Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder

2 NU oktober Bakgrunn Programmeringskurs: For stor andel får karakteren D og E Problem i flere år. samme erfaringer ved andre Universiteter og Høgskoler Hva skyldes dette? Programmeringsgen ? Vanskelig? Lite innsats av studentene? ………

3 NU oktober Faktum 1: Lærer best ved utfordringer som er realistisk å mestre Pedagogisk forskning: vi lærer ved å sette ny lærdom inn i det vi allerede vet, i overgangen mellom det vi vet og det ukjente. Ikke lykkes  påvirker mestringsforventningen negativt,  problem for videre studier, her spesielt programmeringskurs De langsiktige effektene mest alvorlige Studenter lærer i forskjellig tempo, har ulike evner, og legger ned ulik mengde arbeid  men vi har lagt opp til ALLE I SAMME TEMPO

4 NU oktober Faktum 2: Sterk binding og bimodale karakterer Sterk binding  bimodale karakterer

5 The Personalized system of Instruction PSI. (The Keller Plan) PSI prinsipper: Stoffet deles inn i moduler Modulene tas i rekkefølge, tilpasset evner og forutsetninger Tidligere moduler må tas før senere Feedback, Proctors (hjelpelærere) Mastery Hovedhensikt: Alle skal lære mer NU oktober 20125

6 Vår implementasjon av PSI 10 stp introduksjon til programmering, Java 10 (15) moduler, for hver modul: Kort notat om læringsmål, ressurser, krav for å bestå modulen. Bok, øvinger, veiledning viktigste ressurs Videoforelesninger, max 10 minutt, kan være flere pr modul Introduksjonsforelesning om opplegget 5 hjelpelærere, (60 studenter), 2 forelesere: mye på lab 2011:Ingen krav til framdrift, noen tar 3, noen 15 moduler 2012: Krav til framdrift; Milepæl 2; 4; NU oktober 20126

7 7 Ressurser https://fronter.com/uia/index.phtml Ex: Klasser og objekter i BlueJ

8 NU oktober 20128

9 9

10 10

11 Resultat- Survey I (2011) NU oktober Table3 : Motivation and learning Statement% TA %A%A % NN %D%D % TD I was motivated to learn programming in advance of the course I'm more motivated now than when the course started I prefer traditional teaching, with weekly lectures I believe I learn more with course in this structure than with a traditional course The most important for me is to learn to program The most important for me is to get a good grade

12 Resultat- Survey II Kan arbeide selvstendig (for mye gruppe ellers) Arbeide i eget tempo Krever innsats for at noe skal skje Obligatoriske oppgaver i alle andre fag  tar fokus fra dette kurset (2011) NU oktober

13 Oppsummering 2011 Fortsatt tro på hovedprinsippet om læring i eget tempo: DE SOM BESTÅR LÆRER MER Opplegget 2011: passer bedre for de med god selvdisiplin samsvar mellom moduler og karakter. NU oktober

14 Vår 2012 Individuell fremdriftsplan, tre milepæler, minimumsprogresjon Eget tempo ~ krav til fremdrift Forelesere har bedre oversikt over fremgang 2012: Forelesere handterer i alle fall milepæler Noe mer utfyllende krav til godkjenning av moduler Eksamen 2012: Muntlig, basis i modulene Før: Skriftlig 4 timer, case, 2-3 sider vedlegg, koder og klasser NU oktober

15 Oppsummering 2012: Krav til progresjon 2012: Muntlig eksamen, egne prosjekter Ønsker å måle programmeringsferdigheter Mindre fokus på problemløsning og eksisterende kode ( andres tankesett) på eksamen (pga ser på eget prosjekt) Vi tror eksamensform påvirker karakteren mest Vi tror krav til progresjon også påvirker karakteren NU oktober

16 Vår 2013 Beholde Krav til framdrift Muntlig eksamen Mulige endringer: Bedre oppfølging, melding til alle som….. Mulig få tilgang til alle moduler Muligens ha oppgaver som går over mange moduler på de senere modulene NU oktober


Laste ned ppt "Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google