Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til matematikk LUB! Matematikk LUB 05.01.2009 Elise Klaveness.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til matematikk LUB! Matematikk LUB 05.01.2009 Elise Klaveness."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til matematikk LUB! Matematikk LUB 05.01.2009 Elise Klaveness

2 Velkommen til Matematikk LUB!  Presentasjon av forelesere og faget  Matematikk  Matemasitet

3 Elise Klaveness  Høyskolelektor  Utdannelse fra NTNU, Berkeley, Brown University og Københavns universitet Beate Haugom Beate sier mer om seg selv når hun kommer. Presentasjon av lærere

4 Presentasjon av faget og hjemmeside  Fagets hjemmeside: MatematikkMatematikk  Fagplan  Undervisningsplan våren 2009  Arbeidsmappa  Øvinger

5 Fagplan  Mulig å komme med forslag til endringer av fagplan  Skikkethetsvurdering * Praksis * Levering av oppgaver og samarbeid

6 Matematikk Assosiasjoner Hva er egentlig matematikk?

7 Matematikk Hva er matematikk? Alan Bishop (1991):  Forklaring og begrunnelse  Lokalisering  Designe  Telling  Måling  Lek og spill

8 Matematikk  Viktig å prøve å gi barn et godt forhold til faget  Viktig å være inspirerende, tenke nytt, tørre å utforske

9 Matematikk Press-skriving: Hvilket forhold har du til matematikk? (2 min) Hvorfor? Hva var bra? Hva var galt? (2min) Basert på det dere har skrevet nå, skal dere levere en refleksjonsoppgave. Oppgaven skal leveres mandag 12.01.09 på papir. Du skal skrive om hvilket forhold du har til matematikk. Hvorfor du har dette forholdet? Hvordan du håper å arbeide med faget i forhold til fagplanen og hvilke mål du ønsker å oppnå med kurset. Vær ærlig!

10 Matematikk og holdninger  Allmenn aksept for å være dårlig i matte. Hvorfor? Diskuter to og to.  Oppgave: Du jobber en dag fra klokka 07.47 til klokka 16.09. Hvor lenge har du jobbet hvis du trekker fra 35 minutters lunsjtid?  Er det en rettighet å skulle kunne regne ut arbeidstida si etter grunnskolen?

11 Matematikk og læreplaner Timetall (1945-): LæreplanAntall årTimer totaltProsentvis timefordling Landsfolkeskolen7Ca. 82017,5% Byfolkeskolen (gutter) 71178-120915,6-16,7% Byfolkeskolen (jenter) 71140-117014,6-16,1% Forsøk med 9-årig skole 9133014,4% Mønsterplan fra 197491064-117813,1-14,6% Mønsterplan fra 19879118014,1% L9710138714,5% LK06101501 (1125)15,0%

12 Prosentvis timetall matematikk i skolen

13 PISA 2006 PISA, 2006

14 PISA 2006 PISA, 2006

15 TIMMS

16 Hva er matemasitet? Hva betyr det for et individ å kunne matematikk? Diskuter to og to. Bli enig om tre viktige punkter.

17 Hva er matemasitet? Jablonka, 2008

18 Hva er matemasitet? Numeracy/numeralitet: Numeracy består av funksjonell matematisk forståelse og ferdigheter som alle individer i prinsippet trenger å ha. Numeracy forandres avhengig av tid og rom sammen med samfunns- og teknologisk utvikling. Lindenskov og Wedege, 2001

19 Hva er matemasitet? Matemathical literacy: “Mathematical literacy is an individual’s capacity to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make well-founded judgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the needs of that individual’s life as a constructive, concerned and reflective citizen.” (OECD, 2006)

20 Hva er matemasitet? Matemathical literacy: “Mathematical literacy er et individs kapasitet til å identifisere og forstå rollen som matematikk utspiller i verden og et individs kapasitet til å gjøre velbegrunnede valg, bruke og ta del i matematikk slik at individets behov som et konstruktivt, involvert og reflektert samfunnsmedborger er oppfyllt.” Direkte oversettelse OECD, 2006

21 Hva er matemasitet? Matemasistet bruker jeg som en samlebetegnelse for alle disse forskjellige begrepene.

22 Hva er matemasitet? Matemasistet er alltid for noe:  økonomisk vekst  kulturell identitet  kritisk matematikkundervisning  globale hensyn  samfunn

23 Læreplanen Kunnskapsløftet 06 De fem grunnleggende ferdigheter: Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne skrive Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke IKT Generell del Læringsplakaten Fagplaner, derunder matematikk Timefordeling

24 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan norsk: Å kunne regne i norsk er en ferdighet som forutsetter et annet språk enn verbalspråket. Men disse språkene har et felles kunnskapsområde når det gjelder begrepsutvikling, logisk resonnement og problemløsning. Det gjelder også forståelse for form, system og komposisjon. Ved lesing av sammensatte tekster og sakprosa blir arbeidet med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk viktig for forståelse.

25 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan matematikk: Å kunne rekne i matematikk utgjer ei grunnstamme i matematikkfaget. Det handlar om problemløysing og utforsking som tek utgangspunkt i praktiske, daglegdagse situasjonar og matematiske problem. For å greie det må ein kjenne godt til og meistre rekneoperasjonane, ha evne til å bruke varierte strategiar, gjere overslag og vurdere kor rimelege svara er.

26 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan engelsk: Å kunne regne i engelsk innebærer at en kan supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelse av engelske tekster.

27 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan kroppsøving: Å kunne rekne i kroppsøving inneber mellom anna å kunne måle lengder, tider og krefter. Å forstå tal er nødvendig når ein skal planleggje og gjennomføre treningsarbeid.

28 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan naturfag: Å kunne regne i naturfag er å bruke tall og beregninger for å registrere og utarbeide resultater fra ens egne målinger og å lage tabeller og diagrammer med naturfaglig innhold. Å regne innebærer også å bruke og tolke formler og modeller fra virkeligheten samt bearbeide og tolke ulike typer data.

29 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan finsk som andrespråk: Å kunne regne i finsk som andrespråk innebærer å supplere regnekompetansen på førstespråket med de nødvendige uttrykk på finsk eller kvensk. Å utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker er viktig for forståelsen av finske eller kvenske tekster.

30 Den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” Fagplan samfunnsfag: Å kunne rekne i samfunnsfag inneber å behandle og samanlikne talmateriale om faglege tema, og å bruke, tolke og lage tabellar og grafiske framstillingar. Rekning i samfunnsfag handlar òg om å gjere undersøkingar med teljing, bruke målestokk på kart og rekne med tid.

31 Mappeoppgave 1 Oppgave: Velg et fagområde fra LK06. Svar på følgende: Hva innebærer den grunnleggende ferdigheten ”å kunne regne” i dette faget? Hva er det med det ”å kunne regne” som er viktig i forhold til dette fagområdet når man er voksen? Maks 3 sider med linjeavstand. Innlevering 1.utkast 20.01. Leses og kommenteres av medstudent innen neste dag. Innlevering 2. utkast 27.01.

32 Hva? Hvorfor? Hvordan? Hva?: Presentasjon kurs/lærer/studenter Forholdet til matematikk Matemasitet Matematikk og læreplaner LK06 ”å kunne regne” Hvorfor?: Trenger info, bli kjent, skape miljø Bli bevisst forholdet til matematikk så man kan jobbe med det Kjenne til matemasitet Bli litt kjent med LK06 Hvordan?: ”Forelesning”, gruppearbeid, pressskriving, diskusjon, oppgaver.

33 Referanser Botten, Geir. (1999). Meningsfylt matematikk - nærhet og engasjement i læringen. Caspar forlag. Jablonka, E. (2003). Mathematical Literacy. In Bishop, A. J. et al. (Eds.), Second International Handbook of Mathematics Education (pp. 75-102). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Jablonka, E. (2008) Presentasjon fra kurs i Malmø. Kan fåes ved forespørsel. Lindenskov, L. & Wedege, T. (2001). Numeracy as an analytical tool in adult education and research. Center for forskning i matematiklæring, Skrift nr. 31. Roskilde Universitetscenter. (Retrievable at http://www.statvoks.no/emma/materials_numeracy.htm ) OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy. A framework for PISA 2006. (Chapter 3. Mathematical Literacy, pp. 71-107). OECD. (Retrievable at www.oecd.org/dataoecd/63/35/37464175.pdf ) Olsen, R.V. (2008) Presentasjon av PISA 2006-resultater konferanse Tønsberg 2008.


Laste ned ppt "Velkommen til matematikk LUB! Matematikk LUB 05.01.2009 Elise Klaveness."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google