Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Benny Huser HSH1 I arbeid med mennesker En introduksjon til yrkesetikk og taushetsløftet Kull 2005 høst 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Benny Huser HSH1 I arbeid med mennesker En introduksjon til yrkesetikk og taushetsløftet Kull 2005 høst 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Benny Huser HSH1 I arbeid med mennesker En introduksjon til yrkesetikk og taushetsløftet Kull 2005 høst 2005

2 Benny Huser HSH2 Hvorfor lære etikk? Krav i norsk og internasjonal sjukepleie Krav i Rammeplanen Fagplanen HSH: Målet er at studenten Har kunnskap om de yrkesetiske retningslinjene for sjukepleiere Har kunnskap om helsepersonells taushetsplikt Har kunnskap om etiske dilemma og evne til etisk refleksjon

3 Benny Huser HSH3 Noen ordbokforklaringer MORAL: Sett av normer, verdier og holdninger som hevdes og praktiseres av et individ eller gruppe Oppfatning av rett og galt ETIKK: Morallære Normativ etikk gir normer for riktig og god livsførsel NORM: Anerkjent regel, rettesnor, mønster, målestokk Det normale.

4 Benny Huser HSH4 Grunnverdier og normer Plikt, ansvar, respekt og omsorg = –grunnleggende i norsk allmennmoral; også helsevesenet Autonomi, ikke-skade, velgjørenhet og rettferdighet = –4 viktigste etiske prinsippene i helsetjenesten nasjonalt/internasjonalt Norske lover, internasjonale konvensjoner f.eks. FNs menneskerettighetserklæring

5 Benny Huser HSH5 ”Etikk vil si teori om moral” Etikken er teori som har den praktiske funksjonen å forberede personen til handling i en bestemt retning. Om den etiske fordringen vil bli fulgt i det konkrete tilfellet, eller ikke, er en sak for seg. Etikken gir impulser til realisering av krav om handling. (Brinchmann, 2001, s.274).

6 Benny Huser HSH6 ”-i en bestemt retning” Respekt Verdighet Omsorg Forsvarlighet

7 Benny Huser HSH7 ”- impulser til realisering” Verdier og holdninger –Det som er verdifullt for oss, som vi virkelig tror på Åndelige, materielle, sosiale etc. Bevisste Ubevisste –Verdier uttrykkes gjennom vår oppførsel

8 Benny Huser HSH8 ”- teori om moral” ”Å befinne seg i en situasjon med et annet menneske vil si å befinne seg i en moralsk situasjon” (Henriksen og Vetlesen 2000) To personer er involvert i sykepleiesituasjoner – pasient og sykepleier Sykepleierelasjonen er en slik moralsk situasjon og som krever valg av handling

9 Benny Huser HSH9 ”- krav om handling” –Handlinger: det vi velger å gjøre i bestemt situasjon overfor bestemt person –Følelser: det som berører oss i situasjonen –Kunnskaper/ide: det vi vet og dermed mener vil være rett i denne situasjonen

10 Benny Huser HSH10 Felles kjerne for hjelpesituasjoner Det å være sårbar, avhengig og dødelig, som er Ikke-valgte grunnvilkår ved menneskets tilværelse, som er Forståelse av hva det er å være menneske i verden (Henriksen og Vetlesen 2000)

11 Benny Huser HSH11 Til pasientens beste…? ”En etisk vanskelig situasjon er en situasjon der det er problematisk å vite hvilke(n) verdi(er) som skal eller kan realiseres, og dermed hva som er det riktige å gjøre for å oppnå det beste for pasienten” Def. Utviklet fra sykepleiepraksis (Slettebø, 2004)

12 Benny Huser HSH12 Definisjon etisk dilemma Et etisk dilemma vil si et problem som virker uløselig; uansett hvilket prinsipp som velges, vil noen lide skade, eller andre problemer vil bli påtrengende; hva gjør en? (Ulla Fasting, Klinisk Sygepleje 1999:1) Jf. Brinchmann Kap 2.

13 Benny Huser HSH13 Etisk dilemma SYKEPLEIEREN MÅ: 1.Involvert, engasjert i situasjonen 2.Dårlige valgalternativer å velge mellom 3.Oppmerksom på ulike alternativene 4.Nødt til å ta beslutning 5.Usikkerhet i situasjonen; vanskelig valg; usikre, uønskede, uunngåelige konsekvenser; vet ikke hva som er best. (Brinchmann, 2001). Jf. Brinchmann 2005 Kap 2.

14 Benny Huser HSH14 ”Samtidig må jeg jo få si at jeg ikke er utlært. Jeg har ikke sett alt, og det kan godt tenkes at om noen år så reagerer jeg ikke i det hele tatt. Nå ser jeg det som en person som kommer utenfra og ser ting for første gang. Det er sikkert mange ting jeg ikke kan forstå av situasjoner, som jeg får større innblikk i og ser hvorfor kan være sånn. Men hvis det er sånn vi blir, så vet jeg ikke om jeg vil. Det er ikke lett å bevare denne varheten. Men jeg prøver selvsagt. Du blir jo smidd til, på en måte, i det miljøet du er i. Det er fryktelig vanskelig. Men der er jo mange fine mennesker. Så det kan vel ikke være noen fare å gå inn i sykepleien?” (Gjengedal og Jacobsen, Sykepleie bind 1, side 292) Student 2. året


Laste ned ppt "Benny Huser HSH1 I arbeid med mennesker En introduksjon til yrkesetikk og taushetsløftet Kull 2005 høst 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google