Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomsfilm!!! - et samarbeidsprosjekt på mange nivåer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomsfilm!!! - et samarbeidsprosjekt på mange nivåer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomsfilm!!! - et samarbeidsprosjekt på mange nivåer

2 ”Vi har bredbånd, Uninett ABC har prosjektmidler - har du et pedagogisk opplegg?” – Torill 9. mai 2004 Ungdomsfilm.no

3 Historikk og kronologi 9K – fiber – v/9k - Torill Lønningdal9K Solid – infrastruktur– Uninett ABC v/Irene KrogsetherSolid UninettABC ØvingsskoleprosjektetUninettABC Høgskolen i Vestfold – avd LU- det pedagogiske prosjektet - Anne FængsrudHøgskolen i Vestfold LU Anne Fængsrud Re kommune – v/rådmann Trond Wifstad og kommunalsjef Unni BuRe kommune  Revetal ungdomsskole: Mona Bjordal, Ellen Borgmann, Inger Johanne Klausen, Morten Hermansen Hof kommune – v/rådmann Jorunn Midthun og spesialrådgiver Jan-Rasmus VestnesHof kommune  Hof skole: Ståle Røhmen, Inger-Hilde Næss, Erik Solberg, Åse Marie Green Studenter  Revetal: Kristine Henriksen, Eira Jenssen, Kolbjørn Enge, Lars-Thomas Evensen  Hof: Eirin Pedersen, Cristoffer Iversen, Ellen Jensen, Sherifa Lucie Matteo

4 Hovedmål for prosjektet Hovedmålet med nettstedet er å vise at bredbånd og infrastruktur gjør kunnskapsdeling og samarbeidslæring mellom elever ved ulike skoler mulig.

5 Ungdomsfilm!!! UFD Kultur for læringKultur for læring Digital kompetanse som basisferdighet Samarbeidslæring og kunnskapsdeling  i klasserommet  over nettet  prosess  felles produkt felles produkt En liten film om prosjektet fra HofHof

6 Prosjektorganisering 50 elever, 8 studenter, 4-6 lærere, 2 IT-ledere, 2 rådmenn, en høgskoledirektør, en styringsgruppe, en prosjektgruppe, 4 arbeidsgrupper, noen bærbare pc-er, noen filmkameraer, programvare, noen klasserom, utbygging av fibernett og nettverk, noen uker, noen timer Ungdomsfilm.no

7 Prosjektorganisering Prosjektgruppe Revetal arbeidsgruppe Hof arbeidsgruppe HVE arbeidsgruppe Opplæring Infrastruktur Styringsgruppe

8 Styringsgruppa Unni Bu – leder av styringsgruppa – kommunalsjef Re kommune Jorunn Midthun – rådmann Hof kommune Kristine Sevik – representant UninettABC Torill Lønningdal – adm leder 9K Thorleif Bugge – dekan Høgskolen i Vestfold Anne Fængsrud – prosjektleder/studieleder Irene Krogsether - infrastrukturansvarlig

9 Ungdomsfilm Tønsbergs Blad 16. september 2004 - klippklipp Tønsbergs Blad 5. januar 2005 - klippklipp Tønsbergs Blad 10. mars 2005 - klippklipp HVE-nytt 27. september 2004 – klippklipp HVE-nytt 4. februar 2005 – klippklipp HVE-nytt 16. mars 2005 - klippklipp

10 Hva skjer nå? NKUL – 19.-21.maiNKUL Formell åpning av Ungdomsfilm.no – 26. mai Spredning av prosjektet i Vestfold  via 9K  et norsk-prosjekt for Borre og Revetal u-skoler  et samfunnsfag-prosjekt om vikinger for Røråstoppen, Granly og Klokkeråsen  via studentene ved høgskolen  Presentasjon 29. mars 2005 FOU-rapport – HVE – avd. for lærerutdanning

11 Prosjektgruppa Felles prosjektgruppe Hof og Re Prosjektleder Høgskolen i Vestfold  Anne Fængsrud Lederne av arbeidsgruppene  Mona Bjordal, Ståle Røhmen, Irene Krogsether, Anne Fængsrud Rektorer/inspektører  Ellen Borgmann, Inger-Hilde Næss

12 Gevinster for studentene Vi har fått økt forståelse for å planlegge og å gjennomføre undervisning og samarbeidslæring ved hjelp av IKT og nettkommunikasjon. Vi har fått trening i gruppeledelse og prosjektarbeid, faglig formidling og veiledning. Vi har økt vår kunnskap om elevers, læreres og skolers kompetansenivå i IKT. Ser hva som fungerer, hva som burde vært bedre planlagt. For eksempel burde vi vært klarere på ansvarsfordeling av utforming av nettstedene.. Vi fikk verdifull erfaring i å formidle vår kunnskap. Ungdommene og lærerne var veldig positive til prosjektet og til oss, vi følte oss velkomne og satt pris på.


Laste ned ppt "Ungdomsfilm!!! - et samarbeidsprosjekt på mange nivåer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google