Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lekens betydning for læring av matematikk. Hva er lek? Lek har betydning for både personlighet utvikling og som en metode for læring. Lek har betydning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lekens betydning for læring av matematikk. Hva er lek? Lek har betydning for både personlighet utvikling og som en metode for læring. Lek har betydning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lekens betydning for læring av matematikk

2 Hva er lek? Lek har betydning for både personlighet utvikling og som en metode for læring. Lek har betydning for både personlighet utvikling og som en metode for læring.

3 Hva sier rammeplanen 2006? ”være fortrolige med å observere og bruke matematikken i barns lek, slik at den matematiske kompetansen utvikles” ”være fortrolige med å observere og bruke matematikken i barns lek, slik at den matematiske kompetansen utvikles”

4 ”kunne delta i aktiviteter sammen med barn der matematiske kunnskaper virker sammen med andre kunnskapsfelt i samtale og lek.” ”kunne delta i aktiviteter sammen med barn der matematiske kunnskaper virker sammen med andre kunnskapsfelt i samtale og lek.”

5 ”vise innsikt i og kunne reflektere over bruk av leketøy, spill, IKT og andre tekniske hjelpemidler i faget.” ”vise innsikt i og kunne reflektere over bruk av leketøy, spill, IKT og andre tekniske hjelpemidler i faget.”

6 Har lek verdi i seg selv? Gjennom lek og spill kan barna selv være med på å lage regler, lære å følge dem og ta konsekvensene av sine valg. L97 s. 155 Gjennom lek og spill kan barna selv være med på å lage regler, lære å følge dem og ta konsekvensene av sine valg. L97 s. 155

7 Fri lek: Kan bli for tilfeldig og ustrukturert..... (Fauskanger, 2001) Fri lek: Kan bli for tilfeldig og ustrukturert..... (Fauskanger, 2001) Styrt lek: Styrt lek: Kan bli for strukturert og detaljert (Fauskanger, 2001) Kan bli for strukturert og detaljert (Fauskanger, 2001)

8 Hva kan pedagogen gjøre? Innføre leketema Innføre leketema Legge til rette fysisk miljø Legge til rette fysisk miljø Oppmuntre til lek knyttet til aktuelt tema Oppmuntre til lek knyttet til aktuelt tema Ta ansvar og lede Ta ansvar og lede Bidra til at leken videreutvikles Bidra til at leken videreutvikles Ta utgangspunkt i barns lek, ha respekt for barns lek og forsterke barns læring (Fauskanger, 2001) Ta utgangspunkt i barns lek, ha respekt for barns lek og forsterke barns læring (Fauskanger, 2001)

9 Hva skal barna gjør? Styre selv, velge og skape lek handlinger Styre selv, velge og skape lek handlinger Utvikle leken videre mot egne mål. Utvikle leken videre mot egne mål.

10 I følge Freud, Erikson, Mead, Piaget, Bruner og Vygotsky er lek viktig for både kognitiv og sosial læring og utvikling. (solstad,2006) I følge Freud, Erikson, Mead, Piaget, Bruner og Vygotsky er lek viktig for både kognitiv og sosial læring og utvikling. (solstad,2006)

11 Ulike lekeformer Regellek Leker som har klart definerte regler. * Ballspill, kortspill, sisten…. Reglene bestemmer hva er lov/ikke lov. Reglene bestemmer hva er lov/ikke lov.

12 Konstruksjonslek. Organisere objekter (melkekartonger, klosser, duplo/lego, o.a.) ut fra en bestemt hensikt. Kan gi trening i antallsord, rekkefølgeord og plasseringsord. Kan også gi erfaring med begrepene areal, vinkel, rektangel, kule… Kan gi trening i antallsord, rekkefølgeord og plasseringsord. Kan også gi erfaring med begrepene areal, vinkel, rektangel, kule… Viktig her å utfordre barnas proksimale sone for at leken skal bli så utviklende som mulig. Viktig her å utfordre barnas proksimale sone for at leken skal bli så utviklende som mulig.

13 Rolle lek En lek der barna er andre enn seg selv. de handler etter regler som gjelder for rollen. En lek der barna er andre enn seg selv. de handler etter regler som gjelder for rollen. Bygger på erfaringer og forestillinger. Formidler den forståelse barnet har om det aktuelle temaet. Bygger på erfaringer og forestillinger. Formidler den forståelse barnet har om det aktuelle temaet. Muliggjør en kunnskapsutvidelse gjennom samhandling med andre. Muliggjør en kunnskapsutvidelse gjennom samhandling med andre.

14 Viktig for å bearbeide erfaringer og opplevelser og virker styrkende på det allerede lærte (Piaget). Viktig for å bearbeide erfaringer og opplevelser og virker styrkende på det allerede lærte (Piaget). En kilde til ny læring og kognitive utvikling gjennom samhandling med andre (Vygotsky) må få næring og støtte. En kilde til ny læring og kognitive utvikling gjennom samhandling med andre (Vygotsky) må få næring og støtte. Eksempler for styrkning av matematikk: butikk, cafe, posthus, reisebyrå, romfart,m.m. Eksempler for styrkning av matematikk: butikk, cafe, posthus, reisebyrå, romfart,m.m.

15 Matematikk er i barns lek - Barna løser ofte problemer av matematisk art når de leker * angi antall med for eksempel stjerner * angi antall med for eksempel stjerner * servere mat (antall krus, nok å drikke) * servere mat (antall krus, nok å drikke) * matkø * matkø

16 Lekens verden En verden der barna får nye erfaringer gjennom å løse problemer. En verden der barna får nye erfaringer gjennom å løse problemer. Eksempel: gjemsel i skogen – finne trær som er tykke nok til å gjemme seg bak.

17


Laste ned ppt "Lekens betydning for læring av matematikk. Hva er lek? Lek har betydning for både personlighet utvikling og som en metode for læring. Lek har betydning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google