Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltakspakke og prosjektet ”Bedre vurderingspraksis”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltakspakke og prosjektet ”Bedre vurderingspraksis”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedre vurderingspraksis – vurdering av og for elevens læring, og som læring
Tiltakspakke og prosjektet ”Bedre vurderingspraksis” Et blikk inn i norsk skolehverdag Elevvurdering i videregående opplæring Læreplaner og grad av måloppnåelse Gunnar Engvik, PLU, NTNU

2 Kompetanse er evnen til å møte komplekse situasjoner
Kompetansemål angir hva eleven skal kunne mestre etter endt opplæring på ulike trinn Kjennetegn på måloppnåelse er en beskrivelse av kvaliteten på det eleven mestrer i forhold til kompetansemål i læreplanen. Elevvurdering skal: Fremme læring Gi løpende veiledning underveis Dokumentere vurdering Det nye forslaget til forskrift til Opplæringslova

3 Vurderingstradisjoner i videregående opplæring
I Norge har vi i dag et målbasert vurderingssystem. Overgangen skjedde i 1968, i forbindelse med vurdering i videregående skole. Men dette systemet var normert og grupperelatert med utgangspunkt i over og under middels måloppnåing i faget. I dag er (i Kunnskapsløftet) har vi målrelatert vurdering for hele grunnopplæringen, og den er tuftet på kriteriebasert vurdering

4 Læreplanene endres i lys av nye vurderingssystemer (Bachmann og Sivesind, 2008)
Læreplanene i Kunnskapsløftet har ikke et formalisert sett av innholdskomponenter Dagens målorienterte utdanningsprogrammer er knyttet til evaluering av elevresultater uten at det er utarbeidet standarder og nivåbeskrivelser av læring Lærernes oppgave blir å; formulere delmål, velge innholdskomponenter, velge arbeidsmåter, utarbeide kjennetegn for måloppnåelse

5 Elever kan nå samme kompetansemål, men med ulikt mestringsnivå – ulik kompetanse
Spørsmålet her blir med hvilken grad av kompetanse målet er nådd. bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster (Læreplan i norsk, vg1)‏ praktisere friluftsliv med naturen som matkjelde (Læreplan i kroppsøving, vg1)‏ setje opp enkle budsjett og gjere berekningar omkring privatøkonomi (Læreplan i matematikk, 10. årstrinn)‏ beskrive og vurdere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk (Læreplanen i engelsk, Vg1)‏ gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt (Læreplanen i naturfag, Vg1)‏

6 Lærerkompetanse som fører til læring for elever?
Dansk Clearinghouse for Uddanneleseforskning(2008): ”I perioden er publisert 70 undersøkelser om sammenhengen mellom klare lærerkompetanser og elevenes læring.” - Faglig kompetanse Didaktisk kompetanse Relasjonell kompetanse Lederkompetanse

7 Underveisvurdering - Hvilken betydning har læreres vurderingspraksis?
Erfaringer fra Norge og andre land viser at elever lærer best når de 1) : forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen får råd om hvordan de kan forbedre seg er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling Blant annet Black og Wiliam 1998, Sadler 1989, OECD/CERI 2005, OECD/CERI (Looney) 2008, Hutchinson og Hayward 2005, Hayward 2007, Engh m.fl , Stobard 2008

8 Oppgave: Hvilke deler av din vurderingspraksis mener du vil bidra til erfaringslæring i ditt team? og/eller Hvilke sider ved din vurderingspraksis ønsker du å videreutvikle?


Laste ned ppt "Tiltakspakke og prosjektet ”Bedre vurderingspraksis”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google