Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettbasert Matematikk 2 for 5.-10. Fagseminar i regi av UDIR 13. april 2015 Marianne Maugesten, Vegard Meland og Johan Lie Marianne Maugesten1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettbasert Matematikk 2 for 5.-10. Fagseminar i regi av UDIR 13. april 2015 Marianne Maugesten, Vegard Meland og Johan Lie Marianne Maugesten1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettbasert Matematikk 2 for 5.-10. Fagseminar i regi av UDIR 13. april 2015 Marianne Maugesten, Vegard Meland og Johan Lie Marianne Maugesten1

2 Program for presentasjonen Praktisk informasjon / bestilling fra UDIR Oppbygging av kurset Eksempler Fordeler og ulemper ved denne type kurs – lærerperspektiv – studentperspektiv Framover? Marianne Maugesten2

3 Praktisk informasjon, bestilling: Matematikk 2 for 5.-10. Matematikk som ren nettundervisning 30 stp over et studieår Reelt nasjonalt tilbud Samarbeid mellom HiB, HiL og HiØ fra januar 2014 Marianne Maugesten3

4 Oppbygging av hvert emne à 15 stp Bygger på Nasjonale retningslinjer for Grunnskolelærerutdanning 5.–10. Hvert emne består av sju moduler som hver går over to arbeidsuker + en innføringsmodul En utviklingsoppgave går gjennom hele semesteret – tre veiledninger ved gitte tidspunkt. Alt er nettbasert, ingen samlinger, ingen synkrone møter (sanntid). Marianne Maugesten4

5 Oppbygging, forts. Canvas fra Instructure/Bibsys. Struktur som passer kursets oppbygning Diskusjonsforum for hver modul Bra innebygget system for skriftlig og/eller lydbasert tilbakemelding. Marianne Maugesten5

6 6 Speed-grader

7 Eksempel, høst 2014 Marianne Maugesten7

8 8

9 Modulenes oppbygning Kort intro Mål Litteratur Arbeidskrav Filmer Presentasjoner Tekster Marianne Maugesten9

10 Ulike læringselementer 10

11 Utviklingsoppgaven – emne 1 Tema: Elevers argumentasjon Veiledning Tilbakemelding fra andre studenter Teller 30 % av eksamenskarakteren Marianne Maugesten11

12 Eksempler fra ulike moduler Eksempel: Introduksjon Eksempel: Bevis og argumentasjon Eksempel: Fibonacci Arbeidskrav: ønskelig at lærerne gjør utprøving i egne klasser Marianne Maugesten12

13 Arbeidskrav Eksempler kan være Oppgaver /aktiviteter studenter skal gjøre med klassen sin Presentasjon for kollegaer Rene regneoppgaver Refleksjonsoppgaver 13

14 Fordeler Kan studere når det passer for deg innenfor to ukers perioder. Krever strukturerte studenter. Belaster ikke skolen med vikar Mulighet til å knytte egen undervisning opp til studiet + alle fordeler det er ved å ta et forskningsbasert studium Samarbeid mellom institusjoner Mulighet til å videreutdanne mange raskt (politisk mål) Marianne Maugesten14

15 Ulemper Svært arbeidskrevende – frafall i starten. Møtet mellom lærer og student: kun i diskusjonsforumet. Hva med det personlige møtet? Samarbeidet mellom studentene? Uformelle, spontane kollokvier mangler. Marianne Maugesten15

16 Utsagn fra studenter … «Noen deler var svært krevende med tanke på at det er mange år siden denne type (høyt nivå i forhold til hverdagen i ungdomsskolen) matematikk er praktisert. Måte å løse og tenke oppgavene på krever en del repetisjon, og det synes jeg mangler til nå. En annen sak som er krevende, er det å reflektere rundt alle mulige problemstillinger for så å sette ord på det. I forhold til arbeidet er jeg i god rute. Modulen var relevant til egen praksis på den måten at jeg ser nye metoder for oppgaveløsning i håp om å øke forståelsen hos elevene mine» 16

17 Utsagn fra studenter… «Innholdet i modulen er ganske krevende. Jeg tror jeg har forstått det meste i modulen - men det har krevd endel lesing og jeg har fått litt hjelp.Noen av oppgavene på prøven er jeg usikker på om jeg svarte riktig på. Fibonacci-oppgaven var vanskelig å komme igang med. Jeg jobber mye med studiet, men det tar kanskje litt tid å komme inn det å studere igjen. Jeg synes det er et stort sprang fra litt rusten lærerskole- matte og til dette. Noe av modulen er relevant for egen praksis, - som det å la elevene få generalisere. Dette tror jeg alle mattelærere kan nyttiggjøre seg. Jeg tror likevel at det er enda mer relevant for de som jobber i ungdomskolen. Jeg opplever starten av studiet som smertefull, - men tror læringskurven er temmelig bratt. Ifht det faglige innholdet skulle jeg ønske at videosnuttene var delt opp mer og merket, slik at det er enklere å se enkelte sekvenser igjen.» 17

18 «Denne modulen har vært noe tøff, med mye nytt. Det første arbeidsarket vi skulle levere var vanskelig, men den andre innleveringen gikk greit. Jeg har brukt mye tid på sette meg inn i tema, metode og hvordan angripe oppgavene. Men dere har vært veldig flinke til å legge ut filmer og henvist til oppgaver, så ved å bruke dette og deres henvisninger, tror jeg at ting "vil gå seg til". I denne modulen har jeg stresset litt og hengt litt etter. Håper ting går seg til, dette blir et spennende år. :-)» 18

19 «Har hatt stort læringsutbytte av alle modulene, men modul en fikk meg inn på en ny måte å tenke på.» «Føler vel egentlig ikke at jeg har hatt dårlig læringsutbytte i noen av modulene. Regneferdighetene mine føler jeg at er gode, og alle modulene har hatt undervisningstips. Men kom gjerne med flere tips i hver modul, ulike vinklinger til "det hverdagslige "» 19

20 20 «Utviklingsoppgåva har "tvinga" meg til å dvele lengre enn vanleg med enkelte problemstillingar, og det har eg erfart har gjeve stort læringsutbytte.» «Det har vært lærerikt og gjennomføre. Har fått nye ideer og nye tanker mht egen undervisning. Har blitt langt mer oppmerksom på å bruke skriving i faget, og mer nøye på dette med bevis og argumentasjon for å fremme forståelse.»

21 Utsagn fra studenter «Spennende og utfordrende. Gode forelesninger og struktur og en inngang til nytenkning i forhold til hvordan jeg driver undervisning.» «Det har krevd mye mer av meg enn forventet og langt fra alt er relevant for praksis i grunnskolen.» 21

22 Framover Er det slik videreutdanningen skal bli? Forskning på dette? Marianne Maugesten22


Laste ned ppt "Nettbasert Matematikk 2 for 5.-10. Fagseminar i regi av UDIR 13. april 2015 Marianne Maugesten, Vegard Meland og Johan Lie Marianne Maugesten1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google