Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder

2 NU-2012 17-19 oktober 20122 Bakgrunn Programmeringskurs: For stor andel får karakteren D og E Problem i flere år. samme erfaringer ved andre Universiteter og Høgskoler Hva skyldes dette? Programmeringsgen ? Vanskelig? Lite innsats av studentene? ………

3 NU-2012 17-19 oktober 20123 Faktum 1: Lærer best ved utfordringer som er realistisk å mestre Pedagogisk forskning: vi lærer ved å sette ny lærdom inn i det vi allerede vet, i overgangen mellom det vi vet og det ukjente. Ikke lykkes  påvirker mestringsforventningen negativt,  problem for videre studier, her spesielt programmeringskurs De langsiktige effektene mest alvorlige Studenter lærer i forskjellig tempo, har ulike evner, og legger ned ulik mengde arbeid  men vi har lagt opp til ALLE I SAMME TEMPO

4 NU-2012 17-19 oktober 20124 Faktum 2: Sterk binding og bimodale karakterer Sterk binding  bimodale karakterer

5 The Personalized system of Instruction PSI. (The Keller Plan) PSI prinsipper: Stoffet deles inn i moduler Modulene tas i rekkefølge, tilpasset evner og forutsetninger Tidligere moduler må tas før senere Feedback, Proctors (hjelpelærere) Mastery Hovedhensikt: Alle skal lære mer NU-2012 17-19 oktober 20125

6 Vår implementasjon av PSI 10 stp introduksjon til programmering, Java 10 (15) moduler, for hver modul: Kort notat om læringsmål, ressurser, krav for å bestå modulen. Bok, øvinger, veiledning viktigste ressurs Videoforelesninger, max 10 minutt, kan være flere pr modul Introduksjonsforelesning om opplegget 5 hjelpelærere, (60 studenter), 2 forelesere: mye på lab 2011:Ingen krav til framdrift, noen tar 3, noen 15 moduler 2012: Krav til framdrift; Milepæl 2; 4; NU-2012 17-19 oktober 20126

7 7 Ressurser https://fronter.com/uia/index.phtml Ex: Klasser og objekter i BlueJ

8 NU-2012 17-19 oktober 20128

9 9

10 10

11 Resultat- Survey I (2011) NU-2012 17-19 oktober 201211 Table3 : Motivation and learning Statement% TA %A%A % NN %D%D % TD I was motivated to learn programming in advance of the course 48292200 I'm more motivated now than when the course started 162639137 I prefer traditional teaching, with weekly lectures 723322313 I believe I learn more with course in this structure than with a traditional course 194210193 The most important for me is to learn to program 32391973 The most important for me is to get a good grade 7612670

12 Resultat- Survey II Kan arbeide selvstendig (for mye gruppe ellers) Arbeide i eget tempo Krever innsats for at noe skal skje Obligatoriske oppgaver i alle andre fag  tar fokus fra dette kurset (2011) NU-2012 17-19 oktober 201212

13 Oppsummering 2011 Fortsatt tro på hovedprinsippet om læring i eget tempo: DE SOM BESTÅR LÆRER MER Opplegget 2011: passer bedre for de med god selvdisiplin samsvar mellom moduler og karakter. NU-2012 17-19 oktober 201213

14 Vår 2012 Individuell fremdriftsplan, tre milepæler, minimumsprogresjon Eget tempo ~ krav til fremdrift Forelesere har bedre oversikt over fremgang 2012: Forelesere handterer i alle fall milepæler Noe mer utfyllende krav til godkjenning av moduler Eksamen 2012: Muntlig, basis i modulene Før: Skriftlig 4 timer, case, 2-3 sider vedlegg, koder og klasser NU-2012 17-19 oktober 201214

15 Oppsummering 2012: Krav til progresjon 2012: Muntlig eksamen, egne prosjekter Ønsker å måle programmeringsferdigheter Mindre fokus på problemløsning og eksisterende kode ( andres tankesett) på eksamen (pga ser på eget prosjekt) Vi tror eksamensform påvirker karakteren mest Vi tror krav til progresjon også påvirker karakteren NU-2012 17-19 oktober 201215

16 Vår 2013 Beholde Krav til framdrift Muntlig eksamen Mulige endringer: Bedre oppfølging, melding til alle som….. Mulig få tilgang til alle moduler Muligens ha oppgaver som går over mange moduler på de senere modulene NU-2012 17-19 oktober 201216


Laste ned ppt "Using the personalized system of instruction in an introductory programming course Hallgeir Nilsen Universitetet i Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google