Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Workshop med fakultetene Uke 11/2012 SV: 13.3 MF, OD: 15.3 UV, HF: 16.3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Workshop med fakultetene Uke 11/2012 SV: 13.3 MF, OD: 15.3 UV, HF: 16.3."— Utskrift av presentasjonen:

1 Workshop med fakultetene Uke 11/2012 SV: 13.3 MF, OD: 15.3 UV, HF: 16.3

2 SV: eksamensønsker Nynorsk som eksamensspråk, ofte mye ressurser til oversetting, men benyttes allikevel ikke av studenten. Kan studentene forpliktes ytterligere? Ta mer hensyn til internasjonale studenters behov Eksamenskurs for internasjonale studenter om hvordan besvare eksamen Digitalt system for automatiske begrunnelser Sensurprotokoller rett i FS (el.): slippe å registrere manuelt fordi sensor registrerer selv Digitalt verktøy for planlegging av eksamensdager: unngå kollisjoner Flere FS-brukerveiledninger Klage på karakter: digitalt skjema? Rett i ePhorte? Skal være en terskel for studenten, men enklere å administrere Honorering til eksamen/klagesensor Bedre tilgang på eksamenslokaler PC-rom Romoversikt med eksamenskapasitet vers. undervisningskapasitet Færre og sjeldnere utsatte prøver Felles instrukser: kandidater og vakter, og både på engelsk og norsk Bedre fordeling av vakter i FS

3 SV: generelle innspill Fronter: mye manuell administrasjon ved innleveringsmapper. SV bruker dette kun for å kunne kjøre Ephorus. SV kjenner seg igjen i vår beskrivelse ISV: Økonomisk begrunnelse: skoleeksamen er minst ressurskrevende, derfor valgt som eksamensform. ØI: Skoleeksamen: sikkerhet og fusk (ligninger og tall gir for mye treff i ephorus – hjemmeksamen funker ikke) Sosiologi: savner diskusjon rundt vurderingsformer. Hva er argumentene for skoleeksamen på sosiologi? Hjemmeksamen: 2 sensorer. Skoleeksamen: 1,2. NB: eksamensvakter betales av fakultet, mens sensorer betales av instituttet. Protokoller: mye fram og tilbake, Tar mye tid. Dobbeltsjekking av skrift. Begrunnelser: logg inn istedenfor e-post: mye sikrere (private e-postadresser etc) Papirløst! Føles som en utopi, men det må da gå an å få det til? Studenten leverer elektronisk, sensor legger begrunnelseog sensor rett inn i systemet, alt generer automatisk til alle systemer, inkl. sensorers lønn og undervisningsregnskap Få digitale systemer til å snakke sammen (Fronter, ePhorte, FS, StudentWeb) Sentral trykketjeneste til eksamensoppgaver. Oppgavene må leveres i god tid. Et samlet elektronisk system for å unngå kollisjoner etc. Det er ofte de samme som ikke kan kollidere ved eksamen som ved undervisning, så her må da noe kunne slås sammen.

4 MED & OD: eksamensønsker 1.Unødvendig med dobbeltregistrering av klager, både FS og ePhorte. Veldig mange småledd i klagebehandlingen. 2.Slippe den manuelle jobben med utbetalingen til eksterne sensorer 3.Sette bort betaling til eksterne sensorer 4.Slippe all kopieringsjobb av eksamensoppgaver før eksamen – digitalisering 5.Digitalisere alle skoleeksamner: pc’er er anskaffet 6.Forenkle obligatoriske oppgaver – innlevering i Fronter 7.Nytt kassaksjonsreglement: mye papirer! 8.Oppfordre til å motta klager elektronisk 9.Sette krav til at alle formelle regler følges også ved digitalisering av skoleeksamen: offentliggjøring av oppgaven, nynorsk, studentens egen kopi av besvarelse (for eksempel «send til egen e-post» 10.Holde eksamen andre steder enn på lesesal og i ordinære undervisningsrom 11.Standarisering «så langt som mulig» av hva man kan innvilge av tilrettelegging. I dag er det opp til fakultet å tilrettelegge på best mulig måte 12.Felles løsning for oversetting til nynorsk, engelsk (ikke lov å sende oppgaver på pc, lastes opp til en kryptert nettside hvor oppgavene lastes opp, så oversetter Amesto og laster opp på nytt) NB: fagoversettelser må uansett kontrolleres på slutten – fagmiljøet går gjennom på nytt og kvalitetssikrer. Prosessen tar 2-3 uker og er sårbra for sykdom etc. 13.Felles mottak av oppgaver og opptrykking før selve dagen 14.Flere eksamner samtidig i store rom 15.Sentral koordinering slik at felles bestilling og avlønning av eksamensvakter (henger sammen med store felles rom) 16.Felles eksamenslokaler, ikke bruke lesesaler 17.Felles mal for eksamenreglement/instruks/rutiner 18.Bra med eksamensnettverk. Bør ha en frikjøpt ressursperson for å drive det. 19.Felles pool av eksamensvakter 20.Standardisering av mest mulig info/instruks/skjema/rutiner. OBS: Rom for lokale tilpasninger. 21.Mye bruk av hjemmeeksamen (BA og MA, ikk eprofesjon) 22.Sentralisering av ansvar for arkivering - ikke opp til den enkelte studiekonsulents arkivfaglige forståelse 23.Felles egne erklæringsskjema (fusk) for hele UiO 24.Sentralt eksamenskontor à la NTNU. Mye av eksamensarbeidet bør kunne standardiseres. 25.Sentralt arkiveringssted for besvarelser 26.Flere hjemmeksamner, spesielt på masternivå 27.Felles instrukser på UiO på norsk og engelsk 28.Større eksamenslokaler, fleer eksamner samtidtig – mange små eksmaner er tikrevdene 29.Gode løsninger for digitalisering: Raskere fra eksamensdagen til sensor 30.Karakter direkte fra sensor digitalt 31.Alle ikke-beståtte studenter får begrunnelse på MED og OD: Kan dette sendes elektronisk, for eksempel fra FS og vises i StudentWeb? Mye papirarbeid. Kan vi ha felles instrukser for eksamensvakter? IHR eksamen kan anbefale dette, og det kan videreføres i eksamensnettverket. + felles fuskeerklæring

5 HF, UV & TF: innspill 1.Raskere lønnsutbetaling til eksamensvakter 2.Bedre kompetanse hos eksamensvakter når det gjelder pc og engelsk 3.Flere felles retningslinjer ved fak: oversiktlig, effektivt, likebehandling 4.Nok eksamensrom 5.Dispensasjon fra frist om å melde seg opp til eksamen: retningslinjer eller behandles av STA 6.Digitalisering av sensurprotokoll 7.Digitalisering er nøkkelen: alle eksamner innlevers digitalt, både skole- og hjemmeeksamne 8.Digitale besvarelser som sensor/kommisjon henter ut besvarelsene selv - sparer tid på postgang 9.Beskjed i systemet når sensor har registrert ferdig sensur/fylt ut protokoll 10.Klagekommisjon henter ut besvarelse/begrunnelse og original karakter fra systemet 11.Skoleekamen skrevet på pc 12.At scannede dokument kan brukes som original 13.Eksamensdokumenter på engelsk 14.Eksamensvaktene må snakke engelsk på internasjonale studier 15.Eksamensvaktene må snakke engelsk 16.Fronter og FS må snakke sammen: kandidatnr, karakter mm 17.Direkte overføring av registrerte godkjenninger/obliger og karakterer fra Fronter til FS 18.Digitalt arkiv for besvarelser som leveres digitalt 19.Studiekonsulent skal slippe å levere eksamensoppgaver personlig til fakultetet 20.Bedre support for Fronter. Alternativt finne noe annet å bruke. (Fronter er blitt for stort, og bryr seg ikke om oss lenger… Ephorus leser ikke grafiske pdf’er) 21.Felles rutiner for studenter med pc-problemer, fronterproblemer, probøemer med digitale innleveringer etc 22.Digital kvalitetssikring: Innleveringssystemet som brukes bør ha et kvalitetsikringssystem slik at studieadm slipper dette arbeidet. Kand.nr, dokumenttype og lignende bør automatiseres av systemet 23.Bedre muligheter for videokonferanse i fobindelse med muntlig eksamen 24.Felles filformatkrav til student og til lærer 25.Elektronisk signatur på kandidatlister ved skoleeksamen – møtt/ikke-møtt etc umiddelbart registrert i FS 26.Obligatorisk bestått opplæringskurs for studenter som skal levere i/være i Fronter 27.Slutt på nedbygging av lesesalsplasser – beholde eksamenslokaler 28.FS fores med data som gjør at eksamen ikke kollidere, ref. timeplanleggingen (Hanne skal melde inn ønsker til STA.FS) 29.Hindre studenter i å meld esge til kolliderende skoleeksamner i StudentWeb 30.Noe må gjøres med EXPHIL03 – selvstudium. 50% møter ikke, ca 600 kandidater 31.Obligatorisk at emnenavn blir lagt inn på engelsk ved opprettelse av nytt emne 32.Masterstudenter skriver selv korrekt tittel på masteroppgaven i StudentWeb (FS) ved oppmelding (finnes FS-brukerveiledning for dette – du kan endre fram til innleveringsfristen som er satt i FS) 33. finne løsning for å unngå mange disp-søknader 1.feb/1.sept 34.Varsel om kollisjon når utsatt eksamen plottes inn – ulike fakulteters eksamen for en og samme student 35.Entydig forskrift på gyldig forfall vedr. for eksempel kultur- og idrettsutøvelse, men en del forfall må vurderes skjønnsmessig 36.Digital levreing av protokoll 37.Digital lagring av protokoll 38.God og lett tilgang til eksamensrom

6 HF, UV & TF: innspill 1.Egenerklæring ut av Fronter, men ikke i StudentWeb i forbindelse med registrering: for tidlig – kan det skje ved en annen rutine? 2.Felles diploma supplement, ti eng. karakterutskrifter 3. digitalisere klage på sensur fra student 4.Klageskjemamal i ePhorte 5.Felles ordbok-regelverk på ikke-språklige (for eksempel synonymordbok) 6.Mulighet for å bruke Domus Athletica i eksamensperideon 7.Forbedring Fronter: kopiere info og innhold som læringsstier fra et rom til et annet 8.Bdre og oppdaterte brukerveiledninger for vurderingsmodulen i FS 9.Mer forpilktende oppmøte for tilrettlagt eksamen 10.Fast pc-rom i høysesongen for tilrettelegging 11.Flyt mellom systemer – mye dobbeltarbeid, registrere et sted 12.Må ha: FS-rapport som viser vurderingskombinasjon felks semestervis – Frode? 13.Klagesak i FS og ePhorte – forenkle 14.FS: Rapport som viser sensurdato for masteroppgave 15.Profesjonelt digitalt arbeidsverktøty for planlegging av eksamen (inst/fak) må snakke med FS/syllabus, inkl. obliger 16.Bedre koordinering av undv. Og eksamensplanlegging på fak/inst 17.Bedre juridisk grunnlag for å behandle/avvise studenter som misbruker ordninger, for eksempel legeattest 18.Sterkere prioritering av digitale løsninger - vi ligger ca en generasjon etter studentene 19.Nettverk for eksamenskonsulenter der vi diskuterer skjønn 20.Nei til levering av kladd på skoleeksamen 21.Eget egnet eksamensrom i Fronter som har alle nødvendige fasiliteter for levering og sensur


Laste ned ppt "Workshop med fakultetene Uke 11/2012 SV: 13.3 MF, OD: 15.3 UV, HF: 16.3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google