillteknologi- prosjektet Gjør det mulig å trene på arbeidsprosesser før bygget står ferdig Gir større innlæringseffekt enn vanlig klasseromsundervisning Ny og spennende måte å lære på (lek og læring) Kostnadseffektivt, blant annet ved at vi når mange medarbeidere Vil også i fremtiden understøtte opplæring av kritiske prosesser for pasientbehandling «Bli kjent med det nye Sykehuset» «Sengetun Sim» «Akuttmottak Sim»

10 Noen råd på veien… Forankret i visjoner og mål Ledelses- forankring Risikovilje Involvering av med- arbeidere Nettverks- bygging INNOVASJON V ISJON – og en klar målsetning! Å VÆRE TÅLMODIG. Veien blir til mens man går… G Å VEIEN SAMMEN MED ANDRE E NDRINGSLYST OG – BEHOV VÅGE å tenke nytt !

11 For mer informasjon, ta kontakt! Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF E-post: ingunn.olsen@so-hf.noingunn.olsen@so-hf.no Mobiltelefon: 918 51633


Laste ned ppt "Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google