Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 NVF 11 Informasjonssystemer Bidra til effektiv utnyttelse av informasjonsystemer og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 NVF 11 Informasjonssystemer Bidra til effektiv utnyttelse av informasjonsystemer og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 NVF 11 Informasjonssystemer Bidra til effektiv utnyttelse av informasjonsystemer og informasjonsteknologi for veg- og trafikksektoren i Norden i Norden Virksomhetside´:

2 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 3 - være info-støtte for nordisk felles marked - orientere oss om kunder og ulike løsninger i de nordiske land for vegforvaltningssystemer og e- tjenester og se på mulige strategiske IKT-valg - støtte andre NVF-utvalg i deres IT-arbeid - være forum for utveksling av erfaringer og informasjon i prosjekter, kompetansnettverk og WEB

3 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 4 NVF11: Informasjonssystemer Basis: ”Virksomhetsplan 2004 - 2008” Ca. 40 medlemmer fra 6 land 2 møter pr. år + O/S-møter Nasjonale møter Kompetansenettverk- og prosjektgrupper Arbeide ”digitalt”

4 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 5 Plenum Sosiale aktiviteter Innhold utvalgsmøte Foredrag og diskusjon 20 % Projekt- arbeide 35 % Kompetanse- nettverk 35 % Foredragsholderens materiale samt oppsummering fra diskusjonene legges ut på WEB som ett konkret resultat fra møtet. Projektene jobber med 1-2 års horisont og fokuserer på utvikling, kunnskapsdeling og presentasjon. Resultat som elektronisk rapport på WEB. Forberedte innlegg fra deltakere i Utvalget. Legges på WEB. Annet 10 %

5 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 6 NVF 11´s virksomhetsplan 2004 - 2008 Datainnsamling DatalagringForedling Kommunikasjon med leverandører og kunder E-tjenester med brukerfokus Info-støtte for et nordisk felles marked Strategiske IKT-tekniske valg Vegforvaltningssystemer

6 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 7 Kompetansenettverk og prosjekter 2004-2008: Strategiske IT-tekniske valg 2. Digital forvalting 7. Ny relevant teknologi for vegsektoren 6. Info-indeks I Norden, Betaling for data 4. Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5. Kartlegging av eksisterende vegforvaltnings systemer. 8. WEB Konferanse “Kompetanse uten grenser” Vegforvaltnings systemer Info-støtte for felles nordisk marked Nettverk V I E S 1.Kartlegging av kundegrupper, forventninger, interessenters nytte av vegsektoren. 3. Presentasjon på kart, GIS grensesnitt e-tjenester med brukerfokus

7 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 8 Mål 1, erfaringsutbytte og kompetanseutvikling: Strategiske IT-tekniske valg 2. Digital forvalting 7. Ny relevant teknologi for vegsektoren 6. Info-indeks I Norden, Betaling for data 4. Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5. Kartlegging av eksisterende vegforvaltnings systemer 8. WEB Konferanse “Kompetanse uten grenser” Vegforvaltnings systemer Info-støtte for felles nordisk marked Nettverk V I E S 1.Kartlegging av kundegrupper, forventninger, interessenters nytte av vegsektoren 3. Presentasjon på kart, GIS grensesnitt e-tjenester med brukerfokus

8 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 9 Mål 2, utvikling av vegforv. og transportsystemet: Strategiske IT-tekniske valg 2. Digital forvalting 7. Ny relevant teknologi for vegsektoren 6. Info-indeks I Norden, Betaling for data 4. Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5. Kartlegging av eksisterende vegforvaltnings systemer. 8. WEB Konferanse “Kompetanse uten grenser” Vegforvaltnings systemer Info-støtte for felles nordisk marked Nettverk V I E S 1.Kartlegging av kundegrupper, forventninger, interessenters nytte av vegsektoren. 3. Presentasjon på kart, GIS grensesnitt e-tjenester med brukerfokus

9 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 10 Strategiske IT-tekniske valg 2. Digital forvalting 7. Ny relevant teknologi for vegsektoren 6. Info-indeks I Norden, Betaling for data 4. Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5. Kartlegging av eksisterende vegforvaltnings systemer. 8. WEB Konferanse “Kompetanse uten grenser” Vegforvaltnings systemer Info-støtte for felles nordisk marked Nettverk V I E S 1.Kartlegging av kundegrupper, forventninger, interessenters nytte av vegsektoren. 3. Presentasjon på kart, GIS grensesnitt e-tjenester med brukerfokus Mål 3, nordisk og global samordning:

10 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 11 Mål 4, informasjon om virksomhet og resultater: Strategiske IT-tekniske valg 2. Digital forvalting 7. Ny relevant teknologi for vegsektoren 6. Info-indeks I Norden, Betaling for data 4. Nordisk standard for felles data- og produktmodell 5. Kartlegging av eksisterende vegforvaltnings systemer. 8. WEB Konferanse “Kompetanse uten grenser” Vegforvaltnings systemer Info-støtte for felles nordisk marked Nettverk V I E S 1.Kartlegging av kundegrupper, forventninger, interessenters nytte av vegsektoren. 3. Presentasjon på kart, GIS grensesnitt e-tjenester med brukerfokus

11 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 12 Fellesarena: Hjemmesiden

12 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 13 IT flytter grenser Vårt tema for Via Nordica 2008 ”Kompetanse uten grenser” +.... ITS - intelligente transportsystemer E-tjenester

13 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 14 Innspill til Via Nordica 2008 Utstilling: 20 % Forelesninger: 55 % Opplevelsesarrangementer 25 %

14 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 15 Innspill til Via Nordica 2008 Utstilling: 20 % Tradisjonell 50 %, Interaktiv 10 % Verksted/forsøk/studio (også invitasjon av f.eks. ungdomsskoleelever, pensjonister) 40 %

15 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 16 Forelesninger: 55 % I storsal 30 %, I mindre sal 50 % Workshops 15 % Rundebordskonferanse, intervju, paneldebatt 5 %

16 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 17 Opplevelsesarrangementer 25 % Happenings for inviterte (underholdning, lotteri) 60 % Utflukt 40 %

17 Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 18 effektiv utnyttelse av informasjonssystemer og informasjonsteknologi for veg- og trafikksektoren i Norden i Norden NVF 11 vil med dette bidra til:


Laste ned ppt "Rev 2003 Nordisk Vejteknisk Forbund NVF-11: Informationsteknologi 2 NVF 11 Informasjonssystemer Bidra til effektiv utnyttelse av informasjonsystemer og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google