Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF
Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF

2 Historisk tilbakeblikk
1. Dukken «Ruben» Behov for å visualisere prosedyrer for barn. Barns behov for tilnærming/bearbeiding av sin sykdom og sitt møte med ”sykehusverden” gjennom lek. 2. Behandlingslinje på app Behov for å ha prosedyrer og faglig informasjon tilgjengelig.

3 Drivere til innovasjon
Ressurser: Penger og personell Utfordringer: Økt antall eldre Økt antall syke Muligheter Krav Mind the gap! Nytt sykehusbygg på Kalnes og endringer i Moss Innovasjon på nasjonal agenda Demografiske endringer Ny kompetanse blant pasienter og pårørende Nye behandlings- og servicekrav Teknologiske endringer i samfunnet for øvrig reflekteres inn i helsesektoren

4 – spydspiss på innovasjon?
Nytt østfoldsykehus – spydspiss på innovasjon? ”Nytt sykehus i Østfold skal bli best i Europa på tjenesteinnovasjon” Adm. dir. Just Ebbesen Noen få fakta om nytt østfoldsykehus Bruttoareal:  m2. Heiser: 21 heiser AGV (automatisk gående vogner): 8 Nye arbeidsmåter og –prosesser: Sengetun og ensengsrom Nytt utstyr og moderne teknologi og IKT-løsninger

5 Hva gjorde vi? Opprettet en stilling som prosjektleder for innovasjon
Etablerte nettverk med eksterne innovasjonsaktører Idémyldring i forhold til aktuelle innovasjonsprosjekt Søkte midler og igangsatte prioriterte forprosjekter Opprettet innovasjonsutvalget Utarbeidet en 4-årig strategi for innovasjonsarbeidet i SØ ( ) Opprettet et idémottak på intranett Arrangerte et internt innovasjonsseminar på INSPIRIA science center som «kick off» Utarbeidet en «innovasjonspakke» til internt bruk Fikk forprosjektmidler til innovasjonsprosjektet «Spillteknologi som læringsarena» Formaliserte samarbeid med innovasjonsaktører, Høyskolen i Østfold, kommunehelsetjenesten.

6 Å skape en innovasjonskultur…
Å skape en organisasjon der vi kontinuerlig har et fokus på forbedre tjenestene våre. Det blir enklere å: Se muligheter for nytenkning Få frem enda flere ideer Bidra til implementering av prosesser og tjenester

7 Hva gjorde vi? Viktige samarbeidspartnere:
Opprettet en stilling som prosjektleder for innovasjon Etablerte nettverk med eksterne innovasjonsaktører Vurderte aktuelle innovasjonsprosjekt Søkte midler og satte igang prioriterte forprosjekter Opprettet innovasjonsutvalget Utarbeidet en 4-årig innovasjonsstrategi Opprettet et idémottak på intranett Arrangerte et «kick off»-seminar Utarbeidet en opplæringspakke til internt bruk Formaliserte samarbeid med innovasjonsaktører, Høyskolen i Østfold, kommunehelsetjenesten. Viktige samarbeidspartnere:

8 Spillteknologi som læringsarena
Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt OFU Spesifisere ideen og målsettingen Valg av leverandør Videreutvikling av løsning Identifisere aktuelle samarbeidspartnere Utvikle prototype Gjøre spillet tilgjengelig for medarbeiderne Identifisere aktuelle finansieringsmuligheter Få på plass OFU-søknad Evaluering og mulig implementering

9 Gevinster fra spillteknologi-prosjektet
Gjør det mulig å trene på arbeidsprosesser før bygget står ferdig Gir større innlæringseffekt enn vanlig klasseromsundervisning Ny og spennende måte å lære på (lek og læring) Kostnadseffektivt, blant annet ved at vi når mange medarbeidere Vil også i fremtiden understøtte opplæring av kritiske prosesser for pasientbehandling «Bli kjent med det nye Sykehuset» «Sengetun Sim» «Akuttmottak Sim»

10 Forankret i visjoner og mål Involvering av med-arbeidere
Noen råd på veien… Forankret i visjoner og mål VÅGE å tenke nytt! Risikovilje VISJON – og en klar målsetning! Å VÆRE TÅLMODIG. Veien blir til mens man går… GÅ VEIEN SAMMEN MED ANDRE ENDRINGSLYST OG – BEHOV Ledelses-forankring INNOVASJON Nettverks-bygging Involvering av med-arbeidere

11 For mer informasjon, ta kontakt!
Ingunn Olsen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Sykehuset Østfold HF E-post: Mobiltelefon:


Laste ned ppt "Innovasjonsarbeid i Sykehuset Østfold HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google