Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rom og form -hva er geometri for de minste barna? F1A+B 5.sept 2008 Line I.Rønning Føsker, Høgskolen i Vestfold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rom og form -hva er geometri for de minste barna? F1A+B 5.sept 2008 Line I.Rønning Føsker, Høgskolen i Vestfold"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rom og form -hva er geometri for de minste barna? F1A+B 5.sept 2008 Line I.Rønning Føsker, Høgskolen i Vestfold line.i.r.fosker@hive.no

2 Plan for økta 11.30 – 12.30 Vi tegner og diskuterer Hva er geometri ? Hva sier rammeplanen om geometri? 12.45 – 13.30 Hva er romforståelse? Hvordan utvikler barn dette? Hva er formgjenkjenning? Hvordan utvikler barn dette? 14.00-15.00 Tre ulike typer geometri Hvordan får barn gitt geometrisk uttrykk?

3 Tegn et kart over veien fra huset ditt til den gamle barnehagen din (eller barneskolen din) Diskuter med sidemannen om disse begrepene er synlig i ditt kart: -rekkefølge -perspektiv -måling

4 Hva er egentlig geometri ? En del av matematikken En del av matematikken som vi fra fødselen av bruker for å kunne tolke våre omgivelser og orientere oss i dem Hans Freudenthal: Barnet må lære å kjenne, undersøke og erobre rommet for å bli i stand til å leve, puste og bevege seg bedre i det. ”Men dette lærer vel barn av seg selv!! Vi må vel ikke sette fokus på dette?” Romforståelse, formgjenkjenning og målingsforståelse

5 Utdrag fra rammeplanens mål Barnehagen skal bidra til at barna: ”oppleve glede over å utforske og leke med tall og former” ”erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne” ”erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering” Personalet må: ” være lyttende og oppmerksomme i forhold til den matematikken barnet uttrykker gjennom lek, samtaler og hverdagsaktiviteter” ”resonnere og undre seg sammen med barna om likheter, ulikheter, størrelser og antall og stimulere barnas evne til å bruke språket som redskap for logisk tenkning”

6 PAUSE

7 Barnets geometriske erkjennelsesprosesser: Uttrykk Begrepsuttrykk Ord, kroppsspråk, tegninger, ulikt materiale(sand, klosser, papir, leire..) Inntrykk Næring til begrepsinnhold Omgivelsene byr på inntrykk Kognitive prosesser Målings- forståelse Romforståelse Form- gjenkjenning (Kilde: Munter/Fosse 1996)

8 Romforståelse Førskolelæreren: ”Benjamin, kan du gå inni eska og være trollet?” Benjamin går inn i eska. Benjamin kan ikke si ”inni” ennå.

9 Romforståelse Rombegrepene: Alle begreper som betegner avstand, bredde, dybde, retninger, plassering, lukkethet, bevegelse. Eksempel: over, under, inni, oppå, gjennom, nede.... Utdrag av praksisfortelling: Nora(2år) klatrer opp til sklia og sier ”opp”, ”opp, skli”, hyler frydefullt ”ned” når hun sklir ned. Romforståelse utvikles i takt med at kroppens bevegelsesmuligheter utvides og sanseapparatet utvikles. Ett og to-åringer bruker kroppen sin for å vise kunnskap om rombegrepene.

10 Fins det flere typer geometri? …kan vi oppfatte og analysere rommet gjennom å bruke ulike ”geometri-briller” ? Euklidsk geometri Topologisk geometri Projektiv geometri

11 Ulike typer rom? Euklidsk rom og geometri; Man ser på de målbare egenskaper ved rommet: avstand, areal, volum.

12 Topologisk rom og geometri; Man ser på de globale egenskapene ved rommet som er uavhengig av størrelse og form: -lukkethet, rekkefølge, sammenhengende flate, hull osv. Eks: En makaroni og et rør er like!

13 Den ene ballen passer, men ikke den andre?

14 Projektiv geometri Store fly ser små ut når de er langt borte Parallelle linjer møtes i ett punkt Piaget mente at barn først utvikler topologisk, så projektive og til slutt euklidske. Stemmer det? Utvikler alle tre parallelt!

15 Hvordan kan barna få gitt uttrykk? Konstruksjonleken dominerer i barnehagen (Trageton) Er vi bevisst på geometrilæringa som foregår i den? I arbeid med leire, papir, klosser, sand, ”søppel”....

16 Hvorfor store objekter i det fysiske miljøet? Lek med/rundt/i store objekter i rommet inne og ute gir økt samspill mellom toddlere/småbarn (G.Løkken 2004) Bevegelsene som leken fører til gir gode muligheter for stimulering og utvikling av målforståelse, formgjenkjenning og romoppfattelse ! Det økte samspillet provoserer i tillegg frem et aktivt kommuniserende barn !

17 Dagens produkt

18 Eller dette?

19 Kilder Haugen, Løkken, Röthle 2005, ”Småbarnspedagogikk”, Cappelen Kap. 3 i Solem, I.H. og Reikerås E.K.L, 2008 ”Det matematiske barnet”, Caspar Forlag Munter, J. og Fosse T., ”Geometri og små barn – hva er det?” i Høines(red), 1996, ”De små teller også – matematikken i førskolepedagogikken”, Caspar forlag kap. 8 i "En verden av muligheter", Føsker/Gjennestad/Lunde; "Matematikk- improvisasjon på småbarnsavdelinga"


Laste ned ppt "Rom og form -hva er geometri for de minste barna? F1A+B 5.sept 2008 Line I.Rønning Føsker, Høgskolen i Vestfold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google