Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DIGITAL SKOLE HVER DAG Mattias Øhra. Hvor er vi i norsk skole ift. IKT? Digitale skiller:  Forskjeller mellom elever  Forskjeller mellom klassetrinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DIGITAL SKOLE HVER DAG Mattias Øhra. Hvor er vi i norsk skole ift. IKT? Digitale skiller:  Forskjeller mellom elever  Forskjeller mellom klassetrinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 DIGITAL SKOLE HVER DAG Mattias Øhra

2 Hvor er vi i norsk skole ift. IKT? Digitale skiller:  Forskjeller mellom elever  Forskjeller mellom klassetrinn  Forskjeller mellom skoler  Forskjeller mellom kommuner (ITU Monitor 2005)

3 Hvor er vi i norsk skole ift. IKT? Mye kan tyde på at det i grunnskolen blir brukt svært liten tid ved PC-en i løpet av en vanlig skoleuke PC-bruken er også lite integrert i det faglige arbeidet. I 2003 ble det konstatert at 50% av elevene brukte datamaskinen mindre enn 1 time pr uke. God nyhet: Markant bedring i videregående skole??? (2005) Kilde: ITU Monitor 2003 og 2005

4 Hvor er vi i norsk skole ift. IKT?  Forskjeller mellom grunnskoler og videregående skoler  Ungd.trinnet 6,5 elever pr PC  Videreg.skole 2,5 elever pr PC Kilde: ITU Monitor 2005

5

6

7 Kunne åpne programvare, sortere og lagre informasjon Hvordan utnytte ferdighetene til læring i fagene og på tvers av fag? Digital dømmekraft, kildekritikk, nettvett, etikk, dannelse i en digital tid Egenproduksjon og skapende virksomhet ift bruk av digitale medier. Hvordan skal vi forstå digital kompetanse?

8 Ny læreplan: Ny læreplan: Grunnleggende kulturelle verktøy Clemet: 1.å kunne uttrykke seg muntlig 2.å kunne lese 3.å kunne uttrykke seg skriftlig 4.å kunne regne 5.å kunne bruke digitale verktøy Djupedal*: 1.Ferdigheter i lesing, skriving, regneferdigheter og tallforståelse. 2.Ferdigheter i engelsk. 3.Digital kompetanse. 4.Læringsstrategier og motivasjon. 5.Sosial kompetanse. * Kunnskapsminister Øystein Djupedals tale til deltakerne på arbeidsseminar i regi av Utdanningsdirektoratet i forbindelse med læreplanutvikling. 29.11.05, Gardermoen. http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/045071-090073/dok-bn.html http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/taler/minister/045071-090073/dok-bn.html

9 ” Det er ikke relevant å diskutere om man er for eller imot IKT i skolen” 1.Det er ingen vei tilbake!  Visjonen “Digital kompetanse for alle” gjelder i høyeste grad. Digitale skiller kan ikke aksepteres. 2.Den nye læreplanen er fastsatt – nå starter konkretiseringen, implementeringen og utfordringene!  Den femte grunnleggende ferdigheten: ”å kunne bruke digitale verktøy” er vedtatt. Det er et handlingsimperativ! 3.Digital kompetanse hver dag krever en helhetlig tilnærming og innsats. Kilde: Marit Synnevåg, samt Digital Skole Hver Dag 2005

10 Suksesskriterier Vi tenger en sentral minstestandard for PC tetthet og hastighet En helhetlig organisatorisk forankring for pedagogisk bruk av IKT. Involvere:  Skoleledere  Lærere  Foreldre  Elever

11 lærerrollen Fremtre som en tydelig leder for læringsfellesskapet og den enkelte elev Deler kunnskap og erfaringer kontinuerlig med sine lærerkolegaer Mestrer ulike arbeidsmåter tilpasset ulike læringskontekster Opprettholder en klar og tydelig ledelse av et læringsfellesskap hvor ansvar opprettholdes gjennom klare regler og kontrakter Tydelig på forventninger Tydelige læringsmål Ulike roller: Lærer, Veileder, prosjektleder, kommentator Katalysator, inspirator for elevenes læreprosesser Guide for bruk av Internett/kildekritikk Formidler av relevant fagkunnskap Fleksibel samarbeidspartner Forsikre at skolen har en felles forankret norm om regler for elev og læreransvar i læringsfellesskapet. Videre forsikre at en slik forankring er skapt i samarbeid med skolen, elever og foreldre

12 elevrollen Økt selvstendighet og refleksjon Deltagelse og problemorientering Lage egne mål/ta initiativ Tilrettelegge/overblikk over stoff Vurdere tidsbruk/styre tid Kommunikativ kompetanse Samarbeidsevne Ansvar for å følge de regler/kontrakter som gjelder for læringsfellesskapet

13 Den rød-grønne regjeringens plattform* ”Regjeringen vil styrke satsingen på IKT og læremidler for øvrig i skolen. Skolene må få nok IKT-utstyr, og lærernes kompetanse må heves.” ”At alle lærere og elever skal ha tilgang til PC og Internett.” *Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 s 46,47. http://odin.dep.no/filarkiv/260512/regjeringsplatform.pdf

14 S L U T T http://www.itu.no/filearchive/Digital_skole_hver_dag.pdf


Laste ned ppt "DIGITAL SKOLE HVER DAG Mattias Øhra. Hvor er vi i norsk skole ift. IKT? Digitale skiller:  Forskjeller mellom elever  Forskjeller mellom klassetrinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google