Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mitt oppdrag Kva for utfordringar, i ny rammeplan for barnehagen, vil praksisfeltet trekkja fram som særs viktige for førskuleutdanninga Perspektiv ein.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mitt oppdrag Kva for utfordringar, i ny rammeplan for barnehagen, vil praksisfeltet trekkja fram som særs viktige for førskuleutdanninga Perspektiv ein."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mitt oppdrag Kva for utfordringar, i ny rammeplan for barnehagen, vil praksisfeltet trekkja fram som særs viktige for førskuleutdanninga Perspektiv ein må ha med i - pedagogikk faget - i høve undervising i dei ulike fagområda -

2 Barn sin medverknad Barn sin medverknad Syn på barn Syn på barn Kva vil det seie å medverke Kva vil det seie å medverke Kunnskap om barn sine uttrykksmåtar Kunnskap om barn sine uttrykksmåtar Korleis dokumentere barn sin medverknad Korleis dokumentere barn sin medverknad Faget i barnehagen og barns medverknad Faget i barnehagen og barns medverknad

3 Ein ny vaksenrolle? Ein ny vaksenrolle? Inspirere/lytte/støtte/utfordre/rettleie/å vera tilgjengeleg/tydeleg/ansvarsfull Inspirere/lytte/støtte/utfordre/rettleie/å vera tilgjengeleg/tydeleg/ansvarsfull Barns medverknad – å ta utgangspunkt i barna sine interesser og innspel Barns medverknad – å ta utgangspunkt i barna sine interesser og innspel

4 Omsorg, oppdragelse, leik, læring Omsorg, oppdragelse, leik, læring - likeverdige begrep – - likeverdige begrep – Heilheitsyn på læring Heilheitsyn på læring

5 Læringsbegrepet - barnehagens eigenart Læringsbegrepet - barnehagens eigenart Å rydde i læringsbegrepet Å rydde i læringsbegrepet Når lærer barn i barnehagen Når lærer barn i barnehagen Korleis lærer barn i barnehagen Korleis lærer barn i barnehagen Kva skal barn lære, kva er mest viktig Kva skal barn lære, kva er mest viktig Formell/uformell læring Formell/uformell læring Å dokumentere læring Å dokumentere læring

6 Faget/fagområda i barnehagen - Faget/fagområda i barnehagen - barnehagens eigenart barnehagens eigenart definere – kva ligg i fagområde definere – kva ligg i fagområde det reindyrka faget ser vi det – faga er overalt det reindyrka faget ser vi det – faga er overalt eigenutvikling eigenutvikling fagområda og dei minste barna fagområda og dei minste barna

7 Arbeidsmåtar/metodar Arbeidsmåtar/metodar Tverrfagleg jobbing/prosjekt Tverrfagleg jobbing/prosjekt Å kjenne fagfeltet Å kjenne fagfeltet Å gi studentar knaggar Å gi studentar knaggar Tenke mål for arbeidet – kva skal barna lære Tenke mål for arbeidet – kva skal barna lære dokumentasjon av arbeid – synleggjere for seg sjølv og andre dokumentasjon av arbeid – synleggjere for seg sjølv og andre

8 Det fysiske rom - den tredje pedagog Det fysiske rom - den tredje pedagog Val av leiker/utstyr Val av leiker/utstyr Plassering av/i rom Plassering av/i rom Det forskande barnet Det forskande barnet

9 Språk/tekst/kommunikasjon Språk/tekst/kommunikasjon Normalspråkutv/begrepsforståing Normalspråkutv/begrepsforståing Tospråklege barn Tospråklege barn Kommunikasjon/samtale Kommunikasjon/samtale Stimulering av språk Stimulering av språk Lese/rim/regler/song/opplevingar Lese/rim/regler/song/opplevingar Skriftspråket – lese/skrive Skriftspråket – lese/skrive Kunnskap om litteratur Kunnskap om litteratur Språk i tverrfagleg jobbing Språk i tverrfagleg jobbing Arbeidsmåtar Arbeidsmåtar Det fysiske rom Det fysiske rom Kva gjer ein ved manglar Kva gjer ein ved manglar Dokumentasjon Dokumentasjon


Laste ned ppt "Mitt oppdrag Kva for utfordringar, i ny rammeplan for barnehagen, vil praksisfeltet trekkja fram som særs viktige for førskuleutdanninga Perspektiv ein."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google