Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Poliklinikken i Ålesund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Poliklinikken i Ålesund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Poliklinikken i Ålesund
Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) Poliklinikken i Ålesund Organisasjon og samarbeid Seksjonsleder / psykologspesialist Manuela Strauss

2 Behandlingskjede Psykisk helsevern er del av spesialisthelsetjeneste (sykehustjeneste)

3 Psykiske vansker og psykiske lidelser
Linje-tenkning i Norge Grunnleggende utredning/behandling skal foregå lokalt (i nærheten til pasienten) Krever utbygd hjelpeapparat lokalt Tiltak innen spesialisthelsetjeneste skal alltid være inne tidsavgrenset, helst parallelt med 1.linje

4 Veileder for poliklinikker i PHBU
Kjerneoppgaver: Utredning/diagnostikk og behandling Utdanning av helsepersonell Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Veiledning ovenfor kommunehelsetjeneste

5 Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste
Tjenesten er bygd opp rundt poliklinisk aktivitet Politisk vilje at barn og unge med psykiske lidelser skal helst behandles poliklinisk Nødvendige innleggelser: ofte ø-hjelp i akutte kriser, utredningsopphold ingen langtidsbehandlingsplasser (savnes spesielt i samarbeid barnevern)

6 Tall Folketall i området Sunnmøre ca 120 000
BUP Ålesund ca (Nordre Sunnmøre) Barn og unge under 18 år ca fordelt på 11/12 kommuner (Ålesund delt på 2 distrikt)

7 Kommuner: Ålesund, Giske, Hareid, Sula, Norddal, Stordal, Stranda, Ørskog, Haram, Sykkylven, Skodje
7

8 Rammebetingelser BUP Ålesund
Kombinert modell med geografisk organiserte generalistteam og noen spesialteam tverrfaglig bemannet tema/innhold i spesialteam vil variere, avhengig av poliklinikkens behov og spisskompetansen i poliklinikken

9 Geografiske team (1) kjerne i organisasjonen
skal serve grunnfunksjonene i poliklinikken: generell utredning og behandling, akuttvakt, utdanning av helsepersonell veiledning til 1.linje i konkrete saker og NN-saker i faste samarbeidsmøter med 1-linje

10 Geografiske Team (2) G1 – Skodje, Haram, Sula G2 – indre Åles., Ørskog, Stordal G3 – Ytre Åles., Norddal, Stranda G4 – Sykkylven,Giske

11 Ambulant team Oppsøkende utrednings- og behandlingstilbud på pasientens arena Tidligere avgrenset målgruppe: skolevegring, nå utvidet målgruppe Et av tilbudene på poliklinikken: inntak i spesialisthelsetjeneste er forutsetning Regel: behandling på lavest mulig nivå, dvs vanlig poliklinikk bør prøves først

12 SMÅ Generalistteam, aldersgruppe 0-6
Deltakelse i prosjekt med Ålesund kommune: felles Småbarnsteam som tilbyr veiledning/konsultasjon og direkte utredning/behandling Tverrfaglig og tverretatlig team Samarbeidsavtale med barneavdeling v/neonatal seksjon

13 Forskning Forskningsprosjekt angstbehandling ungdom og videreføring tvangsprosjekt barn/ungdom Forskning/prosjekt på BUP formelt knyttet til dette teamet Undervisning internt og eksternt

14 Familieteam Familieperspektivet står sentralt som grunnleggende prinsipp i poliklinikken differensierte og fleksible familiebehandlingsløp både når det gjelder omfang og innhold. Vanligste arbeidsform vil være polikliniske familiesamtaler

15 Forum Forum til å utdype og opprettholde spesialisert kompetanse
For tiden: nevropsykologi, gruppeterapi, angst & tvang Faglig videreutvikling/utdanning på poliklinikken

16 Pasient- og pårørende opplæring
Fast tilbud om foreldregruppe for nydiagnostisert ADHD For diagnosegruppe utviklingsforstyrrelse, spesielt Aspergertilstand Søskengruppe (1.sommerferieuka)

17 Spesielle Behandlingstilbud noen eksempler
Breid spekter av spesifikke metoder som kognitiv atferdsterapi, leketerapi, samtalebehandling, familieterapi, Marte Meo, PMT-O Gruppebehandling: billedterapigruppe (alder år) samtalegruppe for ungdom (15-18 år) ART -gruppe sinnemestring og sosial kompetansetrening

18 Samarbeid med 1.-linje Organisering i geografiske team som har faste samarbeidsmøter Daglig telefontid for råd og veiledning (HIT) Felles behandlingslinje med flere kommuner ifht utredning/behandling av barn med oppmerksomhetsvansker Prosjektsamarbeid med Haram kommune Lokalt samarbeidsråd (BUFetat, rus, PHBU) Ledermøter, for eksempel Ålesund kommune

19 Pasientpopulasjonen i psykisk helsevern for barn og unge, 2011 (akse 1 diagnoser)
F30-39 (gul) affektive lidelser/stemningslidelser F40-48 (turkis) nevrotiske, belastningsrelaterte og somatoforme lidelser (bl.a. angst/tvang, traume) F80-89 (lilla) utviklingsforstyrrelser F90-98 (lyserød) atferdsforstyrrelser, følelsesmessige forstyrrelser i barndommen (inkl. ADHD, angst i barndommen….) Andre (mørkeblå) for eksempel spiseforstyrrelser Lys lilla !! Ingen diagnose! På akse 1

20 Nøkkeltall 2012 527 nye henvisninger Avsluttet 492
Aktive pasienter ca 800

21 Faglige trends? BUP – alltid fokus på familieperspektiv og systemtenkning Nevropsykiatriske problemstillinger Bedre utredning: det oppdages alvorlige psykiatriske lidelser tidligere, allerede i alder under 18 år Traumefokus

22 Behandling Mer målrettet vurdering ifht evidensbaserte metoder (ikke alle kan hjelpes med ”samtaler med psykolog”) Være med å skape en meningsfull hverdag for pasienten og familien (skolehverdag!) Viktig med rehabiliteringstenkning Realistisk vurdering av elevens/pasientens utviklingspotential (psykiske vansker dekker over/er uttrykk for lærevansker?)


Laste ned ppt "Psykisk helsevern for barn og unge (PHBU). Poliklinikken i Ålesund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google