Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Organisasjonsteori - omgivelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Organisasjonsteori - omgivelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Organisasjonsteori - omgivelser
Torbjørn S. Heyerdahl, 2007.

2 Omgivelser og organisasjoner
Alle forhold utenfor organisasjonen som kan ha en potensiell effekt på organisasjonen. Thorsvik og Jacobsen 2001 Organisasjoner kan sees på som aktører som har sosiale og markedsmessige relasjoner med andre aktører på samme måte som enkeltindivider. A. Greve 1995

3 Omgivelser System Input Output Organisasjonssystem
Tilbakemelding av informasjon Omgivelser

4 Omgivelser og organisasjon
Men er modellen for enkel? Endringer kan tilskrives organisasjonens egne handlinger og handlinger fra andre organisasjoner som reagerer på våre handlinger. Endringer kan skyldes ukoordinerte handlinger fra flere organisasjoner.

5 Omgivelser og organisasjoner
Oppmerksom på endringer i omgivelsene Tilpasning til eksterne krav, verdier og normer Mål: sikre legitimitet og overlevelse

6 Omgivelser og organisasjon
Generelle omgivelser – NASJONALE, OVERNASJONALE og INTERNASJONALE FORHOLD Spesielle omgivelser - ORGANISASJONENS DOMENE Institusjonelle omgivelser - ideer og ideologier om organisering

7 Avhengighet – avhengighet gir usikkerhet for organisasjoner, jfr. makt
Avhengighet – avhengighet gir usikkerhet for organisasjoner, jfr. makt. Omgivelser vil representere usikkerhet. Man kan skille mellom: Asymmetrisk avhengighet Symmetrisk avhengighet

8 Omgivelser Usikkerhet – manglende evne til å kunne vite hva som kommer til å skje fremover. Grad av usikkerhet kan betinges av trekk ved omgivelsene. Grad av usikkerhet påvirker informasjonsinnhenting og bearbeidingsprosesser i en organisasjon.

9 Omgivelser og organisasjoner
Skille mellom A) tekniske omgivelser B) institusjonelle omgivelser A

10 Omgivelser og organisasjoner
Organisasjoner i offentlig og privat sektor eksponeres for ulike typer omgivelser Private organisasjoner eksponeres for markedet og må tilpasse seg tekniske omgivelser. Man vektlegger da hvorledes omgivelsene påvirker både inputsiden og outputsiden til organisasjoner INPUT Hvordan blir ressurstilgangen påvirket av omgivelsene; Råvarer Kapital Personell OUTPUT Hvordan blir resultatene påvirket av omgivelsene; Etterspørsel Produktkrav Bruk av teknologi Tekniske omgivelser = eksterne forhold som påvirker hvordan oppgavearbeidet i organisasjonen blir håndtert Tekniske omgivelser (domene/nasjonalt/internasj.) INPUT OUTPUT ORGANISASJON

11 Omgivelser og organisasjoner
Institusjonelle omgivelser Institusjonalisering= en allmenn aksept for hvordan organisasjonen bør se ut og som gir legitimitet Verktøy eller Moter?

12 Kjennetegn ved institusjonelle omgivelser:
ORGANISASJONEN og oppskrifter: påvirkes fra omgivelsene for hvordan den bør organiseres. fører til at organisasjonsformer blir like Sosial skapte normer i omgivelsene skaper motepress i organisasjonsformer. Søker legitimitet fra omgivelsene. Har et ønske om både å være moderne/tidsriktig – men opplever også press på å følge moter. moter skiftende oppskrifter i omgivelsene > grunnlag for konsulentbransje etc.

13 Omgivelser SENTRALE BEGREPER MYTE MOTE ADOPTERING

14 Hvordan blir oppskrifter til, hvordan blir de formidlet og hvordan de blir mottatt/tolket og bearbeidet av organisasjoner. Hvordan tar organisasjonen imot nye oppskrifter? Viser hvordan organisasjoner vil søke legitimitet fra omgivelsene og ha ønske om å være moderne/tidsriktig – men også press på å følge moter. Resultat: mer isomorfi/likhet i organisasjonsformer på overflaten (konvergens) – men også ulikhet (divergens) ved at organisasjoner fortolker og bearbeider oppskriftene ulikt.

15 Omgivelser Oppskrifter for: ledelse, formell organisasjonsstruktur,
Husk at oppskrifter finnes for hele organisasjonen Oppskrifter for: ledelse, formell organisasjonsstruktur, utføring av oppgaver (prosess, prosedyre og rutineoppskrifter), organisasjonskultur m.v.

16 Omgivelser og organisasjoner
ULIKE OPPSKRIFTER I VÅR TID – noen eksempler Ledelse: . Formell organisasjonsstruktur: Personalforhold Organisasjonskultur

17 Omgivelser Rask tilkobling Frastøting Frikobling
Responsen på adopteringen av oppskrifter kan forløpe slik: Rask tilkobling Frastøting Frikobling

18 Hvordan oppskrifter blir oversatt til en organisasjonskontekst?
Organisasjon tolker oppskriftsideene slik at disse passer Organisasjonen velger de av oppskriftene som passer Organisasjonen tar en oppskrift og setter den sammen med en annen/deler av den Organisasjonen ”endrer” oppskrift slik at den blir til noe nytt

19 Omgivelser og makt - makten til en organisasjon avgjøres :
Grad av maktkonsentrasjon i omgivelsene Ressursmengde i omgivelsene Graden av kobling mellom organisasjoner

20 Omgivelser Refleksjonsspørsmål
Noen oppskrifter er mer spiselige enn andre.. Refleksjonsspørsmål Hvorledes oppstår de mest populære oppskriftene for riktig organisering og ledelse? Hva handler de mest moderne oppskriftene om? Hva gir de oppskrift på? Hvordan spres populære oppskrifter og hvilke ”reiseruter” følger de vanligvis? Hva skjer nå universelle eller globale oppskrifter skal tilpasses til lokale organisasjoner? Hvorfor avpopulariseres ofte oppskrifter en gitt periode?

21 Husk: ”Omgivelser representerer alltid et usikkerhetsmoment for en organisasjon” Knyttet til: Knyttet til: Avhengighet Usikkerhet

22 Interesseorganisasjoner Kontakt med myndigheter
Brobyggingsstrategier Organisasjon vil da søke å minimalisere konsekvensene av gjensidige avhengigheter med andre aktører. Handler om samordning mellom organisasjoner – øker gjensidig kontroll og redusere usikkerhet for organisasjon. Forhandlinger Kontraktsrelasjoner Kooptasjon Joint venture Fusjoner Interesseorganisasjoner Kontakt med myndigheter

23 Bufferstrategier Organisasjonen vil forsøke å skjerme kjerneaktiviteten fra usikkerhet og manglende stabilitet i omgivelsene – et fettlag. Standardisering Lagerhold Utjevning Prognoser Vekst


Laste ned ppt "Organisasjonsteori - omgivelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google