Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kort om Kristne Friskolers Forbund KFF jobber med de kristne skolealternativene Skal ikke også kristne skoler kunne ha tilpassede tilbud slik menneskerettene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kort om Kristne Friskolers Forbund KFF jobber med de kristne skolealternativene Skal ikke også kristne skoler kunne ha tilpassede tilbud slik menneskerettene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kort om Kristne Friskolers Forbund KFF jobber med de kristne skolealternativene Skal ikke også kristne skoler kunne ha tilpassede tilbud slik menneskerettene gir mulighet for !! Ca 120 medlemsskoler i forskjellige skoletyper: Vel 60 grunnskoler i Norge og utlandet 29 videregående skoler Ca 2o bibelskoler. Under kap 4 voksenopplæringsloven 5 fagskoler 6 høgskoler Sekretariatet med 3,1 ansatte KFF etablert mars 1988 med bare kristne skoler og eta- blert mot en privatskoletenkn på kommersialiseringsgrl 2

3 Skole”eiere” bak Friskolene i Norge Ca ca tall uten skille mlm skoletyper: 15 skoler Norsk Luthersk Misjonssamband NLM 15 Skoler med trosbevegelsesbakgrunn 15Felleseide (inkl stiftelser) lutherske skoler 12Adventistsamfunnet 10Pinsebevegelsesbakgrunn 8 Selveiende og enkeltsk. ”innen den norske Kirke” 7 Normisjon 7 Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn DELK 6 Indremisjonsforbundet 4 Den katolske kirke 4 Blå kors 4 Læstadiansk tilknytning 3 Det norske Misjonsforbund 11 ca Enkelteiere inkl økumeniske 3

4 Forbundets oppgaver og arbeidsfelt Arbeider på basis av de apost. bekjennelser som alle kr har Arbeider for de kristne skolenes/høgskolenes mulighet til å drive og til å ivareta sin egenart. Ikke like off. skoler Høringsuttalelser ved lov- og forskriftsendringer. Eks: Forskrift om jamngodhet og bibelskolene de siste år… Kontakt med offentlige myndigheter. Kontakt med politiske myndigheter (lobbying) i saker om statsbudsjett, tilskudd, lovendringer mm Holder skolelederkonferanser og en rekke kurs for forskjellig personell i skolene. Juridisk og økonomisk rådgivning til skolene. Stort arbeid med system for og hjelp til skolene innen kvalitetssikring 4

5 Bakgrunn, historisk, privatskolelovgivn Privateide skoler i Norge på 1800-tallet side om side m off uten store probl På grunnskolefeltet fikk vi Katolske skoler fra 1865, i 1922 13 katolske skoler 1866 Foreldre i Ramnes, DELK, jarlsbergske Adventistene 1887. Flere skoler Fra 1920 til 40 mange nedleggelser pga økonomi Noen høyere skoler får statsstøtte fra 1920 tallet 19 70 Privatskolelov, fornyet i 1985, Ut på 1970-tallet etter loven m tilskudd kom mange lutherske vg skoler, etter hvert mange bibelskoler og noen ungdomsskoler Ny friskolesatsing fra 1990-tallet i trosmenighetene Friskolelov en 2003. Privatskoleforliket ny PSL 2007


Laste ned ppt "Kort om Kristne Friskolers Forbund KFF jobber med de kristne skolealternativene Skal ikke også kristne skoler kunne ha tilpassede tilbud slik menneskerettene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google