Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 GRUNNVILKÅR FOR PRODUKSJON- OG AVLØSERTILSKUDD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 GRUNNVILKÅR FOR PRODUKSJON- OG AVLØSERTILSKUDD."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 GRUNNVILKÅR FOR PRODUKSJON- OG AVLØSERTILSKUDD

2 LANDBRUKSEIENDOM Departementet foreslo å fjerne kravet om at produksjonen måtte foregå på en eller flere landbrukseiendommer i ny forskrift. Kravet om landbrukseiendom er også oppfylt når produksjonen foregår på utskilt tomt (må være i NLF område). 2

3 VANLIG JORDBRUKSPRODUKSJON -GENERELT Departementet har konkretisert hvilke krav som ligger i begrepet for noen produksjoner. «Vanlig jordbruksproduksjon» skal vurderes konkret ut fra et jordbruksfaglig skjønn. Den enkelte produksjonen skal vurderes opp mot standard knyttet til god agronomisk praksis eller godt husdyrhold. 3

4 NÆRMERE DEFINISJONER *Melkeku *Ammeku *Øvrige storfe *Geit *Sau 4

5 AVLØSING FERIE OG FRITID 5

6 AVLØSER FERIE OG FRITID For avløseråret 2014 (med søknad 1.1.2015): *Økning i satser og øvre grense *Avløsertilkuddet skal kun utbetales til søkeren, ikke lenger utbetaling til avløserlaget. For avløseråret 2015 (med søknad 1.1.2016): *Dokumentasjonskrav for alle foretakstyper, ikke bare ENK. 6

7 NÆRMERE OM DE ENKELTE BESTEMMELSENE Avløsertilskudd ved ferie og fritid er flyttet fra avløserforskriften til PT-forskriften. Det er de samme sentrale vilkår som før. Tilskuddet kan ikke overstige faktiske utgifter til avløsing. Mulig å kunne kjøpe avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag og avløserring. Kontroll foretas ved stedlig kontroll. 7

8 TILSKUDD TIL AVLØSING VED FERIE OG FRITID Maksimalbeløpet er kr. 73.500,-. Nedre grense for krav om tilskudd er kr. 5.000,-. Utegangsau fikk tilskudd for 2014 for 73% av antall sau pr. 1.1.2014. 8

9 SAMME VILKÅR SOM TIDLIGERE Avløseren må være fylt 15 år når avløsingen skjer Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket Ektefelle eller samboer kan ikke føres opp som avløser 9

10 VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE *Ved virksomhetsoverdragelse i løpet av året, kan erverver få benyttet overdragers grunnlag fra 1.januar. Tilskuddet fordeles etter det antall måneder foretakene drev virksomheten i avløseråret. (jordbruksavtalen) *Samdrifter som oppfyller vilkårene til virksomhetsoverdragelse, er omfattet av regelverket. *Vær oppmerksom på at foretaket må eksistere helt fram til utbetaling. 10

11 AVLØSERUTGIFTER I 2015 Fra 1.januar 2015 kan avløsertilskuddet også brukes til å dekke utgifter til kjøp av avløsertenester fra andre foretak. Utgiftene må kunne dokumenteres med faktura og bankbilag. Dokumentasjonskrav skal nå gjelde for alle foretaksformer. A-ordningen innføres fra 1.januar 2015. 11

12 FAKTISKE UTGIFTER Foretak som er arbeidsgiver for avløseren kan få dekket lønnsutgifter. Med lønnsutgifter menes lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløser. 12

13 TILSKUDD TIL AVLØYSING VED SYKDOM OG FØDSEL M.M. 13

14 Nytt fra regelverket om sykeavløsing. *Øvre aldersgrense for å få tilskudd er fjernet *Næringsinntekten må være over 42.102 kr *Kommunen har fått dispensasjonsretter *Det er ikke lenger noe krav om at avløseren er ansatt i foretaket eller i avløserlaget *Det er ikke lenger mulig å utbetale tilskudd til avløserlaget 14

15 Hva gir rett til tilskudd *Tilskudd ved sykdom *Tilskudd ved svangerskap, fødsel og adopsjon av barn under 15 år. *Tilskudd ved sykdom hos barn *Tilskudd ved dødsfall 15

16 SYKDOM *Må være sykemeldt fra arbeid i landbruksforetaket *Bekreftelse fra sykehus/spesialist vedr. undersøkelse/kontroll *Inntil 365 dager (disp.mulighet). Friskmeldt i 26 uker for så å få tilskudd igjen. 16

17 Tilskudd til svangerskap, fødsel og adopsjon av barn under 15 år. 17 *Svangerskapspenger. *Foreldrepenger. (Inntil 3 år) *Engangstønad. (39 uker) *Adopsjon. (14 dager)

18 Tilskudd til sykdom hos barn. *Følge barn til lege *Kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne. *Fylkesmannen har disp. mulighet for antall dager. 18

19 Tilskudd ved dødsfall *Tilskudd i 8 uker når bonden dør (fylkesmannen har disp. muligheter. *Som nære etterlate er gjenlevende ektefelle/samboer, barn og foreldre. *Ingen trekk i dagsatsen. 19


Laste ned ppt "1 GRUNNVILKÅR FOR PRODUKSJON- OG AVLØSERTILSKUDD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google