Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-EURA 2011H Morfologi II, 29 august Kjetil Rå Hauge Infoside:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-EURA 2011H Morfologi II, 29 august Kjetil Rå Hauge Infoside:"— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-EURA 2011H Morfologi II, 29 august Kjetil Rå Hauge k.r.hauge@ilos.uio.no Infoside: http://folk.uio.no/kjetilrh/exfac

2 Repetisjon: røtter Røtter er morfer med leksikalsk betydning (også kalt leksikalske morfer) Har en spesifikk, selvstendig betydning Frie morfer – kan stå alene (uten formativer) En åpen klasse – nye medlemmer kan komme til

3 Repetisjon: formativer Formativer er morfer med grammatisk betydning (også kalt grammatiske morfer) Betydningene er generelle og realiseres i kombinasjon med røtter Bundne morfer – kan ikke opptre alene Lukket klasse – sjelden nye medlemmer To funksjoner: avledning og bøyning To formuttrykk: affikser og modifikasjoner

4 Repetisjon: formativer - funksjon Avledning: danner nye leksemer, typisk, men ikke alltid: av en ny ordklasse (Relativt nye medlemmer i denne ikke helt lukkede klassen i norsk: -ings: skjerpings, rullings, dritings, hundrings; -is: kjendis, fjortis, tyggis) Bøyning: uttrykker grammatiske trekk (kasus, tempus, modus, person,...)

5 Repetisjon: formativer, uttrykk Affikser: prefikser, (infikser,) suffikser som settes til roten: sy - sydde Modifikasjoner: endringer av roten (også kalt indre bøyning): si – sa Tilfeller som eng. ˈ import (substantiv)~im ˈ port (verb) kan karakteriseres som suprafikser, siden de berører suprasegmentale trekk

6 Tradisjonell term: samlemorfem To eller flere betydninger som ikke kan utsegmenteres hver for seg i ett morfem Eng. portmanteau morphemes -en i katten: ‘bestemt’ -er i katter: ‘flertall’ -ene i kattene: ‘flertall, bestemt’ I Språk: et morfem som alle andre: [ ‘flt., best.’]

7 Trenotasjon «Når vi kaller en hierarkisk struktur for et tre, må det legges til at dette treet står på hodet.» Språk s. 540, note 14.

8 Klammenotasjon Annotasjon med klammeparenteser uttrykker det samme som trenotasjon: [SUBST. [ROT katt][BØYNINGSF. en]]

9 Trestruktursupplement Trestrukturer for de fleste av klammenotasjonseksemplene i det klammenotasjonsdominerte kapittel 11: http://folk.uio.no/kjetilrh/exfac/tre/

10 Trebyggere Lim inn klammestruktur på en av disse adressene: http://ironcreek.net/phpsyntaxtree/ Gir feilmelding med ubalanserte klammerhttp://ironcreek.net/phpsyntaxtree/ http://www.yohasebe.com/rsyntaxtree/ Håndterer også eksotiske tegnsett (kyrillisk etc.).http://www.yohasebe.com/rsyntaxtree/ http://www.ece.ubc.ca/~donaldd/treeform.htm Tregenerator som bygger syntaktiske trær direkte, uten å gå veien om klammenotasjon, men med «grener» som byggeelementerhttp://www.ece.ubc.ca/~donaldd/treeform.htm

11 Klammestruktur med mindre pes

12 Programmet Programmet «Klammestruktur» kan lastes ned fra: Kopier adressen inn i nettleseren dersom linken ikke virker fra presentasjonen: folk.uio.no/kjetilrh/exfac/Klammestruktur_Mac.zip versjon for Mac OS X og folk.uio.no/kjetilrh/exfac/Klammestruktur_Win.zip versjon for Windows

13 XML-notasjon katt en { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.no/17/5581862/slides/slide_13.jpg", "name": "XML-notasjon katt en

14 Fordeler ved XML Lettere å lese: sluttmarkør for elementene XML er en internasjonal standard XML-dokumenter settes opp slik at de følger et visst mønster, fx for morfologi eller syntaks Rikelig utvalg i programvare for behandling av XML-dokumenter: flytting/bytting/stryking av elementer, konvertering til vanlig typografi XML er mye brukt i korpuslingvistikk og annen datalingvistikk

15 Tradisjonell term: nullmorf Konseptet er tro mot Saussures utsagn: «I språket er det bare forskjeller» Symbolet for nullmorf er ikke bokstaven Ø, men tegnet  for ‘tom mengde’, ∅  Unicode 2205

16 Konversjon Språk s. 264: «På samme måte som substantivet kasting er dannet fra verbet kaste ved hjelp av avlednings-suffikset -ing, kan vi si at substantivet kast er dannet fra verbet kaste, men uten noen avledningsformativ.» [ V [ ST [ R kast R ] ST ] e V ] [ S [ ST [ R kast R ] ST ] S ]

17 Ordklasser (parts of speech) adjektiv adverb determinativ (artikkel) interjeksjon konjunksjon (sideordnende konjunksjon) preposisjon pronomen substantiv subjunksjon (underordnende konjunksjon) verb

18 Ordklasser Defineres delvis semantisk – substantiver: gjenstander, personer, begreper; adjektiver: egenskaper,...,... og delvis grammatisk, eller mer nøyaktig: ved morfo-syntaktisk kombinatorikk, at de kan ta visse typer bøyningsendelser – adjektiver kan gradbøyes, nomina kan bøyes i bestemthet/ubestemthet osv.

19 Kombinatorikk Har du svårt att skilja på substantiv, adjektiv och verb? Inga problem! Skolan har ändrat sina undervisningsmetoder: Substantiv är ord som man sätter ”fan” eller ”jävel” efter: klockfan, gubbjävel. Adjektiv är ord man sätter ”skit’ före - skitbra, skitsnygg. Verb är ord man sätter ”utav helvete” efter: drack utav helvete, körde utav helvete. Så nu är det skitenkelt för ungjävlarna att lära sig utav helvete!

20 Ordklasser – et tøyelig begrep Ordklassedefinisjoner varierer fra teori til teori, og inventaret av ordklasser fra språk til språk preposisjonsløst Tyrkisk: et språk uten preposisjoner Garaj-ın iç-i-n-de bir araba var garasje-GEN indre-POSS-n-LOC en bil finnes ‘Det er en bil i garasjen’ (n-en settes inn av fonologiske grunner)

21 Sammensetninger (compounds) Ved hjelp av kontekst og generelle kunnskaper om verden kan vi (noen ganger) forstå hvilken semantisk rolle leddene i en sammensetning spiller

22 Sammensetningseksempler Askefast, buljongpar, agentprovisjon, agentroman, bakomfilm, bankefisk, bankefiske, brakkebaron, arbeidsledighetssøknad, drivstoffsnill, talentutviklingsmessig, skipslugaraktig, omdømmeansvarlig, skipsradiotelegrafistsertifikat, tohundreårsjubileumspowerpointmal

23 Nyorddatabase Sammensetning er en meget produktiv modell for å lage nye ord. Daglig registrerer Universitetet i Bergen hundrevis av nye ord, de fleste sammensetninger: http://avis.uib.no/nyord-i-norsk http://avis.uib.no/nyord-i-norsk

24 Andre strategier Norsk: ølboks Russisk: banka dlja piva boks for øl-GENITIV ‘tom ølboks [til fylling på bryggeri]’ banka s pivom boks med øl-INSTRUMENTALIS ‘boks som inneholder øl’ banka iz-pod piva boks ut-under øl-GENITIV ‘tom ølboks, dvs. oppdrukket’ (banka piva, øl-GEN, ‘en boks øl’, er et mengdesmål og faller utenfor denne sammenhengen)

25 Engelsk skrivemåte Engelske sammensetninger forekommer som ett ord, med bindestrek eller som separate ord: girl friend, girl-friend, girlfriend, med eller uten forskjell i betydning Ofte ikke klart skille mellom compounds og syntaktisk sammenføyning av ord: glass 'case ‘case made of glass’; 'glass case ‘case for displaying, etc. glasses’

26 Tradisjonell term: fugeelementer Fuge-e og fuge-s, også kalt bindemorfer eller sammenbindings-e og -s: barnevogn, skipskatt I Språk er disse sammensetnings- formativer, og barne er en sammensetningsform av barn

27 Sammensetningsformativer Struktur etter bindemorfbegrepet

28 Uforutsigbarhet Å anta at leksemer har egne sammen- setningsformer kan ha mye for seg, siden forekomsten av dem kan være uforutsigbar: fiskebutikk, matbutikk, sportsbutikk Hvis forleddet selv er en sammensetning, er det en tendens til SF: rødvin, rødvinsflaske... men ikke alltid: ordbokarbeid (iflg. Språkrådet)

29 Semantisk forskjell

30 Klitika I Ord som ikke har eget trykk Står foran eller etter et trykksterkt «vertsord» (proklitika, enklitika) Spansk: díga me lo ‘si meg det’ Flere klitika kan danne en gruppe, med strikte regler for rekkefølge innenfor gruppen Bulg. dál li si mu go? ‘Har du gitt ham den?’ I romanske og slaviske språk

31 Klitika II Også i norsk, men har fått relativt liten oppmerksomhet Klassisk eksempel: «Trudderurerantan?» Trodde du det rant av den

32 Neste gang: syntaks, 1.9. 10:15-12 aud. 1 SB


Laste ned ppt "EXFAC03-EURA 2011H Morfologi II, 29 august Kjetil Rå Hauge Infoside:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google