Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS. Hva er et prosjekt? Ulike støtteordninger Utvikling av prosjektidé Utforming av søknad Prosjektøkonomi Workshop Plan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS. Hva er et prosjekt? Ulike støtteordninger Utvikling av prosjektidé Utforming av søknad Prosjektøkonomi Workshop Plan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS

2 Hva er et prosjekt? Ulike støtteordninger Utvikling av prosjektidé Utforming av søknad Prosjektøkonomi Workshop Plan for dagen:

3 Tidsavgrenset: Bestemt start og sluttdato Har formål og definerte mål Begrenset med ressurser – Et eget budsjett Noe som (kanskje) bare skjer én gang Midlertidig organisering Samarbeid på tvers i organisasjonen Hva er et prosjekt?

4 En kan si at et prosjekt er: «Aktiviteter som er avgrenset fra de aktivitetene en organisasjon/nettverk vanligvis gjennomfører, som er avgrenset i tid og som har et klart mål for hva man vil ha oppnådd når prosjektperioden er over»

5 Lage en bok Arrangere sommerleir eller festival Informasjonskampanje Utveksling …Oppgaver som hører til daglig drift kan også organiseres som et prosjekt… Noen prosjekteksempler

6 Hva er poenget med prosjekter?

7 Prosjekter kan være en viktig del av organisasjonsutviklingen En avgjørende endringsprosess som bygger både organisasjon og personer Viktig at utviklingen er bevisst, planlagt og godt forankret i organisasjonen

8 Forankring i organisasjonen Eierskapsfølelse til prosjektet Sikre at det ikke er et «One man show» Sette av nok tid og ressurser Klare planer Aktivitet en har lyst til å gjennomføre! Hva er avgjørende for gjennomføringen?

9 1.Prosjektidé og forankring 2.Prosjektbeskrivelse 3.Skrive søknad 4.Fremdrift 5.Økonomi 6.Evaluering 7.Rapportering Prosjektfasene Dagens kurs

10 LNU: http://www.lnu.no/stotteordninger/ (Ungdom og unge voksne) http://www.lnu.no/stotteordninger/ Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tilskuddsmidler/id620650/ https://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tilskuddsmidler/id620650/ Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/tilskudd https://helsedirektoratet.no/tilskudd Støtteordninger

11 Extrastiftelsen: http://www.extrastiftelsen.no/soke-midler.html Nyttig oversikt fra kulturdepartementet: https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tilskudd/id711839/ https://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tilskudd/id711839/ Støtteordninger

12

13

14

15 Sparebankstiftelsen Deler ut ca 200 millioner kroner årlig til prosjektmidler til både grupperinger, organisasjoner og enkeltpersoner. Har frist to ganger i året (15. februar og 15. september) og skifter mellom ulike tema til hver fordeling. Gjensidigestiftelsen Alle kan søke. Unntak er religiøse og politiske formål. Søkefrist 15. september. Kavlifondet Alle kan søke. Prioriterer for tiden ildsjeler og sosiale entrepenører. Gir støtte til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid. Støtteordninger

16 Utvikling av prosjektidé Hvordan gjøre ideen til konkret plan? Selve søknaden, hvordan skal den utformes? Budsjettarbeid Fra god idé til realistisk plan og god søknad

17 Tidsavgrenset: Bestemt start og sluttdato Har formål og definerte mål Begrenset med ressurser – Et eget budsjett Noe som (kanskje) bare skjer én gang Midlertidig organisering Samarbeid på tvers i organisasjonen Hva er et prosjekt (igjen)?

18 Prosjektbeskrivelse: Et dokument som beskriver hva en ønsker å oppnå gjennom prosjektet og hvordan en skal oppnå det Et internt styringsverktøy Søknad: Et dokument som skal overbevise andre om å finansiere prosjektet deres Må bygge på prosjektbeskrivelsen Må oppfylle gitte krav til søknaden Prosjektbeskrivelse og søknad

19 Prosjektbeskrivelsen svarer på: ”Hva er situasjonen i dag?” ”Hva ønsker vi å oppnå med prosjektet?” ”Hvilke aktiviteter kan bidra til å oppnå målene?” ”Hvordan skal vi finansiere aktivitetene våre?” ”Hva kan gå galt og hvordan skal vi møte problemer?” ”Hvordan skal vi finne ut om vi har lykkes?”

20 Først og fremst: Hva skal vi oppnå med prosjektet? Hva er våre langsiktige og kortsiktige mål? Vær konkret! Dårlig mål: ”Redde verden” Bra mål: «50 personer i vår målgruppe skal ha kunnskap om trygderett» Mål og resultat

21 Se på målene dere har satt: Hva må man gjøre for å nå disse målene? For eksempel: Hvis man skal lære 50 personer om trygderett Deretter: Hva må til for å få laget et kurs eller et hefte? Hva har dere budsjett til? Hvordan utforme innholdet i prosjektet?

22 Utgangspunkt og forankring i virkeligheten

23 Aktiviteter vi har lyst til å gjennomføre! Muligheter for penger til å drive med aktivitet Organisasjonsutvikling Utfordringer i organisasjonen, eller i samfunnet, som vi ønsker å gjøre noe med Støttegivere ønsker at vi skal jobbe med bestemte tema eller oppgaver Utgangspunkt for et prosjekt

24 Passer prosjektet organisasjonens formål? Kan det bidra til utvikling av organisasjonen? Sikre at hele organisasjonen har eierskap til prosjektet Enighet blant medlemmer om at organisasjonen skal bruke tid og ressurser på prosjektet Sikre at det ikke er et “one man show” Offentlige midler – mål om fellesskap, demokrati og læring God prosess = gode ideer = bedre prosjekter Forankring av prosjektet

25 Årsmøtet Styret Arbeidsutvalg Arbeidsgrupper/Prosjektgrupper Medlemmer Kontoransatt/drift Prosjektansatt Hvem skal involveres i prosjektet?

26 Lag en plan for når arbeidet skal begynne og avsluttes Sett opp milepæler underveis Kartlegg aktiviteter som skjer samtidig i organisasjonen, og i verden. Gjennomføring av arrangement må det lages egne tidsplaner for Husk å sette av tid til rapportering/regnskap! Tidsplan

27 Rent praktisk: e-post, møter, telefon? Hvor ofte møtes dere? Hva gjør man hvis man ikke rekker å gjøre det man skal? Hvor ofte skal styret orienteres om fremdrift? Hvordan jobbe sammen?

28 Ikke undervurder verdien av praktisk planlegging. Husk at Ting Tar Tid! Praktisk planlegging

29 Tenk gjennom: Hva skjer hvis dere ikke får penger? Hva skjer hvis ingen melder seg på arrangementet? Hva skjer hvis lederen for gruppa flytter utenlands? Risikovurdering og en ”Plan B”?

30 Søker er utenfor målgruppen for støtteordningen. Søkere formidler ikke at det er målgruppen som er initiativtakere og skal gjennomføre prosjektet. Søker klarer ikke å formidle søknaden som et prosjekt og søker om midler til årlige arrangementer/ drift. Søker skriver hva som skal gjøres men ikke hvordan. Søknaden inneholder for lite informasjon. Budsjettet er mangelfullt Vanlige søknadsfeil

31 Budsjettarbeid

32 Verktøy for økonomistyring Viktig signaleffekt Viktig med godt grunnarbeid og fornuftige regnestykker! Hva er et budsjett?

33 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

34 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen (primærkilde) kr -59 500,00 kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV (sekundærkilde) kr -37 500,00 kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

35 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

36 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

37 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

38 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124906,00 RESULTAT kr 94,00

39 -Husleie -Strøm -Telefon -Datasupport, server, e-post -Datakommunikasjon -PCer, programvare o.l. -Aviser, bøker, nyhetstjenester -Regnskap -Forsikringer -Kantine Administrasjonskostnader

40 Eksempel med 5 ansatte: -Årsbeløp: 576 225kr -Månedsbeløp: 48 019kr -100% stilling/år: 115 245kr -50 % stilling/år: 57 623kr -Ett år: 115 245kr -En måned: 9 604kr Administrasjonskostnader

41 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124906,00 RESULTAT kr 94,00

42 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

43

44 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

45 Budsjett helgekonferanse TekstBudsjett Inntekter Prosjektstøtte Extrastiftelsen kr -59 500,00 Prosjektstøtte NAV kr -37 500,00 Deltakeravgift kr -8 000,00 Egenandel kr -20 000,00 SUM kr -125 000,00 Kostnader Koordinering kr 20 000,00 Administrasjonsmidler** kr 14 406,00 Honorar kr 20 000,00 Referansegruppe kr 12 000,00 Lokaler kr 37 700,00 Reisekostnader kr 16 800,00 Uforutsette kostnader kr 4 000,00 kr 4 000,00 SUM kr 124 906,00 RESULTAT kr 94,00

46

47 Tenk på hva mottakeren av budsjettet vil lese ut fra det.

48 Workshop

49 10 tips til prosjektsøknadsskriving

50 Gå gjennom retningslinjene punkt for punkt Søknaden skal hele tiden argumentere for hvordan prosjektet fyller målsetningen for støtteordningen Få andre til å lese gjennom og vurdere søknaden Bruk god tid på søkeprosessen 1: Bruk retningslinjene aktivt!

51 Dere skal selge en prosjektidé. Dere skal selge organisasjonen, gruppen eller nettverket. Dere skal selge deres evne til å gjennomføre prosjektet. 2: Tenk at dere skal selge prosjektet

52 Bruk tid på å diskutere målene for prosjektet. God definering av mål sikrer at alle er enig og har en felles forståelse for prosjektet. Mål er også viktig for å kunne vurdere resultatene av prosjektet i ettertid. 3: Jobb grundig med målsettinger

53 Bruk tid i forkant av søknadsfristen til å få avklart uklarheter. Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite. Delta på veiledningsmøter eller kurs Inviter dere selv på møter. 4: Spør, spør, spør…

54 Forklar heller litt for mye enn litt for lite i søknaden. Fortell hvordan gruppen eller organisasjonen jobber. Ikke bare fortell hva dere skal gjøre i prosjektet men hvordan. 5: Forklar, forklar, forklar…

55 Budsjettet som et viktig vurderingsgrunnlag Husk sammenheng mellom budsjett og søknad. Må være fullstendig, oversiktlig og presist. Argumenter for at det er nøkterne og realistiske utgifter. Sjekk i retningslinjene om det er utgifter som støtteordningen ikke kan dekke. 6: Budsjett og søknad

56 Skriv om bakgrunn for søknaden dersom den bygger på tidligere erfaringer dere har gjort. Dersom prosjektet er nytt kan dere ta kontakt med andre som har kunnskap og erfaringer. Samarbeid er alltid positivt. Send gjerne inn kurs- eller metodemateriell dere skal benytte, slik at dere underbygger det faglige i søknaden. 7: Bruk tidligere erfaringer

57 Sjekk alle tidsfrister for støtteordningen. Kontakt støttegiver for å finne ut hvilke muligheter som finnes for utsettelse dersom dere ikke kan holde fristen. Ta kopi av søknad og vedlegg før innsending Det er deres ansvar at søknaden kommer fram til mottaker. Be om en bekreftelse på at søknaden er mottatt. 8: Levering og tidsfrister

58 Skreddersy alltid søknaden Gjør det enkelt for den som vurderer søknaden å gi dere støtte Tilpass stil og sjargong til mottaker Vis sammenheng i argumentasjonen Underbygg påstander med flere argumenter Vis fagkunnskap, men uten å være belærende Vis ydmykhet i forhold til egen rolle Henvis til risikovurderinger dere har gjort 9: Argumentasjonsteknikk

59 Bruk “stammespråk”. Ikke alle er eksperter på hvordan din organisasjon arbeider Kritiser støttegiver… Ikke opptre som om dere har krav på prosjektstøtte Ikke mist motet! 10: Ikke…

60 Søknad passer ikke opp mot donors retningslinjer Søker er utenfor målgruppen for støtteordningen Aktiviteten kan klassifiseres som drift Søker skriver hva som skal gjøres, men ikke hvordan Søknaden inneholder for lite informasjon Budsjettet er mangelfullt Årsaker til avslag

61 .. kan det være mange som konkurrerer om de samme midlene Et godt tips er å be saksbehandler om innspill på foreløpig søknad! Gjør det enkelt for saksbehandler: Forklar i søknaden, istedenfor å legge ved mange dokumenter Selv om søknaden er god…

62 Takk for nå!


Laste ned ppt "Velkommen til PROSJEKTSØKNADSKURS. Hva er et prosjekt? Ulike støtteordninger Utvikling av prosjektidé Utforming av søknad Prosjektøkonomi Workshop Plan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google