Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Samarbeid, ledelse og medvirkning Hva kan ESENER fortelle om om arbeidsgivers ledelse og arbeidstakers.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Samarbeid, ledelse og medvirkning Hva kan ESENER fortelle om om arbeidsgivers ledelse og arbeidstakers."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Samarbeid, ledelse og medvirkning Hva kan ESENER fortelle om om arbeidsgivers ledelse og arbeidstakers medvirkning? Foredragsholders navn og tittel Dato | Arrangement

2 2 www.esener.eu I 2009 ble 36 000 ledere og arbeidstakerrepresentanter på 29 000 arbeidsplasser intervjuet. Spørsmålene gjaldt HMS-styring, håndtering av stress, vold og trakassering og hvordan arbeidstakerne involveres. ESENER – et innblikk i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen i 31 land

3 3 www.esener.eu Hva forteller ESENER oss om arbeidsgivernes ledelse?  Undersøkelsen inneholdt direkte relevante spørsmål: Tas HMS regelmessig opp på møter på høyere nivåer i ledelsen? Har dere en politikk, et styringssystem eller en handlingsplan for HMS?  og støttespørsmål, som: Har dere prosedyrer på plass? Iverksetter dere forebyggende tiltak? Trekkes fagfolk inn i prosessen?  Disse spørsmålene kan kombineres for å generere en sammensatt HMS- skår Som forklart i rapporten: HMS-styring — en analyse av resultatene av den europeiske bedriftsundersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) Tilgjengelig på: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/management-of-occupational-safety- and-health-analysis-of-data-from-the-esener/view

4 4 www.esener.eu Arbeidsgivers ledelse HMS tas regelmessig opp på møter på høyere nivå i ledelsen % av virksomhetene Det er viktig at HMS drøftes på høyeste nivå så helse og sikkerhet kan integreres i nøkkelprosesser i de sentrale virksomhetsprosessene og betraktes som en prioritet for hele organisasjonen.

5 5 www.esener.eu Arbeidsgivers ledelse Utbredelsen av en dokumentert politikk, et fastsatt HMS- styringssystem eller en HMS-handlingsplan % av virksomhetene 85% av lederne oppgir at politikken har en effekt Et dokument som forklarer hvordan HMS styres, herunder ansvarslinjene, er avgjørende for et klart og effektivt lederskap.

6 6 www.esener.eu Arbeidsgivers ledelse Sammensatt skår for HMS-styring 5.1 5.2 5.3 7.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ELTRCHLUFRLTATDELVCYEECZPLMTHUSIPTBESKROHRNLFIDKITNOBGESIESEUK Forventet HMS-skår Land Den sammensatte skåren kombinerer resultatene fra ni spørsmål i undersøkelsen om HMS-tiltak og -prosedyrer

7 7 www.esener.eu Arbeidsgivers ledelse Virksomhetens størrelse og sammensatt skår for HMS-styring

8 8 www.esener.eu Arbeidsgivers ledelse Virksomhetens størrelse og sammensatt skår for HMS-styring i ulike land I noen land har selv den minste arbeidsplass et høyt nivå av HMS-tiltak og -prosedyrer. Vi må likevel ikke glemme at uten et ekte engasjement hos arbeidsgiver, blir dette bare en teoretisk øvelse. Forventet HMS-skår

9 9 www.esener.eu Hva forteller ESENER oss om arbeidstakers medvirkning?  Hva slags former for arbeidstakermedvirkning er på plass? Direkte involvering av arbeidstakerne eller gjennom representasjon (verneombud, HMS-utvalg, samarbeidsutvalg eller fagforening) Hvordan påvirker dette antallet prosedyrer eller tiltak for HMS- styring som er på plass?  Den sekundære analysen ser på kombinasjonen av type arbeidstakermedvirkning og engasjement hos arbeidsgiver Som forklart i rapporten: Arbeidstakerrepresentasjon og -konsultasjon i HMS-arbeidet – en analyse av resultatene av den europeiske bedrifts- undersøkelsen om nye og framvoksende risikoer (ESENER) Tilgjengelig på: http://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener_workers- involvement/view

10 10 www.esener.eu 75 80 85 90 95 100 10-1920-4950-249250-499500 +EU-27 Gjennomsnitt TotaltVirksomheter med verneombud Arbeidstakers medvirkning Arbeidsplassene kontrolleres regelmessig som del av en risikovurdering: betydningen av arbeidstakerrepresentasjon % av virksomhetene, EU27 Risikovurdering er mer sannsynlig dersom det finnes et verneombud – særlig i mindre bedrifter.

11 11 www.esener.eu Former for arbeidstakerrepresentasjon: Generell — samarbeidsutvalg og/eller fagforeningsrepresentant; HMS-spesifikk — HMS-utvalg og/eller verneombud Arbeidstakers medvirkning Hvordan arbeidstakerrepresentasjon og arbeidsgiverengasjement påvirker sannsynlighetene for at en HMS-politikk er på plass Engasjement hos arbeidsgiver er utslagsgivende for om en HMS- politikk er på plass, og det samme gjelder arbeidstakerrepresentasjon (særlig hvis den er HMS-spesifikk). Imidlertid er effekten størst når høyt engasjement hos arbeidsgiver er kombinert med både generell og HMS-spesifikk arbeidstakerrepresentasjon.

12 12 www.esener.eu Former for arbeidstakerrepresentasjon: Generell — samarbeidsutvalg og/eller fagforeningsrepresentant; HMS-spesifikk — HMS-utvalg og/eller verneombud Arbeidstakers medvirkning Hvordan arbeidstakerrepresentasjon og engasjement hos arbeidsgiver påvirker utbredelsen av tiltak for å håndtere psykososiale risikoer Igjen vil kombinasjonen høyt engasjement hos arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentasjon (særlig hvis den er HMS-spesifikk) være sterkt forbundet med bedre håndtering av stress, vold og trakassering. Ingen representasjonBare generellHMS-spesifikkBegge former Lavt engasjement hos arbeidsgiverHøyt engasjement hos arbeidsgiver

13 13 www.esener.eu Former for arbeidstakerrepresentasjon: Generell — samarbeidsutvalg og/eller fagforeningsrepresentant; HMS-spesifikk — HMS-utvalg og/eller verneombud Arbeidstakers medvirkning Hvor finner vi kombinasjonen høyt engasjement hos arbeidsgiver og både generell og HMS-spesifikk arbeidstakerrepresentasjon? De nordiske tradisjonene for dialog mellom partene i arbeidslivet kommer særlig til uttrykk i mindre virksomheter.

14 14 www.esener.eu Sammendrag av hovedkonklusjonene fra studier av arbeidsgivers HMS-ledelse og arbeidstakers medvirkning  Bedriftene driver systematisk HMS-arbeid Rammedirektivets strategi for målfastsettelse synes å ha lykkes med å få bedrifter til å håndtere HMS på en sammenhengende, systembasert måte  De minste virksomhetene trenger støtte Bedrifter med under 150 ansatte har mye større risiko for lav HMS-innsats, men i hvilken grad dette skjer, varierer landene imellom  Arbeidstakermedvirkning er en viktig suksessfaktor Verneombudene utgjør en vesentlig forskjell, men de behøver ytterligere støtte, særlig når de står overfor de utfordringene som psykososiale risikoer utgjør  Arbeidstakers medvirkning og arbeidsgivers ledelse Arbeidsplasser med et høyt engasjement fra arbeidsgiver og både generell og HMS-spesifikk arbeidstakerrepresentasjon, har nesten 10 ganger så høy sannsynlighet for å ha en HMS-politikk på plass som arbeidsplasser uten

15 15 www.esener.eu Ytterligere informasjon www.esener.eu  Les mer om ESENER  Last ned publikasjoner  Bruk vårt interaktive verktøy til å lage resultater per land, virksomhetsstørrelse og sektor


Laste ned ppt "Arbeidsmiljøet angår alle. Bra for både deg og din bedrift. Samarbeid, ledelse og medvirkning Hva kan ESENER fortelle om om arbeidsgivers ledelse og arbeidstakers."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google