Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å REGNE I ENGELSK - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Utarbeidet av Hilde TørnbyHøgskolen i Oslo Gjert Anders.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å REGNE I ENGELSK - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Utarbeidet av Hilde TørnbyHøgskolen i Oslo Gjert Anders."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å REGNE I ENGELSK - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Utarbeidet av Hilde TørnbyHøgskolen i Oslo Gjert Anders AskevoldHøgskolen i Bergen Magni Elén Hope Lossius Høgskolen i Bergen

2 K UNNSKAPSLØFTET FRAMHEVER ”Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster.”

3 A BSTRAKT Tall Måling Geometri Diagram, grafer og tabeller Begrepsutvikling Kommunikasjon KonkretAbstrakt

4 N OEN AKTUELLE KOMPETANSEMÅL : Etter 2. årstrinn: Elever skal ”bruke tall i kommunikasjon” Etter 4. trinn: Elever skal ” angi priser, mengder og størrelser” Etter 7. trinn: Elever skal ”uttrykke seg om valuta, mål og vekt” Etter 10 trinn: Elever skal ”beskrive og tolke grafiske representasjoner av tall og andre data” Vg1 og Vg2 yrkesretting: Elever skal ”bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon”.

5 A BSTRAKT Om den grunnleggende ferdigheten regning i engelsk: ” Basic skill in mathematics, as described in the English curriculum, does not involve teaching the pupils mathematics, but is intended to reinforce their mathematics skills by using them in English classes. A linguistic approach is taken to mathematics as a basic skill in English, which means that emphasis is placed on the translation of mathematical terms or use of mathematics.”, ( Blair & Rimmereide i Traavik m. flere s. 167 )

6 R EGNEFAGLIGE MÅL FOR LÆRERE Se og bruke regning som en naturlig del av engelskfaget. Trekke fram regning der dette er relevant i forbindelse med arbeidet i engelskfaget. Gjennomføre undervisning der regning spiller en avgjørende rolle i arbeidet med engelskfaget.

7 I DEA 1: L ITERATURE IN THE EFL CLASSROOM TO WORK WITH NUMBERS AND NUMERACY Nursery rhymes This Old Man Going to St.Ives Ten Little Monkeys Thirty Days hath September More nursery rhymes to be found at: http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html http://www.enchantedlearning.com/Rhymes.html

8 Mange barnerim har tall og telling i seg. Dette kan man bruke til å jobbe med ”å regne” som grunnleggende ferdighet. Ett annet mål fra engelskfaget fokuserer på barnekultur og litteratur. Arbeid med regler og rim inngår naturlig i dette målet. I DEA 1: L ITERATURE IN THE EFL CLASSROOM TO WORK WITH NUMBERS AND NUMERACY

9 I DEA 1: U SING LITERATURE Bakovertelling som er verdifullt i forhold til kunnskap om subtraksjon Tallenes innbyrdes plassering Bruke tall i kommunikasjon Ta del i engelsk barnekultur og litteratur gjennom bruk av ord, bilder, musikk og bevegelse Matematiske mål:Engelskfaglige mål

10 T EN M ONKEYS Ten 10 little monkeys, Jumping on the bed. One 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor, And the doctor said, No more monkeys, Jumping on the bed. Arbeid med telling – forstå tallinjen ”å bruke tall i kommunikasjonen”

11 T EN M ONKEYS Ten 10 little monkeys, Jumping on the bed. One 1 fell off and bumped his head. Mama called the doctor, And the doctor said, No more monkeys, Jumping on the bed. To ideer til dette rimet: 1. Ti elever stiller seg på rekke, etter som disse lille apekattene ramler ut av sengen, ramler en elev. 2. Lage en liten dialog sammen. Elever øver på dialogen og presenterer til de andre.

12 T HE VERY HUGRY CATEPILLAR Oppgaver som oppøver regneferdighet i tilknytning til denne boken, er presentert i boken ”Å regne i alle fag” (Tørnby/Flottorp)

13 T HE B AD -T EMPERED L ADYBIRD, E RIC C ARLE Om en gretten marihøne som gjerne vil krangle med alle hun møter på sin vei. Dette skjer i løpet av en dag. Fin bok til å lære klokken (på engelsk)

14 I DEA 1: L ITERATURE IN THE EFL CLASSROOM TO WORK WITH NUMBERS AND NUMERACY Children’s books The Very Hungry Caterpillar, Eric Carle (Puffin, ISBN 0 – 14 – 138032 -2) Ten Seeds, Ruth Brown (Andersen Press Ltd., ISBN 978 0 86264 849 7) The Greedy Triangle, Marilyn Burns (Scholastic, ISBN-10: 0545042208/ISBN-13: 978-0545042208) A Place for Zero: A Math Adventure, Angeline Sparagna Lopresti (Charlesbridge, ISBN -1-57091-602-0) How Big is a Million? Anna Milbourne (Usborne Picture Ltd., ISBN-10: 0746077696 /ISBN-13: 978-0746077696)

15 I DEA 1: L ITERATURE IN THE EFL CLASSROOM TO WORK WITH NUMBERS AND NUMERACY Count Your Way through Africa, Jim Haskins (Millbrook Press, ISBN 0-87614-514-4) The Dot and the Line a romance in lower mathematics, Norton Juster (Chronicle Books LLC, ISBN-13:978-1-58717-066-9 or ISBN-10:1-58717-066-3) The Bad-Tempered Ladybird, Eric Carle (Puffin, ISBN -13: 978 -0-14050-398-2) Handler om å lære klokken på engelsk. One Grain of Rice a mathematical folktale, Demi (Scholastic 0-590-93999-8) What's Your Angle, Pythagoras?: A Math Adventure Julie Ellis (Charlesbridge, ISBN-10: 1570911509/ISBN-13: 978-1570911507)

16 I DEA 2: A SKING THE WAY Pair work – task 1 Student A: You meet student B at the train station (station). Ask for directions to the post office, the Museum of Road Vehicles and the Open-air Museum Student B: You meet student A at the train station (station). He/she will ask for directions.

17 I DEA 2: A SKING THE WAY bruke målestokk til å berekne avstandar ( ) omgrep knytta til beliggenhet lese og foklare kart som styrker arbeid med koordinatsystem uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet Matematiske mål:Engelskfaglige mål

18 I DEA 3: R ECIPES Chocolate-Chip Cookies Ingredients 3/4 cup butter 1- 1/2 cups firmly packed brown sugar 2 Tablespoons milk 1 Tablespoon vanilla 1 egg 1 teaspoon salt 3/4 teaspoon baking soda 1- 3/4 cups flour 2 cups chocolate chips 1 cup nuts (optional) Directions: Cream butter and brown sugar. Add milk, vanilla, and egg; beat well. Combine salt, baking soda, and flour; add to butter/sugar mixture. Mix in chocolate chips and nuts (if using). Drop by spoonfuls onto greased cookie sheets and bake at 350 degrees for 8 to 10 minutes.

19  to find out how much a cup is  What is meant by “oz” and how much is this?  When it says 350 degrees – what does it mean?  What is “a heaped teaspoon”?  Jamie says one is to use “a pinch of salt”. Why do you think he uses this expression and not a teaspoon of salt?  Are there any problems with using terms like “heaped teaspoon” and “a pinch of salt”? I DEA 3: R ECIPES

20 In addition to looking at different ways to measure, one can also give tasks focusing on numeracy and understanding of measurements. One task could be to double the Chocolate-Chip batch. Another question for discussion could be to make half the batch of Chocolate-Chip cookies – what problem(s) do you run into then? A more complicated task would be to make pancakes using only two eggs – what other adjustments would you have to make? Yet another idea might be to find Norwegian recipes and work them into American/UK ways of measuring. I DEA 3: R ECIPES

21 I DEA 3: U SING R ECIPES uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge velje høvelege måleeiningar og rekne om mellom ulike måleeiningar Matematiske mål:Engelskfaglige mål

22 T WELVE D AYS OF C HRISTMAS A presentation of the costs of the gifts given in the traditional Christmas song Twelve Days of Christmas are to be found on this website: Price Index Twelve Days of ChristmasPrice Index Twelve Days of Christmas Other teaching ideas as well as games are also included on this site. If you want to listen to the song, there is a classical version on you- tube: Twelve Days of Christmas (youtube)

23 LITTERATURLISTE Traavik, Hilde mfl. 2009. Grunnleggende ferdigheter i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget Fauskanger, Janne mfl. (red.) 2009. Regning som grunnleggende ferdighet.


Laste ned ppt "Å REGNE I ENGELSK - Hva ligger i den grunnleggende ferdigheten å regne innenfor faget engelsk? Utarbeidet av Hilde TørnbyHøgskolen i Oslo Gjert Anders."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google