Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Følg det lammet! I dag: Er det få som blir frelst?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Følg det lammet! I dag: Er det få som blir frelst?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Følg det lammet! I dag: Er det få som blir frelst?
En taleserie om Johannes Åpenbaring. I dag: Er det få som blir frelst?

2

3 Følg det lammet! I dag: Er det få som blir frelst?
En taleserie om Johannes Åpenbaring. I dag: Er det få som blir frelst?

4 Åpenbaringen Bilder vi må tolke åpenbaringen i lys av:
1. En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å hate og frykte ham.

5 Åpenbaringen Bilder vi må tolke åpenbaringen i lys av:
1. En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham. 2. Lammet som lot seg slakte for å vinne oss for Gud

6

7

8 Er det få eller mange som blir frelst?
Påvirker hvordan vi ser på menneskene rundt oss? Påvirker hvordan vi ser på oss selv og vår rolle? Påvirker hvordan vi ser på Gud? Hvis du gav ditt liv for en sak… hva ville gjøre det verd det?

9

10 Vil Gud få det slik han vil?
Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gammel av dager og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. (Dan 7,13-14) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

11 Vil Gud få det slik han vil?
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» (Matt 28,18-20)

12 Aktørene i åpenbaringen
Hva skjer med dem? Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

13 «De som bor på jorden» Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden (Åp 3,10) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

14 «De som bor på jorden» Og jeg så en ørn som fløy høyt oppe under himmelhvelvet, og jeg hørte den rope med høy røst: «Ve! Ve! Ve over dem som bor på jorden, når de tre siste englene lar sine basuner lyde!» Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

15 «De som bor på jorden» Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. … Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. 10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en plage for dem som bor på jorden. Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

16 «De som bor på jorden» Og alle som bor på jorden, skal tilbe dyret (Åp 13,8). All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret – det som hadde fått banesåret sitt leget (Åp 13,12). Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til [dem som bor på jorden] at de skal lage et bilde til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til igjen (Åp 13,14) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

17 «De som bor på jorden» Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden … skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme (Åp 17,8). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

18 «Hele verden» Den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

19 «Folk/Folkeslag» Men forgården utenfor tempelet skal du ikke ta med, den skal du ikke måle. For den er overlatt til [folkene], og i 42 måneder skal de trampe ned den hellige byen (Åp 11,2). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

20 «Folkene» En annen engel fulgte etter og sa: « Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» (Åp 14,8) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

21 «Folkene» For alle folkeslag har drukket
vredens vin fra hennes [Babylons] horeri (Åp 18,3) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

22 «Folkene» Den store byen [Babylon] ble kløvd i tre deler, og folkeslagenes byer ble lagt i grus (Åp 16,19). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

23 «Folkene» I deg [Babylon] skal det aldri mer skinne
lys fra noen lampe. I deg skal det aldri mer høres stemmer av brudgom og brud. For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt. I denne byen ble det funnet blod fra profeter og hellige, fra alle dem på jorden som er blitt slaktet ned.» (Åp 18,23-24) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

24 «Folkene» Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over den, så han ikke lenger skulle forføre folkene ikke før de tusen år var gått. Etter det skal han slippes løs en kort tid. (Åp 20,3) Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. (Åp 20,8) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

25 Nasjoner, stammer, folk og tungemål
Så sier han til meg: «Vannene du så, der horen [Babylon] sitter, er folk og folkemasser og nasjoner og mennesker med ulike tungemål Åp 17,15). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

26 Nasjoner, stammer, folk og tungemål
Det [Dyret] fikk også lov til å føre krig mot de hellige og vinne over dem, og det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner (Åp 13,7). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

27 Jordens konger Og kvinnen du så, er den store byen [Babylon] som har kongsmakt over jordens konger.» (Åp 17,18) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

28 Jordens konger For alle folkeslag har drukket
vredens vin fra hennes horeri, jordens konger har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes overdådige luksus.» (Åp 18,3) Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop over henne når de ser røyken stige opp der hun brenner. (Åp 18,9) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

29 Jordens konger Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer (Åp 19,19) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

30 Jordens konger Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag (Åp 14,14). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

31 Er det håp? Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

32 Kongenes konge elsker oss
Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde og herren over jordens konger. Han elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod (Åp 1,4-5) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

33 Hyrden Da fødte hun et guttebarn som en gang skal styre alle folkeslag med jernstav (Åp 12,5) Be meg, så gir jeg deg folkene som arv og hele jorden i eie. Du skal knuse dem med jernstav, slå dem i stykker som pottemakerens krukke.» (Sal 2, 8-9) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

34 Seierherrene er de som døde for å frelse de beseirede
Den som seirer og holder seg til mine gjerninger helt til det siste, skal jeg gi makt over folkene: Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år (Åp 20,4). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

35 Sannhet som våpen Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene (Åp 19,15). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

36 Frikjøpt De sang en ny sang: Verdig er du til å ta imot boken
og bryte seglene på den. For du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. (Åp 5,9) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

37 Utallige lar seg frelse
Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene (Åp 7,9). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

38 Gode nyheter til verden
Og jeg så enda en engel, som fløy høyt oppe under himmelhvelvet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk (Åp 14,6). Fra salme 96 Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

39 Budskapet skal ut til alle
Da ble det sagt til meg: «Du skal igjen tale profetisk mot folk og nasjoner og tungemål og mot mange konger.» (Åp 10,11) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

40 Sannhet pluss offer = ? Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem. 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet. 9 Mennesker av mange folk og stammer, tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem. (Åp 11,9) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

41 Sannhet + offer => omvendelse
Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en plage for dem som bor på jorden. 11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem. De reiste seg opp og sto på føttene, og alle som så dem, ble grepet av stor frykt. 12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt foran øynene på sine fiender. 13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, og sju tusen mennesker ble drept i jordskjelvet. De som var igjen, ble slått av redsel og ga himmelens Gud ære. Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

42 «Alle folkeslag vil omvende seg»
Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. (Åp 15,4) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

43 Tallet 28 forteller om frelse for nasjonene
Sju er tallet for komplett Fire er tallet for verden (Fire verdenshjørner) * Sju ganger nevnes de fire kategoriene: Nasjoner, Stammer, Tungemål, og folk * 28 ganger brukes «arnion»/»Lammet» om Jesus * Fire ganger nevnes Guds sju ånder som (gjennom kirken) går ut over jorden Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

44 Johannes’ bibelbruk

45 Skrekk-tekst? ÅPENBARINGEN: Og jeg så Lammet bryte det sjette seglet. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt, fullmånen ble som blod, 13 og stjernene på himmelen falt ned på jorden som når umodne frukter drysser av et fikentre i storm. 14 Himmelen revnet og rullet seg sammen som en bokrull, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. 15 Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. 17 For den store vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?» (Åp 6,12-17) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

46 I lyset fra Jes 2 ÅPENBARINGEN: Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. Åp 6,15-16 JESAJA: Da skal folk gjemme seg i fjellhuler og bergkløfter for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde når han reiser seg for å slå jorden med skrekk. (Jes 2,19 og 21) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

47 Jesaja 2 Gå inn i fjellet, gjem deg i jorden for redselen Herren vekker, for hans storhet og velde! Den stolte må slå øynene ned, menns hovmod skal bøyes. Herren alene er opphøyd den dagen… Menneskets stolthet skal bøyes og menns hovmod fornedres. Herren alene er opphøyd den dagen. Med avgudene er det slutt for alltid.

48 Jesaja 2 2 I de siste dager skal det skje
at Herrens tempelberg skal stå urokkelig som det høyeste av fjellene og rage over høydene. Dit skal alle folkeslag strømme.

49 Jesaja 2 3 Mange folk skal dra av sted og si:
«Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem.»

50 Jesaja 2 Han skal dømme mellom folkeslag
og skifte rett for mange folk. De skal smi sverdene om til plogskjær og spydene til vingårdskniver. Folk skal ikke løfte sverd mot folk, ikke lenger læres opp til krig.

51 I lyset fra Jes 2 ÅPENBARINGEN: Jordens konger, stormenn og hærførere, de rike og de mektige, hver slave og hver fri, alle gjemte de seg i huler og mellom berghamrer. 16 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til ham som sitter på tronen, og for vreden fra Lammet. Åp 6,15-16 EN TESKST OM OMVENDELSE Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

52 Fortapelse eller omvendelse?
ÅPENBARINGEN: Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen! (Åp 1,7) SAKARJA: Den dagen akter jeg å utrydde alle folkeslagene som kommer mot Jerusalem. 10 Men over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, øser jeg ut en nådens og bønnens ånd. Da skal de se på meg, på ham som de har gjennomboret. De skal klage over ham som en klager over sin eneste sønn, og sørge bittert over ham som en sørger over den førstefødte (Sak 12,9-12). MATTEUS: Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet (Matt 24,30).

53 Fortapelse eller omvendelse?
ÅPENBARINGEN: Se, han kommer med skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham over ham. Ja, amen! (Åp 1,7) DANIEL: Jeg så i mine nattsyner, og se! – med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. (Dan 7,14)

54 Folkene og det nye Jerusalem
ÅPENBARINGEN: Folkene skal vandre i lyset fra byen, og jordens konger skal føre sine rikdommer dit (21,4). Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

55 Folkene og Det nye Jerusalem
ÅPENBARINGEN. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene (Åp 22,2) Husk bildet i NT: En far som forsøker å redde sine kidnappede barn som er bedratt til å være redde for ham.

56 Guds bolig ÅPENBARINGEN: Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud (Åp 21,3). ESEKIEL: Min bolig skal være hos dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren som gjør Israel hellig, når min helligdom er hos dem for alltid. (Esek 37,27.28) SAKARJA: Fryd deg, vær glad, datter Sion! For se, jeg kommer og tar bolig hos deg, sier Herren. Mange folkeslag skal slutte seg til Herren den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. (Sak 2,14-15)

57 Hvis du gav ditt liv for en sak
Hva ville gjøre det verd det?

58 Volds- og Fortapelsestekster?
ÅPENBARINGEN: 13 Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav og tråkke vinpressen fylt av vredesvin, av Guds, Den allmektiges harme. 16 Og han har et navn skrevet på kappen og ved hoften: Kongenes konge og herrenes herre. 17 Og jeg så en engel som sto inne i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelhvelvet: «Kom hit, kom sammen til Guds store festmåltid! 18 Dere skal få ete kjøttet av konger, hærførere og mektige menn, kjøttet av hester og rytterne deres, kjøttet av alle mennesker, både frie og slaver, små og store.» 19 Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. 20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og all e fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.

59 Volds- og Fortapelsestekster?
ÅPENBARINGEN: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. (Åp 20,7-9) 12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. 13 Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger. 14 Så ble døden og dødsriket kastet i ildsjøen. Og ildsjøen, det er den annen død. 15 Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. (Åp 20,12-15)

60 Volds- og Fortapelsestekster?
Det nye testamentet arver tanken om at en davidisk messias vil lede en kamp. Men aldri så mye som drømmer det om at troende blir kalt til åpen krig… ikke en gang I den siste kampen I åpenbaringen…. En tilsynelatende uimotståelig fiende skrider fram, men i rettferdighet og i følge en himmelsk plan, kriger Ordet og overvinner fienden. Ordet polémos og polemó blir aldri brukt til å beskrive bokstavelig eller figurativt hva kristne skulle gjøre. For krig og kamp er uforenelig med å være en kristen. (Little Kittel)

61 Så vidt det var… Åpenbaringen fikk nesten ikke være med I Bibelen fordi kirkefedrene var redde for at senere generasjoner skulle misforstå voldstekstene

62 Volds- og Fortapelsestekster?
ÅPENBARINGEN: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem (Åp 20,7-9). LUKAS: Han sendte bud foran seg, og de dro av sted og gikk inn i en samaritansk landsby for å skaffe ham husly. 53 Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. 54 Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» 55 Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av», sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.» (Luk 9,52-55)

63 Volds- og Fortapelsestekster?
ÅPENBARINGEN: Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 14 Himmelens hærskarer, kledd i hvitt og rent lin, følger ham på hvite hester. 15 Ut av munnen hans går et skarpt sverd; med det skal han slå folkene. Han skal styre dem med jernstav… 19 Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. 20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres. JESAJA: Hør på meg, dere kyster. lytt, dere folk fra det fjerne! Herren kalte meg før jeg ble født, fra jeg var i mors liv, har han husket mitt navn. Han gjorde min munn til et kvast sverd… Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.» (Jes 49,2-5) HEBREERNE: For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. 13 Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for. (Hebr 4,12)

64 Volds- og Fortapelsestekster?
DANIEL 7; l Videre så jeg: Tronstoler ble satt fram, og en som var gammel av dager, tok sete. Klærne hans var hvite som snø og håret på hodet som ren ull. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var luende ild. En elv av ild fløt fram og strømmet ut foran ham. Jeg fortsatte å se fordi jeg hørte de store ordene som hornet talte. Og mens jeg så, ble dyret drept, og kroppen ble knust og kastet på ilden for å brennes. Også de andre dyrenes herskermakt ble tatt fra dem, og livslengden deres ble fastsatt med dag og time (Dan 7, 9-11) Jeg så i mine nattsyner, og se!– med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. … Han fikk herskermakt, ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. (Dan 7,13-14) ÅPENBARINGEN 19: 19 Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot rytteren på hesten og hans hærskarer. 20 Men dyret ble fanget, sammen med den falske profeten, han som i dyrets tjeneste gjorde underfulle tegn og med dem forførte alle som tok dyrets merke og tilba bildet av det. Begge ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svovel. 21 De andre ble drept med sverdet som går ut av rytterens munn. Og alle fuglene spiste seg mette av kjøttet deres.

65 Voldstekster? ÅPENBARINGEN
Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem (Åp 20,7-9). HOSEA: Israels barn skal bli tallrike som havets sand, som ikke kan måles og ikke telles. Der det før ble sagt til dem: «Dere er ikke mitt folk», skal det sies: «Den levende Guds barn». 11 Judas og Israels barn skal samle seg og ta seg en felles høvding. De skal dra opp fra landet. Ja, stor er Jisreels dag (Hos 1,10).

66 Voldstekster? Bokstavelig? Metafor? for hva? Seier? Dom?
Slutten på fiendskapet? Et vellykket oppgjør med ondskapen? Utslettelse av de uomvendbare?

67 Seks kristne «skoler» i de første århundrene
Alexandria (Origen) Cæsarea i Palestina (Origen) Antiokia (Theodor fra Mopsuestia) Edessa (Theodor fra Mopsuestia) Efesos (Irenaeus) Karthago (Tertullian) Alle blir frelst til slutt De uomvendte utslettes Evig pine for de fortapte

68 Åpenbaringen – NT’s Jona?
Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand. 9 De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem… 12 Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. (Åp 20) Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe for ditt ansikt, fordi dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. (Åp 15)

69

70 * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover
VRED GUD * Menneskene har gjort opprør * Guds vrede over brutte lover * Menneskene må straffes * Jesus kommer og redder oss fra Guds vrede * Korset viser Guds vrede over synd * Jesus drept av Guds vrede * Jesus dør i vårt sted * Vi slipper * Gud anklager oss for synd * Jesus forsvarer oss mot Gud * Opprøret kan bekjempes med vold (?) Det er få som blir frelst – Satan vinner (?) KJÆRLIG FAR * Menneskeheten blitt forført og bortført * Guds vrede over å miste barna sine *Satan må beseires * Gud redder oss gjennom Jesus fra Satan * Korset viser Guds kjærlighet * Jesus drept av en vred Satan * Jesus gir livet sitt i kampen mot Satan * Vi er kalt til samme offer i kampen mot det onde, og til samme seier over døden. * Satan anklager oss for å ha samarbeidet med seg. * Jesus forsvarer oss mot Satans anklager * Opprøret må vinnes ved offer og sannhet (?) * Det er mange som blir frelst – Gud vinner (?)

71


Laste ned ppt "Følg det lammet! I dag: Er det få som blir frelst?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google