Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4."— Utskrift av presentasjonen:

1 COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4

2 Fokus på det 13-årige løpet

3 Nasjonal satsing på ungdomstrinnet
Ungdomstrinn i utvikling Fra ord til handling Ny Giv Vurdering for læring klasseledelse, regning, lesing og skriving. skolebasert kompetanseutvikling lærende nettverk pedagogiske ressurser (www.udir.no) Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden  tilbud om å delta. Programmet Kunnskapsløftet – fra ord til handling har i perioden 2006 – 2010 tildelt midler til 100 prosjekter. Om lag 270 skoler, 40 barnehager, 90 kommuner, 14 fylkeskommuner og 110 kompetansemiljøer har deltatt. Fra ord til handling: Hovedmålsetting for programmet har vært å sette flere skoler og barnehager i stand til å skape bedre læringsmiljø og god faglig og sosial utvikling for elever, lærlinger og barn i barnehager gjennom økt fokus på skolen som virksomhet. I prosjektene samarbeider skoler, skoleeiere og eksterne kompetansemiljøer om å nå dette målet. Ny GIV var et treårig prosjekt forankret i Kunnskapsdepartementet. Målet med prosjektet var å etablere et varig samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner, for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring. På både nasjonalt og lokalt nivå ble det satt i verk tiltak for å sikre at elevene når formell kompetanse i videregående opplæring.

4 Regional satsing på ungdomstrinnet
Samarbeid om overgangen til videregående skole Elevnivå Elever kan ta fag på høyere nivå (matematikk) Rådgivernivå Ordinære elever Elever med individuell vurdering Rektornivå med dialogmøter Skoleansvarlige i kommunene Følger resultater over tid Ser på gjennomføringsprosent

5 Regional satsing på ungdomstrinnet
Samarbeid i regionen Gjennomføring av muntlig eksamen Ledernettverk koordinert av to utviklingsveiledere Ekstern skolevurdering Ny Giv Comenius Regio!!

6 Stange kommune

7 Oppvekstkommunen Ringsaker
Investerer tungt både i skole og barnehage Barnehageplass til alle Økt læringsutbytte i skolen med basisfagene i sentrum SFO ordning med høy kvalitet Fokus på helhetlig overganger mellom barnehagen, grunnskolen og videregående skole Fokus på tverrfaglig samarbeid Prioriterer kriminalitetsforebyggende arbeid Satse på kultur – gode opplevelser og livskvalitet for alle

8 Ekstern skolevurdering
Ungdomstrinnet i utvikling Ståstedsanalysen årlig Vurdering for læring Barnehagegaranti Tett samarbeid mellom barnehager og skoler – felles SU Trivselsledere på barneskolene Gode skoleanlegg Kort vei fra gode idèer til gjennomføring

9 Hamar kommune

10 Ottestad ungdomsskole
Stange kommune Ajer ungdomsskole Hamar kommune Furnes ungdomsskole Ringsaker kommune Løten ungdomsskole Løten kommune

11 Ottestad ungdomsskole
Skolens satsingsområder: 250 elever 24 pedagoger 3 assistenter 1 førstesekretær Rektor og ass. rektor Ungdomstrinnet i utvikling – Nasjonal satsning Gjøre undervisningen mer praktisk- variert – relevant Framtida er nå – Stange kommune - SEPU

12 Skolens satsingsområder:
Furnes ungdomsskole Skolens satsingsområder: BEST PRACTICE: Felles praksis Skolen som en lærende organisasjon Klasseledelse (felles) Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter Ny Giv Ca 300 elever Spesialpedagogisk avdeling. 13 elever, 14 ansatte. Elever fra hele Ringsaker kommune. Ca. 50 voksne totalt.

13 Ungdomstrinn i utvikling
Løten ungdomsskole Ungdomstrinn i utvikling Klasseledelse Regning Tilpasset opplæring Inkludering Alle elever blir inkludert «vi-skole» inkludering, også som et samfunnsideal valgfag, elevråd og elevenes skolemiljøutvalg

14 Ajer ungdomsskole Suksessfaktorer Ungdomsskolesatsinga
Skriving i alle fag Digital utvikling Trådløs infrastruktur Realfagsatsing Læringsmiljø Skole-hjem-samarbeid Skolekultur for utvikling – endringskompetanse, vilje, evne Stabilitet og kontinuitet i personalet Forankring i ledelsen og i personalet Kultur for erfaringsdeling Engasjerte og dyktige lærere Teamorganiseringen vår – involverer alle

15 Ajer ungdomsskole Ajers mestringsarenaer og tiltak for økt motivasjon:
Samarbeid med lokalt næringsliv Forskning i praksis (BIO-huset, HIAS og Vitensenteret) Teknologi i praksis (Lego League, Hamar Gaming Collective) Naturfagplan Lokale idrettslag FN-rollespill og FN-avis på nett Musikal Pansermatte (8. og 9. trinn) og ta VG1 i løpet av 10. trinn Panserøvelser BIO-huset, Vitensenteret på Gjøvik, HIAS, Hamar Gaming Collective, Lego League

16 Jobshadowing Forskningssirkler 2 lærere fra hver skole i Norge
6 lærere fra X-class i Danmark Forskningssirkler 2 lærere fra hver skole i Norge 6 lærere fra X-class i Danmark 1 forsker fra Universitetet i Ålborg

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google