Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere"— Utskrift av presentasjonen:

1 NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere
© Bergen kommune

2 Bakgrunn for ”Ny sjanse”
Regjeringens tiltaksplan mot fattigdom Prosjektstart i 2005 - statlige midler fra Integrering - og mangfoldsdirektoratet. Utprøving av virkemidler fra Introduksjonsloven - og pilot for kvalifiseringsprogrammet. Formål: Tilpasset program for innvandrere som trenger grunnleggende kvalifisering for å få arbeid. Fokus på kvinner Ny sjanse ble i 2008 en del av Bergen kommunes kvalifiseringsprogram- jfr. Lov om sosiale tj. § 29 Byomfattende tilbud - tilpasset innvandrere © Bergen kommune

3 Ny sjanse, Kvalifiseringssenter for innvandrere
Administrativt tilknyttet NAV-Bergenhus Tilrettelegger for kvalifiseringsprogram Mottar henvisninger fra alle NAV-kontor i Bergen kommune Drifter kvalifiseringsprosjekt 13 ansatte 9 ansatte knyttet til kvalifiseringsprogram Jobbsjansen, IMDi - 3 prosjektstillinger Innvandrermødres muligheter, AVDir – 1 prosjektstilling Mat og prat – Arbeidsleder/kokk - opplæring til kantine/catering Antall deltakere: opptil 170 deltakere © Bergen kommune

4 Kriterier for å delta Kvalifiseringsprogram jfr. Lov om sosial tjenester kap 4 § 29: Langtidsmottaker av sosialhjelp eller står i fare for å komme i en slik situasjon Ingen eller svært begrensede ytelser fra Folketrygden Arbeidsevnevurdering Vesentlig nedsatt arbeids – og inntektsevne Tett og kordinert bistand anses som hensiktsmessig for å nå mål om arbeid Varighet 1 år + 1 år+6 mnd © Bergen kommune

5 En krevende vei mot inkludering…
Hvem er deltakerne? Bedriftenes kvalifikasjonskrav I hovedsak kvinner med store omsorgsoppgaver Flyktningebakgrunn/relaterte grupper Liten eller ingen skolegang Liten eller ingen arbeidserfaring Lavt norsknivå Helseutfordringer Høy kompetanse Utdanning Arbeidserfaring/referanse IT-kunnskaper Språkferdigheter Førerkort Stor grad av fleksibilitet Arbeidstid Reisevei © Bergen kommune

6 Virkemidler i kvalifiseringsprogrammet
Kartlegging Individuell handlingsplan En kontaktperson Individuelt tilpasset program Helårlig og på fulltid (30 – 37,5 t/uke) Kvalifiseringsstønad Tett oppfølging © Bergen kommune

7 Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
MIN VEI TIL ARBEID Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mitt mål er: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I perioden: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Hit ønsker jeg å komme Her er jeg nå Her var jeg før Det blir lettere å nå neste trinn når: Det blir vanskeligere å nå neste trinn når: © Bergen kommune

8 Kvalifiseringsprogram
Norskopplæring Ny sjanses programtilbud: Matpakkeproduksjon – Mat og prat Datakurs/Nettbasert språkopplæring Samtalegrupper relatert til arbeidserfaringer Temamøter (arbeidslivs – og samfunnskunnskap) Jobbsøkerkurs (jobbsøk, CV, intervjutrening) Foreldreveiledning Motivasjonskurs – ”Klart jeg kan!” Norskverksted Yoga & Kondisjonstrening Språkpraksis/Arbeidspraksis © Bergen kommune

9 Forts. Kvalifiseringsprogram
Lavterskel kommunal arbeidspraksis A2G - arbeidsmarkedsbedrift Arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV Samarbeid med frivillige org.: Kirkens Bymisjon EMPO – tverrkulturell kvinnegruppe Kafè Magdalena Røde Kors Leksehjelp Flyktningeguide Ulike helsetjenester © Bergen kommune

10 Nettverkstiltak for kvinner Kl 10.00 - 15.00 Temamøte Kl 12.45 - 15.00
MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Mat og Prat Matpakkeproduksjon Norsktrening Kl – 11.30 Dataveiledning Jobbsøk Språkopplæring Kl – 15.00 Kl Språklæring Kl Kl – 15.00 Kl – 15.00 Leksehjelp på Røde kors-huset Kl EMPO Nettverkstiltak for kvinner Kl Temamøte Kl på Ny sjanse Jobbklubb 12.30 – 14.00 EMPO-kafeen på Kafe Magdalena Kl Samtalegruppe Kl – 14.00 Praksisgruppe Kl – 15.15 Norskverksted Kl – 14.00 Yoga & kondisjonstrening Kl – 15.15 © Bergen kommune

11 Kvalifiseringsstønaden
2 G kr ,- pr. år - kr ,- pr. mnd KVP : + barnetillegg kr.27,- pr. dag Stønaden skattepliktig Motregnes mot inntekt Stønaden reduseres ved ugyldig fravær Samordnes med ytelser fra NAV Får beholde noe av arbeidsinntekten Deltakerne får bostøtte fra Husbanken © Bergen kommune

12 Sitater fra masteroppgave om deltakelse i Ny sjanse
« Før bare lånte jeg penger av min mann. Veldig vanskelig før. Masse problemer. Nå mye bedre. Jobbe er mye bedre. Jeg sier ikke at jeg håper å kjøpe hus. Jeg tenker at barna kan gå på skole og bli mye bedre. » «Jeg tenker at om jeg er hjemme og barna er hjemme, det er ingenting å lære. Og ingen aktivitet. Ny sjanse er bra for meg og de går i barnehage. Og etterpå de er glad og jeg er glad. Ikke bra å sitte hjemme. Det er å tenke tenke. Spise mye og etterpå du blir tykk» «Kvalifisering veldig bra. Hjelper masse mennesker fra andre land. Ingen andre land har kvalifiseringsprogram som her. For meg før til sosial. Liker ikke sosial. Veldig trøtt av sosial» «Fordi jeg lever i Norge må jeg jobbe. Med barn er det veldig dyrt. Husleie og strøm» «Min kokk på praksisplassen er veldig glad i meg. Jeg jobber med hjertet, sier han. Siste dagen kjøpte han gave til meg. Han er veldig snil..» © Bergen kommune

13 Resultater for 01.01. – 31.12.2014 Antall aktive pr. 31.12.14: 118
Antall utskrevet: Jobb Utdanning Fullført,(er på NAV tiltak) Arbeidsavkl.penger Avklaring AAP, sosialhjelp Fullført, tilbake til sos.hjelp 39 % i jobb Avbrutt program Etterlattepensjon Gravid/Fødsel Overgangsstønad © Bergen kommune

14 Formidling til arbeid Jobbsøkerkurs Arbeidspraksis Nettverk
Samarbeid med vikarbyrå Samarbeidsavtaler med bedrifter NAVmarked © Bergen kommune

15 Metoder Kartlegging og tilrettelegging av livssituasjon - helhetssyn
Fokus på ressurser, brukermedvirkning, motivasjon, helse og mestring. God tilgjengelighet og tett kontakt Bruke (kvinne)fellesskapet som en positiv og motiverende faktor Tidlig kobling opp mot bedrifter © Bergen kommune

16 Prosjekt Mat & Prat MAT & PRAT
Midler fra Arbeid – og velferdsdirektoratet Arbeidskvalifisering Matpakker til Slettebakken og Fridalen skole Foreldreveiledning Fokus på familieaktiviteter © Bergen kommune

17 Arbeidsdagen vår Fra – Maten leveres Vaske, rydde, planlegge og handle til neste dag. Samtale rundt bordet. Norsktrening Arbeidslivsforståelse. © Bergen kommune

18 Sagt av deltakere Jeg føler at jeg kan noe…
Det er så gøy å bli kjent med andre… Det er bra å bare snakke norsk… Jeg har lært mye… Det er bra å le mye sammen… Jeg vil jobbe her for alltid… © Bergen kommune

19 Maten Sunne, varierte og rimelige matpakker. Brukermedvirkning.
Stabilt antall på ca 110 – 120 matpakker. Transporten er dyr. Skulle gjerne levert til flere skoler. Cateringoppdrag. © Bergen kommune

20 Tilbakemeldinger om maten.
Tacobaguetter er supergodt… Vi ønsker oss varmmat… Pizza, kebab og shushi burde vi få… Veldig bra å slippe «svette brødskiver»… Salat er sunt… Liker all maten jeg får… Mamma sier det er billig… © Bergen kommune

21 Status og Veien videre Prosjekt med suksess. Nå en del av Ny sjanses daglige tilbud. Stort og funksjonelt kjøkken. Stabilt. Kokk. Ta på oss oppdrag. Flere skoler få tilbud om matpakker. © Bergen kommune

22 Jobbsjansen Formål med Jobbsjansen:
Kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet til arbeid eller utdanning Prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk Ressurser: 87 millioner på landsbasis Bergen fikk 3.1 millioner © Bergen kommune

23 Målgruppe- bERGEN Hjemmeværende kvinner med innvandrerbakgrunn uten rett til sosialhjelp Kvinner som mottar overgangsstønad Skal til enhver tid jobbe med 40 deltakere © Bergen kommune

24 Resultater 2014 Antall deltakere: 58 hjemmeværende: 37
overgangsstønad : 21 Skrevet ut i 2014: 30 hjemmeværende: (15 til jobb) overgangsstønad : ( 4 til jobb) Måloppnåelse: % hjemmeværende: % overgangsstønad: 50,0 % © Bergen kommune


Laste ned ppt "NY SJANSE Kvalifiseringssenter for innvandrere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google