Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagforbundet 2013 ► For deg som er SYKEPLEIERSTUDENT GRATULERER MED ET FANTASTISK YRKESVALG!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagforbundet 2013 ► For deg som er SYKEPLEIERSTUDENT GRATULERER MED ET FANTASTISK YRKESVALG!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagforbundet 2013 ► For deg som er SYKEPLEIERSTUDENT GRATULERER MED ET FANTASTISK YRKESVALG!

2 Studentmedlemskap → 250,- kr / halvåret Med på kjøpet får du: Informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet. Råd, veiledning og juridisk hjelp på jobben fra LOs tillitsvalgte – uansett arbeidssted. Rett til å delta på jobbsøkerkurs og andre kurs som LO og Fagforbundet arrangerer. GRATIS innboforsikring inkl. Toppsikring v/uhell LO-Favør-fordeler på forsikring, banktjenester, reiser, strøm, mobil m.m. Se: lofavor.no I tillegg for 939,- kr: Helårs reiseforsikring OG ulykkesforsikring

3 Markedets BESTE innboforsikring inkludert i medlemskapet: Ingen øvre forsikringssum. Flytteforsikring innen Norden. ”Uflaksforsikring”/Toppsikring som bl.a. dekker skader på PC, sportsutstyr, briller, gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Dekker utgifter til rettshjelp. Kun 3 000 kroner i standard egenandel ved skade. Lavere enn normalt. INGEN egenandel hvis flere i husstanden er medlem i et LO-forbund. Ved tyveri av Falck-registrert sykkel er egenandelen kun 1 000 kroner.

4 Tilleggstilbud: Helårs reiseforsikring Gjelder alle ferie- og fritidsreiser hele året med minst én overnatting – med varighet inntil 45 dager. Dekker reisegods, hjemtransport, avbrutt reise, reiseulykke, forsinkelse, reiseansvar og rettshjelp. Dekker utgifter til lege, sykehusopphold, medisin med mer dersom du blir syk på reisen. Avbestillingsforsikring er inkludert. Du får 24 timers nødassistanse i hele verden.

5 Tilleggstilbud: Ulykkesforsikring Gjelder hele døgnet – også på arbeidsplassen. Dekker behandlingsutgifter etter ulykkesskade. Dekker ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død. Egenandelen ved behandling er 1 000 kroner. *Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler/sanser eller nedsatt funksjon i disse.

6 Med på kjøpet får du: Nettverk for sykepleiere og sykepleierstudenter m/nettverkskontakter i alle fylkene GRATIS fag- og temadager GRATIS Kalender/oppslagsbok m/fagstoff Egen nettside m/nyheter og linker til fagstoff for sykepleieryrket Ulike e-læringsprogrammer Facebookside Fagforbundets sykepleiere De som er medlem før studiestart kan søke stipend inntil 12 000 kr pr. kalenderår fra Fagforbundet

7 Med på kjøpet får du: Fellesskap med mer enn 332.500 andre medlemmer. Tverrfaglig fellesskap innen Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Ungdomsorganisering lokalt og sentralt. Satsing på ungdom! → → → Tverrfaglige etiske retningslinjer. Fagforbundets medlemsblad = Fagbladet inkl. fagstoff for SYKEPLEIERYRKET. Tilgang til MEDLEMSPORTAL Ola-Harald leder ungdomsorganiseringa

8 Med på kjøpet får du tilbud om populære konferanser Trine Lise Ballangrud: ”Konferansen gir meg faglig påfyll og oppdatering av fagfelt” Jurate Brazaitiene: ”Sykepleierkonferansen er et veldig all right arrangement” Eksempel: Sykepleierkonferansen arrangert 12. november i fjor på Gardermoen: Reise- og konferanseutgifter betalt av Fagforbundet = GRATIS for deg som sykepleierstudentmedlem

9 Samspillkonferansen 2013 22.-23. oktober i Bergen - en årlig flerfaglig konferanse for bl.a. sykepleiere/-studenter I tillegg arrangerer hver fylkeskrets GRATIS (for medlemmer) fag- og temadager - se nettsidene for Fagforbundet i ditt fylke

10 SYKEPLEIERE sier… Vi er ikke et profesjonsforbund, men vi er et forbund med mange profesjoner – du møter mangfold Jeg blir sett og hørt – og får i tillegg gode forsikringsordninger Flere ulike yrkesgrupper sammen i et forbund gjør oss sterkere

11 SYKEPLEIERE sier… Fagforbundet har flere knallbra kurstilbud. Det kommer stadig nye tilbud som er spesielt for sykepleiere og -studenter Fagforbundet er det største – og det mest inkluderende forbundet Jeg opplever å ha en viktig stemme i dette store forbundet – vi bidrar til forandring

12 SYKEPLEIERE sier… Se Fagforbundets håndbok for sykepleiere og sykepleierstudenter – et flott verktøy i hverdagen. - Jeg elsker den boka! I psykiatrien ser vi hele mennesket uavhengig av diagnose – slik er også Fagforbundet som arbeider for velferden til alle uansett alder, helse, yrke og utdanning

13 Se mer på: fagforbundet.no

14 Hvem er medlemmer i Fagforbundet? - eksempler på noen: Vernepleiere Fysioterapeuter Barnevernspedagoger Sykepleiere Sykepleiere Teologer Rådmenn Studenter Leger Konsulenter Studenter RevisorerSosionomer Bibliotekarer Brannmenn Helsefagarbeidere Renholdere Førskolelærere Vaktmestere Tannpleiere Ambulansepersonell Barne- og ungdomsarbeidere

15 Alle yrker får yrkesfaglige tilbud gjennom 4 forskjellige seksjoner Seksjon helse- og sosial (SHS) → SYKEPLEIERE og SYKEPLEIERSTUDENTER Seksjon Kontor og Administrasjon (SKA) Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst (SKKO) Seksjon Samferdsel og Teknisk (SST) Representert i samtlige organisasjonsledd (lokal fagforening, fylkeskrets og sentralt)

16 Yrkestilhørighet og yrkesfellesskap er viktig! Vi bidrar til din yrkesidentitet og jobber med: Temahefter Fagdager og konferanser → → → Utdanning og -opplæring Regulering av yrket og yrkesutøvelsen gjennom lover og forskrifter Yrkesrelaterte miljø- og belastningsskader Kvalitetsutvikling i faget og yrkesetikk Egne yrkesfaglige sider i Fagbladet Produkter for salg i vår nettbutikk

17 Hvem er Fagforbundet? Norges største arbeidstakerorganisasjon med mer enn 332.500 medlemmer, hvorav 10 % er under 30 år Organiserer ansatte innenfor kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter og helseforetak Organiserer over 100 yrkesgrupper – alle på arbeidsplassen

18 Landsorganisasjonen i Norge ”LO – paraplyen” består av: 22 forbund - deriblant Fagforbundet for deg som er SYKEPLEIERSTUDENT 900 000 medlemmer - deriblant mer enn 332 500 i Fagforbundet

19 Fagforbundet er spesielt opptatt av:  Yrkesfaglig og yrkespolitisk arbeid gjennom de 4 seksjonene  Tariffpolitikk, lønnsforhandlinger og dyktige lokale tillitsvalgte  Faglig-politisk påvirkningsarbeid

20 Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet fram: 1909: Første loven om syketrygd 1947: Lovfesting av tre ukers ferie med lønn 1957: Avtale om dagpenger under sykdom 1977: Arbeidsmiljøloven 1978: Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene. 1996: Ved tariffoppgjøret fikk man frivillig pensjonsalder (AFP) fra 62 år. 2000: Forhandlet frem lengre ferie; | 2 dager i 2001 og 2 dager i 2002 = 5 uker ferie 2005: Unngikk rasering av Arbeidsmiljøloven 2013: Kampen fortsetter - men IKKE av seg selv

21 Dette kjemper vi bl.a. for i dag: Sikre godt arbeidsmiljø på studiesteder (like viktig som i arbeidslivet) Styrke forsknings- og utviklingsarbeid Sikre god studiefinansiering - Studielånsrenta må holdes lav og bli politisk styrt God sykelønnsordning Bevare og styrke Arbeidsmiljøloven - jobben fortsetter... Stoppe privatisering av velferdsgoder Aktiv deltakelse og innflytelse i Samhandlingsreformen Pluss-pluss....

22 Vi har det flott sammen! – vil du være med på ”laget”?

23 Ved innmelding HER OG NÅ i dag! Håndbok for sykepleiere – studentutgave Diverse ”stæsj” ute på stand Innboforsikring inkl. Toppsikring gjelder fra 1.dag

24 Bli med i Fagforbundet! Eventuelt Send sms Fagforbundet medlem til 1980 Eller på internett: fagforbundet.no

25 Like etter innmelding får du tilsendt: Ryggsekk Medlemsbladet Fagbladet Informasjon om Innboforsikring inkl. Toppsikring Tilbud om andre forsikringer LO-favørfordeler (www.lofavor.no) Medlem i Sykepleiernettverket inkl. viktig informasjon via sms og epost hvis ønskelig …OG MYE MER ETTER HVERT Vi følger deg hele studietiden og etterpå i arbeidslivet

26 For mer informasjon: www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no/sykepleier Klikk ”liker” på Fagforbundets sykepleiere

27 Sykepleiernettverket i Fagforbundet hilser deg velkommen! www.fagforbundet.no/sykepleier

28 Fagforbundet og LO er alltid her for deg! Lykke til med spennende studieår! Takk for oss


Laste ned ppt "Fagforbundet 2013 ► For deg som er SYKEPLEIERSTUDENT GRATULERER MED ET FANTASTISK YRKESVALG!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google