Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tor Arne Wølner -2003 IKT og nye læreprosesser Et løp for ny kunnskap, kompetanse og nye arbeidsformer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tor Arne Wølner -2003 IKT og nye læreprosesser Et løp for ny kunnskap, kompetanse og nye arbeidsformer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tor Arne Wølner -2003 IKT og nye læreprosesser Et løp for ny kunnskap, kompetanse og nye arbeidsformer?

2 Tor Arne Wølner -2003 IKT og nye læreprosesser Et av de første PLUTO-prosjektene –2000-2001: to forsøksklasser –2001-2002: Hele førsteklassekullet –2002-2003: Hele førsteklassekullet –2003-2004: Hele førsteklassekullet Har som mål å gi studenter erfaringer med –nye former for læringsfellesskap –variert bruk av IKT som læringsredskap To sentrale utfordringer –forholdet IKT/nye læreprosesser –forholdet studieforløp/evaluering

3 Tor Arne Wølner -2003 IKT – løsning på alt? 1.Teknologien løser ikke på noen som helst måte de kompliserte og mangfoldige fenomener innefor læring og utdanning 2.Teknologien gir ingen frelse og fører ikke til en undergang for tradisjonelle læringsinstitusjoner. 3.Teknologisk overtro bygger på sammenblanding av informasjon og kunnskap.

4 Tor Arne Wølner -2003 Sokrates om skriftspråket Fra dialogen Faidros (Platon). I en Platons dialoger med fiktive samtaler lar han Sokrates beklage seg over ungdommen som ikke lenger lærer seg tekster utenat, men fusker gjennom å lese dem. ”For denne oppfinnelse (skriften) vil skape glemsel i lærlingenes sjel ved at minnet forsømmes. Av tillit til skriften vil de hente sitt minne utenfra, fra fremmede tegn, ikke innenfra, fra dem selv. Så ikke et minnets, men et påminnelsens middel har du oppfunnet. Og du bibringer lærlingene ikke visdommens sannhet, men dens skinn. Mangt vil de høre - uten undervisning, så mangt vil de tro seg mene skjønt de er menings-løse, for det meste. Og ubehagelig blir deres omgang, da de ikke er blitt vise, men skinnvise”.

5 Tor Arne Wølner -2003 IKT – fag eller verktøy? IKT det overordnede? Læringsprosessene det overordnede? IKT det overordnede? Læringsprosessene det overordnede? Hvilken bruk av datamaskinen er aktuell når man skal kombinere IKT og læring? Hvilken bruk av datamaskinen er aktuell når man skal kombinere IKT og læring? Hvordan kan IKT fremme prosess, refleksjon, samarbeid, det sosiokulturelle miljø og dynamikken i læringsprosessene? Hvordan kan IKT fremme prosess, refleksjon, samarbeid, det sosiokulturelle miljø og dynamikken i læringsprosessene?

6 Tor Arne Wølner -2003 IKT som verktøy i læreprosesser Mappemetodikk Mappemetodikk Metodikk og didaktisk arbeid i ”ny drakt” med IKT i fag og tverrfaglig arbeid. Metodikk og didaktisk arbeid i ”ny drakt” med IKT i fag og tverrfaglig arbeid.

7 Tor Arne Wølner -2003 Hva er en mappe ”En systematisk samling elevarbeider som viser innsats, framskritt og prestasjoner innen ett eller flere områder. Samlingen må omfatte elevmedvirkning når det gjelder valg av innhold, utvalgskriterier og kriterier for å bedømme nivået, og den må vise elevens selvrefleksjoner.” (Paulson, Paulson & Meyer, 1991, s.60-63)

8 Tor Arne Wølner -2003 Mappelæring Samle Samle Reflektere Reflektere Velge Velge Presentere Presentere Vurdere Vurdere

9 Tor Arne Wølner -2003 Digitale mapper Virtuelle rom (ClassFronter, It’s learning, FirstClass) Lukkede mapper Lukkede mapper Det individuelle Vevsider Åpne mapper Åpne mapper Det kollektive Kun studenten (og læreren) Studentene kan ha innsyn i hverandres arbeider i visse tilfellerStudentene har innsyn i har innsyn i alle allemedstudenters mapper mapperMappene ligger åpne på nettet, men nettet, men noen Dokumenter er passordbelagt er passordbelagt Alt Mappeinnhold er åpent for alle på nettet

10 Tor Arne Wølner -2003 Arbeid- og presentasjonsmappe Arbeidsmappe: Hele mappa med alle tekster/produkter (dokumentasjon fra hele studieforløpet) Arbeidsmappe: Hele mappa med alle tekster/produkter (dokumentasjon fra hele studieforløpet) Presentasjonsmappe: Det utvalget som studenten velger å være representert med hos sensor. *** Presentasjonsmappe: Det utvalget som studenten velger å være representert med hos sensor. ******

11 Tor Arne Wølner -2003 Hva er en digital mappe? Eksempler fra arbeidsmapper ved Høgskolen i Vestfold Eksempler fra arbeidsmapper ved Høgskolen i Vestfold Eksempler

12 Tor Arne Wølner -2003 Hva skal dokumenteres? Faglige produkt? Faglige produkt? Faglige prosesser? Faglige prosesser? Refleksjon over fag? Refleksjon over fag? Refleksjon over egen læringsprosess? Refleksjon over egen læringsprosess?

13 Tor Arne Wølner -2003 Hva skal i den offentlige arbeidsmappen? Alle arbeid, - eller bare spesielt utvalgte? Alle arbeid, - eller bare spesielt utvalgte? Bare "ferdige" produkter, - eller også utkast? Bare "ferdige" produkter, - eller også utkast? Bare arbeid som er godkjent av lærer? Bare arbeid som er godkjent av lærer? Bare produksjoner tilpasset datamediet Bare produksjoner tilpasset datamediet

14 Tor Arne Wølner -2003 ”Eksamen” Todelt evaluering: Presentasjonsmappe (valgt ut etter visse kriterier) Presentasjonsmappe (valgt ut etter visse kriterier) kriterier kriterier KristinKristin & Marthe Marthe KristinMarthe Muntlig (eks. fra norsk) Muntlig (eks. fra norsk)norsk

15 Tor Arne Wølner -2003 Åpne digitale mapper - en oppsummering Reelle mottakere Reelle mottakere Motiverende, stimulerende Motiverende, stimulerende Lett å kontrollere, veilede, sammenlikne Lett å kontrollere, veilede, sammenlikne Appellerer til konkurranseinstinkt Appellerer til konkurranseinstinkt Produktene kan stadig forandres/forbedres Produktene kan stadig forandres/forbedres Avslørende, blottstillende Avslørende, blottstillende Inviterer til andre skrive- og struktureringsmåter Inviterer til andre skrive- og struktureringsmåter Inviterer til samarbeid og fellestekster (***) (faglige og tverrfaglige) Inviterer til samarbeid og fellestekster (***) (faglige og tverrfaglige)fellestekster ***fellestekster ***

16 Tor Arne Wølner -2003 Datamediets virkemidler Multimedia (Gjettum skole) Multimedia (Gjettum skole) Interaktivitet Interaktivitet Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen” Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen”Romanen ”KarmakongenRomanen ”Karmakongen Samtidighet Samtidighet

17 Tor Arne Wølner -2003 Datamediets virkemidler Multimedia (Gjettum skole) Multimedia (Gjettum skole) Interaktivitet Interaktivitet Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen” Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen”Romanen ”KarmakongenRomanen ”Karmakongen Samtidighet Samtidighet

18 Tor Arne Wølner -2003 Interaktivitet En form for interaktivitet er at vev-teknologien har mekanismer som kan gi brukeren informasjon eller svar. En form for interaktivitet er at vev-teknologien har mekanismer som kan gi brukeren informasjon eller svar. Et brukervalg gjør at vevtjeneren sender et utfyllingsskjema, eller andre valgmekanismer. Et brukervalg gjør at vevtjeneren sender et utfyllingsskjema, eller andre valgmekanismer. Brukeren fyller ut skjemaet med informasjon eller svar og returnerer dette. Brukeren fyller ut skjemaet med informasjon eller svar og returnerer dette. Web-tjeneren sender en eller annen form for kvittering tilbake til brukeren. Web-tjeneren sender en eller annen form for kvittering tilbake til brukeren.

19 Tor Arne Wølner -2003 Datamediets virkemidler Multimedia (Gjettum skole) Multimedia (Gjettum skole) Interaktivitet Interaktivitet Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen” Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen”Romanen ”KarmakongenRomanen ”Karmakongen Samtidighet Samtidighet

20 Tor Arne Wølner -2003 Hypertekstuell skriving Hypertekstprinsippet er Hypertekstprinsippet er et tekstlig virkemiddel et tekstlig virkemiddel en måte å tilnærme seg kunnskap på en måte å tilnærme seg kunnskap på Hypertekstprinsippet egner seg for Hypertekstprinsippet egner seg for presentasjonstekster (formidling av kunnskap) presentasjonstekster (formidling av kunnskap) læringstekster (konstruering av egen kunnskap) læringstekster (konstruering av egen kunnskap)

21 Tor Arne Wølner -2003 Hyperkobling Hierarkisk struktur ("tre") - logisk over og underordning Hierarkisk struktur ("tre") - logisk over og underordningtre Nettverksstruktur ("vev") - sammenhenger Nettverksstruktur ("vev") - sammenhenger Rudimentær hypertekst ("stjerne"/"hjul") - assosiasjoner, forklaringer Rudimentær hypertekst ("stjerne"/"hjul") - assosiasjoner, forklaringer

22 Tor Arne Wølner -2003 Bokmerker - lenker i eget og til andres dokument Å lage lenker til et bestemt avsnitt eller poeng i en medstudents dokument krever mer arbeid, samarbeid og gir en mer spennende tekstvev. Dette krever Å lage lenker til et bestemt avsnitt eller poeng i en medstudents dokument krever mer arbeid, samarbeid og gir en mer spennende tekstvev. Dette krever en spesiell teknisk ferdighet, å kunne lage ”anker” en spesiell teknisk ferdighet, å kunne lage ”anker” en grundigere lesing av medstudentenes tekster en grundigere lesing av medstudentenes tekster et mer nyansert resonnement og en gjennomført komposisjon et mer nyansert resonnement og en gjennomført komposisjon og ikke minst; man må snakke med medstudenten for å få denne til å legge inn det omtalte ankeret og ikke minst; man må snakke med medstudenten for å få denne til å legge inn det omtalte ankeret

23 Tor Arne Wølner -2003 Hypertekst og samarbeid Hypertekstnovelle (2.klasse) *** Hypertekstnovelle (2.klasse) *** Hypertekstnovelle*** Hypertekstnovelle*** Romanen ”Karmakongen” (2.klasse) Romanen ”Karmakongen” (2.klasse) Romanen ”Karmakongen Romanen ”Karmakongen

24 Tor Arne Wølner -2003 Datamediets virkemidler Multimedia (Gjettum skole) Multimedia (Gjettum skole)Gjettum skoleGjettum skole Interaktivitet Interaktivitet Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen” Hypertekstualitet Romanen ”Karmakongen”Romanen ”KarmakongenRomanen ”Karmakongen Samtidighet (ClassFronter It’s Learning) Samtidighet (ClassFronter It’s Learning)ClassFronter It’s Learning)ClassFronter It’s Learning)

25 Tor Arne Wølner -2003 Erfaringene er at.. transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske. transparente, nettbaserte mapper åpner for samarbeid, og at hypertekstualitet er et konkret bidrag til å gjøre digitale mapper kollektive og dialogiske. mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap. mulighetene for å forbinde tekster og resonnement til hverandre gjør at hele studentgrupper kan være i konstant dialog og bygge på hverandres kunnskap.


Laste ned ppt "Tor Arne Wølner -2003 IKT og nye læreprosesser Et løp for ny kunnskap, kompetanse og nye arbeidsformer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google