Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS

2 Plan for dagen: Hva er et prosjekt? Ulike støtteordninger
Utvikling av prosjektidé Utforming av søknad Prosjektøkonomi Workshop

3 Hva er et prosjekt? Tidsavgrenset: Bestemt start og sluttdato
Har formål og definerte mål Begrenset med ressurser – Et eget budsjett Noe som (kanskje) bare skjer én gang Midlertidig organisering Samarbeid på tvers i organisasjonen

4 En kan si at et prosjekt er: «Aktiviteter som er avgrenset fra de aktivitetene en organisasjon/nettverk vanligvis gjennomfører, som er avgrenset i tid og som har et klart mål for hva man vil ha oppnådd når prosjektperioden er over»

5 Noen prosjekteksempler
Lage en bok Arrangere sommerleir eller festival Informasjonskampanje Utveksling …Oppgaver som hører til daglig drift kan også organiseres som et prosjekt…

6 Hva er poenget med prosjekter?

7 Prosjekter kan være en viktig del av organisasjonsutviklingen
En avgjørende endringsprosess som bygger både organisasjon og personer Viktig at utviklingen er bevisst, planlagt og godt forankret i organisasjonen

8 Hva er avgjørende for gjennomføringen?
Forankring i organisasjonen Eierskapsfølelse til prosjektet Sikre at det ikke er et «One man show» Sette av nok tid og ressurser Klare planer Aktivitet en har lyst til å gjennomføre!

9 Prosjektfasene Dagens kurs Prosjektidé og forankring
Prosjektbeskrivelse Skrive søknad Fremdrift Økonomi Evaluering Rapportering Dagens kurs

10 Støtteordninger LNU: (Ungdom og unge voksne) Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tilskuddsmidler/id620650/ Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd

11 Støtteordninger Extrastiftelsen:
Nyttig oversikt fra kulturdepartementet: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tilskudd/id711839/

12

13

14

15 Støtteordninger Sparebankstiftelsen
Deler ut ca 200 millioner kroner årlig til prosjektmidler til både grupperinger, organisasjoner og enkeltpersoner. Har frist to ganger i året (15 . februar og 15. september) og skifter mellom ulike tema til hver fordeling.  Gjensidigestiftelsen  Alle kan søke. Unntak er religiøse og politiske formål. Søkefrist 15. september. Kavlifondet Alle kan søke. Prioriterer for tiden ildsjeler og sosiale entrepenører. Gir støtte til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

16 Fra god idé til realistisk plan og god søknad
Utvikling av prosjektidé Hvordan gjøre ideen til konkret plan? Selve søknaden, hvordan skal den utformes? Budsjettarbeid

17 Hva er et prosjekt (igjen)?
Tidsavgrenset: Bestemt start og sluttdato Har formål og definerte mål Begrenset med ressurser – Et eget budsjett Noe som (kanskje) bare skjer én gang Midlertidig organisering Samarbeid på tvers i organisasjonen

18 Prosjektbeskrivelse og søknad
Et dokument som beskriver hva en ønsker å oppnå gjennom prosjektet og hvordan en skal oppnå det Et internt styringsverktøy Søknad: Et dokument som skal overbevise andre om å finansiere prosjektet deres Må bygge på prosjektbeskrivelsen Må oppfylle gitte krav til søknaden

19 Prosjektbeskrivelsen svarer på:
”Hva er situasjonen i dag?” ”Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet?” ”Hvilke aktiviteter kan bidra til å oppnå målene?” ”Hvordan skal vi finansiere aktivitetene våre?” ”Hva kan gå galt og hvordan skal vi møte problemer?” ”Hvordan skal vi finne ut om vi har lykkes?”

20 Mål og resultat Først og fremst: Hva skal vi oppnå med prosjektet? Hva er våre langsiktige og kortsiktige mål? Vær konkret! Dårlig mål: ”Redde verden” Bra mål: «50 personer i vår målgruppe skal ha kunnskap om trygderett»

21 Hvordan utforme innholdet i prosjektet?
Se på målene dere har satt: Hva må man gjøre for å nå disse målene? For eksempel: Hvis man skal lære 50 personer om trygderett Deretter: Hva må til for å få laget et kurs eller et hefte? Hva har dere budsjett til?

22 Utgangspunkt og forankring i virkeligheten

23 Utgangspunkt for et prosjekt
Aktiviteter vi har lyst til å gjennomføre! Muligheter for penger til å drive med aktivitet Organisasjonsutvikling Utfordringer i organisasjonen, eller i samfunnet, som vi ønsker å gjøre noe med Støttegivere ønsker at vi skal jobbe med bestemte tema eller oppgaver

24 Forankring av prosjektet
Passer prosjektet organisasjonens formål? Kan det bidra til utvikling av organisasjonen? Sikre at hele organisasjonen har eierskap til prosjektet Enighet blant medlemmer om at organisasjonen skal bruke tid og ressurser på prosjektet Sikre at det ikke er et “one man show” Offentlige midler – mål om fellesskap, demokrati og læring God prosess = gode ideer = bedre prosjekter

25 Hvem skal involveres i prosjektet?
Årsmøtet Styret Arbeidsutvalg Arbeidsgrupper/Prosjektgrupper Medlemmer Kontoransatt/drift Prosjektansatt

26 Tidsplan Lag en plan for når arbeidet skal begynne og avsluttes
Sett opp milepæler underveis Kartlegg aktiviteter som skjer samtidig i organisasjonen, og i verden. Gjennomføring av arrangement må det lages egne tidsplaner for Husk å sette av tid til rapportering/regnskap!

27 Hvordan jobbe sammen? Rent praktisk: e-post, møter, telefon?
Hvor ofte møtes dere? Hva gjør man hvis man ikke rekker å gjøre det man skal? Hvor ofte skal styret orienteres om fremdrift?

28 Praktisk planlegging Ikke undervurder verdien av praktisk planlegging.
Husk at Ting Tar Tid!

29 Risikovurdering og en ”Plan B”?
Tenk gjennom: Hva skjer hvis dere ikke får penger? Hva skjer hvis ingen melder seg på arrangementet? Hva skjer hvis lederen for gruppa flytter utenlands?

30 Vanlige søknadsfeil Søker er utenfor målgruppen for støtteordningen.
Søkere formidler ikke at det er målgruppen som er initiativtakere og skal gjennomføre prosjektet. Søker klarer ikke å formidle søknaden som et prosjekt og søker om midler til årlige arrangementer/ drift. Søker skriver hva som skal gjøres men ikke hvordan. Søknaden inneholder for lite informasjon. Budsjettet er mangelfullt

31 Budsjettarbeid

32 Hva er et budsjett? Verktøy for økonomistyring Viktig signaleffekt
Viktig med godt grunnarbeid og fornuftige regnestykker!

33 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

34 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen (primærkilde) kr ,00 Prosjektstøtte NAV (sekundærkilde) kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

35 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

36 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

37 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

38 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

39 Administrasjonskostnader
Husleie Strøm Telefon Datasupport, server, e-post Datakommunikasjon PCer, programvare o.l. Aviser, bøker, nyhetstjenester Regnskap Forsikringer Kantine

40 Administrasjonskostnader
Eksempel med 5 ansatte: Årsbeløp: kr Månedsbeløp: kr 100% stilling/år: kr 50 % stilling/år: kr Ett år: kr En måned: 9 604kr

41 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

42 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

43

44 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

45 Budsjett helgekonferanse
Tekst Budsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr ,00 Prosjektstøtte NAV kr ,00 Deltakeravgift kr ,00 Egenandel kr ,00 SUM kr ,00 Kostnader Koordinering kr ,00 Administrasjonsmidler** kr ,00 Honorar Referansegruppe kr ,00 Lokaler kr ,00 Reisekostnader kr ,00 Uforutsette kostnader kr ,00 kr ,00 RESULTAT kr ,00

46

47 Tenk på hva mottakeren av budsjettet vil lese ut fra det.

48 Workshop

49 10 tips til prosjektsøknadsskriving

50 1: Bruk retningslinjene aktivt!
Gå gjennom retningslinjene punkt for punkt Søknaden skal hele tiden argumentere for hvordan prosjektet fyller målsetningen for støtteordningen Få andre til å lese gjennom og vurdere søknaden Bruk god tid på søkeprosessen

51 2: Tenk at dere skal selge prosjektet
Dere skal selge en prosjektidé. Dere skal selge organisasjonen, gruppen eller nettverket. Dere skal selge deres evne til å gjennomføre prosjektet.

52 3: Jobb grundig med målsettinger
Bruk tid på å diskutere målene for prosjektet. God definering av mål sikrer at alle er enig og har en felles forståelse for prosjektet. Mål er også viktig for å kunne vurdere resultatene av prosjektet i ettertid.

53 4: Spør, spør, spør… Bruk tid i forkant av søknadsfristen til å få avklart uklarheter. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Delta på veiledningsmøter eller kurs Inviter dere selv på møter.

54 5: Forklar, forklar, forklar…
Forklar heller litt for mye enn litt for lite i søknaden. Fortell hvordan gruppen eller organisasjonen jobber. Ikke bare fortell hva dere skal gjøre i prosjektet men hvordan.

55 6: Budsjett og søknad Budsjettet som et viktig vurderingsgrunnlag
Husk sammenheng mellom budsjett og søknad. Må være fullstendig, oversiktlig og presist. Argumenter for at det er nøkterne og realistiske utgifter. Sjekk i retningslinjene om det er utgifter som støtteordningen ikke kan dekke.

56 7: Bruk tidligere erfaringer
Skriv om bakgrunn for søknaden dersom den bygger på tidligere erfaringer dere har gjort. Dersom prosjektet er nytt kan dere ta kontakt med andre som har kunnskap og erfaringer. Samarbeid er alltid positivt. Send gjerne inn kurs- eller metodemateriell dere skal benytte, slik at dere underbygger det faglige i søknaden.

57 8: Levering og tidsfrister
Sjekk alle tidsfrister for støtteordningen. Kontakt støttegiver for å finne ut hvilke muligheter som finnes for utsettelse dersom dere ikke kan holde fristen. Ta kopi av søknad og vedlegg før innsending Det er deres ansvar at søknaden kommer fram til mottaker. Be om en bekreftelse på at søknaden er mottatt.

58 9: Argumentasjonsteknikk
Skreddersy alltid søknaden Gjør det enkelt for den som vurderer søknaden å gi dere støtte Tilpass stil og sjargong til mottaker Vis sammenheng i argumentasjonen Underbygg påstander med flere argumenter Vis fagkunnskap, men uten å være belærende Vis ydmykhet i forhold til egen rolle Henvis til risikovurderinger dere har gjort

59 10: Ikke… Bruk “stammespråk”. Ikke alle er eksperter på hvordan din organisasjon arbeider Kritiser støttegiver… Ikke opptre som om dere har krav på prosjektstøtte Ikke mist motet!

60 Årsaker til avslag Søknad passer ikke opp mot donors retningslinjer
Søker er utenfor målgruppen for støtteordningen Aktiviteten kan klassifiseres som drift Søker skriver hva som skal gjøres, men ikke hvordan Søknaden inneholder for lite informasjon Budsjettet er mangelfullt

61 Selv om søknaden er god…
.. kan det være mange som konkurrerer om de samme midlene Et godt tips er å be saksbehandler om innspill på foreløpig søknad! Gjør det enkelt for saksbehandler: Forklar i søknaden, istedenfor å legge ved mange dokumenter

62 Takk for nå!


Laste ned ppt "Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google