Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Markedsorientering eller hjelp til å leve? Seminar Norsk Lokalradioforbund Kristiansand 12. mai 2007 Asbjørn Kvalbein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Markedsorientering eller hjelp til å leve? Seminar Norsk Lokalradioforbund Kristiansand 12. mai 2007 Asbjørn Kvalbein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Markedsorientering eller hjelp til å leve? Seminar Norsk Lokalradioforbund Kristiansand 12. mai 2007 Asbjørn Kvalbein

2

3 I. Markedsorientering

4 Møte med amerikansk medietenkning Første obligatoriske kurs i medier: Audience psychology and behavior Første obligatoriske kurs i medier: Audience psychology and behavior Første obligatoriske kurs i filmskaping: The business of filmmaking Første obligatoriske kurs i filmskaping: The business of filmmaking

5 Markedsorientering – viktig sak «Økonomien er overordnet ethvert annet tenkelig prinsipp.» «Økonomien er overordnet ethvert annet tenkelig prinsipp.» På én måte sant, men gjort til en bærende sannhet, blir det feil. På én måte sant, men gjort til en bærende sannhet, blir det feil. Vi må ikke bare «bruke» lytterne, men gi dem noe verdifullt. Vi må ikke bare «bruke» lytterne, men gi dem noe verdifullt. Kan vi gi lytterne livshjelp – støtte til livsmestring? Kan vi gi lytterne livshjelp – støtte til livsmestring?

6 Konkurransen mellom mediene

7 15 års utvikling. Lytterandel i prosent En gjennomsnittsdag. Alder 9 – 79 år 1991199620012006 P1 42 \ 272824 P2 25 \ 554 P31076 P4211817 Lokalradio 23 \ 131210

8 Radiobruk: Tendens 1991: 71 prosent hørte radio en vanlig dag (9–79 år) 1991: 71 prosent hørte radio en vanlig dag (9–79 år) 1996: 59 prosent radiolyttere 1996: 59 prosent radiolyttere 2001: 56 prosent radiolyttere 2001: 56 prosent radiolyttere 2006: 54 prosent radiolyttere 2006: 54 prosent radiolyttere Internett: 35 prosent i 2001 Internett: 35 prosent i 2001 Internett: 60 prosent i 2006 (økt 5 % i løpet av siste år!) Radio egnet til å høres på internett! Internett: 60 prosent i 2006 (økt 5 % i løpet av siste år!) Radio egnet til å høres på internett!

9 Aldersfordeling radiolytting Kanal Alder P1P2P3 NRK totalt P4 Kanal 24 Lokal radio 9-15 4 0 3 7 8 4 6 16-24 4 1 13 13 17 17 14 14 9 16 16 25-44 18 18 3 11 11 32 32 25 25 7 13 13 45-66 41 41 6 1 46 46 16 16 2 7 67-79 46 46 8 0 49 49 4 1 7

10 Noen positive observasjoner I aldersgruppen 25-44 år har lokalradio flere lyttere enn P3 I aldersgruppen 25-44 år har lokalradio flere lyttere enn P3 I aldersgruppen 45-66 år har lokalradio like mange lyttere som P2 og P3 til sammen I aldersgruppen 45-66 år har lokalradio like mange lyttere som P2 og P3 til sammen I aldersgruppen 67-79 år har lokalradio nesten like mange lyttere som P2 I aldersgruppen 67-79 år har lokalradio nesten like mange lyttere som P2 Lokalradioene spenner videst i alder Lokalradioene spenner videst i alder

11 Hvor lytter de til lokalradio? Oslo og Akershus 9 prosent 9 prosent Østlandet ellers 11 prosent 11 prosent Agder og Rogaland 15 prosent 15 prosent Vestlandet 10 prosent 10 prosent Trøndelag 11 prosent 11 prosent Nord-Norge 5 prosent 5 prosent LANDSGJENNOMSNITT 10 prosent 10 prosent

12 Et spørsmål å tenke på: Hvorfor ligger Agder og Rogaland på topp? Hvorfor ligger Agder og Rogaland på topp? Kan det være at lokalradioene i Agder og Rogaland har størst lytterandel fordi de spenner videre i programinnhold og målgrupper i alder? Kan det være at lokalradioene i Agder og Rogaland har størst lytterandel fordi de spenner videre i programinnhold og målgrupper i alder?

13 Daglig lyttetid på radio, i minutter Jo høyere alder, dess mer radiolytting Jo høyere alder, dess mer radiolytting Jo høyere alder, dess færre konkurrenter Jo høyere alder, dess færre konkurrenter 87 prosent av de unge bruker MP3, bare 3 prosent av de eldre. Godt voksne bruker lite video, DVD, spill 87 prosent av de unge bruker MP3, bare 3 prosent av de eldre. Godt voksne bruker lite video, DVD, spill De over 80 er antakelig trofaste radiolyttere De over 80 er antakelig trofaste radiolyttere 9-12 år 35 35 13-15 år 86 86 16-19 år 140 140 20-24 år 148 148 25-34 år 149 149 35-44 år 134 134 45-54 år 167 167 55-66 år 184 184 67-79 år 194 194

14 Radioen – den første kjærlighet Fjernsynet fikk sitt gjennombrudd ca. 1960 – 1964 Fjernsynet fikk sitt gjennombrudd ca. 1960 – 1964 Radioens storhetstid 1935 – 1960 Radioens storhetstid 1935 – 1960 Alle som er født før ca. 1955, har et ekstra varmt forhold til radio Alle som er født før ca. 1955, har et ekstra varmt forhold til radio Aldersgruppen 55+ er radiofans Aldersgruppen 55+ er radiofans

15 Sosiologisk om daglig radiolytting De med lavest inntekt lytter mest på radio – 188 minutter, mot 122 min. blant de rike De med lavest inntekt lytter mest på radio – 188 minutter, mot 122 min. blant de rike De i spredt bebygde strøk lytter mest på radio – 180 min, mot 116 i tettbygde strøk De i spredt bebygde strøk lytter mest på radio – 180 min, mot 116 i tettbygde strøk De med lavest yrkesstatus lytter mest på radio – 247 min, mot 113 høy yrkesstatus De med lavest yrkesstatus lytter mest på radio – 247 min, mot 113 høy yrkesstatus Pensjonister lytter 198 minutter Pensjonister lytter 198 minutter Kvinner lytter noe mer enn menn Kvinner lytter noe mer enn menn

16 Radiolytting ut fra familiesituasjon Ivrigste lyttere: Enslige 45 – 79 år: 220 minutter daglig (nesten 4 timer!) Ivrigste lyttere: Enslige 45 – 79 år: 220 minutter daglig (nesten 4 timer!) Enslige forsørgere: 176 minutter daglig Enslige forsørgere: 176 minutter daglig Par uten barn: 45 – 79 år: 175 minutter Par uten barn: 45 – 79 år: 175 minutter Sammenlign med rike, urbane, yngre: Ca. 115 minutter (knapt 2 timer) Sammenlign med rike, urbane, yngre: Ca. 115 minutter (knapt 2 timer)

17 Hjemmeværende, rolig hverdag 10 prosent av alle i yrkesaktiv alder er uføretrygdet 10 prosent av alle i yrkesaktiv alder er uføretrygdet 5,8 prosent av yrkesaktive er til enhver tid sykmeldt (meldt til lege) 5,8 prosent av yrkesaktive er til enhver tid sykmeldt (meldt til lege) 13 prosent er over 67 år (tallet øker raskt) 13 prosent er over 67 år (tallet øker raskt)

18 Radioens mulighet Kan det være at ca. en tredel av voksne i Norge har god tid til å lytte til radio? Kan det være at ca. en tredel av voksne i Norge har god tid til å lytte til radio? Er lokalradioen «markedsorientert» i forhold til dette? Er lokalradioen «markedsorientert» i forhold til dette?

19 Konsekvenser for strategi Lokalradio står sterkt blant de unge. En bør fortsatt satse målrettet på dem. Lokalradio står sterkt blant de unge. En bør fortsatt satse målrettet på dem. Men i ungdoms-segmentet har en mye større konkurranse – på alle plan. Men i ungdoms-segmentet har en mye større konkurranse – på alle plan.

20 Konsekvenser for strategi Blant de godt voksne, som er de ivrigste radiolytterne, konkurrerer en nesten bare med NRK. Blant de godt voksne, som er de ivrigste radiolytterne, konkurrerer en nesten bare med NRK. Mye å vinne for dem som kan tenke ulike målgrupper til ulike tider på dagen Mye å vinne for dem som kan tenke ulike målgrupper til ulike tider på dagen De som tenker kommersielt: Har en undervurdert kjøpekraften hos dagens aldersgruppe 55+ ? De som tenker kommersielt: Har en undervurdert kjøpekraften hos dagens aldersgruppe 55+ ?

21 II. Hjelp til å leve

22 Problemer i befolkningen Snart 4,7 mill mennesker i Norge Snart 4,7 mill mennesker i Norge 10 – 15 prosent har psykiske problemer – dvs. 470 – 700.000 personer. 10 – 15 prosent har psykiske problemer – dvs. 470 – 700.000 personer. Ca. 20 – 30 prosent av befolkningen har hatt en psykisk lidelse i løpet av siste året Ca. 20 – 30 prosent av befolkningen har hatt en psykisk lidelse i løpet av siste året Omtrent halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet Omtrent halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av livet

23 Travelt for legene Psykiske problemer er vanligste enkeltgrunn til at folk oppsøker lege Psykiske problemer er vanligste enkeltgrunn til at folk oppsøker lege Psykisk lidelse den diagnose fastlegen bruker oftest. Psykisk lidelse den diagnose fastlegen bruker oftest.

24 Vanlige psykiske plager Depresjon Depresjon Angst Angst Søvnforstyrrelser. Omtrent 10 prosent av befolkningen har et alvorlig og langvarig søvnproblem Søvnforstyrrelser. Omtrent 10 prosent av befolkningen har et alvorlig og langvarig søvnproblem Alkohol- og stoffavhengighet Alkohol- og stoffavhengighet

25 Sosiologiske pekere Psykiske problemer større blant personer med lav inntekt og lav utdannelse Psykiske problemer større blant personer med lav inntekt og lav utdannelse Mange er uføretrygdet og hjemmeværende på grunn av psykiske problemer Mange er uføretrygdet og hjemmeværende på grunn av psykiske problemer Påstand: Det er flere med problemer blant radiolyttere enn blant ikke-radiolyttere Påstand: Det er flere med problemer blant radiolyttere enn blant ikke-radiolyttere

26 Andre problemer I tillegg til psykiske lidelser kommer alle andre personlige problemer som hemmer folk i hverdagen – I tillegg til psykiske lidelser kommer alle andre personlige problemer som hemmer folk i hverdagen – Stress Stress Sorg Sorg Konflikter Konflikter Selvbildet Selvbildet Eksistensielle problemer Eksistensielle problemer

27 Hjelp til å leve: ANGST «Jeg har kjempet med angst hele livet. Angsten er en del av meg. Vi snakker sammen og blir enig om at den ikke skal ta makten over meg. Det er jeg som må bære den med meg i heisen, på bussen, på kafeene, og på de store, åpne plassene.» En kvinne. «Jeg har kjempet med angst hele livet. Angsten er en del av meg. Vi snakker sammen og blir enig om at den ikke skal ta makten over meg. Det er jeg som må bære den med meg i heisen, på bussen, på kafeene, og på de store, åpne plassene.» En kvinne.

28 Hjelp til å leve: SORG Dikt lagt ut på internett: Dikt lagt ut på internett: «Sår i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minnet, og den sier: Jeg er her.» «Sår i hjertet, vonde tanker, vil for alltid være der. Selv når gleden mot deg skinner, sparker sorgen deg i minnet, og den sier: Jeg er her.»

29 Hjelp til å leve: OVERGREP En gutt ble spurt om hvorfor et tre i hagen ved huset han bodde i, var kroket. En gutt ble spurt om hvorfor et tre i hagen ved huset han bodde i, var kroket. Gutten svarte: «Jeg tror det må være fordi noen har tråkket på det da det var lite.» Gutten svarte: «Jeg tror det må være fordi noen har tråkket på det da det var lite.»

30 Hjelp til å leve: DEPRESJON «Smerte, men ingen tårer. Tomhet, men ingen ro. Uro, men ingen grunn. Fortvilelse, men ingen gråt. Utmattelse, men ingen hvile. Problemer, men ingen løsning.» «Smerte, men ingen tårer. Tomhet, men ingen ro. Uro, men ingen grunn. Fortvilelse, men ingen gråt. Utmattelse, men ingen hvile. Problemer, men ingen løsning.» Selina – dikt på internett, skriver hun sliter med depresjon. Selina – dikt på internett, skriver hun sliter med depresjon.

31 Hjelp til å leve: TOMHET «Dagen er tom, jeg er tom. Sover uendelig mye... Etter tre timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller?» «Dagen er tom, jeg er tom. Sover uendelig mye... Etter tre timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller?» Fra en dagbok lagt ut på internett Fra en dagbok lagt ut på internett

32 Hjelp til å leve: KJÆRLIGHET «Skjelvende rekker jeg deg meg selv Vær forsiktig menneske Vi er alle skjøre planter i hverandres hender... La oss elske hverandre så verden må stoppe opp i undring» «Skjelvende rekker jeg deg meg selv Vær forsiktig menneske Vi er alle skjøre planter i hverandres hender... La oss elske hverandre så verden må stoppe opp i undring» Aurora på internett Aurora på internett

33 Hjelp til å leve: GODTA SEG SELV Forfatteren Tom Wolfe har sagt: «I gammel tid drømte alkymisten om å forvandle vanlige metaller til gull. I dag drømmer han om å forvandle sin personlighet.» En undersøkelse blant vanlige, sunne hverdagsmennesker viste at femti prosent sluttet seg til svar som at de «ofte følte at de ikke strakk til, kjente seg mindreverdige eller verdiløse». Forfatteren Tom Wolfe har sagt: «I gammel tid drømte alkymisten om å forvandle vanlige metaller til gull. I dag drømmer han om å forvandle sin personlighet.» En undersøkelse blant vanlige, sunne hverdagsmennesker viste at femti prosent sluttet seg til svar som at de «ofte følte at de ikke strakk til, kjente seg mindreverdige eller verdiløse».

34 Hjelp til å leve: ALKOHOLISME En kjent amerikansk redaktør var gift med en kvinne som måtte karakteriseres som alkoholiker. En kjent amerikansk redaktør var gift med en kvinne som måtte karakteriseres som alkoholiker. En dag da redaktøren så mørkt på alt og holdt på å gi opp, skrev han til en venn: «Hvis du har noe lys, så la det skinne i min retning. Gud vet at jeg har sluppet opp for lys.» En dag da redaktøren så mørkt på alt og holdt på å gi opp, skrev han til en venn: «Hvis du har noe lys, så la det skinne i min retning. Gud vet at jeg har sluppet opp for lys.»

35 Hjelp til å leve: MENING - HENSIKT Woody Allen: Woody Allen: «Det vil ikke bli noen særlig forklaring på menneskehetens lidelse før vi har nådd en slags forståelse av hvem vi er, hva som er hensikten med skaperverket, og hva som skjer etter døden. Til disse spørsmålene er løst, sitter vi fanget.» «Det vil ikke bli noen særlig forklaring på menneskehetens lidelse før vi har nådd en slags forståelse av hvem vi er, hva som er hensikten med skaperverket, og hva som skjer etter døden. Til disse spørsmålene er løst, sitter vi fanget.»

36 Hjelp til å leve: INNVENDIGE SÅR Jeg tørster etter å få være menneske igjen uten ustanselig sjelelig tortur jeg tørster etter å kjenne normale følelser etter å kjenne at sårene begynner å gro Jeg tørster etter å få være menneske igjen uten ustanselig sjelelig tortur jeg tørster etter å kjenne normale følelser etter å kjenne at sårene begynner å gro

37 Hjelp til å leve: SAVN Alene med smerten og savnet etter en tapt barndom og hva den kunne ha blitt Det var ikke mulig å hate sin egen mor og sin syke far så barnet hatet seg selv i stedet Alene med smerten og savnet etter en tapt barndom og hva den kunne ha blitt Det var ikke mulig å hate sin egen mor og sin syke far så barnet hatet seg selv i stedet Kvinne i dikt på internett Kvinne i dikt på internett

38 Hjelp til å leve: HÅP Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem? En stormfull periode kan være preludiet til en ny vårdag. Botanikere sier at trærne trenger de sterke vårvindene for å skake opp stammen og de største greinene, slik at sevjen trekkes oppover for å gi næring til bladene som ligger i knopp. Kanskje trenger vi livets harde vinder på samme måte, selv om vi ikke liker dem? En stormfull periode kan være preludiet til en ny vårdag.

39 Hjelp til å leve: GUDSLENGSEL «Gud, jeg vet du er der. At du vokter og hjelper, at du ikke gir meg mer enn hva jeg kan bære. Likevel er jeg aleine, så ensom og forlatt. Gud, kan du se meg? Kan du være i livet mitt, Gud? Er det jeg som stenger deg ute, eller du som stenger ute meg? Er jeg elsket eller hatet av deg, Gud?» «Gud, jeg vet du er der. At du vokter og hjelper, at du ikke gir meg mer enn hva jeg kan bære. Likevel er jeg aleine, så ensom og forlatt. Gud, kan du se meg? Kan du være i livet mitt, Gud? Er det jeg som stenger deg ute, eller du som stenger ute meg? Er jeg elsket eller hatet av deg, Gud?» Ord på en hjemmeside Ord på en hjemmeside

40 Hjelp til å leve: HAT «Før jeg ble med i menigheten, hatet jeg svogeren min. Jeg hatet ham så sterkt at jeg ikke en gang ville ha gått i begravelsen hans. Nå da jeg er blitt med i menigheten, er jeg klar til å gå i begravelsen hva dag som helst.» «Før jeg ble med i menigheten, hatet jeg svogeren min. Jeg hatet ham så sterkt at jeg ikke en gang ville ha gått i begravelsen hans. Nå da jeg er blitt med i menigheten, er jeg klar til å gå i begravelsen hva dag som helst.»

41 UTFORDRINGER Lage radio som også griper folk på et litt dypere plan og gir livshjelp. Lage radio som også griper folk på et litt dypere plan og gir livshjelp. Gi noe «under huden» til full-fart-lytterne Gi noe «under huden» til full-fart-lytterne Bruk sendetid strategisk når unge og yrkesaktive likevel ikke kan lytte. Bruk sendetid strategisk når unge og yrkesaktive likevel ikke kan lytte.

42 Utfordringer: Opplevelser Folk bruker 14 min per dag til boklesing Folk bruker 14 min per dag til boklesing Kanskje over 150 min på radio Kanskje over 150 min på radio Hva slags bøker er interessante? (i prosent) Hva slags bøker er interessante? (i prosent)

43 Utfordringer: Musikk Skjelnes det mellom «up-beat» og «down- beat» musikkflater? Skjelnes det mellom «up-beat» og «down- beat» musikkflater? Er det forskjell på hva aldersgruppene liker? Stil? Språk? Temperament? Er det forskjell på hva aldersgruppene liker? Stil? Språk? Temperament? Kan vi anta at en stor del av nattlytterne lider av søvnproblemer? Hva slags musikk setter de pris på? Kan vi anta at en stor del av nattlytterne lider av søvnproblemer? Hva slags musikk setter de pris på?

44 Sideblikk til NRK P1 morgenblokk Dagsnytt 7.30: 466.000 lyttere Dagsnytt 7.30: 466.000 lyttere Dagsnytt 8.00: 405.000 lyttere Dagsnytt 8.00: 405.000 lyttere Andakten 8.18: 383.000 lyttere Andakten 8.18: 383.000 lyttere Nitimen 9.00: 889.000 lyttere Nitimen 9.00: 889.000 lyttere Sangtimen søndag 8-9: 413.000 lyttere Sangtimen søndag 8-9: 413.000 lyttere Gudstjenester: 354.000 lyttere Gudstjenester: 354.000 lyttere Verdibørsen: 63.000 Verdibørsen: 63.000

45 Et konkurransefortrinn? Kan livshjelp-programmer trekke lyttere? Kan livshjelp-programmer trekke lyttere? Kan kristne programmer trekke lyttere? Kan kristne programmer trekke lyttere? Kan en mer gjennomtenkt musikk-strategi trekke flere lyttere? Kan en mer gjennomtenkt musikk-strategi trekke flere lyttere?

46 Webpastoren.no fra Norea Oppmerksomhet: Kortandakt Ca. 70 sekunder. «Bilde» og ord for dagen. Oppmerksomhet: Kortandakt Ca. 70 sekunder. «Bilde» og ord for dagen. Oppmuntring: Kåseri, ca. 3-4 minutter. Vekt på fortellingsstoff. Oppmuntring: Kåseri, ca. 3-4 minutter. Vekt på fortellingsstoff. Opplæring: Kristen undervisning, ca. 16- 18 minutter. Temaer. Bibelske personer. Opplæring: Kristen undervisning, ca. 16- 18 minutter. Temaer. Bibelske personer.


Laste ned ppt "Markedsorientering eller hjelp til å leve? Seminar Norsk Lokalradioforbund Kristiansand 12. mai 2007 Asbjørn Kvalbein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google