Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4. Fokus på det 13-årige løpet 0-5 år6-9 år10-12 år13-15 år16-19 år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4. Fokus på det 13-årige løpet 0-5 år6-9 år10-12 år13-15 år16-19 år."— Utskrift av presentasjonen:

1 COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4

2 Fokus på det 13-årige løpet 0-5 år6-9 år10-12 år13-15 år16-19 år

3 Ungdomstrinn i utvikling Fra ord til handling Ny Giv Vurdering for læring klasseledelse, regning, lesing og skriving. skolebasert kompetanseutvikling lærende nettverk pedagogiske ressurser (www.udir.no)www.udir.no Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Nasjonal satsing på ungdomstrinnet

4 Samarbeid om overgangen til videregående skole Elevnivå Elever kan ta fag på høyere nivå (matematikk) Rådgivernivå Ordinære elever Elever med individuell vurdering Rektornivå med dialogmøter Skoleansvarlige i kommunene Følger resultater over tid Ser på gjennomføringsprosent Regional satsing på ungdomstrinnet

5 Samarbeid i regionen Gjennomføring av muntlig eksamen Ledernettverk koordinert av to utviklingsveiledere Ekstern skolevurdering Ny Giv Comenius Regio!! Regional satsing på ungdomstrinnet

6 Stange kommune

7 Oppvekstkommunen Ringsaker Investerer tungt både i skole og barnehage Barnehageplass til alle Økt læringsutbytte i skolen med basisfagene i sentrum SFO ordning med høy kvalitet Fokus på helhetlig overganger mellom barnehagen, grunnskolen og videregående skole Fokus på tverrfaglig samarbeid Prioriterer kriminalitetsforebyggende arbeid Satse på kultur – gode opplevelser og livskvalitet for alle

8 Ekstern skolevurdering Ungdomstrinnet i utvikling Ståstedsanalysen årlig Vurdering for læring Barnehagegaranti Tett samarbeid mellom barnehager og skoler – felles SU Trivselsledere på barneskolene Gode skoleanlegg Kort vei fra gode idèer til gjennomføring

9 Hamar kommune

10 Ottestad ungdomsskole Stange kommune Ajer ungdomsskole Hamar kommune Furnes ungdomsskole Ringsaker kommune Løten ungdomsskole Løten kommune

11 Ottestad ungdomsskole 250 elever 24 pedagoger 3 assistenter 1 førstesekretær Rektor og ass. rektor –Ungdomstrinnet i utvikling – Nasjonal satsning Gjøre undervisningen mer praktisk- variert – relevant –Framtida er nå – Stange kommune - SEPU Skolens satsingsområder:

12 BEST PRACTICE: Felles praksis Skolen som en lærende organisasjon Klasseledelse (felles) Lesing og regning som grunnleggende ferdigheter Ny Giv Ca 300 elever Spesialpedagogisk avdeling. –13 elever, 14 ansatte. –Elever fra hele Ringsaker kommune. Ca. 50 voksne totalt. Skolens satsingsområder: Furnes ungdomsskole

13 Løten ungdomsskole Klasseledelse Regning Tilpasset opplæring –Alle elever blir inkludert –«vi-skole» –inkludering, også som et samfunnsideal –valgfag, elevråd og elevenes skolemiljøutvalg Ungdomstrinn i utvikling Inkludering

14 Ungdomsskolesatsinga –Skriving i alle fag Digital utvikling –Trådløs infrastruktur Realfagsatsing Læringsmiljø Skole-hjem-samarbeid -Skolekultur for utvikling – endringskompetanse, vilje, evne -Stabilitet og kontinuitet i personalet -Forankring i ledelsen og i personalet -Kultur for erfaringsdeling -Engasjerte og dyktige lærere -Teamorganiseringen vår – involverer alle Ajer ungdomsskole Suksessfaktorer

15 Ajers mestringsarenaer og tiltak for økt motivasjon: -Samarbeid med lokalt næringsliv  Forskning i praksis (BIO-huset, HIAS og Vitensenteret)  Teknologi i praksis (Lego League, Hamar Gaming Collective)  Naturfagplan - Lokale idrettslag - FN-rollespill og FN-avis på nett - Musikal - Pansermatte (8. og 9. trinn) og ta VG1 i løpet av 10. trinn - Panserøvelser Ajer ungdomsskole

16 2 lærere fra hver skole i Norge 6 lærere fra X-class i Danmark 2 lærere fra hver skole i Norge 6 lærere fra X-class i Danmark 1 forsker fra Universitetet i Ålborg

17 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "COMENIUS REGIO Konferanse 28.4 og 30.4. Fokus på det 13-årige løpet 0-5 år6-9 år10-12 år13-15 år16-19 år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google