Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon om videregående opplæring Onsdag 14.september 2011 Magnus Hugdahl, rådgiver Vikhammer ungdomsskole Ingunn Olsen Berg, opplæringsrådgiver yrkesfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon om videregående opplæring Onsdag 14.september 2011 Magnus Hugdahl, rådgiver Vikhammer ungdomsskole Ingunn Olsen Berg, opplæringsrådgiver yrkesfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon om videregående opplæring Onsdag 14.september 2011 Magnus Hugdahl, rådgiver Vikhammer ungdomsskole Ingunn Olsen Berg, opplæringsrådgiver yrkesfag

2 Denne presentasjonen ligger på skolens hjemmeside: http://www.vikhammerungdomsskole.no

3 Tidsplan høsten 2011 Foreldremøte 14. september 22. september informasjon fra rådgiver i klassene Søknadsfrist elever hospitering 5. oktober Opplæringsdagan, tirsdag 1.november for elever, onsdag 2. november åpent for foresatte på kveldstid. Besøk fra Opplæringsdagan i forkant. 2 dager Hospitering uke 45-48 (www.vigo.no).www.vigo.no Tirsdag 08.11 informasjonsmøte Malvik vgs. Innkalling kommer.

4 Tidsplan høst 2011/ vår 2012 Avklaring hvilke elever som søkes inn på særskilt grunnlag i november. Uke 1 og 2: Møter elever som søkes inn på særskilt grunnlag. Januar/februar ”Siste nytt” møte VUS. Tema: Siste nytt om studietilbud, samt utfylling av søknad Elevene søker elektronisk på www.vigo.no. Det er elevenes ansvar å søke, men rådgiver ser igjennom søknadene før fristen. MinIdwww.vigo.no 1. februar søkere 1. mars ordinær frist

5 Rådgivningssamtaler 10A: uke 40-44 10B: uke 45-48 10C: uke 49- 2 10D: uke 3- 6 Ekstra samtaler avtales etter behov. Det er også muligheter for samtaler med foresatt(e) og elev.

6

7 Tirsdag 1 november kl.09.00-15.00 Onsdag 2. november kl.09.00-15-00 Torsdag 3. november kl.09.00-12-00 Onsdag 2. nov. kl.18.00-21.00 der foreldre og ungdom er velkommen sammen Skolen får tildelt tid Nyhet

8

9 Hvilke rettigheter har elevene? Elevene har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Inntak skjer på grunnlag av karakterene. Det er ikke skoleplikt, men ”alle søker”. Taktiske søknader

10 Nærskoleprinsippet 6 km Har stor betydning for hvilken skole man kommer inn på. Våre elever får ekstrapoeng for å konkurrere seg inn på Malvik vgs. Malvik vgs. har følgende vg.1 tilbud: Studiespesialisering, Idrettsfag, Helse- og sosialfag, TIP, Bygg og anlegg For Studieretninger som Malvik vgs. ikke tilbyr, vil alle skoler i fylket være nærskolen. Unntak, fylkes- og landslinjer og private skoler.

11 Type kompetanseType dokumentasjon StudiekompetanseGenerell eller spesiell studiekompetanse YrkeskompetanseFag-/svennebrev (oppl. i bedrift) Generell studiekompetanse Kompetanse på lavere nivå. Lærekandidatkontrakt Kompetansebevis Muligheter i videregående opplæring

12 Eksempler på yrker Befal PsykologAdvokat Politi StatsviterPrest Lærer/adjunkt/lektor Barnevernspedagog Sykepleier Fysioterapeut Journalist GENERELL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

13 Generell studiekompetanse Studiespesialisering, 842 årstimer (tilbys av de fleste vgs.) – KVT (Privat skole) – Studiespesialisering med formgivningsfag (Thora Storm) – Internasjonal linje, Trondheim Katedralskole Idretts fag, 982 årstimer (Malvik, Heimdal, Strinda, Meråker, se hjemmesider til skolene for fullstendig tilbud.) – En mengde varianter. Fotball, håndball, bredde Malvik. Ski på Heimdal/Meråker, fotball KVT/Strinda, friidrett Strinda, kombinert, hopp, ishockey osv.++++ Musikk, dans og drama, 982 årstimer – (Musikk: Heimdal og Katta, Dans: Katta og Drama: Ch.lund)

14 Generell studiekompetanse Fellesfag. – Obligatoriske fag. Eks. Norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, tilvalgsfag, KRØ Programfag til valg – Elevene velger fag fra programområder.

15 Generell studiekompetanse Du kan også oppnå generell studiekompetanse gjennom: Studieforberedende Vg3: Medier og kommunikasjon (Midtbyskolene, Ch.lund, Byåsen, Tiller) Naturbruk (Skjetlein) Eller: – Påbygging til generell studiekompetanse (Vg3)

16 Spesiell studiekompetanse Eksempel Ingeniør stiller krav til: matematikk fysikk Lege, tannlege, veterinær: matematikk fysikk kjemi

17 Et eksempel Kari liker realfag og ønsker seg spesiell studiekompetanse. Hun søker studiespesialisering ved Malvik vgs. Vg1: Kun Fellesfag. Velger kun type matematikk og tilvalgsfag. Vg2: Fellesfag(420t.), Programfag (420 t.) Hun velger 1 Bi(140t.), 1 Kj(140 t.) og 1 Fy(140t.) Vg3: Fellesfag(420t.), Programfag (420 t.) Hun velger 2 Bi, 2 Kj og 2 Fy.

18 Type kompetanseType dokumentasjon StudiekompetanseGenerell eller spesiell studiekompetanse YrkeskompetanseFag-/svennebrev (oppl. i bedrift) Generell studiekompetanse Kompetanse på lavere nivå. Lærekandidatkontrakt Kompetansebevis Yrkesfaglige utdannningsprogram

19 9 yrkesfaglige utdanningsprogram, skoleoversikt 2012/2013: Bygg- og anleggsteknikk ( Malvik, Ch.lund, Tiller, Skjetlein, Selbu ) Design og håndverk( Ch.lund, Thora Storm, Skjetlein) Elektrofag( Heimdal, Strinda ) Helse- og sosialfag( Malvik, Ch.lund, Thora Storm, Tiller, Selbu ) Medier og kommunikasjon( Ch.lund, Tiller, Trondheim Katedralskole, Byåsen)

20 9 yrkesfaglige utdanningsprogram, skoleoversikt 2012/2013 forts.: Naturbruk( Sjetlein, Øya, Selbu) Restaurant- og matfag( Byåsen, Strinda) Service og samferdsel (Ch.lund, Thora Storm, Tiller) Teknikk og industriell produksjon( Malvik, Ch.lund, Byåsen, Selbu)

21 Vg1 Vg2 12 t. FF17 t. FPF6 t. PF 9 t. FF17 t. FPF9 t. PF FF = fellesfag FPF = felles programfag PF = prosjekt til fordypning valg av Vg2 valg av lærefag

22 Vg1 2 år i skole Vg2 Læretid Fag-/ svennebrev 2 år i bedrift

23 Vg1 1 år i skole Læretid Fag-/ svennebrev 3 år i bedrift Manglende fag på plass i løpet av læretiden

24 Læretid Fag-/ svennebrev 4 år i bedrift Manglende fag på plass i løpet av læretiden

25 Ingen krav til teori Viktig å få på plass noen fag Opplæring innen utvalgte mål fra vg3 Kompetansebevis Fag-/ svennebrev

26 Yrkesrettet med sluttkompetanse Etterspørsel etter faglært arbeidskraft Lønn under utdanning = mindre studielån Næringslivet ønsker ingeniører via yrkesfag

27 2 år i skole2 år i bedrift Læring gjennom praktisk arbeid Rettigheter og plikter – Som andre ansatte – Utvidet opplæring, ansvar, forventninger Fagprøve

28 Høyskoleutdanning med fag/svennebrev som opptakskrav Finnes på utvalgte høyskoler og linjer Fagbrev innen den aktuelle linjen Etterspørres fra Norsk industri

29

30 Yrkesmodenhet På hvilket grunnlag man velger studieretning Kjennskap til egne interesser og styrker Kunnskap om alle valgmulighetene Utprøving av ønsket studieretning, bekreftelse ev. ny utprøving

31 Hjelp på veien til valget Faget Utdanningsvalg på VUS: 1.”finne sæ sjøl”, egne interesser og styrker 2.Informasjon om ulike tilbud og linjer, elevbedrift og arbeidsuke 3.Fordypning innen ønsket studieretning og utprøving av ønske gjennom hospitering Forskning viser at venners valg og familie spiller en stor rolle for valg av studieretning.

32 Forventninger til neste gang…. Engasjerte, støttende, undrende, og kritiske foresatte. Kjøkkenbordveiledning. ”Vil bli noe” heftet (oktober) Internett, særlig www.vilbli.no og hjemmesiderwww.vilbli.no Opplæringsdagan onsdag 2. november på kveldstid Malvik vgs. tirsdag 8. november kl. 18.00 Siste nytt møte i januar/februar. Kom gjerne med aktuelle spørsmål i forkant av møtet.

33 www.vilbli.no www.stfk.no www.utdanning.no www.jobbfeber.no www.vikhammerungdomsskole.no www.velgetyrke.no De ulike videregående skolenes hjemmesider: www.malvik.vgs.no

34 Er det noe du fortsatt lurer på…. Ta kontakt (helst) på mail: magnus.hugdahl@malvik.kommune.no Ingunn.olsen@olk.no


Laste ned ppt "Informasjon om videregående opplæring Onsdag 14.september 2011 Magnus Hugdahl, rådgiver Vikhammer ungdomsskole Ingunn Olsen Berg, opplæringsrådgiver yrkesfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google