Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn? 1 Slik var soverommet sikret- v Brannfelle i 4-sengs rom Alt ble.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn? 1 Slik var soverommet sikret- v Brannfelle i 4-sengs rom Alt ble."— Utskrift av presentasjonen:

1 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn? 1 Slik var soverommet sikret- v Brannfelle i 4-sengs rom Alt ble brent – ingen kildesortering - asbest Helårs utedo – jobb og fritid brannfelle var det også!

2 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Skatteetatens fremtidsbilde 2025 Kilde: Skatteetaten 9. og 10. oktober 2014 2

3 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Sosial dumping=  Det anses som sosial dumping både hvis utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og tilbys lønn som er uakseptabelt lav. Kilde: Arbeidsdepartementet.Arbeidsdepartementet  http://www.aftenposten.no/webtv/Sli k-finansieres-svart-arbeid- 7515803.html http://www.aftenposten.no/webtv/Sli k-finansieres-svart-arbeid- 7515803.html 3

4 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Det er mulig å bekjempe arbeidslivskriminalitet!!! 4 Vi må stå sammen og jobbe samordnet og langsiktig – merkevarebygge kampen mot arbeidslivskriminalitet. Merkevarebygging tar mange år med et varig og tydelig budskap!

5 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Viktig å huske!  Hovedmål = Fast ansettelse med ryddige og verdige lønns- og arbeidsvilkår hvor arbeidslivets lover og regler følges – konkurranse på like vilkår.  Lett å problematisere så mye at vi mister fokuset på hovedmålet, de kriminelle er gode på det – vi har et komplisert lov- og regelverk som gir enda bedre rom for å fortolke og problematisere.  De aller fleste bedrifter er skikkelige og ordentlige. Skatt gjorde en undersøkelse i 2012:undersøkelse  4,2% har vært, er og vil bli lovbrytere, ikke påvirkbare  20,9% er lovbrytere, men er påvirkbare  74,9% følger lover og regler 5

6 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Husk også:  Arbeidslivskriminalitet foregår i hovedsak i bransjer med et lavt antall fagorganiserte:  Restaurant  Renhold  Bygg- og anlegg  Landbruket (blant annet flest dødsulykker)  Deler av bilbransjen (vask og verksted)  Med bekymring ser vi nå en spredning til tradisjonelt seriøse bransjer og bedrifter – også til de med høy organisasjonsgrad.spredning 6

7 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil For å kunne bedre holdningene må vi:  Se feila – åpne øya. Eller bli fortalt om feila – ytringsfrihet/varsling – først «linjevei» deretter media.  Innrømme feila – det er en styrke og ikke en svakhet.  Analysere feila – ikke skyldfordeling.  Finne løsninger gjennom involvering.  Beslutte løsninger.  Gjennomføre løsninger.  Erfare og korrigere. 7

8 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil 8 Hva ser vi der ute? Farlige løsemidler i bruk Livsfarlig arbeid i høyden Betaling til mellommenn for å få lov å jobbe Utenlandske biler med stjålne norske bilskilt Alvorlig trakassering/mobbing Krav om ansattes rettigheter = oppsigelse 12 timers skift 7 dager i uken og lignende Trusler, sextrakassering og vold Lønnsslipper og timelister mangler Menneskehandel og slavelignende forhold Trygdesvindel Omfattende svart økonomi og hvitvasking ID-kort/skattekort mangler Omfattende dokumentforfalskning Arbeidsavtaler er mangelvare og fulle av lovbrudd Utenlandske biler tolles ikke inn... og enda mer!

9 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Vil vi ha det sånn…… 9 Det stjeles/slaktes biler, sykler, motorsykler, verktøy. Narkotika, tobakk og alkohol smugles og omsettes. Kontanter smugles ut av landet ved å fylle bildørene fulle av 500- og 1000-kroners sedler. Butikkeiere forteller om innbrudd, butikktyverier i mye større omfang enn tidligere. Dette er ofte organisert kriminalitet tilknyttet deler av de øst-europeiske arbeidsinnvandrer-miljøene.

10 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Vil vi ha det sånn…….. 10 Dette skal husvasken koste per time: Lønn: kr 165 Pensjon: kr 3,30 Feriepenger: kr 19,80 Arbeidsgiveravgift: kr 26,50 Sykelønn: kr 7 B iler, uniform og utstyr: kr 33 Administrasjon og felleskostnader: kr 65 Andre driftskostnader: kr 40,40 Bedriftens påslag: kr 24 Moms: kr 96 kroner Full pris: kr 480 kroner* Regnestykket er satt opp av City Maid, ut fra deres priser for fast renholdsavtale, og med lønn etter renholdsavtalen. Bedriften krever Skulle vært?? Kunden tilbyr De fleste bransjer + kr 100 inkludert denne saken

11 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Litauen – høsten 2010:  Arbeidsmiljøloven i Norge og Litauen er nesten like – flere ulovlige stillaser i Oslo enn i Vilnius og Kaunas.  Skattereglene er ganske like – men det er ingen straff for skattesnusk og ikke skatt av det som er unndratt heller.  Den allmenngjorte tariffavtalen i Norge er kjent i Litauen.  Høy arbeidsledighet og dårlig arbeidsledighetstrygd.  Valget er ulovlige arbeidsforhold i Norge som de vet at det er, eller 0 inntekt i Litauen.  Ofte 3 kontrakter – 1 til Arbeidstilsynet, 1 til skatt i hjemlandet og den virkelige midt i mellom.  Hva ville du valgt? Og hvordan kan vi hjelpe dem?  De kan ikke hjelpe seg selv for da blir de sendt hjem.  Tilsvarende i andre land (Polen, Romania og Latvia har jeg besøkt) 11

12 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil 12 «Bare en håndverker» bygg.no Publisert: 26.08.2014  For litt siden overhørte jeg en samtale som fikk meg til å tenke litt ekstra på en av de store utfordringene både byggenæringen og hele det norske samfunnet står overfor. Det er jo altfor få som ønsker å bli håndverker – og dermed rent faktisk bygge landet vårt videre. Og hva med kvalitet??? Fukt = muggsopp, noen arter er svært helseskadelige – dødelige Bilde: Thor Åge, Lillesand

13 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Utdanningen svekkes…..og rekrutteringen. (Y-nemnda + opplæringskontor) 13 Han til høyre er lærling - vår framtidige Arbeidskraft. 16/7-10. En lærer sa rett ut at det var ikke noe vits å lære bort hvordan det skal være, fordi det store flertallet av elevene får jobb i useriøse bedrifter. 13/12-10. Hvordan skal vi få ting i lovlige former når ungdommen læres opp på denne måten? Her står læreren i stigen mens elevene jobber usikret på taket. Det regionale verneombudet stanser jobben. 25/10-11 Rektoren lover umiddelbar forbedring. 24/11-11 Men han holdt ikke ord. 28/03-12

14 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil 14 Er de dårlige holdningene i ferd med å vinne……  Agderposten Publisert 28.08.2014  De to drosjeeierne fra Arendal og Grimstad, Bjørn Thomas Olsen og Gry Anita Opdal, føler deler av diskusjonen er støtende.  – Kommentarene er kvasse, og jeg sitter igjen med en følelse av at vi ikke betyr noe. Vi hetses fordi vi følger loven, mens haxisjåførene roses for å gjøre noe ulovlig. Det er tungt og trist, sier Opdal, og tilføyer at hun også har fått mange positive tilbakemeldinger.  Opdal sier de kalles usmakelige mennesker og primadonnaer, og det påstås at de kjøper fine biler for å vise seg frem.  – Det er frustrerende å se at piratsjåførene får herje fritt. De henter til og med passasjerer inne på restaurantene, sier Opdal.  Olsen og Opdal foreslår at politi, utelivsbransje, busselskap, politikere og taxinæring møtes for å diskutere mulige løsninger på piratvirksomheten.

15 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Konsekvenser:  Økning i den svarte økonomien:  Økokrim innrømmer i 2010 5% som er ca. 150 milliarder. Økokrim  OECD hevder 14 og 19% av BNP (Bruttonsjonalproduktet) = 420 - 570 milliarder eller 84 000 - 114 000 pr. innbygger.14 og 19%  På 60-tallet var det 1,5%? 45 milliarder  Tenk så ufattelig mye bedre velferdssamfunnet vårt kunne vært med disse pengene. 15

16 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Verktøy! Gjennomføring! Etterlevelse! Og kontroll!  Stortinget og Regjeringen har bidratt med mange gode verktøy i lover og forskrifter.  Det samme har partene i arbeidslivet gjennom blant annet tariffavtalene.  Men…hvorfor møter vi da useriøse aktører ?  Svaret er:  Mangel på praktisk gjennomføring og etterlevelse av verktøyene i lov og avtaleverket fra arbeidsgiversiden.  Svært mangelfull kontroll og veiledning fra myndighetene.  Frykt og mangel på kompetanse hos tillitsvalgte/ansatte for å bruke sine verktøy.  Og det samarbeides ikke. 16

17 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil 17 Agderposten med regionalt verneombud og Fellesforbundets organisasjonsarbeider – Publisert 14.06.2014 08:38  – Nå har vi kjørt en hel dag rundt her i Arendal. Hvor er kontrollmyndighetene som skal påse at folk ikke bryter loven? spør Thor Åge Christiansen.  I det han stanser utenfor Agderposten, for å slippe av avisens journalist, blir han plutselig bønnhørt:  For der – tilsynelatende ut av det blå, dukker det plutselig opp en parkeringsvakt.  Klar for å skrive ut en bot...

18 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Hvem har ansvaret:  §1 i Arbeidsmiljøloven sier ”…virksomhetene selv kan løse sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med arbeidslivets organisasjoner og med kontroll og veiledning fra offentlig myndighet.”  Arbeidsgiveren har ansvaret.  De ansatte har medansvar gjennom at de skal etterleve reglene og varsle om brudd.  Arbeidslivets organisasjoner skal bistå.  Forbrukerne har også ansvar.  Myndighetene skal bidra med kontroll og veiledning. 18

19 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Heldigvis har vi en stor fordel …..  95% ønsker å følge lover og regler, forutsatt at:  De vet om lovene og reglene, og hvordan de skal følges i praksis.  Alle følger dem! Ulovligheter skal ikke være et konkurransefortrinn.  Hva må til:  mer kontroll og oppfølging av ALLE! =Holdningsendring  Sterkere fokus i skolene på lover og regler for å sikre gode holdninger.  Forenkle og tydeliggjøre regelverket. 19

20 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Vi trenger et arbeidslivets UP mot arbeidslivskriminalitet Samordnet tydelig og ofte synlighet der ute det skjer er nøkkelen til god veiledning og kontroll som bidrar til det seriøse arbeidsliv. a)Hovedfokus=informasjon og veiledning om regelverket. De fleste skjerper seg ytterligere når risikoen for å bli sett er høy. b)Enkle (pc/moil/nettbrett)verktøy som generer autopålegg/- oppfølgingspunkter og rapporter. c)Stansingsretten må brukes aktivt for å få raskere handling. Språkproblemer er en umiddelbar fare for liv og helse. d)Pålegg/forelegg må aktivt benyttes ved gjentagende brudd. e)De som ikke viser tegn til å ha respekt for norsk lovverk må straffeforfølges. Rekruttering av ansatte til urogruppa må være basert på evne til å kommunisere ute i bedrift, se ting i helhet og realkompetanse på feltet – høflig og tydelig. 20

21 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Felles dokumentasjons- sjekkliste Navneliste på alle ansatte som utfører/skal utføre arbeid i forbindelse med innkjøpet Kontrakter med underleverandører og lovlige avtaler om innleie (husk org.nr) Godkjente Arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister Bankbekreftede bankutskrifter Forsikringsavtaler – yrkesskade og obligatorisk tjenestepensjon ID- kort i aktuelle bransjer/skattekort i andre bransjer. ID- kort Bilder: arbeidsstedet + bosteder gjennom arbeidsgiver (soverom/kjøkken/wc/bad). Bekreftelser fra den norske banken på hvilke beløp som faktisk er utbetalt til hvilke kontoer og kontoeiere – ansatte, skatt og forsikring. Dokumentert HMS opplæring for hver enkelt arbeider, lovlig valgt verneombud og leder. Generer «pålegg» til arbeidsgiverne med hjemler og tidsfrister, samt generer rapportering. Frist første gang 3-4 uker så nye 3-4 uker. Deretter bøter/dagbøter/videre oppfølging av de relevante etater/politi/rettsapparat 21

22 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Felles rapporteringsverktøy Hva legges inn av brukerne (mest mulig automatisk) o Tidspunkter og reiseopplysninger o Person – direkte koblet mot de nødvendige registre o Bedrift - direkte koblet mot Brønnøysund/nødvendige registre o Telefonsamtaler/e-post/sms/bilder etc. o Huskelister/saksskjemaer/andre nyttige verktøy fylles ut Hva får en ut ved enkle grep o Liste over alle bedrifter synkronisert med Brønnøysund o Reiseregninger og timelister o Månedsrapporter, årsrapporter og annet o Liste over bedrifter besøkt og saker behandlet o Liste over hendelser pr. bedrift/person/sakstype til bruk i retten, tips til de rette myndigheter osv. o Andre fordeler = Bedre effektivitet, likere behandling over hele landet, bedre dokumentasjon, enklere saksbehandling, mindre sårbar ved skifte av ansatte, erfaringsutveksling osv Egen pc/nettbrett/mobil benyttes. Personopplysningsloven er hensyntatt – koder = serienummer på maskinen+koder, samt tilpasset alle plattformer (Android, pc og ios) 22

23 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Viderutvikle ID-kortene Utvide ID-kortsystemet til flere bransjer hvor blant annet følgende dokumentasjon skal ligge til grunn for å få id- kort: Lovlig og på alle punkter gyldig arbeidsavtale innsendt og registrert hos Arbeidstilsynet. Alle ansatte registrert i Arbeidstaker-registeret. Gyldig skattekort. Hvert år skal timelister og lønnsslipper sendes inn og registreres hos Arbeidstilsynet. OTP ordning. Avtale om arbeidstid. og så videre Bransjer: grønn sektor (landbruket og tilhørende herligheter) + hotell- og restaurant + bilbransjen + bygg og anlegg + renholdsbransjen + bemanningsbransjen +++ 23

24 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Hvis det er slik at 71% er i mot svart arbeid og 95% ønsker å være lovlydige...71% 24.......hva skal da til for  å mobilisere disse?  at de sier i fra til naboen at de ikke synes noe om at han bruker svart arbeidskraft til å male huset i stedet for å bare nikke når han skryter av hvor billig han får jobben gjort?  at de betaler minst 480 kroner for husvask og helst minst 100 kroner mer (Det koster å gjøre rett:)  at de tar deg bryet med å finne en hvit leverandør? (for det er mulig)  at Skiensmodellens 14 punkter tas i bruk ved innkjøp? Og kontrollerer/etterlever, videreutvikler i samarbeid med andre.Skiensmodellens 14 punkter

25 avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Samordning vesentlig Kilde: Skatteetaten 9. og 10. oktober 2014 25


Laste ned ppt "Avdeling 9 Østre Agder Med forbehold om feil Kr 14,70 pr. time – Ville du hatt det sånn? 1 Slik var soverommet sikret- v Brannfelle i 4-sengs rom Alt ble."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google