Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Motivasjon og mestring i en brytningstid Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) Seniorrådgiver Bjørn Gjefsen 27. oktober 2011

2 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Melding til Stortinget.. …med ny kurs for ungdomstrinnet

3 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Målgruppen 190 000 elever 476 ungdomsskoler 716 kombinerte skoler 23 800 lærere Skoleledere, rådgivere m.fl.

4 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Bedre resultater

5 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utfordring: Lærerne og lesing Norge OECD-snitt Kilde: PISA 2009

6 Kunnskapsdepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å få bort sidenummer, dato, samt redigere tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips bokmål stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for bokmål under ”språk” Utfordring: Matematikk - PISA Kilde: PISA 2009

7 Kunnskapsdepartementet Bedre læringsmiljø Kilde: Nova 2011 ”Enig” (helt+litt) ”Helt enig”

8 Kunnskapsdepartementet Utfordring: Gjennomføring

9 Utfordring: Fallende motivasjon Kilde: Elevundersøkelsen 2010

10

11 Felles skole – variasjon Fellesskole med økt mangfold og variasjon Bredt læringssyn Mer praktisk og relevant, variert og krevende Flere valg for alle Ikke tidlig spesialisering som stenger veier videre En moderne fellesskole styrker – Læring: Elevene bidrar til hverandres læring – Læringsmiljø: Elevene lærer å møte forskjellighet – Sosial utjevning: Alle møtes med høye forventninger

12 Motivasjon – Mestring – Muligheter gjennom… Større valgfrihet Mer variert, relevant og krevende

13 Innføring av valgfag 1 ½ time valgfag i uka pr trinn (57 timer pr. trinn) Gradvis innfasing 2012- 2014 ½ time er ny tid, 1 time er omdisponering av eksisterende timer Utvikling av 12-15 ulike valgfag 1. utkast fra læreplangruppene på Udir.no Høring ca 01.12.11 med frist ca 01.03.12

14 De første åtte valgfagene 1.Produksjon for sal og scene – elevene skal sette opp en forestilling eller lage en film/video. 2.Produksjon av informasjon – elevene skal lage og drifte en nettbasert skoleavis. 3.Produksjon av varer og tjenester – elevene skal produsere og tilby konkrete produkter eller tjenester. 4.Fysisk aktivitet og helse – elevene skal utforske egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. 5.Design og redesign – elevene skal utvikle kreativitet, håndverksferdigheter og miljøbevissthet. 6.Forskning i praksis – elevene skal utvikle analytiske, faglige og formidlingsevner gjennom forskningsprosjekt på selvvalgte tema innen skolens fag. 7.Internasjonale kontakter – elevene skal etablere kontakt med ungdom i andre land for å utveksle erfaring om tema innenfor RLE og samfunnsfag. 8.Teknologi i praksis – elevene skal utvikle teknologisk kunnskap gjennom å konstruere og fremstille gjenstander ved hjelp av varierte materialer og teknologiske løsninger.

15 Elevrådsarbeid og elevmedvirkning Ikke lenger eget fag Elevenes mulighet til elevrådsarbeid i skoletiden forskriftsfestes Veiledningsmateriell i elevmedvirkning og demokratiforståelse

16 Økt fleksibilitet Større frihet til skolene – lokale faglige prioriteringer Fag- og timefordelingen endres – frigjøring av tid Åpner for variasjon og tilpasset opplæring

17 Variert og relevant undervisning Variert og relevant undervisning Valgfrihet og fleksibilitet Valgfrihet og fleksibilitet Økt motivasjon Økt mestring Flere muligheter Økt motivasjon Økt mestring Flere muligheter + =

18 …i alle fag Skolebasert program i klasseledelse – alle skoler 2012 – 2016 Ny regnesatsing Forsterket lesesatsing Mer relevant og krevende opplæring

19 …i alle fag (forts.) Arbeidslivsfaget frivillig fra 2011 Praktiske og estetiske fag Kroppsøving Ny GIV! Mer relevant og krevende opplæring Fag fra videregående Nettbaserte løsninger (Virtuell matematikkskole)

20 Styrket bruk av vurdering og tilbakemelding Utvide satsningen Vurdering for læring på ungdomstrinnet Kjennetegn på måloppnåelse i fag Kompetanseutvikling i standpunktvurdering Mer relevant og krevende opplæring

21 Læreren og lærerkvalifisering Tre år med GNIST - nesten 50 % flere kvalifiserte søkere! Ny lærerutdanning høsten 2010 GLU 1-7 og GLU 5-10 Revidering av øvrige lærerutdanninger 8-13 Veiledning av nyutdannede lærere – Intensjonsavtale med KS – Utdanning av veiledere Etter- og videreutdanning

22 Kompetanseutvikling i meldingen Skolebasert program for klasseledelse Regnesatsing - etterutdanning i matematikk Lesesatsing - etterutdanning i lesing med vekt på gutter Videreføre prioritering av ungdomstrinnet i strategien Kompetanse for kvalitet i samarbeid med partene Kompetanseutvikling i vurdering gjennom Vurdering for læring 2010 – 2014

23 Færre elever per lærer… Regulering varslet i forslag til budsjett for 2011 Høringsnotat om ressursnorm varsles i meldinga Foreslår å starte med ungdomstrinnet Den enkelte skole/kommune skal ikke ha grupper større enn 20/21/22 elever i snitt

24 Bedre samordning Tydelig formidling av prioriterte mål Klar rolleforståelse og ansvarsfordeling Utvikling av lokal kapasitet og støtte Strategi for gjennomføring i dialog med kommunene, skoleledere, lærere, elever, foreldre

25 Stortingets behandling Avgivelse av innstilling: – 12.01.2012 Behandling i Stortinget – 17.01.2012

26 Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Motivasjon – Mestring - Muligheter www.regjeringen.no/bedreungdomsskole Melding til Stortinget nr. 22 (2010-2011) www.regjeringen.no/bedreungdomsskole


Laste ned ppt "Kunnskapsdepartementet Norsk mal: Startside Tips for engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google