Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsteori - omgivelser Torbjørn S. Heyerdahl, 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsteori - omgivelser Torbjørn S. Heyerdahl, 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsteori - omgivelser Torbjørn S. Heyerdahl, 2007.

2 Omgivelser og organisasjoner   Alle forhold utenfor organisasjonen som kan ha en potensiell effekt på organisasjonen. Thorsvik og Jacobsen 2001   Organisasjoner kan sees på som aktører som har sosiale og markedsmessige relasjoner med andre aktører på samme måte som enkeltindivider. A. Greve 1995

3 Omgivelser  System Output Input Tilbakemelding av informasjon Organisasjonssystem Omgivelser

4 Omgivelser og organisasjon  Men er modellen for enkel?  Endringer kan tilskrives organisasjonens egne handlinger og handlinger fra andre organisasjoner som reagerer på våre handlinger.  Endringer kan skyldes ukoordinerte handlinger fra flere organisasjoner.

5   Oppmerksom på endringer i omgivelsene   Tilpasning til eksterne krav, verdier og normer   Mål: sikre legitimitet og overlevelse Omgivelser og organisasjoner

6  Generelle omgivelser – NASJONALE, OVERNASJONALE og INTERNASJONALE FORHOLD  Spesielle omgivelser - ORGANISASJONENS DOMENE  Institusjonelle omgivelser  - ideer og ideologier om organisering Omgivelser og organisasjon

7  Avhengighet – avhengighet gir usikkerhet for organisasjoner, jfr. makt. Omgivelser vil representere usikkerhet.  Man kan skille mellom:  Asymmetrisk avhengighet  Symmetrisk avhengighet

8  Usikkerhet – manglende evne til å kunne vite hva som kommer til å skje fremover. Grad av usikkerhet kan betinges av trekk ved omgivelsene.  Grad av usikkerhet påvirker informasjonsinnhenting og bearbeidingsprosesser i en organisasjon. Omgivelser

9  Skille mellom  A) tekniske omgivelser  B) institusjonelle omgivelser Omgivelser og organisasjoner

10   Organisasjoner i offentlig og privat sektor eksponeres for ulike typer omgivelser   Private organisasjoner eksponeres for markedet og må tilpasse seg tekniske omgivelser.   Man vektlegger da hvorledes omgivelsene påvirker både inputsiden og outputsiden til organisasjoner ORGANISASJON Tekniske omgivelser (domene/nasjonalt/internasj.) INPUTOUTPUT Hvordan blir resultatene påvirket av omgivelsene; -Etterspørsel -Produktkrav -Bruk av teknologi INPUT Hvordan blir ressurstilgangen påvirket av omgivelsene; -Råvarer - Kapital -Personell Tekniske omgivelser = eksterne forhold som påvirker hvordan oppgavearbeidet i organisasjonen blir håndtert

11 Omgivelser og organisasjoner eller Verktøy eller Moter? Institusjonelle omgivelser Institusjonalisering= en allmenn aksept for hvordan organisasjonen bør se ut og som gir legitimitet

12 Kjennetegn ved institusjonelle omgivelser: ORGANISASJONEN og oppskrifter: påvirkes fra omgivelsene for hvordan den bør organiseres. fører til at organisasjonsformer blir like Sosial skapte normer i omgivelsene skaper motepress i organisasjonsformer. Søker legitimitet fra omgivelsene. Har et ønske om både å være moderne/tidsriktig – men opplever også press på å følge moter. moter skiftende oppskrifter i omgivelsene > grunnlag for konsulentbransje etc.

13 Omgivelser  SENTRALE BEGREPER  MYTE  MOTE  ADOPTERING

14 Hvordan blir oppskrifter til, hvordan blir de formidlet og hvordan de blir mottatt/tolket og bearbeidet av organisasjoner. Hvordan tar organisasjonen imot nye oppskrifter? Viser hvordan organisasjoner vil søke legitimitet fra omgivelsene og ha ønske om å være moderne/tidsriktig – men også press på å følge moter. Resultat: mer isomorfi/likhet i organisasjonsformer på overflaten (konvergens) – men også ulikhet (divergens) ved at organisasjoner fortolker og bearbeider oppskriftene ulikt.

15 Omgivelser Husk at oppskrifter finnes for hele organisasjonen Oppskrifter for: ledelse, formell organisasjonsstruktur, utføring av oppgaver (prosess, prosedyre og rutineoppskrifter), organisasjonskultur m.v.

16 Omgivelser og organisasjoner ULIKE OPPSKRIFTER I VÅR TID – noen eksempler  Ledelse:.  Formell organisasjonsstruktur:  Personalforhold  Organisasjonskultur

17 Responsen på adopteringen av oppskrifter kan forløpe slik: Rask tilkobling Frastøting Frikobling Omgivelser

18   Organisasjon tolker oppskriftsideene slik at disse passer    Organisasjonen velger de av oppskriftene som passer   Organisasjonen tar en oppskrift og setter den sammen med en annen/deler av den   Organisasjonen ”endrer” oppskrift slik at den blir til noe nytt Hvordan oppskrifter blir oversatt til en organisasjonskontekst?

19  Grad av maktkonsentrasjon i omgivelsene  Ressursmengde i omgivelsene  Graden av kobling mellom organisasjoner Omgivelser og makt - makten til en organisasjon avgjøres :

20 Noen oppskrifter er mer spiselige enn andre..  Refleksjonsspørsmål  Hvorledes oppstår de mest populære oppskriftene for riktig organisering og ledelse?  Hva handler de mest moderne oppskriftene om? Hva gir de oppskrift på?  Hvordan spres populære oppskrifter og hvilke ”reiseruter” følger de vanligvis?  Hva skjer nå universelle eller globale oppskrifter skal tilpasses til lokale organisasjoner?  Hvorfor avpopulariseres ofte oppskrifter en gitt periode? Omgivelser

21 Husk: ”Omgivelser representerer alltid et usikkerhetsmoment for en organisasjon” Knyttet til:Knyttet til: AvhengighetUsikkerhet

22 Brobyggingsstrategier Organisasjon vil da søke å minimalisere konsekvensene av gjensidige avhengigheter med andre aktører.   Handler om samordning mellom organisasjoner – øker gjensidig kontroll og redusere usikkerhet for organisasjon.   Forhandlinger   Kontraktsrelasjoner   Kooptasjon   Joint venture   Fusjoner   Interesseorganisasjoner   Kontakt med myndigheter

23 Bufferstrategier Organisasjonen vil forsøke å skjerme kjerneaktiviteten fra usikkerhet og manglende stabilitet i omgivelsene – et fettlag. Organisasjonen vil forsøke å skjerme kjerneaktiviteten fra usikkerhet og manglende stabilitet i omgivelsene – et fettlag.  Standardisering  Lagerhold  Utjevning  Prognoser  Vekst


Laste ned ppt "Organisasjonsteori - omgivelser Torbjørn S. Heyerdahl, 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google