Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler 03. 06 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler 03. 06 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler 03. 06 2015

2 Innhold Informasjon om skolen v/ Laila Damsgård SFO v/ Asgeir Eide Olsen Skolehelsetjenesten v/ Cathrine Taranger Lesing v/ Anne Lise Brandsøy

3 Christi Krybbe skoler – Nordens eldste skole, fra 1740 Visjon: En levende skole i sentrum av Bergen! 170 elever 1.-7. trinn SFO; Ca. 100 barn Ca. 30 ansatte

4 1. klasse 2015-2016 23 elever; 17 gutter og 6 jenter Elever fra 8 barnehager, de fleste fra Bergen Barneasyl og Granebo Kontaktlærer; Elisabeth Hunsrød Faglærer/timelærer; Anne Lise Breistein Assistent; Anne Myksvoll

5 En skole med barn og voksne som står på og er i stadig utvikling Dyktige lærere og assistenter En skole som har liten skoleplass, men som kan nå hele byen Dette er Christi Krybbe

6 En skole som vi er stolte av En skole som gjør alt for at barna skal føle seg trygge, betydningsfulle og oppleve mestring En skole med positive og engasjerte foreldre – et aktivt FAU Skoleprosjekt i Bukavu/Kongo

7 Besøk fra Bukavu mai 2014

8  Lesing – Leselosskole  Regning  Elevenes psykososiale læringsmiljø Strategisk plan 2012-2016 Skolens satsingsområder

9

10 Psykososialt miljø - Læringsmiljø Systematisk arbeid i klassene Trivselsprogram Fadderelever Bokjaktere Elevråd Sosiale læringsmål på ukeplanene Plan for elevenes psykososiale læringsmiljø

11 1. klasse i SFO-bygget

12 12 Fokusområder 1. trinn ◦ Tydelige voksne ◦ Læringsmiljø - sosial kompetanse ◦ Innøving av rutiner ◦ Kjennskap til den enkelte elev ◦ Første lese – og skriveopplæring ◦ Regning - grunnleggende matematikk ◦ Uteskole ◦ IKT som arbeidsmåte allerede i 1. klasse

13

14 Foreldresamarbeid

15 15 FORELDRESAMARBEID ”Foresatte har hovedansvaret for egne barn og har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte.” ”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar.” Kunnskapsløftet s. 34/35

16 Foreldresamarbeid forts…….. Skolens infohefte Foreldremøter Utviklingssamtaler Itsl ◦ Ukeplaner og halvårsplaner Skolens nettside; ◦ Plan for elevenes psykososiale miljø ◦ Handlingsplan mot mobbing ◦ Sosial læreplan Mail og SMS Rektor deltar i FAU, Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg

17

18 Valg av foreldrekontakter En klassekontakt og en vararepresentant (vara blir neste års klassekontakter) ◦ Bindeledd mellom kontaktlærer og foreldrene i klassen ◦ Jul- og sommeravslutninger En representant til FAU fra hver klasse og en vararepresentant ◦ FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene ◦ Oppgaver fordelt på ulike trinn ◦ Kurstilbud for elevene på fritiden ◦ FAU-turen

19 Skolestart VELKOMMEN TIL FØRSTE SKOLEDAG MANDAG 17. AUGUST! https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinge r/skoler/christi-krybbe-skoler

20 SFO - formål  «Skolefritidsordningene er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elevene på 1. – 4. trinn og for elever med særskildte behov på 1. – 7. trinn» (Vedtekter for Bergen kommune)  Tilrettelegging for lek, kultur- og fritidsaktiviteter  Omsorg og tilsyn  Skolefritidsordningen er åpen for alle som søker. Google; SFO Bergen

21 SFO, forts…… Åpningstid; 07.30 – 16.30 SFO er åpen 11 mndr. i året, se skolerute på skolens hjemmeside Personale på 1. og 2. klasse-basen; Anne Birkeland Anne Myksvoll Hanne Naglestad

22 Innhold Uteaktiviteter Måltid – mat til både skole og SFO ◦ Tomatsuppe onsdager ◦ «Fredagskos» Lekeaktiviteter inne/ute Leksegrupper 2 ganger i uken, eget påmeldingsskjema. Foresatte har hovedansvar for leksearbeid

23 Praktisk informasjon Ønskelig med henting av 1. klassingene Skriftlige avtaler om når barnet skal sendes hjem hvis det ikke hentes Faste avtaler kan også gjøres på telefon Ønskelig å unngå dag til dag avtaler på telefon Bytteklær og regntøy

24

25 Barn trenger og ønsker trygge og forutsigbare rammer rundt seg. Da trives de best. Det er viktig at de gode vanene og rutinene innarbeides hjemme.

26 Spis alltid frokost! Ha med skolemat hver dag La gjerne barnet få delta i mat- lagingen. Ha regelmessige måltider og spis sammen

27 La barnet få tilskudd av vitamin D, spesielt i vinterhalvåret Spis frukt og grønnsaker hver dag Drikk vann!

28 En elev på 1. trinn trenger ca. 11 timers søvn Forskning viser at nok søvn er viktig for både helse, læring og trivsel Ha noenlunde samme leggetid i hverdag og helg 6 år 8 år

29 Unngå TV, nettbrett, PC og lignede på rommet. Avslutt skjermbruk en stund før leggetid Ro gradvis ned aktivitetsnivået på kvelden og ha positive rutiner når det nærmer seg leggetid 6 år 8 år

30 Barn er skapt for bevegelse Fysisk aktivitet har positiv effekt på fysisk og psykisk helse, konsentrasjon og læring Motiver barnet til aktiv lek utendørs Barn bør være fysisk aktiv i minimum 60 minutter hver dag

31 Bryt opp stillesittende tid med mer aktive perioder Gå til skolen om mulig. Husk at du er ditt barns store forbilde!

32 Referanser Folkehelsemeldingen (2015). Haugland, S (2009): Kap. 4.4 « Søvn» i Haugland og Misvær (red.) Håndbok for skolehelse- tjenesten Helsedirektoratet (2014): Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Hysing et al (2013): Sleep patterns and insomnia among adolescents: a populationbased study Matportalen.no Mindel et al 2006: Behavioural treatment of bedtime problems and night wakings in infant and young children Mindell et al 2004: Development aspects of sleep hygiene: findings from the 2004 National Sleep in America Poll Nasjonalt råd for ernæring (2010). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge Sørensen E. 2009: Søvnforstyrrelser hos barn og unge Van Cauter & Knutson (2008): Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes Utarbeidet av Bergen Kommune og Høgskolen i Bergen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har bidratt med faglige råd.


Laste ned ppt "Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler 03. 06 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google