Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2008 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2008 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2008 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass

3 harald munkvold

4 Utsagn frå deltakarar i Aktiv på Dagtid Førde ”Eg hadde ikkje vore oppegåande utan dette tilbodet…” ”ApD har Førdes desidert mest varierte treningstilbod…” ”Det sosiale i Aktiv på Dagtid betyr enormt mykje…” ”Smertene er ikkje heilt borte men eg har det betre med meg sjølv..”

5 harald munkvold APD som forebyggende helsearbeid: Styringsdokumentet; ” Brukermedvirkning, forebygging og samarbeid med kommunene står sentralt. Dette innebærer omstilling og omstrukturering av det institusjonsbaserte psykiske helsevern. ” ”Helse Vest RHF skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging,”

6 harald munkvold Målgrupper Alle mellom 18 og 65 år som er busett i Førde, Naustdal, Jølster, Florø, Høyanger eller Gaular - og som mottek ein av følgjande ytingar: »Sjukepengar »Attførings- eller rehabiliteringspengar »Uføreytingar »Overgangsstønad »Dagpengar - arbeidsløyse »Økonomisk sosialstønad 200 medlemmer i 2007

7 harald munkvold

8 – Jeg hadde ikke greid å komme meg ut av problemene uten fysisk aktivitet sammen med treningskontakten min, sier Jarle Sammen med treningskontakten har de løpt fra Jarles rusmisbruk og psykiske problemer til et spennende og verdig liv. – Gjennom ham fikk jeg en å prate med som ikke var terapeut. Det at vi gjorde noe artig sammen, og kunne snakke om morsomme ting gjorde alt enklere, forklarer Jarle.

9 harald munkvold Samarbeidspartnarar Psykiatrisk Klinikk (o.a avd. v/ Helse Førde) Sogn og Fjordane Idrettskrins (idrettslag/ turlag) 1.linjetjenesten; –kommunelegar, psykiatrihelstenesten, folkehelsekoordinatorane i Førde og nabokommunane : Naustdal, Gaular, Jølster og Flora. NAV - kvalifiseringsprogrammet Sogn og Fjordane Fylkeskommune –folkehelsekonsulent –FYK leiar Fylkesmannen i Sogn og Fjordane - folkehelserådgjevar

10 harald munkvold

11

12

13

14

15 Bruk av st ø ttekontakter (Treningskontakter) Bruke de allerede etablerte st ø ttekontaktordningene som disponeres av de lokale sosialkontor i henhold til lov om sosiale tjenester. Vi kaller det; treningskontakter.

16 harald munkvold Stillinger i regi av Helse Førde Prosjektmedarbeidere; 1/1 st. Helsesportspedagog 20% st. Ruskonsulent

17 harald munkvold Finanisering ApD søker finansiering med støtte frå følgjande instansar: Stiftelsen Helse- og Rehabilitering Helse Førde - Psykiatrisk Klinikk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fylkeskommune – avd. folkehelse Aetat avd. Førde Helse Førde – FOU midlar Statlege tilskot til helsefremjande og forebyggande arbeid Sosial- og Helsedirektoratet avd. fysisk aktivitet og avd. psykisk helse Trygdeetaten Mental Helse – (verdensdagen for psykisk helse) Lions

18 harald munkvold Rekneskap for 2007 Inntekter Overføring av ubrukte midlar frå 2006 frå Helse og Rehabiliteringkr. 204.600,- Tilskot frå kommunane og Sogn og Fjordane fylkeskommunekr. 50.000,- (220.000,-) Gåve frå Sparebanken Sogn og Fjordanekr. 3.000,- Totale inntekterkr. 257.600,-(370.000,-) I tillegg til dette kjem medlemsavgift innbetalt til Helse Førde ca. kr. 70.000,- (150.000,-) Utgifter Honorar reise/løn instruktørarkr. 65.217,91 (100.000,-) Leige terapibassengetkr. 28.500,- ( 50.000,-) Utstyrkr. 31.413,05 ( 20.000,-) Marknadsføringkr. 46.032,75 ( 50.000,-) Leige treningssenterkr. 39.950,- ( 70.000,-) Sosiale arrangement/turarkr. 27.059,68 ( 35.000,-) Diversekr. 10.448,75 ( 20.000,-) Kontorutg.Kr. 8.977,86 ( 20.000,-) Totale utgifterkr. 257.600,- (365.000,-) Lønn til prosjektledere regnast utanom. 1,2 årsverk ca. 700.000,- inkl. sosiale utg

19 harald munkvold Aktiv på Dagtid Sogn og Fjordane Nordfjord Stryn Eid/Vågsøy Sunnfjord Førde Florø Ytre Sunnfjord Sogn Sogndal/Luster Årdal/Lærdal Ytre Sogn Helse Førde

20 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Deltakere (140 stk) fordelt etter inntektskjelde pr. 25.09.07

21 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Månadleg treningsbesøk pr. 23.11.08

22 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Gruppetreningsfordeling 2006/2007 pr.31.12.07

23 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (pr.23.05.08) Målet var 3900 treningsbesøk i ApD Førde i 2007! Timeplanen desse åra er identisk. Målet for 2008 er 6500 treningsbesøk. 930.000 960.000 1.100.000 1.200000

24 harald munkvold Økonomi Kostnadseksempel på Aktiv på Dagtid gruppetreningstilbod Inntekter: Eigenandel Kr. 300,- pr. år x 60 deltakarar= 18.000 kr. Kommunale tilskot= 68.000 kr. Fylkeskommunale tilskot (folkehelsemidlar)= 20.000 kr. Totale inntekter: = 106.000 kr Utgifter: Marknadsføring= 3.000 kr. Svømmehalløkt Leige av svømmehall 40 veker x 500 kr. pr. g = 20.000 kr Lønn treningskontakt 150 kr x 2 timer x 52 veker = 15.600 kr Gruppetrening treningsstudio Leige kr. 150,- pr.time x 2 t. pr. veke x 52 veker = 15.600 kr Lønn treningskontakt 150 kr x 2 timer x 52 veker= 15.600 kr Fjelltur Lønn treningskontakt 150 kr x 4 timer x 52 veker= 30.200 kr Reiseutgifter + diverse kostnader (grillutstyr osv.)= 1.000 kr Totale utgifter:= 106.000 kr

25 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Kommunal fordeling (pr. 25.09.07)

26 harald munkvold Kva diagnosegrupper deltar? D – lactat Kortarm syndrom Kreft Belastningslidingar Fibromyalgi Migrene Overvekt Ryggplager Osteoporose Whiplash Epilepsi Allergi Narkolepsi Nakke/skulderplager Psoriasis Høgt BT Høgt kolesterol Diabetes type 2 Postpolio syndrom Lymfocyttær kolitt Hypothyreose Forseinka søvnfasesyndrom Chron Sykdom CP Hepatitt C Psykiske lidingar Rusrelaterte problem

27 harald munkvold Aldersfordeling Aktiv på Dagtid Førde

28 Kroppen utgjør et fantastisk rom FOR SJELEN Å pleie kroppens bevegelser med henblikk på opplevelser, er derfor samtidig å pleie SJELEN! Resultatet er avhengig av oss som helsearbeidere! Lykke til med tilretteleggingen!

29 harald munkvold Forankring av Aktiv på Dagtid Kommune – interkommunalt ? Helseforetaket - LMS ? Fylkeskommunalt ? Fylkesmannen ? Treningssenter ? Eige firma ? Idretten ? Stifting ?

30 harald munkvold

31 Gruppetreningsfordeling 2008 pr. 06.05.08

32 harald munkvold Kostnadsoversikt Aktiv på Dagtid 2006 1400 treningsbesøk – 230.000,- 2007 4000 treningsbesøk – 257.000,- 2008 6500 treningsbesøk – 365.000,-

33 harald munkvold Rekneskap for 2006 Inntekter Helse og Rehabiliteringkr. 350.000,- Andre offentlege midlarkr. 30.000,- Fylkeskommunen i Sogn og Fjordanekr. 20.000,- Medlemsavgift kr. 35.000,- Totale inntekterkr. 435.000,- Overskot pr. 31.12.2006kr. 204.600,- Utgifter Reiseutg/Lønn og sosiale utgifter instruktørarkr. 36.373,93 Innkjøpte tjenester (rekneskap)kr. 40.000,- Materiell/utstyr/kontorutgkr. 26.959,40 Mmarknadsføring kr. 60.660,50 Leige av treningslokaler/bassengkr. 45.050,- Sosiale arrangement/turarkr. 15.107,99 Diversekr. 6.248,-19 Totale utgifterkr. 230.400,- Lønn til prosjektledere regnast utanom. 1,2 årsverk ca. 700.000,- inkl. sosiale utg.


Laste ned ppt "harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2008 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google