Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Musikk er vernet som kunstnerisk verk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Musikk er vernet som kunstnerisk verk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Musikk er vernet som kunstnerisk verk.
Bruk av LYD Definisjon av lyd: Musikk, tale og annen lyd som etter åndsverkloven kan regnes som et åndsverk Dette kan innebære både digitale og analoge innspillinger, konserter, fremføringer m.m. Musikk er vernet som kunstnerisk verk.

2 Bruk av musikk i undervisning
Åndsverkloven §21: Du kan spille av musikk fra CD, MP3 eller lignende i undervisningsøyemed uten avtale Med NORWACO-avtale kan du ta opp og spille av lyd fra NRK P1, P2 og P3 ved undervisning Med TONO og GRAMO-avtale kan du: spille av mekanisk musikk (CD etc.) på studiestedet/skolen selv om det ikke er ved undervisning Kopiere mekanisk musikk (CD etc.) til bruk i undervisning

3 Fremføring i undervisning
Åvl §21: Et utgitt verk kan fremføres offentlig ved gudstjeneste og undervisning Har opphavsmannen overdratt eksemplar av et kunstverk eller et fotografisk verk, eller er slike verk offentliggjort, kan verket fremføres offentlig i forbindelse med undervisning Også ellers kan utgitt verk fremføres offentlig: a) ved tilstelninger der fremføring av åndsverk ikke er det vesentlige, såfremt tilhørerne eller tilskuerne har adgang uten betaling, og tilstelningen heller ikke indirekte finner sted i ervervsøyemed b) ved ungdomsstevner som ikke arrangeres i ervervsøyemed

4 Bruk av musikk fra internett
Betalingstjenester: Nettjenester som Spotify (link is external), WiMP (link is external) og Grooveshark (link is external), Last.fm (link is external), iTunes (link is external), Amazon (link is external) og Napster (link is external) tilbyr et kommersielt musikktilbud på Internett. Musikk kjøpt på Internett kan brukes privat på samme måte som en CD vi kjøper i butikken Tjenester til deling: Det finnes tjenester på Internett som tilbyr gratis streaming og nedlasting av musikk til ikke-kommersielle formål.  Slik musikk kan da ha CC-lisens for ikke-kommersiell bruk og kan deles videre. Magnatune (link is external) er eksempel på en nettjeneste som tilbyr studenter og ikke-kommersielle organisasjoner all sin musikk til fri bruk så lenge man overholder CC-lisensen som er satt på musikken. Creative Commons (link is external) vedlikeholder en nettside med oversikt over tjenester (link is external) som tilbyr musikk med CC-lisens. Musikk som har CC-lisens kan deles videre og dermed benyttes i f eks YouTube – videoer som elever/studenter lager i opplæring/studier.  Dersom den aktuelle CC-lisensen tillater bearbeidelser, kan også studenter/elever re-mikse musikken før de deler den videre på nettet. Noen tjenester tilbyr innbyggingskode som gjør det mulig å plassere musikk fra deres bibliotek på f eks skolens nettsider. På denne måten trenger man ikke bekymre seg om opphavsretten, tillatelser og betaling. Forutsetninger er at man er nøye med å sette samme CC- lisens på det man legger ut på nett. Opphavsmannens(artistens) navn skal oppgis i tillegg til hvor man har hentet musikken fra.

5 Privat bruk av lyd Er lyd anskaffet på lovlig vis, kan du som privatperson i hovedsak anvende det slik du vil Hva er lovlig vis? Det er ikke lenger privat bruk når du gjør andres åndsverk tilgjengelig for allmennheten Hva menes med allmennheten?

6 Bruk av FILM Definisjon:
Film kan være spillefilmer, fjernsynsprogrammer, YouTube-videoer, skjermvideoer, opplysningsfilm, reklamefilm og så videre

7 Bruk av spillefilm i undervisning
Filmen må være anskaffet på lovlig vis (kjøp/leie) Skolen/høgskolen/universitetet må ha lisensavtale med den som representerer rettighetshaverne, så som MPLC Norge Norwegian Film AS Med lisensavtale fra disse kan ansatte vise spillefilm fra av en rekke store filmselskaper som Paramount, Universal, 20th Century Fox, Sony, Warner, SF-film m.fl.

8 Privat bruk av film i undervisning
Hva er privat? Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad ved Institutt for privatrett - Universitetet i Oslo Rognstad mener også å kunne slå fast at en klasse først regnes som privat krets når elevtallet er ”..på maks elever der de samme elevene har mer eller mindre all undervisning sammen.” MEN: Rognstad sier at dette vil bero på hvor intensiv fremføringen er. Dersom man viser hele spillefilmer på 1 – 2 timers varighet er det ”etter min mening en slik form for intensiv utnyttelse der det kan være behov for å trekke en snevrere grense for privatsfæren.” (Norwegian film AS, side 17, lesedato )

9 Bruk og deling av CC-lisensiert film
Noen nettsteder publiserer film under Creative Commons- lisens. Film som har CC-lisens kan deles videre etter betingelsene som gjelder for den aktuelle lisensen Del ikke film dersom du er i tvil om det er tillatt. Noen CC-lisenser tillater bearbeidelse (re-miksing), andre ikke Creative Commons egen søketjeneste kan hjelpe deg å finne film og andre ressurser som kan være CC-lisensiert

10 Bruk av filmer fra Internet
Internett gir gode muligheter for å finne film for direkte avspilling i nettleseren(”streaming”) Noen filmer kan ha innhold, for eksempel musikk, som filmeier ikke har fått tillatelse til å benytte, men likevel publisert. Dersom ansatte og elever/studenter ved skoler, høgskoler og universiteter bygger inn film med ulovlig fremført materiale på sine egne nettsider, bidrar det til ulovlig tilgjengeliggjøring av åndsverk Når du skal bruke og dele direkteavspilt film bør du: undersøke om rettigheter til fremføring av innhold er avklart kontakte eier av filmen når du er i tvil avklare din planlagte bruk med leder når du er usikker

11 Tillegg for grunnutdanning
Tillegg for grunnutdanning. Noen bestemmelser i «Avtale for grunn- og videregående skoler». Opptak kan gjøres fra billedprogram fra NRK1, NRK2 og TV2 (hovedkanalen), unntatt filmverk og program som er i handelen eller til utleie. Opptak kan bare gjøres på analoge medier, og kan ikke overføres til digitale medier. Opptak kan gjøres av personale i skoleeiers undervisningsinstitusjoner og skoleeiers AV-sentraler. Opptak kan gjøres på skolen, hjemme eller i AV-sentral. Opptak kan bare benyttes i undervisning og til forberedelser av undervisning. Rettighetshaverne skal navngis. Opptakene kan ikke endres, men utdrag kan sammenstilles når det ikke endrer substansen i innholdet eller krenker rettighetshaverne. Opptak kan bare kopieres på analoge medier. Kvaliteten skal være teknisk forsvarlig.

12 Tillegg for høyere utdanning Avtale med universitet og høyskoler, nye vilkår fra Avtale med universitet og høyskole inngås med den enkelte institusjon. Avtalen omfatter flere kanaler, se kanaloversikt  (link is external) Avtalen gir anledning til å lagre opptak digitalt i lokale nettverk og læringsplattformer, på enkeltstående datamaskiner, minnepinner eller lignende. Avtalen gir adgang til å bestille digitale eksemplarer og motta disse elektronisk fra AV-sentralene som har avtale med Norwaco.  Avtalen gir rett til å gjøre opptak av norskproduserte spillefilmer som kringkastes på kanalene i avtalene. Liste over filmer som omfattes av avtalen finner du her (link is external). Avtalen gir også rett til å bruke oppatak i elevprosjekter- og oppgaver. Avtalen kan lastes ned fra Norwacos avtaleside 

13 Jus og etikk fra Digitale ferdigheter

14 Kilder Delrett.no Digitale ferdigheter.no
Torvund, O. (2013). Opphavsrett for begynnere. Oslo : Universitetsforlaget


Laste ned ppt "Musikk er vernet som kunstnerisk verk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google