Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler 03. 06 2015

2 Innhold Informasjon om skolen v/ Laila Damsgård
SFO v/ Asgeir Eide Olsen Skolehelsetjenesten v/ Cathrine Taranger Lesing v/ Anne Lise Brandsøy

3 Christi Krybbe skoler – Nordens eldste skole, fra 1740
Visjon:   En levende skole i sentrum av Bergen! 170 elever 1.-7. trinn SFO; Ca. 100 barn Ca. 30 ansatte

4 1. klasse 2015-2016 23 elever; 17 gutter og 6 jenter
Elever fra 8 barnehager, de fleste fra Bergen Barneasyl og Granebo Kontaktlærer; Elisabeth Hunsrød Faglærer/timelærer; Anne Lise Breistein Assistent; Anne Myksvoll

5 Dette er Christi Krybbe
En skole med barn og voksne som står på og er i stadig utvikling Dyktige lærere og assistenter En skole som har liten skoleplass, men som kan nå hele byen

6 En skole som vi er stolte av
En skole som gjør alt for at barna skal føle seg trygge, betydningsfulle og oppleve mestring En skole med positive og engasjerte foreldre – et aktivt FAU Skoleprosjekt i Bukavu/Kongo

7 Besøk fra Bukavu mai 2014

8 Skolens satsingsområder
Strategisk plan Skolens satsingsområder Lesing – Leselosskole Regning Elevenes psykososiale læringsmiljø

9

10 Psykososialt miljø - Læringsmiljø
Systematisk arbeid i klassene Trivselsprogram Fadderelever Bokjaktere Elevråd Sosiale læringsmål på ukeplanene Plan for elevenes psykososiale læringsmiljø

11 1. klasse i SFO-bygget

12 Fokusområder 1. trinn Tydelige voksne Læringsmiljø - sosial kompetanse
Innøving av rutiner Kjennskap til den enkelte elev Første lese – og skriveopplæring Regning - grunnleggende matematikk Uteskole IKT som arbeidsmåte allerede i 1. klasse

13

14 Foreldresamarbeid

15 FORELDRESAMARBEID ”Foresatte har hovedansvaret for egne barn og har stor betydning for barnas motivasjon og læringsutbytte.” ”Samarbeid mellom skolen og hjemmet er et gjensidig ansvar.” Kunnskapsløftet s. 34/35

16 Foreldresamarbeid forts……..
Skolens infohefte Foreldremøter Utviklingssamtaler Itsl Ukeplaner og halvårsplaner Skolens nettside; Plan for elevenes psykososiale miljø Handlingsplan mot mobbing Sosial læreplan Mail og SMS Rektor deltar i FAU, Skolemiljøutvalg og Samarbeidsutvalg

17

18 Valg av foreldrekontakter
En klassekontakt og en vararepresentant (vara blir neste års klassekontakter) Bindeledd mellom kontaktlærer og foreldrene i klassen Jul- og sommeravslutninger En representant til FAU fra hver klasse og en vararepresentant FAU skal fremme fellesinteressene til foreldrene Oppgaver fordelt på ulike trinn Kurstilbud for elevene på fritiden FAU-turen

19 Skolestart VELKOMMEN TIL FØRSTE SKOLEDAG MANDAG 17. AUGUST!
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinge r/skoler/christi-krybbe-skoler

20 SFO - formål «Skolefritidsordningene er et frivillig aktivitets- og omsorgstilbud før og etter skoletid for elevene på 1. – 4. trinn og for elever med særskildte behov på 1. – 7. trinn» (Vedtekter for Bergen kommune) Tilrettelegging for lek, kultur- og fritidsaktiviteter Omsorg og tilsyn Skolefritidsordningen er åpen for alle som søker. Google; SFO Bergen

21 SFO, forts…… Åpningstid; 07.30 – 16.30
SFO er åpen 11 mndr. i året, se skolerute på skolens hjemmeside Personale på 1. og 2. klasse-basen; Anne Birkeland Anne Myksvoll Hanne Naglestad

22 Innhold Uteaktiviteter Måltid – mat til både skole og SFO
Tomatsuppe onsdager «Fredagskos» Lekeaktiviteter inne/ute Leksegrupper 2 ganger i uken, eget påmeldingsskjema. Foresatte har hovedansvar for leksearbeid

23 Praktisk informasjon Ønskelig med henting av 1. klassingene
Skriftlige avtaler om når barnet skal sendes hjem hvis det ikke hentes Faste avtaler kan også gjøres på telefon Ønskelig å unngå dag til dag avtaler på telefon Bytteklær og regntøy

24

25 Barn trenger og ønsker trygge og forutsigbare rammer rundt seg.
Da trives de best. Det er viktig at de gode vanene og rutinene innarbeides hjemme.

26 • Spis alltid frokost! • Ha med skolemat hver dag • La gjerne barnet få delta i mat- lagingen. Ha regelmessige måltider og spis sammen

27 • La barnet få tilskudd av vitamin D,
spesielt i vinterhalvåret • Spis frukt og grønnsaker hver dag • Drikk vann!

28 • En elev på 1. trinn trenger ca. 11 timers søvn
• Forskning viser at nok søvn er viktig for både helse, læring og trivsel • Ha noenlunde samme leggetid i hverdag og helg 6 år 8 år

29 • Unngå TV, nettbrett, PC og lignede på rommet. Avslutt skjermbruk
en stund før leggetid • Ro gradvis ned aktivitetsnivået på kvelden og ha positive rutiner når det nærmer seg leggetid 6 år 8 år

30 • Barn er skapt for bevegelse
• Fysisk aktivitet har positiv effekt på fysisk og psykisk helse, konsentrasjon og læring • Motiver barnet til aktiv lek utendørs Barn bør være fysisk aktiv i minimum 60 minutter hver dag

31 • Bryt opp stillesittende tid med mer
aktive perioder • Gå til skolen om mulig. Husk at du er ditt barns store forbilde!

32 Referanser • Folkehelsemeldingen (2015).
• Folkehelsemeldingen (2015). • Haugland, S (2009): Kap. 4.4 « Søvn» i Haugland og Misvær (red.) Håndbok for skolehelse- tjenesten • Helsedirektoratet (2014): Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet • Hysing et al (2013): Sleep patterns and insomnia among adolescents: a populationbased study • Matportalen.no • Mindel et al 2006: Behavioural treatment of bedtime problems and night wakings in infant and young children • Mindell et al 2004: Development aspects of sleep hygiene: findings from the 2004 National Sleep in America Poll • Nasjonalt råd for ernæring (2010). Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge • Sørensen E. 2009: Søvnforstyrrelser hos barn og unge • Van Cauter & Knutson (2008): Associations between sleep loss and increased risk of obesity and diabetes Utarbeidet av Bergen Kommune og Høgskolen i Bergen. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har bidratt med faglige råd.


Laste ned ppt "Velkommen til førskoledag - Christi Krybbe skoler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google