Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Katolske skoler – skoler du kan tro på Katolsk skole: Skole som eies og drives av et katolsk bispdømme, eventuelt en godkjent katolsk institusjon (oftest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Katolske skoler – skoler du kan tro på Katolsk skole: Skole som eies og drives av et katolsk bispdømme, eventuelt en godkjent katolsk institusjon (oftest."— Utskrift av presentasjonen:

1 Katolske skoler – skoler du kan tro på Katolsk skole: Skole som eies og drives av et katolsk bispdømme, eventuelt en godkjent katolsk institusjon (oftest et klostersamfunn). Betegnelsen katolsk skole krever biskopelig godkjenning etter universell, katolsk kirkerett. Totalt ca 210.000 katolske skoler verden over Afrikaca 9,5 mill. elever Amerika (N+S)ca 14,0 mill. elever Asiaca 10,0 mill. elever Europaca 9,0 mill. elever Oceaniaca 0,8 mill. elever Totalt43 – 44 millioner elever Norge4 skoler (1- 10)ca 1.160 elever (Oslo, Bergen, Arendal, Bodø) Danmark21 skoler Sverige 3 skoler + studenter ved katolske universiteter og barn i katolske barnehager

2 Katolske skoler – skoler du kan tro på Historisk var de katolske skolene, i regelen klosterskoler, de første skolene som var rettet mot allmennheten. Flertallet av katolske utdanningsinstitusjoner ble opprettet for å ta seg av de sosialt og økonomisk dårligst stilte. Det er ingen nyhet å bekrefte at katolske skoler har sin opprinnelse i et dypt ønske om å utdanne barn og unge mennesker som måtte klare seg selv, og som ikke fikk noen form for skolegang. Det er et karakteristisk trekk ved den katolske skole at den en skole for alle, med spesiell omsorg for de svakeste. I tillegg til tradisjonell materiell fattigdom, erfarer vi i moderne tid nye typer fattigdom, elever fra oppøste familier eller uten kjærlighet. elever uten framtidshåp eller forståelse av en plass i samfunnet. elever som er rotløse og rastløse og som mangler forankring i verdier. Med alle sine skoler, som driver under svært varierende forhold, er det klart at katolske skoler i sin struktur, organisering og ytre form vil det være tydelige ulikheter katolske skoler i mellom. I land med et velordnet skolesystem, som i Norge, legger vi oss nært til det allmenne skolesystemet. (I land uten en allmenn skolestruktur, vil katolske skoler ofte være normgivende.)

3 Katolske skoler – skoler du kan tro på Typisk katolsk, møter de katolske skolene disse ulike forutsetningene på en pragmatisk måte, men ingen steder uten også å møte utfordringer. En katolsk skole i Marokko med knapt noen katolikker, verken som elever eller ansatte og bruk av Jesu navn er ulovlig, arbeider på en annen måte enn en katolsk skole i Polen hvor ”alle” er engasjerte katolikker. En katolsk skole i Hellas uten offentlige tilskudd, er forskjellig fra en katolsk skole i Irland som er fullt finansiert av staten. Katolske skoler som mottar elever som blir dirigert dit av staten, har andre utfordringer enn skoler hvor foreldrenes aktive valg er grunnlag for skoleplassen. Hvordan et samfunn er preget av religion eller sekularisering, tradisjoner og finansiering gir katolske skoler ulike uttrykk og muligheter. Ingen steder finnes de ideelle forutsetninger for å drive katolske skoler. Hva er da felles trekk ved katolske skoler?

4  Først og fremst et menneskesyn om alle er født som Guds barn, til å ha frihet og verdighet. En katolske skole skal føre sine elever fram til at de kan gjøre sine egne frie valg og ansvarlige beslutninger.  Et syn på kunnskap, utdanning og oppdragelse om kunnskap som en verdi i seg selv – all sann kunnskap har sitt opphav i Gud og sin fullendelse i Gud. En katolske skole skal bygge bro mellom tro og kultur, en bro mellom tro og liv.  Endelig vektlegger katolske skoler betydningen av lærerens person som avgjørende for elevens utvikling. En lærer som er fylt av kristen visdom, og godt skolert i sine egne fag, gjør mer enn å overføre innholdet i sin undervisning til elevene. Ut over det han sier, så leder han sine elever - ved noe mer enn ordene han bruker - fram til selve hjertet i den totale Sannhet. Katolske skoler – skoler du kan tro på  En katolsk skole understreker troen som en realitet og vil avvise materialistiske eller såkalte verdi- eller religiøst nøytrale skolesystem som kun å gi fragmentert og kun delvis oppdragelse.

5 Lukas 2,52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker. alder = fysisk utvikling visdom = kognitiv utvikling Gud = religiøs utvikling mennesker = sosial utvikling Det hele mennesket! Jesus som 12-åring i tempelet.

6 S PIRITUALITET Utover det materielle og det vi kan måle fysisk, har mennesket en åndelig dimensjon. Uten at dette binder den enkelte, er vår skole er forankret i den katolske kirkes tro og tradisjon. Katolske skoler – skoler du kan tro på

7 S olid §§$ Matteus 16,18 Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Katolske skoler – skoler du kan tro på

8 S OLIDARISK Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Rom. 12.4-5 Katolske skoler – skoler du kan tro på

9 S UBSIDIARITETSPRINSIPPET En høyere samfunnsinstans skal ikke gripe inn i en lavere samfunnsinstans indre liv ved å frata den kompetanse, men den skal om nødvendig snarere støtte den og hjelpe den til å samordne sitt virke med andre samfunnsorganer, med det felles beste for øye. Katekismen art. 1883 Den katolske kirkes særegne demokrati-/styringsmodell: Den vet hvor skolen trykker som har den på! Katolske skoler – skoler du kan tro på

10 Ytre kjennetegn – den skrevne læreplan: Morgensamling, ledet av lærer, hver skoledag. Full pakke = bønn, bibellesning og salmesang er det ideelle. Minimum = ”en vertikal betraktning Nattverdsgudstjeneste en gang hver måned. For de katolske skolene er samlingen i og om liturgien, og særlig eukaristien (nattverden), en uuttømmelig kilde til kraft. (Fra vår generelle læreplan) Liturgien og kirkeårets rytme preger skolenes arbeid Avgangsklassene har ansvar for jule- og pasjonspill i kirken Feiring av kirkeårets fester, her Corpus Christi

11 Katolske skoler – skoler du kan tro på I fagene vektlegger vi utforskende og sann kunnskap. Kunnskap er en verdi i seg selv. Vi tror vi når stadig lengre inn i forståelsen av ”den hele Sannhet”. Veien til fullkommenheten i Kristus, går gjennom et helt og fullstendig menneskelig liv. Der er ingen motsetning mellom sann kunnskap og Troen. Tro og liv – tro og kultur kan forenes. Respekt for Guds skaperverk, helt særskilt menneskets verdighet. Solidaritet og rettferdig fordeling av goder. Enkelte samfunnsstrukturer er Gudgitte - familien. Common good – Alle mennesker av god vilje.

12 Katolske skoler – skoler du kan tro på "En katolsk skoles særmerke er dannelsen av et skolemiljø, som i frihet og nestekjærlighet levendegjøres av evangeliets ånd, slik at den kan hjelpe de unge til å utfolde sin personlighet, samtidig som de vokser opp som de nyskapte mennesker dåpen har gjort dem til.” (Fra 2. Vatikankonsils erklæring "Den kristne oppdragelse", nr. 8.) Den ”skjulte læreplanen”: En katolsk skole skal ha en avslappet atmosfære. Vi sier svært sjelden enten – eller, men sier svært ofte både – og.

13 Katolske skoler – skoler du kan tro på En katolsk skole er langt mer avhengig av de mennesker som jobber der enn læreplaner, arbeidsmetoder eller læremidler. Selv om rutiner etc. er viktig nok. Da er vi ved menneskene i skolen. Av disse er læreren den viktigste, men alle ansatte deltar i og har ansvar for skolens oppdrag. Et godt vitnemål er ingen garanti for våre holdninger eller vårt perspektiv. Et fromt sinnelag er ingen erstatning for dokumenterte kunnskaper.

14 Katolske skoler – skoler du kan tro på For ikke å få for stor usikkerhet, er likevel inngangsspørsmålet til alle lærersøkere er om de kan be Fader vår. Men med manglende katolsk lærerutdanning må i vi høy grad satse på in service training. Norge er et lite land i katolsk sammenheng – Vi kan ikke forvente at alle som skal tilsettes har en katolsk forankring eller forståelse. Men vi finner noe ”katolsk” i ethvert godt menneske og enhver god lærer

15 Katolske skoler – skoler du kan tro på Vi har oppnådd et samarbeid med MF om et særlig skoleringskurs (2 x 15 studiepoeng) beregnet for våre ansatte. Faglige kurs – alle fag og emner. Innen bibelkunnskap er en luthersk utdanning fullt tilfredsstillende for oss. Men vi har en særlig utfordring i forhold til ”katolske emner”, f. eks eklesiologi, sakramenter, filosofi – og delvis en annen aksent i enkelte etikk og moralspørsmål. Etter og videreutdanning:

16

17 Katolske skoler – skoler du kan tro på For ikke å få for stor usikkerhet, er likevel inngangsspørsmålet til alle lærersøkere er om de kan be Fader vår. Men med manglende katolsk lærerutdanning må i vi høy grad satse på in service training. Norge er et lite land i katolsk sammenheng – Vi kan ikke forvente at alle som skal tilsettes har en katolsk forankring eller forståelse. Men vi finner noe ”katolsk” i ethvert godt menneske og enhver god lærer

18 Katolske skoler – skoler du kan tro på Men fremfor alt utvikling av et lærerfellesskap, som selv om ikke alle er aktivt og praktiserende troende Kan gjenkjennes og oppleves som et katolsk, kristent fellesskap. Katolikk er ikke noe du er alene, men sammen med andre.

19 Offentlig Marked - profitt Makt - kontroll Privat STATEN ELLER MARKEDET? ER DET DET HELE?

20 Frivillige fellesskap StatMarked Offentlig Privat Uformell Formell Non- profitt Profitt Vi er en profesjonell, frivillig institusjon preget av lojalitet og kjærlighet

21 Utdanning må ikke begrenses til utelukkende et spørsmål om rettigheter og plikter. Fremfor alt ser vi undervisning og oppdragelse som en GAVE gitt av nestekjærlighet. Utdanning må ikke begrenses til utelukkende et spørsmål om tilbud og etterspørsel.

22 Das norwegische Bildungssystem Kindergarten (1-5 Jahre) 1. Klasse (Einsch.alter: 6 Jahre) 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse 10. Klasse Kinder- stufe Jugend- stufe Fortgeschr. Kurs Berufsschule Azubi Universitäten GRUNDAUSBILDUNGGRUNDAUSBILDUNG Weiter- gehende schule Grundschule Schulpflicht Selbe Schüler Selbe Klasse Verbr. Recht; kostenlos Anzahl Schüler an Privatschulen= 2 %. Durschschn. Schulgeld beträgt ca. 1.000 Euro pro jahr. 46 % in privaten Einrichtungen. Anzahl Schüler an Privatschulen = 6 %

23 Naturwissenschaftl. Fächer Mathematik


Laste ned ppt "Katolske skoler – skoler du kan tro på Katolsk skole: Skole som eies og drives av et katolsk bispdømme, eventuelt en godkjent katolsk institusjon (oftest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google