Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Programvaretesting del 2 In 140 Forelesning Nr 18 a Sommerville kap 20 del 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Programvaretesting del 2 In 140 Forelesning Nr 18 a Sommerville kap 20 del 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Programvaretesting del 2 In 140 Forelesning Nr 18 a Sommerville kap 20 del 2

2 2 Objektorientert testing Forskjeller mellom OO og funksjonsorientert –Objekter er større enn enkeltfunksjoner Objekter er løst koblet –Ingen klar hierarkisk struktur –Gjenbrukskomponenter kan mangle kildekode Fire testnivåer –Test av enkeltoperasjoner –Testing av enkeltobjektklasser –Klyngetesting –OO-systemtesting

3 3 Komplett objekttesting Alle enkeltoperasjoner alene Setting og spørring på alle attributter Gjennomkjøring av alle tilstander –Alle tilstandsendrende hendelser for hver tilstand må prøves

4 Tilstandsdiagram for værstasjon

5 5 Objektklassetesting Arv/polymorfisme –Arvede operasjoner må testes i alle underklasser –Polymorfe operasjoner må testes Ekvivalensklasser for attributter

6 6 Objektintegrasjon Moduler eksisterer ikke, bare samarbeidende objekter Klynge (Cluster)-testing Intet hierarki, men danner funksjonalitet. Testemetoder –Use Case/Scenario – basert –Thread-testing –Objektinteraksjonstesting Method-message path (Alle metodekall fullført) Atomic System Function (Input – Output)

7 7 Use Case/Scenariobasert testing Ofte effektivt Bygger på Use Case Kryss av utførte metoder Alle metoder må være testet Kollaborasjonsdiagram kan brukes Planlegge hva som må settes opp og hva som må sjekkes

8 8 Kollaborasjonsdiagram

9 9 Testbenk (Testing workbenches)

10 10 Testbenkverktøy (Tools for testing workbenches) Testmanager Testdatagenerator Orakel Filkomparator Rapportgenerator Dynamisk simulator Simulator

11 11 Testbenk Tilpasning –Nye verktøy må legges til –Skript for brukersimulator –Mønstre for testdatageneratorer –Manuell beregning av ventede resultater –Spesiallagde filkomparatorer Brukes på store systemer for å gjøre testing mulig og redusere testkostnad

12 12 Hovedpoenger1 De mest brukte systemdelene bør testes mest. Ekvivalenspartisjonering for å finne testdata Grenseverdier gir ofte vellykket testing Black-box testing kan gjøres uten kildekode Strukturell (White-box testing) for å finne eksekveringsveier og testdata Integrasjonstesting fokuserer på interaksjoner og grensesnitt Grensesnittdefekter –manglende spesifikasjonsforståelse –Timingsproblemer

13 13 Hovedpoenger 2 Testing av objektklasser –Kjøre alle operasjoner –Sette og lese av alle attributter –Teste objektet i alle tilstander Objektorienterte systemer –integreres som naturlig objektklynger som hører til et bestemt use-case


Laste ned ppt "1 Programvaretesting del 2 In 140 Forelesning Nr 18 a Sommerville kap 20 del 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google