Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i LFH Markedsgruppe Kommune 29. august 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i LFH Markedsgruppe Kommune 29. august 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i LFH Markedsgruppe Kommune 29. august 2012

2 Agenda 1.Oppsummering fra fellesmøte for LFH markedsgrupper 29.mai 2.Supplering av LFH Markedsgruppe Kommune 3.LFH Forretningsstrategi 2010-2013: a)Handlingsplan for administrasjonen b)Samarbeid med DIFI: Oppfølging og videre prosess etter gjennomført workshop c)Kartlegging av suksesskommuner (gode eksempler) d)Vurdering av DIFI verktøy (hvilke er gode, og slik at vi vil anbefale de for våre medlemmer og kommuner) 4.Eventuelt a)Orienteringer fra administrasjonen b)Neste møte

3 Fells møte LFH markedsgrupper 1. juni 2012 UTFORDRINGER FOR LFH Behov for bedre kommunikasjon om prioriteringer og oppnådde resultater Ønske om sterkere profilering av LFH i det offentlige rom Viktig å spille/agere sammen med brukerorganisasjoner (FFO, NHF, Diabetesforbundet, Hørselshemmedes Landsforbund m.fl.) Behov for å skape mer dynamikk/utskiftning i gruppene Utvidelse av produktspekteret i markedsgruppene: NAV: + medisinsk forbruksmateriell (blåresept-artikler) Kommune:+ Private tilbydere av helse- og omsorgstjenester

4 Fells møte LFH markedsgrupper 1. juni 2012 FORSLAG FRA DELTAKERENE: Rammen med inntil 8 medlemmer opprettholdes Medlemmene i markedsgruppene velges for to år ad gangen, med mulighet for gjenvalg I 2012 nomineres alle som ønsker det på nytt, av styret, men da med en valgperiode på ett eller to år Åpen invitasjon til alle medlemmer om å nominere kandidater til de tre markedsgruppene Eksisterende medlemmer kommer med forslag til ny sammensetning av markedsgruppene Administrasjonen utarbeider sammen med markedsgruppenes ledere et forslag til styret som foretar det formelle valget. Valg til markedsgruppen skjer i utgangspunktet årlig på siste styremøte før generalforsamlingen

5 Valg/supplering LFH MG HF NAVNFIRMAØNSKEMERKNAD Petter SolumVingmedGjenvalg 2 år Håkan ErikssonKarl StorzGjenvalg 1 år Erik KongshaugMedtronicGjenvalg 2 år Martin TrangerudJ&JGjenvalg 2 år Henrik AareskjoldOneMedGjenvalg 1 år Johan GjendemSiemensGjenvalg 1 år VAKANT Forslag: Per Simonsen, Mölnlycke Healthcare Torgeir Erlandsen VAKANT Går ut Har søkt permisjon Forslag alt. 1: Jens Jensen, Roche? Forslag alt. 2: Claes Watndal, GE Healthcare? Britt-Marie RakDentsply Styrets representant Christian Fredrik Stray Biomet Styrets vararepresentant (m/møterett)

6 Valg/supplering LFH MG NAV NAVNFIRMAØNSKEMERKNAD Eric SteiraInvacareIkke svar Lars Martin OsenOticonIkke svar Håkon Berthelsen (Erik Fossum) Permobil (Handicare) NN syn (Tore Simensen)Bojo Helge Bull-EngelstadRepTek 2 år VAKANT Forslag: Alt.1 Lisbeth Taraldsen, Fresenius Kabi, alt. 2 Abilia VAKANT Forslag: (Reidar Mathiesen, Coloplast), Rolf Lønseth, Convatec VAKANT Forslag: Annelise Pettersen, 3M Jørgen SætreMedisan Styret representant Jørn DreyerPuls Styret vararepresentant (m/møterett)

7 Valg/supplering LFH MG Kommune NAVNFIRMAØNSKEMERKNAD Anders Olstad 3MGjenvalg 2 år Atle Schjøtt,MedinorGjenvalg 2 år Gisle Christensen SCAGjenvalg 1 år Lars Stub Tveit MaskegruppenIkke svart Cecilie Buøen Mediq NorgeGjenvalg 1 år 3 VAKANTE1 produsent Convatec, Smith & Nephew, Nestlé, Nutricia Lars Mikkelsen Mediq Norge Styret representant Anders Olborg Medinor Styrets vararepresentant (m/møterett)

8 Oppfølging av workshop DIFI om e-handelsplattformen 1.Workshop gjennomført april 2012 (10 deltakere fra LFH) 2.Arbeidsgruppe etablert: DIFI + HSØ + LFH 3.Prioritering av oppfølgingspunkter gjennomført (utsendt regneark) Situasjonsanalyse 4.Tilbakemelding fra deltakere i workshop samt Markedsgruppe HF 17.08.12 5.Prioritering i felles arbeidsgruppe 24.08.12 og konkretisering av tiltak 6.Implementering v/DIFI 7.Ny workshop 29.10.12 rapportering om fremdrift samt ny status fra deltakerne

9 Oppfølging av workshop DIFI om e-handelsplattformen INNSPILL FRA MG HF OG DELTAKERE DIFI må ta et større ansvar og ha en klarere og mer aktiv rolle i forhold til Cap Gemini som operatør for IBX –Mangelfull kommunikasjon mellom Cap Gemini som systemleverandør og produktleverandørene –Dårlig kapasitet på teknisk support hos Cap Gemini –Informasjon som legges inn i portalen blir ikke aktiv bearbeidet av Cap Gemini/DIFI slik at sykehus kan motta denne informasjonen –Helseforetakene må selv aktivere for å få inn korrekte date Kostnadene for IBX er for høye og leverandørene må ta en for stor andel av totalen –Helse Vest, Midt og Nord vegrer seg for å gå inn på IBX-løsningen pga høye kostnader også for kunden (bestiller) For vanskelig å vedlikeholde varekatalog (oppdatering) Et for rigid system medfører mye manuell håndtering Feilfakturering (avvik mellom fakturering og faktisk salg) – fakturering baseres på bestilling, og ikke ordrebekreftelse

10 Revisjon av forretningsstrategi 1.Styret behandler på styremøtet 15.oktober administrasjonens forslag til diskusjonsgrunnlag for strategirevisjon 2.Markedsgruppene kommer med forslag til nye milepeler (tiltak) for 2013 med utgangspunkt i foreningens fire strategiske mål: a)LFH har dokumentert bransjens verdibidrag b)LFH er et etablert og foretrukket referansepunkt og er synlig i samfunnsdebatten c)Innkjøp til helse-Norge er basert på samfunnsøkonomiske vurderinger og kvalitet d)LFH har bidratt til kompetanseheving for markedsaktørene gjennom relevante aktiviteter FRIST: 1-desember 2012 3.Felles møte alle markedsgrupper primo desember 2012 4.Strategidugnad 13.-14. desember (styret + markedsgruppe ledere)

11 Nordic Medtech Growth Hvorfor Nordic Medtech Growth? 1.Et økende behov for innovativ medisinsk teknikk a)Flere eldre, redusert antall yrkesaktive b)Større utbredelse av kroniske sykdommer 2.Økende antall risikokapitalinvesteringer blant nordiske foretak innen medisinteknikk 3.Økende globalisering av medisinskteknisk bransje hvor nordiske organisasjoner blir stadig vanligere 4.Behov for nordiske arenaer hvor alle i verdikjeden for medisinsk teknikk kan møtes

12 Nordic Medtech Growth Nordic Medtech Growth = Nordic Medtech Investment Day (NMTID) + Nordic Medtech Procurement Conference (NMPUC)

13 Nordic Medtech Procurement Conference, Oslo 7.-8. mai 2013 300 deltakere fra alle de nordiske landene 15 % av deltakerne skal være fra andre nordiske land enn Norge 25% av deltakerne skal komme fra SMB-bedrifter 25% av deltakerne skal representere globale medtekselskaper 50% av delegatene skal komme fra interessentene til leverandørene av medisinsktekniskutstyr i Norden (sykehus, kommune- og fylkesadministrasjon, rådgivere, finansinstitusjoner og andre) Samarbeid med prosjektet «Public Procurement and innovation within health» i regi av Nordisk Ministerråd (Nordic Lighthouse prosjekt) LFH arrangerer ikke nordisk medtech messe ifbm NMPUC

14 Etablering av prosjektgruppe HJEMMEBEHANDLING LFH Styremøte 27.08.12

15 Eksempler på hjemmebehandling Smertelindring(kreft, ledd- og muskelsykdommer) Surstoff/inhalasjonsapparater (kols, astma og andre luftveissykdommer) Stomi/diaré (mage-/tarmsykdommer) Intravenøs væsketilførsel Sonde-/intravenøsernæring Dialyse (nyre/leversykdommer) Sårbehandling Blodtrykksmåling Blodsukkermåling (diabetes) INR-måling og annen diagnostisering Hjelpemidler til husholdninger (NAV)

16 Mulige konsekvenser av Samhandlingsreformen Mer behandling i hjemmet Mindre behandling i sykehus Endret anbudsstruktur Større behov for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

17 Hvordan starte LFH Prosjektgruppe Hjemmebehandling? Hvordan belyse konsekvensene? Samle inn materiale om og analysere data med fokus på å se etter trendskifter innenfor: Anbudsutlysninger Tilbud (tilbys det andre produkter i dag?) Etterspørsel (etterspørres det andre produkter i dag?) Sammenligne kostnader for sykehusbehandling versus hjemmebehandling (økonomi og livskvalitet) Hva kan vi benytte denne informasjonen til? Finne gode caser Forutse trender Utvide markeder for LFHs medlemmer


Laste ned ppt "Møte i LFH Markedsgruppe Kommune 29. august 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google