Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema: grupper og gruppeprosesser. Egne erfaringer med grupper/team? –Forskjellige erfaringer med grupper/team (+/-)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema: grupper og gruppeprosesser. Egne erfaringer med grupper/team? –Forskjellige erfaringer med grupper/team (+/-)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema: grupper og gruppeprosesser

2 Egne erfaringer med grupper/team? –Forskjellige erfaringer med grupper/team (+/-)

3 Hvorfor grupper/team? Krav til økt effektivitet og produktivitet i arbeidslivet stiller store krav til daglig samhandling (mennesker som samarbeider) (Sjøvold 2006)

4 Skolen Grupper, arbeidslag, arbeidsfellesskap er nå en vanlig måte å organisere arbeidet i skolen –Elever –Lærere Kunnskapsløftet: –http://odin.dep.no/kd/norsk/aktuelt/nyheter/045071-990406/dok- bn.html Generell del: –Det arbeidende menneske, –Det samarbeidende menneske, Læringsplakaten

5 Basisgrupper ved HiØ Derfor er basisgrupper en del av studiet her ved lærerhøgskolen –Praktisk: Egen deltaking i grupper Møter grupper i praksis –Teoretisk: kjenne Gruppeteori Forskning om grupper Metodisk tilnærming

6 Hva er en gruppe? En samling mennesker? Er tilskuerne på en fotballkamp en gruppe? Er spillerne en gruppe Er svensker og nordmenn en gruppe? Er flyktninger en gruppe?

7 En første definisjon på en gruppe Mange forsøkt å lage definisjoner på grupper, derfor varierer disse i litteraturen Vår definisjon på grupper: –”tre eller flere personer som har et felles mål og samhandler for å nå dette målet” (Sjøvold s.17, 2006) Felles mål: bli lærere Vi samhandler for å nå dette målet

8 Oppgave Beskriv noen egne erfaringer fra grupper/team. Del erfaringene fram for hverandre. Hvordan motvirke de negative gruppeerfaringer og få til et bra gruppesamarbeid?

9 Tre perspektiver (Sjøvold 2006) 1.Yter vi bedre sammen med andre? 2.Å prestere sammen med andre versus å prestere sammen 3.Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen

10 1. Yter vi bedre sammen med andre? Sosial fasilitering: –økt ytelse når andre er til stede (Sjøvold 2006,s.25). sykle fiske Alt skjer raskere når vi er sammen med andre

11 Ny kunnskap (60-tallet) Sosial fasilitering knyttet til –Enkle oppgaver –Nærmest automatiserte arbeidsoppgaver Når kompleksiteten på oppgavene øker: –Ulempe å ha andre rundt seg Eks: lære seg nye ting

12 Ny kunnskap igjen (70- og 00-tallet) Sosial fasilitering ved opplevelse av straff og belønning. Yteevne øker når oppgaven er knyttet til egen identitet/selvbildet.

13 2. Å prestere sammen andre versus å prestere sammen Forsøk på forklaring –Tidligere forskning: Å prestere noe sammen med andre, men ikke fokus på teamets prestasjoner (prestere sammen) –Et nytt perspektiv: Å være medlem i et team = å samhandle –Inntil nå: enkeltindividets prestasjon sammen med andre –Nå: å prestere sammen

14 Fokus for å jobbe sammen Gruppen må ha de ressursene som kreves for oppgaven Gruppen må være i stand til å dele og utnytte disse ressursene. (Sjøvold s. 28)

15 Fem ulike arbeidsformer basert på ulike oppgavers krav Additive oppgaver: tautrekking Disjunktive oppgaver: problemløsning Konjunktive oppgaver: forskningsprosjekt Kompensatoriske oppgaver: jury Komplementære oppgaver: fagbok

16 Oppgave Klasse 5 B på Torvald skole har en dag med forskjellige gruppeoppgaver. Hva kan du si om den arbeidsform disse gruppen utfordres på? –Prosjekt om Afrika –Fotballkamp –Kryssord –Klasseavis –Skolens idolkonkurranse med egen jury

17 En konklusjon Grupper utnytter kanskje sitt potensiale dårlig?

18 3. Å støtte seg til gruppen eller å støttes av gruppen To sentrale momenter: –Motivasjonstap Unnasluntring – sosial loffing – free riding Kan skjules i gruppa, fordi gruppa enten tildekker eller er så stor at det ikke synes. Gruppa prøver å kompensere gjennom at andre gjør mer og/eller prøver å hjelpe den som ikke ytre optimalt. –Koordinasjonsstap: Klarer ikke å utnytte ressursene

19 Perspektiv på optimal gruppeytelse Medlemmenes ressurser må passe til oppgaven som skal gjøres Medlemmene må klare å dele og utnytte ressursene samme

20 Gruppefunksjoner og -roller Gruppen som balansesystem

21 Samspill mellom 4 grunnleggende funksjoner i gruppen Kontroll –Resultatoppnåelse Omsorg –Relasjonsbygging, sosial åpen, kreativitet, ivareta Opposisjon –Kritikk, konkurranse, provokasjon) Avhengighet –Lojalitet, konformitet, aksept

22 Samspill og balanse Kontroll Omsorg Avhengighet Opposisjon

23 Kontroll (C – Controll) Personer –Lite fleksible –Regelryttere –Overdreven systematikk –Riktig måte å gjøre oppgaver på –Humor ingen sterk side Gruppens særpreg –Har aksepterte kjøreregler –Fokus på produksjon –Kontrollkultur –Nye ideer (truende) –Vi er best Lederen –Den sterke –Leder i kampen mot konkurrentene

24 Omsorg (N – nuture) Personer: –Vennlige –Uformelle –Åpne –Demokratiske Gruppens særpreg –Omsorgskultur Lederen –Tar vare på –Beskytter

25 Opposisjon (O – opposition) Personer –Intoleranse for kontroll –Motstand mot autoriteter –Nekter å innordne seg –Oppfatninger av disse Upålitelige Irritable Utålmodige Motstreberske Gruppens særpreg –Gjensidig mistenksomhet –Åpenhet for personers rett til påvirkning og makt –Tøff, aggressiv atferd verdsatt –Mangler vilje til å arbeid for felles mål Lederen –Forutsettes å stå opp for en av partene ved konflikt –Blir ignorert hvis hun/han ikke gjør det –Forhandler

26 Avhengighet (D – dependence) Personer: –Logiske –Objektive –Analytiske –Intellektuell tilnærming til oppgaveløsing –Selvkontrollert –Rasjonelt –Men ikke selvstendig initiativ. Gruppens særpreg –Avhengighetskultur –Verdier som fremmer lojalitet og disiplin Lederen –Tar ansvar for å sikre gruppens måloppnåelse og medlemmenes velbefinnende

27 Gruppeoppgave Drøft de grunnleggende funksjoners betydning for gruppen med spesiell vekt på egen basisgruppe Lag en punktvis oppsummering av drøftingen og ta med til plenum.

28 Å utvikle sitt potensial i gruppen - individuelt og som gruppe Synergi –Engasjement, empati, samarbeid Tilbaketrekking –Motløshet, utydelighet, usikkerhet

29 Utviklingsdimensjonene Tilbaketrekning: –Medlemmene ingen felles identitet –Ingen delt opplevelse av forpliktelse til samarbeid –Personen: Meg selv først –Gruppen: vi og de andre Synergi –Sterk felles gruppeidentitet –Høy grad av læring –Dristige meningsytringer fører til ny kunnskap –Søker aktivt kunnskap –Søker relasjoner utenfor gruppen –Medlemmene mesterer alle grunnleggende gruppefunksjoner

30 Det totale bildet Kontroll Omsorg Avhengighet Opposisjon Tilbaketrekking Synergi

31 Fri flyt - balanse Alle medlemmer behersker alt i kommunikasjonen mellom gruppemedlemmene Stort potensial for å mestre omgivelsene

32 Flytsonemodellen, ( Bearbeidet etter Csikszentmihalyi i Andreassen og Wadel 1989 og Sjøvold 2006) Flytsonen Ferdigheter UtfordringerUtfordringer K A Om Op T S

33 Oppgave Drøft: –I hvilken grad påvirker teorien om grupper din oppfatning av gruppens betydning i skole og utdanning? Summer opp drøftingen i hovedpunkter og ta med til plenum.


Laste ned ppt "Tema: grupper og gruppeprosesser. Egne erfaringer med grupper/team? –Forskjellige erfaringer med grupper/team (+/-)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google