Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harvest Information System

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harvest Information System"— Utskrift av presentasjonen:

1 Harvest Information System
18 April 2017 Det uferdige oppdraget …. Løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst! Joh 4,35

2 Harvest Information System
18 April 2017 Det store bildet?

3 Harvest Information System
18 April 2017 Innhold Jesu siste ord – misjonsoppdraget Status for misjonsoppdraget. Evangeliet til verdens ender. Den siste dramatiske utviklingen. Utfordringer knyttet til det uferdige oppdraget.

4 Harvest Information System
18 April 2017 1. Misjonsoppdraget “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler” Matt 28:19 – En kirke for alle folkeslag Oppdraget: Resultatet: Guds ære og herredømme over hele jorden – tilbedelse fra “alle nasjoner og stammer, folk og tungemål” Åp 7:9, Hab 2:14

5 Harvest Information System
18 April 2017 1. Misjonsoppdraget Hvorfor er disippelgjøring av alle folkeslag så viktig? Jesus selv kobler sin gjenkomst direkte sammen med fullendelsen av misjonsoppdraget. ”Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme." Matt 24:14

6 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget En kirke for alle folk: Hva er situasjonen?

7 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget Antall folkeslag I verden (Folkegrupper regnet etter hvert land de finnes i. Den mest anvendte måten å beregne verdens folkeslag.) 16,500

8 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget Hvor mange folkeslag regnes vi som unådde/minst nådde? Beste nåværende anslag: 6,800

9 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget Land med flest unådde folkeslag Land Antall unådde folkeslag India 2192 Pakistan 448 Kina 427 Bangladesh 372 Nepal 355

10 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget The Joshua Project Progress Scale gir et anslag over utviklingen av kirkeplanting blant ulike folkeslag.

11 Harvest Information System
18 April 2017 2. Status for misjonsoppdraget Evangeliets framgang blant de ulike folkeslagene.

12 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Hvilken strategi kan kirken bruke for å “gjøre alle folkeslag til disipler”? Mark 16:15 sier “Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt.” Siden vi ikke vet hvem som er en del av Guds familie, burde vel kirken gi alle mennesker en mulighet til å velge evangeliet! Er det et realistisk mål å forkynne evangeliet for alle mennesker?

13 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Coca Colas visjon: “En colaboks i hånden på hvert menneske på jorden.” Etablert 8 mai 1886 Diskuter to og to: Hvis du var coca cola, og dette var målet ditt, hvor stor innsats ville du legge ned for å nå de 25 % av befolkningen som aldri har smakt coca cola?

14 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender

15 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Verden som Coladrikkere Tilnærmet prosentandel På hvilke måter prøver man å nå alle mennesker?

16 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Oversettelse av Bibelen År Det nye testamentet har blitt oversatt til morsmålet til over 82% av verdens befolkning. Men de resterende 18% nødvendiggjør over 2500 nye oversettelser.

17 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Jesusfilmen Hva er den mest sette filmen i historien, og hvilken film har blitt oversatt til flest språk? Det har vært anslagsvis 6225 milliarder visninger av Jesusfilmen. Den er tilgjengelig på språk som snakkes av over 90 % av verdens befolkning.

18 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Kristne radiosendinger Det er anslått at kristne radiosendinger når minst 91 % av verdens befolkning.

19 Harvest Information System
18 April 2017 3. Evangeliet til verdens ender Oppsummering En kirke for hvert folkeslag Hele verden ,500 Unådde/ Minst nådde 6,800 Evangeliet til verdens ender Bekjennende kristne % Nominelle kristne % Hørt, men ikke tatt imot % Aldri hørt %

20 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen Er kristenheten i stagnasjon, i forfall eller økende?

21 Harvest Information System
18 April 2017 Status for misjonsoppdraget Evangeliets framgang blant de ulike folkeslagene.

22 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen Årlig vekstrate for de store religionene Evangelisk kristendom vokser to ganger raskere enn islam og tre ganger raskere enn buddhismen og hinduismen.

23 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen * En eksplosjon i de ikke-vestlige kirkene * Det har blitt mer enn 300 millioner nye kristne i løpet av de siste 10 årene. Omtrent 10 millioner av disse er fra Nord Amerika og Europa (Vesten) Resten – 290 millioner – kommer fra utviklingsland som Nigeria, Brasil, India og Kina. Det globale Sør: Den evangeliske kristenhentens nye ansikter.

24 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen * Filippinene * 1975 – kirker 2005 – kirker 2010 – Forventer å sende ut teltmakermisjonærer til 10/40-vinduet i løpet av de neste 15 år. Flere enn noe annet land!

25 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen * Kina * I 1948 fantes det mindre enn 1 million kristne. I 2008 var det i overkant av 125 millioner kristne. Det meste av denne veksten har vært i løpet av de siste 30 årene. Det er i dag flere kristne i Kina enn i Nord Amerika. Over nye kristne kinesere hver dag!

26 Harvest Information System
18 April 2017 4. Den siste dramatiske utviklingen * Forventet utviklingen i misjonsaktiviteten * Et anslag over misjonærer sendt fra ulike land de neste årene. Korea: 30,000 misjonærer 10/40 Vinduet Kina: 50,000 misjonærer Latin Amerika: 10,000 misjonærer Filipinene: 100,000 arbeider som teltmakere Nigeria: 15,000 misjonærer Forherdet….. inntil hedningenes fylde er bragt inn? (Romerne 11)

27 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. Hvorfor er ikke misjonsbefalingen fullført?

28 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. * Åndelige utfordringer * Satan gir ikke fra seg en eneste sjel uten kamp. Flere kristne har gitt sitt liv som martyrer i det 20. århundre enn i de 19 foregående århundrer tilsammen.

29 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. * Befolkningsmessige utfordringer * 5.5 mrd mennesker i verden uten Gud… Dersom vi viser 5 pr sek. vil det ta 35 år å se alle. Ref:

30 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. * Folkegruppe-utfordringer * De gjenværende folkegruppene er de vanskeligste å nå inn til. GEOGRAFISKE BARRIERER: fjerntliggende, ,vanskelig adgang, barskt klima, eller nomadefolk. SPRÅKLIGE BARRIERER: analfabetisme,  ingen oversatte bibeldeler, mangel på skriftspråk, begrepsforvirring KULTURELLE BARRIERER: forfølgelse, lukket for endringer, kristendommen sees på som en ”utenlandsk religion”.

31 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullendte oppdraget. * Politiske og nasjonale utfordringer * Land med størst % unådde er de mest stengte for evangeliet Nord Korea Open Doors rangerer Nord Korea som det land i verden med mest forfølgelse av kristne.

32 Harvest Information System
18 April 2017 5. Utfordringer knyttet til det ufullførte oppdraget. * Kirkelige utfordringer * Ubalanse i fordeling av misjonærer Mer en 87 % av alle misjonærer arbeider blant det vi definerer som kristne folkeslag. For hver million med unådde muslimer er det 3 misjonærer Ubalanse i misjonsøkonomien Svar: En halv penny dvs. 0,5 % Spørsmål: For hver $1 gitt til ulike kristne formål, hvor mye tror du går til å finansiere pionermisjon blant unådde folkeslag?

33 Harvest Information System
18 April 2017 Hva var det Johannes så? “……. en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for Tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender” Åp 7:9

34 Harvest Information System
18 April 2017 Det store bildet

35 Harvest Information System
18 April 2017 Det uferdige oppdraget For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst… Rom

36 Harvest Information System
18 April 2017 Opplysningene i denne presentasjonen er i all hovedsak hentet fra Joshua Project PO Box 62614 Colorado Springs, CO USA


Laste ned ppt "Harvest Information System"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google