Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere © Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere © Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere © Bergen kommune

2  Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom  Prosjektstart i 2005 - statlige midler fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet.  Utprøving av virkemidler fra Introduksjonsloven - og pilot for kvalifiseringsprogrammet.  Formål: Tilpasset program for innvandrere som trenger grunnleggende kvalifisering for å få arbeid.  Fokus på kvinner  Ny sjanse ble i 2008 en del av Bergen kommunes kvalifiseringsprogram- jfr. Lov om sosiale tj. § 29  Byomfattende tilbud - tilpasset innvandrere © Bergen kommune

3  Administrativt tilknyttet NAV-Bergenhus  Tilrettelegger for kvalifiseringsprogram o Mottar henvisninger fra alle NAV-kontor i Bergen kommune  Drifter kvalifiseringsprosjekt  13 ansatte o 9 ansatte knyttet til kvalifiseringsprogram o Jobbsjansen, IMDi - 3 prosjektstillinger o Innvandrermødres muligheter, AVDir – 1 prosjektstilling o Mat og prat – Arbeidsleder/kokk - opplæring til kantine/catering Antall deltakere: opptil 170 deltakere © Bergen kommune

4 Kvalifiseringsprogram jfr. Lov om sosial tjenester kap 4 § 29:  Langtidsmottaker av sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon  Ingen eller svært begrensede ytelser fra Folketrygden  Arbeidsevnevurdering  Vesentlig nedsatt arbeids – og inntektsevne  Tett og kordinert bistand anses som hensiktsmessig for å nå mål om arbeid  Varighet 1 år + 1 år+6 mnd © Bergen kommune

5 Hvem er deltakerne? o I hovedsak kvinner med store omsorgsoppgaver o Flyktningebakgrunn/relaterte grupper o Liten eller ingen skolegang o Liten eller ingen arbeidserfaring o Lavt norsknivå o Helseutfordringer Bedriftenes kvalifikasjonskrav o Høy kompetanse  Utdanning  Arbeidserfaring/referanse  IT-kunnskaper  Språkferdigheter  Førerkort o Stor grad av fleksibilitet  Arbeidstid  Reisevei © Bergen kommune

6  Kartlegging  Individuell handlingsplan  En kontaktperson  Individuelt tilpasset program  Helårlig og på fulltid (30 – 37,5 t/uke)  Kvalifiseringsstønad  Tett oppfølging © Bergen kommune

7 MIN VEI TIL ARBEID Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mitt mål er: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I perioden: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Det blir lettere å nå neste trinn når: ---------------------------------------------- Det blir vanskeligere å nå neste trinn når: ------------------------------------------------- Her var jeg før Her er jeg nå Hit ønsker jeg å komme

8  Norskopplæring  Ny sjanses programtilbud: o Matpakkeproduksjon – Mat og prat o Datakurs/Nettbasert språkopplæring o Samtalegrupper relatert til arbeidserfaringer o Temamøter (arbeidslivs – og samfunnskunnskap) o Jobbsøkerkurs (jobbsøk, CV, intervjutrening) o Foreldreveiledning o Motivasjonskurs – ”Klart jeg kan!” o Norskverksted o Yoga & Kondisjonstrening o Språkpraksis/Arbeidspraksis © Bergen kommune

9  Lavterskel kommunal arbeidspraksis o A2G - arbeidsmarkedsbedrift  Arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV  Samarbeid med frivillige org.:  Kirkens Bymisjon o EMPO – tverrkulturell kvinnegruppe o Kafè Magdalena  Røde Kors o Leksehjelp o Flyktningeguide  Ulike helsetjenester © Bergen kommune

10 MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG Mat og Prat Matpakkeproduksjon Norsktrening Kl 08.00 – 11.30 Mat og Prat Matpakkeproduksjon Norsktrening Kl 08.00 – 11.30 Mat og Prat Matpakkeproduksjon Norsktrening Kl 08.00 – 11.30 Mat og Prat Matpakkeproduksjon Norsktrening Kl 08.00 – 11.30 Mat og Prat Matpakkeproduksjo n Norsktrening Kl 08.00 – 11.30 Dataveiledning Jobbsøk Språkopplæring Kl 09.00 – 15.00 Dataveiledning Jobbsøk Språkopplæring Kl. 08.30 -15.00 Dataveiledning Jobbsøk Språklæring Kl.09.00 - 15.00 Dataveiledning Jobbsøk Språkopplæring Kl.09.00 – 15.00 Dataveiledning Jobbsøk Språkopplæring Kl.09.00 – 15.00 Leksehjelp på Røde kors-huset Kl 12.45 - 14.45 EMPO Nettverkstiltak for kvinner Kl 10.00 - 15.00 Temamøte Kl 12.45 - 15.00 Leksehjelp på Ny sjanse Kl 12.45 - 14.45 Jobbklubb 12.30 – 14.00 EMPO-kafeen på Kafe Magdalena Kl 12.30 - 16.30 Samtalegruppe Kl 12.30 – 14.00 Praksisgruppe Kl 14.15 – 15.15 Leksehjelp på Ny sjanse Kl 14.15 – 15.15 Norskverksted på Ny sjanse Kl 12.45 – 14.00 Yoga & kondisjonstrening Kl 14.30 – 15.15

11  2 G - kr. 176 736,- pr. år - kr. 14 728,- pr. mnd KVP : + barnetillegg kr.27,- pr. dag  Stønaden skattepliktig  Motregnes mot inntekt  Stønaden reduseres ved ugyldig fravær  Samordnes med ytelser fra NAV  Får beholde noe av arbeidsinntekten  Deltakerne får bostøtte fra Husbanken © Bergen kommune

12 « Før bare lånte jeg penger av min mann. Veldig vanskelig før. Masse problemer. Nå mye bedre. Jobbe er mye bedre. Jeg sier ikke at jeg håper å kjøpe hus. Jeg tenker at barna kan gå på skole og bli mye bedre. » «Jeg tenker at om jeg er hjemme og barna er hjemme, det er ingenting å lære. Og ingen aktivitet. Ny sjanse er bra for meg og de går i barnehage. Og etterpå de er glad og jeg er glad. Ikke bra å sitte hjemme. Det er å tenke tenke. Spise mye og etterpå du blir tykk» «Kvalifisering veldig bra. Hjelper masse mennesker fra andre land. Ingen andre land har kvalifiseringsprogram som her. For meg før til sosial. Liker ikke sosial. Veldig trøtt av sosial» «Fordi jeg lever i Norge må jeg jobbe. Med barn er det veldig dyrt. Husleie og strøm» «Min kokk på praksisplassen er veldig glad i meg. Jeg jobber med hjertet, sier han. Siste dagen kjøpte han gave til meg. Han er veldig snil..» © Bergen kommune

13  Antall aktive pr. 31.12.14: 118  Antall utskrevet: 63 o Jobb 17 o Utdanning 1 o Fullført,(er på NAV tiltak) 4 o Arbeidsavkl.penger 11 o Avklaring AAP, sosialhjelp 5 o Fullført, tilbake til sos.hjelp 6 39 % i jobb o Avbrutt program 6 o Etterlattepensjon 2 o Gravid/Fødsel 10 o Overgangsstønad 1 © Bergen kommune

14  Jobbsøkerkurs  Arbeidspraksis  Nettverk  Samarbeid med vikarbyrå  Samarbeidsavtaler med bedrifter  NAVmarked © Bergen kommune

15 o Kartlegging og tilrettelegging av livssituasjon - helhetssyn o Fokus på ressurser, brukermedvirkning, motivasjon, helse og mestring. o God tilgjengelighet og tett kontakt o Bruke (kvinne)fellesskapet som en positiv og motiverende faktor o Tidlig kobling opp mot bedrifter © Bergen kommune

16 MAT & PRAT Midler fra Arbeid – og velferdsdirektoratet o Arbeidskvalifisering o Matpakker til Slettebakken og Fridalen skole o Foreldreveiledning o Fokus på familieaktiviteter © Bergen kommune

17 Fra 08.00 – 11.30. Maten leveres 09.45. Vaske, rydde, planlegge og handle til neste dag. Samtale rundt bordet. Norsktrening Arbeidslivsforståelse. © Bergen kommune

18 + Jeg føler at jeg kan noe… + Det er så gøy å bli kjent med andre… + Det er bra å bare snakke norsk… + Jeg har lært mye… + Det er bra å le mye sammen… + Jeg vil jobbe her for alltid… © Bergen kommune

19 Sunne, varierte og rimelige matpakker. Brukermedvirkning. Stabilt antall på ca 110 – 120 matpakker. Transporten er dyr. Skulle gjerne levert til flere skoler. Cateringoppdrag. © Bergen kommune

20 + Tacobaguetter er supergodt… + Vi ønsker oss varmmat… + Pizza, kebab og shushi burde vi få… + Veldig bra å slippe «svette brødskiver»… + Salat er sunt… + Liker all maten jeg får… + Mamma sier det er billig… © Bergen kommune

21 Prosjekt med suksess. Nå en del av Ny sjanses daglige tilbud. Stort og funksjonelt kjøkken. Stabilt. Kokk. Ta på oss oppdrag. Flere skoler få tilbud om matpakker. © Bergen kommune

22 Formål med Jobbsjansen: Kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet til arbeid eller utdanning Prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk Ressurser: 87 millioner på landsbasis Bergen fikk 3.1 millioner + 300 000 © Bergen kommune

23 Hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn uten rett til sosialhjelp Kvinner som mottar overgangsstønad Skal til enhver tid jobbe med 40 deltakere © Bergen kommune

24 Antall deltakere:58 hjemmeværende: 37 overgangsstønad : 21 Skrevet ut i 2014:30 hjemmeværende: 22 (15 til jobb) overgangsstønad : 8 ( 4 til jobb) Måloppnåelse: 63.3 % hjemmeværende: 68.2 % overgangsstønad: 50,0 % © Bergen kommune


Laste ned ppt "NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere © Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google