Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det uferdige oppdraget …. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4,35.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det uferdige oppdraget …. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4,35."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det uferdige oppdraget …. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4,35

2 Det store bildet?

3 Innhold 1.Jesu siste ord – misjonsoppdraget 2.Status for misjonsoppdraget. 3.Evangeliet til verdens ender. 4.Den siste dramatiske utviklingen. 5.Utfordringer knyttet til det uferdige oppdraget.

4 1. Misjonsoppdraget Resultatet: Guds ære og herredømme over hele jorden – tilbedelse fra “alle nasjoner og stammer, folk og tungemål” Åp 7:9, Hab 2:14 “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler” Matt 28:19 – En kirke for alle folkeslag Oppdraget:

5 1. Misjonsoppdraget Hvorfor er disippelgjøring av alle folkeslag så viktig? Jesus selv kobler sin gjenkomst direkte sammen med fullendelsen av misjonsoppdraget. ”Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matt 24:14

6 En kirke for alle folk: Hva er situasjonen? 2. Status for misjonsoppdraget

7 Antall folkeslag I verden (Folkegrupper regnet etter hvert land de finnes i. Den mest anvendte måten å beregne verdens folkeslag.) 16,500 2. Status for misjonsoppdraget

8 Hvor mange folkeslag regnes vi som unådde/minst nådde? Beste nåværende anslag: 6,800 2. Status for misjonsoppdraget

9 Land med flest unådde folkeslag Land Antall unådde folkeslag India2192 Pakistan448 Kina427 Bangladesh372 Nepal355 2. Status for misjonsoppdraget

10 The Joshua Project Progress Scale gir et anslag over utviklingen av kirkeplanting blant ulike folkeslag. 2. Status for misjonsoppdraget

11 Evangeliets framgang blant de ulike folkeslagene. 2. Status for misjonsoppdraget

12 Hvilken strategi kan kirken bruke for å “gjøre alle folkeslag til disipler”? Er det et realistisk mål å forkynne evangeliet for alle mennesker? 3. Evangeliet til verdens ender Siden vi ikke vet hvem som er en del av Guds familie, burde vel kirken gi alle mennesker en mulighet til å velge evangeliet! Mark 16:15 sier “Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt.”

13 Coca Colas visjon: “En colaboks i hånden på hvert menneske på jorden.” Etablert 8 mai 1886 3. Evangeliet til verdens ender

14

15 Verden som Coladrikkere Tilnærmet prosentandel På hvilke måter prøver man å nå alle mennesker? 3. Evangeliet til verdens ender

16 Oversettelse av Bibelen Det nye testamentet har blitt oversatt til morsmålet til over 82% av verdens befolkning. Men de resterende 18% nødvendiggjør over 2500 nye oversettelser. År 3. Evangeliet til verdens ender

17 Jesusfilmen Det har vært anslagsvis 6225 milliarder visninger av Jesusfilmen. Den er tilgjengelig på språk som snakkes av over 90 % av verdens befolkning. Hva er den mest sette filmen i historien, og hvilken film har blitt oversatt til flest språk?

18 Kristne radiosendinger Det er anslått at kristne radiosendinger når minst 91 % av verdens befolkning. 3. Evangeliet til verdens ender

19 En kirke for hvert folkeslag Hele verden 16,500 Unådde/ Minst nådde6,800 Oppsummering Evangeliet til verdens ender Bekjennende kristne 10% Nominelle kristne 20% Hørt, men ikke tatt imot 40% Aldri hørt 30% 3. Evangeliet til verdens ender

20 4. Den siste dramatiske utviklingen Er kristenheten i stagnasjon, i forfall eller økende?

21 Evangeliets framgang blant de ulike folkeslagene. Status for misjonsoppdraget

22 4. Den siste dramatiske utviklingen Evangelisk kristendom vokser to ganger raskere enn islam og tre ganger raskere enn buddhismen og hinduismen. Årlig vekstrate for de store religionene

23 4. Den siste dramatiske utviklingen * En eksplosjon i de ikke-vestlige kirkene * Det har blitt mer enn 300 millioner nye kristne i løpet av de siste 10 årene. Omtrent 10 millioner av disse er fra Nord Amerika og Europa (Vesten) Resten – 290 millioner – kommer fra utviklingsland som Nigeria, Brasil, India og Kina. Det globale Sør: Den evangeliske kristenhentens nye ansikter.

24 4. Den siste dramatiske utviklingen 1975 – 3000 kirker 2005 – 55 000 kirker 2010 – Forventer å sende ut 100 000 teltmakermisjonærer til 10/40- vinduet i løpet av de neste 15 år. Flere enn noe annet land! * Filippinene *

25 4. Den siste dramatiske utviklingen I 1948 fantes det mindre enn 1 million kristne. I 2008 var det i overkant av 125 millioner kristne. Det meste av denne veksten har vært i løpet av de siste 30 årene. Det er i dag flere kristne i Kina enn i Nord Amerika. Over 12 000 nye kristne kinesere hver dag! * Kina *

26 4. Den siste dramatiske utviklingen * Forventet utviklingen i misjonsaktiviteten * Et anslag over misjonærer sendt fra ulike land de neste 15-20 årene. Forherdet….. inntil hedningenes fylde er bragt inn? (Romerne 11) Kina: 50,000 misjonærer 10/40 Vinduet Korea: 30,000 misjonærer Filipinene: 100,000 arbeider som teltmakere Nigeria: 15,000 misjonærer Latin Amerika: 10,000 misjonærer

27 Hvorfor er ikke misjonsbefalingen fullført? 5. 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget.

28 * Åndelige utfordringer * Satan gir ikke fra seg en eneste sjel uten kamp. Flere kristne har gitt sitt liv som martyrer i det 20. århundre enn i de 19 foregående århundrer tilsammen. 5. 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget.

29 * Befolkningsmessige utfordringer * 5. 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. 5.5 mrd mennesker i verden uten Gud… Dersom vi viser 5 pr sek. vil det ta 35 år å se alle. Ref: www.churchmedialink.com

30 De gjenværende folkegruppene er de vanskeligste å nå inn til. GEOGRAFISKE BARRIERER: fjerntliggende,,vanskelig adgang, barskt klima, eller nomadefolk. SPRÅKLIGE BARRIERER: analfabetisme, ingen oversatte bibeldeler, mangel på skriftspråk, begrepsforvirring KULTURELLE BARRIERER: forfølgelse, lukket for endringer, kristendommen sees på som en ”utenlandsk religion”. * Folkegruppe-utfordringer * 5. 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget.

31 Land med størst % unådde er de mest stengte for evangeliet * Politiske og nasjonale utfordringer * 5. Utfordringer knyttet til det ufullendte oppdraget. Open Doors rangerer Nord Korea som det land i verden med mest forfølgelse av kristne. Nord Korea

32 Ubalanse i fordeling av misjonærer Mer en 87 % av alle misjonærer arbeider blant det vi definerer som kristne folkeslag. For hver million med unådde muslimer er det 3 misjonærer * Kirkelige utfordringer * 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. Ubalanse i misjonsøkonomien Spørsmål: For hver $1 gitt til ulike kristne formål, hvor mye tror du går til å finansiere pionermisjon blant unådde folkeslag? Svar: En halv penny dvs. 0,5 %

33 Hva var det Johannes så? “……. en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for Tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender” Åp 7:9

34 Det store bildet

35 Det uferdige oppdraget For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst… Rom. 10. 13- 15

36 Opplysningene i denne presentasjonen er i all hovedsak hentet fra Joshua Project PO Box 62614 Colorado Springs, CO 80962 USA 719-886-4000 www.joshuaproject.net info@joshuaproject.net


Laste ned ppt "Det uferdige oppdraget …. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4,35."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google