Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.10.2014 10:21 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.10.2014 10:21 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.10.2014 10:21 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99 ansatte 5100-199 ansatte 6200 eller flere ansatte

2 24.10.2014 10:21 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent 0-1 ansatte57,1% 2-9 ansatte28,6% 10-49 ansatte14,3% 50-99 ansatte0,0% 100-199 ansatte0,0% 200 eller flere ansatte0,0% N7

3 24.10.2014 10:21 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Bank/finans/forsikring/revisjon 2Bygg- og anleggsvirksomhet 3Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting 4Energi, utenom olje og gass 5Helse/life science 6Høgskole/universitet/forskning 7IT/media/kommunikasjon/tele 8Konsulentvirksomhet 9Kultur 10 Marin 11Maritim 12Olje og gass 13Reiseliv, hotell, restaurant 14Transport/logistikk 15Varehandel, detalj/engros 16Øvrig industri 17Offentlig sektor 18Annet, spesifiser her

4 24.10.2014 10:21 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Bank/finans/forsikring/revisjon14,3% Bygg- og anleggsvirksomhet14,3% Eiendom/teknisk og annen forretningsmessig tjenesteyting0,0% Energi, utenom olje og gass0,0% Helse/life science0,0% Høgskole/universitet/forskning0,0% IT/media/kommunikasjon/tele14,3% Konsulentvirksomhet0,0% Kultur0,0% Marin0,0% Maritim0,0% Olje og gass0,0% Reiseliv, hotell, restaurant0,0% Transport/logistikk0,0% Varehandel, detalj/engros14,3% Øvrig industri14,3% Offentlig sektor0,0% Annet, spesifiser her28,6% N7

5 24.10.2014 10:21 3. Driver bedriften med internasjonal handel? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Import 2Eksport

6 24.10.2014 10:21 3. Driver bedriften med internasjonal handel? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Import0,0% Eksport0,0% N0

7 24.10.2014 10:21 4. Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar Generelle næringspolitiske spørsmål Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Tilgang på kapital 2Tilgang på relevant arbeidskraft 3Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø 4Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge) 5Økt kompetanse om internasjonale markeder 6Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet) 7Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv 8Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l. 9Gode flyforbindelser 10Mer tilgjengelig næringsareal 11Stabilitet i internasjonale markeder

8 24.10.2014 10:21 4. Prioritér de fire viktigste områdene som du mener styrker fremtidig konkurranseevne for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Tilgang på kapital57,1% Tilgang på relevant arbeidskraft14,3% Tettere samarbeid med relevante forskningsmiljø0,0% Tettere nettverkssamarbeid mellom bedrifter (Innenfor din klynge)71,4% Økt kompetanse om internasjonale markeder0,0% Forutsigbare politiske avgjørelser (Politisk stabilitet)57,1% Bedre infrastruktur knyttet til vei, bane, kollektiv57,1% Bedre infrastruktur knyttet til IT, bredbånd, o.l.14,3% Gode flyforbindelser0,0% Mer tilgjengelig næringsareal28,6% Stabilitet i internasjonale markeder0,0% N7

9 24.10.2014 10:21 5. Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Stabilt rentenivå 2Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc) 3Økte midler til veibygging 4Økte midler til kollektiv og bane generelt 5Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene 6Økte midler til forskning og utdanning (FoU) 7Redusert formuesskatt 8Forenkling av plan- og bygningsloven 9Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS) 10Økt privatisering av offentlige tjenester 11Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål 12Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt

10 24.10.2014 10:21 5. Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Stabilt rentenivå71,4% Forutsigbare rammevilkår (skatt, avgifter etc)85,7% Økte midler til veibygging28,6% Økte midler til kollektiv og bane generelt0,0% Økt statlig finansiering av kollektiv og bane i storbyene0,0% Økte midler til forskning og utdanning (FoU)14,3% Redusert formuesskatt14,3% Forenkling av plan- og bygningsloven42,9% Økt bruk av offentlig-privat samarbeid (OPS)14,3% Økt privatisering av offentlige tjenester14,3% Større nasjonalt fokus på klima- og miljøspørsmål0,0% Likeverdige konkurransevilkår internasjonalt0,0% N7

11 24.10.2014 10:21 6. Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Formuesskatt 2Selskapsskatt (27%) 3Eiendomsskatt på næring 4Moms 5Arbeidsgiveravgift

12 24.10.2014 10:21 6. Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 SpørsmålGjennomsnittN Formuesskatt3,147 Selskapsskatt (27%)4,006 Eiendomsskatt på næring4,676 Moms4,147 Arbeidsgiveravgift4,176

13 24.10.2014 10:21 7. Formuesskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

14 24.10.2014 10:21 7. Formuesskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite utfordrende 1 14,3% 2 342,9% 414,3% 50,0% Svært utfordrende 6 14,3% Vet ikke0,0% N7

15 24.10.2014 10:21 8. Selskapsskatt (27%) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

16 24.10.2014 10:21 8. Selskapsskatt (27%) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite utfordrende 1 16,7% 20,0% 316,7% 40,0% 533,3% Svært utfordrende 6 16,7% Vet ikke16,7% N6

17 24.10.2014 10:21 9. Eiendomsskatt på næring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

18 24.10.2014 10:21 9. Eiendomsskatt på næring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite utfordrende 1 0,0% 2 316,7% 4 550,0% Svært utfordrende 6 16,7% Vet ikke0,0% N6

19 24.10.2014 10:21 10. Moms Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

20 24.10.2014 10:21 10. Moms Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite utfordrende 1 14,3% 20,0% 314,3% 428,6% 514,3% Svært utfordrende 6 28,6% Vet ikke0,0% N7

21 24.10.2014 10:21 11. Arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite utfordrende 1 22 33 44 55 6Svært utfordrende 6 7Vet ikke

22 24.10.2014 10:21 11. Arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite utfordrende 1 0,0% 2 316,7% 450,0% 533,3% Svært utfordrende 6 0,0% Vet ikke0,0% N6

23 24.10.2014 10:21 12. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.) 2Tilrettelegging av næringsareal 3Tilrettelegging av boligareal 4Forbedret kollektivnett (buss og bane) 5Å få et fremtidsrettet transportsystem 6Forbedre regionalt samarbeid 7Rekruttere kompetent arbeidskraft 8Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole 9Øke innovasjons- og omstillingsevne 10Klima- og miljøutfordringer 11Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder 12Stigende lønnsnivå 13Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører

24 24.10.2014 10:21 12. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Restriksjoner fra statlig nivå (Fylkesmann, departement etc.)42,9% Tilrettelegging av næringsareal57,1% Tilrettelegging av boligareal14,3% Forbedret kollektivnett (buss og bane)14,3% Å få et fremtidsrettet transportsystem57,1% Forbedre regionalt samarbeid28,6% Rekruttere kompetent arbeidskraft28,6% Øke kvaliteten i grunn- og videregående skole14,3% Øke innovasjons- og omstillingsevne42,9% Klima- og miljøutfordringer0,0% Beholde\øke konkurransekraft på internasjonale markeder14,3% Stigende lønnsnivå28,6% Økt konkurranse fra internasjonale nettaktører0,0% N7

25 24.10.2014 10:21 13. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Økonomisk status og fremtidsutsikt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Nedgang på 50 prosent eller mer 2Nedgang 21-49 prosent 3Nedgang inntil 20 prosent 4Som i 2013 5Vekst inntil 20 prosent 6Vekst 21-49 prosent 7Vekst på 50 prosent eller mer

26 24.10.2014 10:21 13. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2014? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Nedgang på 50 prosent eller mer0,0% Nedgang 21-49 prosent0,0% Nedgang inntil 20 prosent28,6% Som i 201328,6% Vekst inntil 20 prosent28,6% Vekst 21-49 prosent14,3% Vekst på 50 prosent eller mer0,0% N7

27 24.10.2014 10:21 14. Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Lavere omsetning 2Samme omsetning som i dag 3Økt omsetning 4Vet ikke

28 24.10.2014 10:21 14. Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2015 i forhold til dagens? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Lavere omsetning0,0% Samme omsetning som i dag42,9% Økt omsetning57,1% Vet ikke0,0% N7

29 24.10.2014 10:21 15. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Flere ansatte 2Tilnærmet som i dag 3Færre ansatte

30 24.10.2014 10:21 15. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2015? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Flere ansatte14,3% Tilnærmet som i dag85,7% Færre ansatte0,0% N7

31 24.10.2014 10:21 16. Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei

32 24.10.2014 10:21 16. Media omtaler en stadig større todeling av norsk økonomi i oljerelatert industri og annen virksomhet. Er dette noe din virksomhet merker? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja33,3% Nei66,7% N6

33 24.10.2014 10:21 17. Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Kompetanse og rekruttering Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ufaglært/vgs. uten fagbrev 2Fagutdanning 3Bachelorgrad eller tilsvarende 4Mastergrad eller tilsvarende 5Doktorgrad 6Planlegger ikke rekruttering 7Vet ikke

34 24.10.2014 10:21 17. Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ufaglært/vgs. uten fagbrev0,0% Fagutdanning57,1% Bachelorgrad eller tilsvarende0,0% Mastergrad eller tilsvarende0,0% Doktorgrad0,0% Planlegger ikke rekruttering28,6% Vet ikke14,3% N7

35 24.10.2014 10:21 18. Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Nyutdannede fagarbeidere 2Ufaglærte/VGS uten fagbrev 3Erfarne fagarbeidere 4Nyutdannede akademikere 5Erfarne akademikere

36 24.10.2014 10:21 18. Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 SpørsmålGjennomsnittN Nyutdannede fagarbeidere2,333 Ufaglærte/VGS uten fagbrev4,503 Erfarne fagarbeidere2,004 Nyutdannede akademikere0,003 Erfarne akademikere0,003

37 24.10.2014 10:21 19. Nyutdannede fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

38 24.10.2014 10:21 19. Nyutdannede fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært vanskelig 1 33,3% 20,0% 366,7% 40,0% 5 Svært lett 6 0,0% Vet ikke0,0% N3

39 24.10.2014 10:21 20. Ufaglærte/VGS uten fagbrev Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

40 24.10.2014 10:21 20. Ufaglærte/VGS uten fagbrev Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært vanskelig 1 0,0% 2 333,3% 40,0% 5 Svært lett 6 33,3% Vet ikke33,3% N3

41 24.10.2014 10:21 21. Erfarne fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

42 24.10.2014 10:21 21. Erfarne fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært vanskelig 1 0,0% 250,0% 30,0% 4 5 Svært lett 6 0,0% Vet ikke50,0% N4

43 24.10.2014 10:21 22. Nyutdannede akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

44 24.10.2014 10:21 22. Nyutdannede akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært vanskelig 1 0,0% 2 3 4 5 Svært lett 6 0,0% Vet ikke100,0% N3

45 24.10.2014 10:21 23. Erfarne akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært vanskelig 1 22 33 44 55 6Svært lett 6 7Vet ikke

46 24.10.2014 10:21 23. Erfarne akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært vanskelig 1 0,0% 2 3 4 5 Svært lett 6 0,0% Vet ikke100,0% N3

47 24.10.2014 10:21 24. Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ingeniører 2Økonomer 3Jurister 4Samfunnsvitere 5Humanister 6Helsepersonell 7Pedagoger 8Media & kommunikasjon 9Annet

48 24.10.2014 10:21 24. Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ingeniører0,0% Økonomer0,0% Jurister0,0% Samfunnsvitere0,0% Humanister0,0% Helsepersonell0,0% Pedagoger0,0% Media & kommunikasjon0,0% Annet0,0% N0

49 24.10.2014 10:21 25. Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Norge er avhengig av arbeidsinnvandring for å håndtere veksten i arbeidslivet. Samtidig står et høyt antall nordmenn utenfor arbeidslivet. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet 2Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift 3Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge 4Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet

50 24.10.2014 10:21 25. Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 SpørsmålGjennomsnittN Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet 2,006 Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift3,147 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge2,506 Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet1,676

51 24.10.2014 10:21 26. Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

52 24.10.2014 10:21 26. Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite aktuelt 1 50,0% 216,7% 3 4 50,0% 6 Veldig aktuelt 1 0,0% Vet ikke0,0% N6

53 24.10.2014 10:21 27. Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

54 24.10.2014 10:21 27. Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite aktuelt 1 42,9% 20,0% 3 428,6% 514,3% 6 Veldig aktuelt 1 14,3% Vet ikke0,0% N7

55 24.10.2014 10:21 28. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

56 24.10.2014 10:21 28. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite aktuelt 1 33,3% 216,7% 3 433,3% 50,0% 6 Veldig aktuelt 1 0,0% Vet ikke0,0% N6

57 24.10.2014 10:21 29. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært lite aktuelt 1 22 33 44 55 66 Veldig aktuelt 1 7Vet ikke

58 24.10.2014 10:21 29. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært lite aktuelt 1 66,7% 216,7% 30,0% 416,7% 50,0% 6 Veldig aktuelt 1 0,0% Vet ikke0,0% N6

59 24.10.2014 10:21 30. Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Transport Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

60 24.10.2014 10:21 30. Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja14,3% Nei71,4% Vet ikke14,3% N7

61 24.10.2014 10:21 31. Hvis ja, hvor mye tid per uke? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-29 minutter 230-59 minutter 31-2 timer 43-4 timer 5Over 4 timer

62 24.10.2014 10:21 31. Hvis ja, hvor mye tid per uke? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent 0-29 minutter0,0% 30-59 minutter100,0% 1-2 timer0,0% 3-4 timer0,0% Over 4 timer0,0% N1

63 24.10.2014 10:21 32. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Egen bil 2Samkjøring/kompiskjøring 3Buss/trikk/Bybane 4Undergrunnsbane 5Tog 6Går/sykler

64 24.10.2014 10:21 32. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig til og fra jobb? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Egen bil71,4% Samkjøring/kompiskjøring0,0% Buss/trikk/Bybane0,0% Undergrunnsbane0,0% Tog0,0% Går/sykler28,6% N7

65 24.10.2014 10:21 33. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Egen bil 2Samkjøring/kompiskjøring 3Buss/trikk/Bybane 4Undergrunnsbane 5Tog 6Går/sykler

66 24.10.2014 10:21 33. Hvilken transportform bruker du hovedsakelig når du skal foreta dine varekjøp? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Egen bil100,0% Samkjøring/kompiskjøring0,0% Buss/trikk/Bybane0,0% Undergrunnsbane0,0% Tog0,0% Går/sykler0,0% N7

67 24.10.2014 10:21 34. Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet) 2Egne kollektivtraséer 3Mindre omstigningstid/total reisetid 4Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride) 5Støtte fra arbeidsgiver 6Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger) 7Økte bompenger etter dagens ordninger 8Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver 9Skattefradrag på kollektivkort 10Vil ikke bruke kollektivtransport uansett

68 24.10.2014 10:21 34. Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Sterk forbedring av kollektivtilbudet (hyppighet/regularitet)57,1% Egne kollektivtraséer14,3% Mindre omstigningstid/total reisetid28,6% Tilgjengelig parkering ved kollektivknutepunkt (park and ride)28,6% Støtte fra arbeidsgiver0,0% Økte avgifter for bilbruk (køprising, tidsdifferensierte bompenger)0,0% Økte bompenger etter dagens ordninger0,0% Avgift /restriksjoner på parkering hos arbeidsgiver0,0% Skattefradrag på kollektivkort14,3% Vil ikke bruke kollektivtransport uansett42,9% N7

69 24.10.2014 10:21 35. "Storbysmerter": Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Dårlig fremkommelighet? 2Høyt prisnivå? 3Mangel på arbeidskraft? 4Høye boligpriser? 5Høy leie på næringsbygg? 6Dårlige flytilbud? 7Byggerestriksjoner?

70 24.10.2014 10:21 35. "Storbysmerter": Vurderer din bedrift å flytte sin virksomhet som følge av: Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 SpørsmålGjennomsnittN Dårlig fremkommelighet?2,007 Høyt prisnivå?2,007 Mangel på arbeidskraft?2,007 Høye boligpriser?2,006 Høy leie på næringsbygg?2,007 Dårlige flytilbud?2,007 Byggerestriksjoner?2,007

71 24.10.2014 10:21 36. Dårlig fremkommelighet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

72 24.10.2014 10:21 36. Dårlig fremkommelighet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

73 24.10.2014 10:21 37. Høyt prisnivå? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

74 24.10.2014 10:21 37. Høyt prisnivå? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

75 24.10.2014 10:21 38. Mangel på arbeidskraft? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

76 24.10.2014 10:21 38. Mangel på arbeidskraft? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

77 24.10.2014 10:21 39. Høye boligpriser? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

78 24.10.2014 10:21 39. Høye boligpriser? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N6

79 24.10.2014 10:21 40. Høy leie på næringsbygg? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

80 24.10.2014 10:21 40. Høy leie på næringsbygg? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

81 24.10.2014 10:21 41. Dårlige flytilbud? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

82 24.10.2014 10:21 41. Dårlige flytilbud? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

83 24.10.2014 10:21 42. Byggerestriksjoner? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Annet

84 24.10.2014 10:21 42. Byggerestriksjoner? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja0,0% Nei100,0% Annet0,0% N7

85 24.10.2014 10:21 43. I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 2Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 3Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv

86 24.10.2014 10:21 43. I hvilken grad tror du eiendomsskatt på næringsbygg påvirker følgende? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 SpørsmålGjennomsnittN Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet 4,297 Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen 2,867 Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv 2,437

87 24.10.2014 10:21 44. Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

88 24.10.2014 10:21 44. Eiendomsskatt for næringseiendom svekker kommunens attraktivitet for næringslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært liten grad 1 14,3% 2 30,0% 414,3% 5 Svært stor grad 6 42,9% Vet ikke0,0% N7

89 24.10.2014 10:21 45. Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

90 24.10.2014 10:21 45. Eiendomsskatt for næringseiendom kan føre til at din bedrift vurderer å flytte ut av kommunen Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært liten grad 1 42,9% 214,3% 30,0% 414,3% 5 Svært stor grad 6 14,3% Vet ikke0,0% N7

91 24.10.2014 10:21 46. Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Svært liten grad 1 22 33 44 55 6Svært stor grad 6 7Vet ikke

92 24.10.2014 10:21 46. Eiendomsskatt bidrar til at kommunen utvikles og blir mer attraktiv Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Svært liten grad 1 28,6% 2 314,3% 428,6% 50,0% Svært stor grad 6 0,0% Vet ikke0,0% N7

93 24.10.2014 10:21 47. Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Antall kommuner bør reduseres 2Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå

94 24.10.2014 10:21 47. Regjeringen ønsker endring i kommunestrukturen. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Antall kommuner bør reduseres85,7% Antall kommuner bør beholdes på dagens nivå14,3% N7

95 24.10.2014 10:21 48. Har kommunestrukturen betydning for verdiskapingen i næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Er til hinder for verdiskapingen 2Har ingen betydning for verdiskapingen 3Vet ikke

96 24.10.2014 10:21 48. Har kommunestrukturen betydning for verdiskapingen i næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Er til hinder for verdiskapingen28,6% Har ingen betydning for verdiskapingen28,6% Vet ikke42,9% N7

97 24.10.2014 10:21 49. Hva er din mening om følgende: ROT-fradrag er 50% refusjon av arbeidskostnader ved håndverkerarbeid i private hjem. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid 2Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid

98 24.10.2014 10:21 49. Hva er din mening om følgende: Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 JaNeiVet ikkeN Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid 42,9%14,3%42,9%7 Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid 66,7%16,7% 6

99 24.10.2014 10:21 50. Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

100 24.10.2014 10:21 50. Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja42,9% Nei14,3% Vet ikke42,9% N7

101 24.10.2014 10:21 51. Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Ja 2Nei 3Vet ikke

102 24.10.2014 10:21 51. Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Ja66,7% Nei16,7% Vet ikke16,7% N6

103 24.10.2014 10:21 52. Har du andre innspill til næringsforeningene i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 De enkelte kommunene burde gjørs seg mer nytte av og lytte til næringsforeningene. Fjerne mest mulig unødvendige lover og forskrifter. Deretter fjerne unødvendige byråkratstillinger. Forenkle saksgang i byggesaker. Redusere kraftig i makten til miljøvernorganisasjoner og miljøvernavdlelingen hos Fylkesmannen. Dette kan redusere mye i utbyggingskostnader både på vei -bane og industriutbygging.

104 24.10.2014 10:21 53. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 1Bergen Næringsråd 2Nordhordland Handverk- og Industrilag 3Osterøy Industrilag 4Stord Næringsråd 5Vest Næringsråd 6Fusa Næringsråd 7Samnanger Næringsforum

105 24.10.2014 10:21 53. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 NavnProsent Bergen Næringsråd0,0% Nordhordland Handverk- og Industrilag0,0% Osterøy Industrilag0,0% Stord Næringsråd0,0% Vest Næringsråd14,3% Fusa Næringsråd0,0% Samnanger Næringsforum100,0% N7


Laste ned ppt "24.10.2014 10:21 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014 Navn 10-1 ansatte 22-9 ansatte 310-49 ansatte 450-99."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google