Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Mitt liv som studieleiar Øyvind Glosvik Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid. Korleis gjere kva og korfor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Mitt liv som studieleiar Øyvind Glosvik Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid. Korleis gjere kva og korfor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Mitt liv som studieleiar Øyvind Glosvik Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid. Korleis gjere kva og korfor.

2 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 I utgangspunktet er det å vere studieleiar ein.. Drittjobb! Men den har sine interessante sider. Får vi lov å konse om desse.. då er den ikkje så verst…

3 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Masterprogrammet i organisasjon og leiing Master i organisasjon og leiing, med spesialisering i helse- og sosialleiing og utdanningsleiing Årsstudium i utdanningsadminstrasjon Årsstudium i helse- og sos. adm Rektorskolen FU-varianten (Folkeuniversitet i Bergen) 16 emneplanar (minst) Om lag 70 studentar (?) XX av desse skal ha rettleiing på masteroppgåver (?) (4 +6+4+20) Studieleiar 20% Underviste H04-V05 30 sp. + rettleier 10 masterstudentar 160 timar plusstid Må ta same runde på nytt, H06- V07 Klare stressrelaterte plager (migrene, aggresjon..)

4 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006

5 I P E A IntegrasjonEntreprenørskap AdministrasjonProduksjon Stabilitet Forandring Studentar Fagfeller Internt Eksternt

6 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 IE AP

7 IE AP Kontroll Kos Kaos Kvalitet

8 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 IE AP Finne og halde fast ved dugelege lærekrefter, intro- dusere dei til mi tolking av studiet, skryte, trøste, hjelpe Fagutvikling, retning for studiet. Nye emne, foranding av studieplanane, nytt pensum, vinkel, tenking, ideologi, nye marknader Bygging av administrative system, følgje reglane, opptak, avvikling, søknader om utsetjing, kontrakter, budsjett- spørsmål Gjennomføring av studie- og emneplanar. Opplegg for emnegjennomføring Kvalitet i studiene Tidsplanar, oppmøte, evalueringar

9 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Oddbjørn Knut Åge Olina Helge Edmund Svein Ole Astrid Ingrid Roger Haldor Astrid Sissel Einar IE AP Rektor Svein H. Wenche F: Eva Marie H. Petter Øgar Elisabeth Fosse Helge Hernes Ivar Eilertsen TomMorten Dorthea Åse Roger.. Kollegaer ved AØS Anne Grete Ingrid Anita Liv Janne Irene Jan-Erik Kari Tor Robertsen Leiv Opstad Kari Thorsen Studiesjef Direktør Jorunn Møller Knut Roald

10 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 IE AP Prosjekt om sjukepleieleiing med UiB og HiB Profesjonsforsking ved HSF Knuts doktorgrad Olinas doktorgrad Prosjekt om velferd og trygd? Den tredje vegen? Åges doktograd? FORNYING EMNEPLANAR!!! SHP-Velferdsleiing Fireårsplan Sensurplan Rettleiingsfordeling Overvaking Tett på studentane Alltid synleg Ta kritikken Leggje om etter innspel Formell/uformell info Berre dugelege folk Mykje ansvar Tett og direkte tilbake- meldingar Takle studentinteraksjon STOR pedagogisk fridom Minst mogeleg kjefting og surheit

11 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 I P E A Welcome to the wonderful world of the studieleiar Prioritering H04-V05

12 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Den ideelle fordelinga mellom funksjonane studieleiar skal fylle P A I E (Slik eg ser det, då…) Men min røyndom er ikkje idell – Korleis har eg jobba - kva er planen?

13 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Prioritering 2004-2006 Studentane kjem i første rekkje Gjennomføring alle emneplanar Revidere til ny runde Bygge alle system – rutiner (A) Finne feilkjeldene og snubletrådane P Kari Kjos: lagar no systemmappa: ”studiegjennomføringspermen”

14 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Prioritering 2006-2008 Forskingsprosjekt knytt til utdanninga Våre eigne folk underviser meir Masterstudentane ein ressurs for HSF Studentane produserer empiri for vår forsking E

15 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006..Kva med I’en og A’en? Administrative funksjonar – konstant problem. HSF MÅ aksepterer at studiet er knytt til fleire avdelingar. Er vi same organisasjon? Ikkje for meg…AØS og AHF ≠ HSF Integrasjonfunksjonen – konstant skadelidande med studieleiar i Førde og dei tilsette ved studiet i Sogndal. Kven tek seg av dei? Ingen. Men det er vanleg i HSF. Høgskular svake på I.

16 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Her er svaret…: Kva var spørsmålet? Korleis gjere kva og kvifor P A I E

17 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Stabilitet Forandring Studentar Fagfeller Internt Eksternt Tenke abstrakte idear om framtida Kreative og ikkje-planlagte prosessar Samtaler om det som skal bli Dekan viktigaste dialogpartnar Studieplanforandring Pedagogisk utviklingsarbeid Utvikling, muligheter Konkrete handlingar her og no Iverksetting av studie- og emne Planlagt endring (framdrift) Samtaler med studentar Evaluering Erfaringar Resultat (karakterar, søking) Bygge system, følgje reglar Ikkje bruke for mykje pengar Økonomikonsulent, studie- konsulent som støttespelarar Budsjett Eksamensreglement Rettar og plikter Føre normative samtaler Prate om faglege idear Støtte, hjelpe, tenke i lag Faget og oss sjølve Trivsel og glede Personlege utfordringar

18 Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 HSF og kvalitetsarbeidet Studieplanforandring Ped. utviklingsarbeid Utvikling, muligheter Faget og oss sjølve Trivsel og glede Personlege utfordringar Evaluering Erfaringar Resultat Budsjett Eksamensreglement Rettar og plikter EIPAEIPA


Laste ned ppt "Studieleiarsamling måndag 29. mai 2006 Mitt liv som studieleiar Øyvind Glosvik Kva vil vi med studiekvalitetsarbeid. Korleis gjere kva og korfor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google