Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Morfologi. Morfologi: –Formlære. Læren om morfemer. –Omhandler: hvordan ord er bygd opp, hvordan ord bøyes, hvordan ord dannes, hvordan ord deles i ordklasser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Morfologi. Morfologi: –Formlære. Læren om morfemer. –Omhandler: hvordan ord er bygd opp, hvordan ord bøyes, hvordan ord dannes, hvordan ord deles i ordklasser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Morfologi

2 Morfologi: –Formlære. Læren om morfemer. –Omhandler: hvordan ord er bygd opp, hvordan ord bøyes, hvordan ord dannes, hvordan ord deles i ordklasser.

3 Morfemer: -Et morfem: det minste elementet med betydning i språket -Et ord kan bestå av ett morfem (hus) eller flere morfemer (hus-båt hus-båt-er, hus- lig, hus-et) Vi skiller mellom to hovedtyper morfemer:

4 Leksikalske morfemer Grammatiske morfemer: Mann-en, hus-et, hus- lig, fri-het-en. Deles videre inn i to undertyper: –Bøyningsmorfem: Morfemer som bøyer ordet, hører ikke til stammen. –Avledningsmorfem: Morfemer som hører til stammen. Danner et helt nytt leksem, fører ofte til at ordet bytter ordklasse. Kan stå foran (prefiks) eller bak (suffiks). Eks: Hus-lig, fri-het, skriv-ing, u-fri-het

5 Frie og bundne morfemer (basert på om morfemet kan danne ord alene eller ei) –Frie morfemer: kan danne ord alene. Gjelder de fleste leksikalske morfemene: blå, nå, hus –Bundne: kan ikke danne ord alene. Gjelder de fleste grammatiske morfemene: u-ro-lig, hest-ene, smil-te, brun-est-e

6 Morfologisk analyse: segmentering og identifisering –Segmentering vil si å dele opp orda i segmenter, dvs i mindre deler eller enheter –Identifisering vil si å sammenlikne for å finne fram til segmenter eller enheter som har samme betydning

7 De minste enhetene eller segmentene kalles morfer En morf er en minimal morfologisk enhet En morf har både en uttrykkside og en innholdsside

8 Morf med leksikalsk betydning kaldblodig virveldyr frukt av søtvierfamilien Morf med grammatisk betydning entall, bestemt flertall, ubestemt som utfører av hunkjønn Kan ikke danne ord alene

9 En rot er en morf med leksikalsk betydning En formativ er en morf med grammatisk betydning Alle ord må inneholde minst en rot

10 Formativene kan deles i to hovedgrupper –Affikser (formativer som kan skilles fra rota) Affikser som står foran rota – prefikser Affikser som står etter rota – suffikser –Modifikasjoner (formativer som ikke kan skilles fra rota )

11 –Ordas oppbygning av morfemer –Avledningsformativer skiller leksemer fra hverandre –Bøyingsformativer skiller bøyningsformer av samme leksem fra hverandre Skjønnheten Kjønn (rot) + het (AF) + en (BF)

12 Sovsov (rot) Soversov (rot) + er (BF) Sovnsov (rot) + n (AF) Sovner sov (rot) + n (AF) + er (BF)

13 Typiske avledningsmorfemer er: -lig (boklig), -sk (himmelsk), -dom (ungdom), - ing (raring), -else (forbannelse), -het (godhet), -lig (kjærlig), u- (uheldig), for- (foranledning)

14 Stamme Ord -Bøyingsformativ(er) = Stamme Eller Rot + Avledningsmorfem = stamme Dvs: Rot = Ord minus BF og AF En rot er et morf som kan fungere som en stamme alene

15 Morfologiske trær – Hierarkisk morfologisk struktur

16 Sammensetning –En sammensetning er et ord som består av flere ord Matfatet – et substantiv, en stamme, et bøyingsmorfem, to røtter


Laste ned ppt "Morfologi. Morfologi: –Formlære. Læren om morfemer. –Omhandler: hvordan ord er bygd opp, hvordan ord bøyes, hvordan ord dannes, hvordan ord deles i ordklasser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google