Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok

2 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bostedsløse i Tønsberg 2004: 104 registrerte bostedsløse Tønsberg en småby med storbyproblematikk Nasjonal satsning på bostedsløshetsproblematikk – «Prosjekt bostedsløs» – «På veg til egen bolig» – Samarbeid med Husbanken Samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon, Vestfold- (SKBV)

3 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Oppdrag: Redusere og forhindre utkastelser, skaffe varig tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.

4 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Målgruppe: Bostedsløse i Tønsberg kommune Første par årene: Ca 90 % rus og psykiatriproblemer

5 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Mål Alle skal bo trygt og godt i en egnet, varig bolig

6 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Nye lyskastere Målgruppen utvidet seg: Ikke bare mennesker med rus og psykiatriproblemer var bostedsløse, sto i fare for å miste bolig eller bodde under uverdige og uegnede forhold – Innvandrere – Drop-out ungdom 18-25 år ( Fra 2009: ca 30 pr år ) – Ungdom fra barnevernets oppfølging – Familier henvist fra Barnevernet – Unge gravide mødre uten nettverk

7 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid 2010: 50 familier med til sammen 112 barn 30 personer, 18-25 år

8 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Boligens betydning Å bo er et grunnleggende menneskelig behov Uten bolig er man fattig og underpriviligert En bolig gir:  Trygghet  Identitet  Sosial tilhørighet

9 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Uten bolig minsker integreringen og deltagelsen i samfunnet. Boligmangel er et sosialt problem.  Egnet og varig bolig  Eie bolig  Leie bolig  Norge i dag: Mulighet for økonomisk gevinst ligger i å eie boligen sin

10 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Å få et hjem hjelper et menneske til å hjelpe seg selv.»

11 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Boligsosialt arbeid Legger forholdene til rette for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet. Har et bredt faglig nedslagsfelt Er avhengig av et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Følger samfunnsutviklingen

12 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team metoden: Eklektisk tilnærming: – Fokus på klientens høyeste prioriterte problem – Ingen enkelt teori alene kan forklare eller gi rett hjelp til alle de sosiale problemene vi møter

13 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Teorier: Oppgaveorientert tilnærming, (OOT): – Godt konkretiserte mål. Entydige, observerbare, realistiske, passende utfordring – Manglende faglig kompetanse kan begrense samarbeid og fremgang

14 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Teorier forts. Du trenger ikke forstå problemet for å være med på å løse det.

15 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Teorier forts: Løsnings fokusert tilnærming,-(LØFT) – Fokus på endring fremfor kartlegging av problemer – Nøkkel som beskriver løsning – Våken for de små avgjørende ting

16 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «The art of being wise is the art of knowing what to overlook» (William James)

17 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Verdier Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Vestfolds verdidokument: – Respekt – Tilstedeværelse – Verdighet – Felleskap

18 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Metodeerfaring: Eklektisk tilnærming av OOT, LØFT og verdier gir en helhetlig sosialfaglig tilnærming.

19 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Suksesskriterier: Tilgjengelighet – Lav terskel inn – Fleksibel – Ringe og gjøre en avtale

20 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Suksesskriterier forts: Oppfølging etter behov – Være med i hele prosessen – Ha utesko lett tilgjengelig!

21 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Suksesskriterier forts: Kunnskap – relevant boligsosial utdanning – Både formell og realkompetanse – lovverk – rettigheter – hva finnes av muligheter? Kjennskap til egen kommune – hva bør styrkes?

22 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Suksesskriterier forts: Respekt – Tydelighet – Ikke overta det brukeren selv kan gjøre – Forvent handling og deltagelse i prosessen

23 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Suksesskriterier forts: Samarbeid – Helt avgjørende – Respekt for samarbeidspartneres arbeidsområder, muligheter og begrensninger – Tverrfaglighet – Alle eier ansvar for sluttproduktet

24 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Noen tror jobben er gjort når de har gitt oss nøkkel til en dør i en bolig, det er da alt det vanskelige begynner»

25 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Jeg sa jeg bodde hos venner, men det var bare en gang. Jeg sov mest på hoteller og busstopp.» « Fillip, 23 år»

26 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Du mister aldri så mye av deg sjøl at du ikke får behov for å skjule at du er bostedsløs»

27 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Hvor bor du? Hva er adressen din? Når du ikke kan svare på disse spørsmålene er det ganske skamfullt» Gutt 19 år

28 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Er vi veldig fattige?» - Gutt 8 år

29 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Nå kan vi få venner for vi kan ha med de hjem» Jente 11 år

30 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Vær tro mot oppdraget: Redusere og forhindre utkastelser, skaffe varig tilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet og øke treffsikkerheten og effektiviteten i hjelpetilbudet.

31 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Vi gir oss ikke før bruker er bosatt eller selv avslutter samarbeidet

32 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Fallgruver: Engasjere seg for bredt Tar over andres arbeidsoppgaver Ikke ser saken fra andre sider Ikke klarer å samarbeide med andre

33 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team, en metode som funker! Dele kunnskap og erfaringer Sette søkelys på viktigheten av boligsosialt arbeid,- = sosialarbeid Oppmuntre til Bo-team i flere kommuner Samarbeide med flere interesserte kommuner Stor overføringsverdi Tilpassede Bo-teams løsninger

34 Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid «Bostedsløshet hører ingen steder hjemme»


Laste ned ppt "Bo-team Metodebok i boligsosialt arbeid Bo-team Fra prosjekt til metodebok."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google