Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PPU Naturfagdidaktikk Generell innledning 11.01 Hvem er vi? FagplanUndervisningsplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PPU Naturfagdidaktikk Generell innledning 11.01 Hvem er vi? FagplanUndervisningsplan."— Utskrift av presentasjonen:

1 PPU Naturfagdidaktikk Generell innledning 11.01 Hvem er vi? FagplanUndervisningsplan

2 Undervisningsplan 11.01: Innledning. Hva er ”naturfagdidaktikk”. Naturfagets stilling i skole og samfunn. PISA. 11.01: Innledning. Hva er ”naturfagdidaktikk”. Naturfagets stilling i skole og samfunn. PISA. 8.02: Eksperimenter og lab. Læreplaner. Forberedelse praksis. 8.02: Eksperimenter og lab. Læreplaner. Forberedelse praksis. 28.03: Lærebøker og varierte læremetoder. De forskjellige naturfagenes didaktikk. 28.03: Lærebøker og varierte læremetoder. De forskjellige naturfagenes didaktikk. 25.04: Utedidaktikk med ekskursjon: orrfuglleik. 25.04: Utedidaktikk med ekskursjon: orrfuglleik.

3 Hva er didaktikk i naturfaget? Mellom fag og pedagogikk Fagdidaktiske problemstillinger Fag-vitenskapsfag-skolefag Ulike fag – ulike kunnskapsformer Kunnskapssyn og læringssyn Konstruktivisme To slags begrunnelser: dannelse og nytte

4 FAG- DIDAKTIKK- PED Generell læreplan Læreplanteori Lærings- og motivasjonspsykologi Pedagogisk filosofi Skolehistorie Allmenn didaktikk Teori og språk, retorikk og kommunikasjon Fagets sosiologi og samfunnsmessige forankrnig Fagets filosofi og ide Fagets historie Fagets læreplan

5 To veier inn i didaktikken: Gjennom FAGET eller gjennom PEDAGOGIKKEN

6 Definisjon: Med Fagdidaktikk forstår vi overveielser som er knyttet til et fags situasjon i skole og utdanning. Med Fagdidaktikk forstår vi overveielser som er knyttet til et fags situasjon i skole og utdanning. Derfor: Fagdidaktikk i matematikk blir: matematikkens pedagogikk eller matematikkens metodikk Derfor: Fagdidaktikk i matematikk blir: matematikkens pedagogikk eller matematikkens metodikk Didaktikk: fra gresk og betyr ”undervisningskunst”. Didaktikk: fra gresk og betyr ”undervisningskunst”.

7 Fagdidaktiske problemstillinger HVA: hva er fagets egenart, ”mål”, ambisjon. Hva er fagets historie, prosess, vesentlige innhold og ”bærende tanker” med mer HVA: hva er fagets egenart, ”mål”, ambisjon. Hva er fagets historie, prosess, vesentlige innhold og ”bærende tanker” med mer HVORFOR: fagets begrunnelse og legitimering, hvordan kan faget bidra til skolens overordnede mål? HVORFOR: fagets begrunnelse og legitimering, hvordan kan faget bidra til skolens overordnede mål? HVORDAN: metodikk, organisering, struktur for å fremme læring? HVORDAN: metodikk, organisering, struktur for å fremme læring?

8 HVEM ER ELEVEN? Hva, hvorfor og hvordan er sterkt avhengig av hvilke elever, hvilken skole og hvilket samfunn. Hva, hvorfor og hvordan er sterkt avhengig av hvilke elever, hvilken skole og hvilket samfunn. Eks: Hvilke historiske prosesser og krefter har formet skolefaget? Hvordan er dette faget i andre samfunn? Hvilke normer og verdier ligger implisitt i faget? Eks: Hvilke historiske prosesser og krefter har formet skolefaget? Hvordan er dette faget i andre samfunn? Hvilke normer og verdier ligger implisitt i faget?

9 Godkjenningsordning 1739: offentlig skole. For opplæring i kristendom? 1739: offentlig skole. For opplæring i kristendom? 1889: Offentlig godkjenning av lærebøker. 1889: Offentlig godkjenning av lærebøker. ”Eksperter” skulle sikre faglig innhold, samsvar med læreplaner, pedagogisk tilrettelegging og språk. ”Eksperter” skulle sikre faglig innhold, samsvar med læreplaner, pedagogisk tilrettelegging og språk. Opphørte 2000. Opphørte 2000. Fordi det smakte av ”sensur” og var faktisk ikke en faglig sikring. Fordi det smakte av ”sensur” og var faktisk ikke en faglig sikring. Innebærer at det er skolene og lærerne som må ta ansvaret for de pedagogiske valg. Innebærer at det er skolene og lærerne som må ta ansvaret for de pedagogiske valg.

10 Fag er forskjellige og har forskjellige formål og hensikter En fagidiot er en person som forveksler sitt eget fag med selve verden. En fagidiot er en person som forveksler sitt eget fag med selve verden.

11 Fag – vitenskapsfag - skolefag I skolen: ”fag” er det som står på timeplanen. I skolen: ”fag” er det som står på timeplanen. Men skolefaget matematikk er ikke det samme som universitetsfaget matematikk og ikke vitenskapen matematikk Men skolefaget matematikk er ikke det samme som universitetsfaget matematikk og ikke vitenskapen matematikk Leonardo da Vinci (1452-1519) var universalgeni. Leonardo da Vinci (1452-1519) var universalgeni. Filosofi – naturfilosofi – naturvitenskap Filosofi – naturfilosofi – naturvitenskap Matematikk og naturfag som vitenskapsfag Matematikk og naturfag som vitenskapsfag

12 Ulike fag – ulike kunnskapsformer Ulike fag – ulike kunnskapsformer Realfagene er kumulative og logiske fag (i hvert fall vitenskapsfagene): generelle lovmessigheter, bevis, etterprøving, ny kunnskap. Dvs. riktig eller galt i seg selv. Realfagene er kumulative og logiske fag (i hvert fall vitenskapsfagene): generelle lovmessigheter, bevis, etterprøving, ny kunnskap. Dvs. riktig eller galt i seg selv. Humanistiske fag: søker mer innlevelse i det spesielle og unike med oppfatninger og meninger og ferdigheter: rett/urett, stygg/vakker, dvs. ut fra menneskets oppfatning/synsing. Humanistiske fag: søker mer innlevelse i det spesielle og unike med oppfatninger og meninger og ferdigheter: rett/urett, stygg/vakker, dvs. ut fra menneskets oppfatning/synsing.

13 En regnbue er: En fysiologisk respons på brytning av elektromagnetiske stråler gjennom bipolare molekyler, Eller: En fysiologisk respons på brytning av elektromagnetiske stråler gjennom bipolare molekyler, Eller: En visuell inspirasjon og glede En visuell inspirasjon og glede En forutsetning for å kunne ønske seg noe En forutsetning for å kunne ønske seg noe En religiøs opplevelse En religiøs opplevelse Et motiv for et maleri Et motiv for et maleri Faget gjenspeiler metoden vi behandler verden på Faget gjenspeiler metoden vi behandler verden på

14 Kunnskapssyn - læringssyn Eller Kunnskapens natur Eller Kunnskapens natur Dvs. erkjennelsesteori, dvs. hva som kjennetegner de forskjellige ”fag”. Dette kan ikke ”velges”. Dvs. erkjennelsesteori, dvs. hva som kjennetegner de forskjellige ”fag”. Dette kan ikke ”velges”. Kontra Elevers læring, Kontra Elevers læring, dvs, bevisst valg av metoder og tilnærminger ut fra etiske verdier og kunnskap om barn og læring. dvs, bevisst valg av metoder og tilnærminger ut fra etiske verdier og kunnskap om barn og læring.

15 Hvorfor skal vi lære dette? Almueskolen i 1739 Almueskolen i 1739 Latinskolen og Pontoppidan Latinskolen og Pontoppidan Grundtvigs ”folkehøyskoler” for det almennt nyttige som protest mot latinskolen. Grundtvigs ”folkehøyskoler” for det almennt nyttige som protest mot latinskolen. 1896: Real-linje og engelsklinje i gymnaset 1896: Real-linje og engelsklinje i gymnaset Hvorfor skal jeg lære om svartedauen når jeg skal bli ingeniør? Hvorfor skal jeg lære om svartedauen når jeg skal bli ingeniør?

16 Nytte og Dannelse Kunnskap som mål i seg selv, dannelse Refleksjon, erkjennelse, innsikt, forståelse: et meningsfullt liv. Opplevelse, glede og skjønnhet. Kunnskap som mål i seg selv, dannelse Refleksjon, erkjennelse, innsikt, forståelse: et meningsfullt liv. Opplevelse, glede og skjønnhet. Kunnskap som instrumentelt redskap, nytte. Kunnskap som instrumentelt redskap, nytte. Kunnskap er makt. Mestre verden og samfunnet. Bedre jobb, høyere lønn. Kunnskap er makt. Mestre verden og samfunnet. Bedre jobb, høyere lønn.

17 Andre elementer Skole, dannelse og kulturkløfter: ”almennlærer” eller ”fagspesialist” Skole, dannelse og kulturkløfter: ”almennlærer” eller ”fagspesialist” Det flerkulturelle samfunnet Det flerkulturelle samfunnet Den narrative fortellingen Den narrative fortellingen Fag og kunnskap i dataalderen Fag og kunnskap i dataalderen I-K-T i undervisningen I-K-T i undervisningen

18 Den norske lærer-rollen:? Overordnet rammeplan: grunnleggende målsetting: Overordnet rammeplan: grunnleggende målsetting: Tilpasset opplæring på alle nivåer Tilpasset opplæring på alle nivåer Inkludering: Inkludering: Styrke det kollektive element Styrke det kollektive element Styrke involvering Styrke involvering Styrke demokratiseringsprosessen Styrke demokratiseringsprosessen Læring for alle Læring for alle Utbytte av læringen: Utbytte av læringen: Fagkompetanse Fagkompetanse Livslang læring Livslang læring Basisverdier som for eksempel likestilling, humanisme, toleranse etc. Basisverdier som for eksempel likestilling, humanisme, toleranse etc. Lærerutdanningens kompetansemål: Lærerutdanningens kompetansemål: Fagkompetanse Fagkompetanse Didaktisk kompetanse Didaktisk kompetanse Sosial kompetanse Sosial kompetanse Etisk kompetanse Etisk kompetanse Utviklings- og endringskompetanse Utviklings- og endringskompetanse

19 En oppsummering Fagdidaktikk – mellom fag og pedagogikk Fagdidaktikk – mellom fag og pedagogikk Hva-hvorfor-hvordan og for hvem Hva-hvorfor-hvordan og for hvem Godkjenningsordning eller lærerens ansvar Godkjenningsordning eller lærerens ansvar Fag – vitenskapsfag – skolefag Fag – vitenskapsfag – skolefag Kunnskapens natur – elevers læring Kunnskapens natur – elevers læring Hva undervises i skolen og hva ikke, og hvorfor Hva undervises i skolen og hva ikke, og hvorfor Nytte og dannelse Nytte og dannelse

20 Til diskusjon Hvilke ”fag” er på universitetet og ikke i skolen, og hvorfor? Hvilke ”fag” er på universitetet og ikke i skolen, og hvorfor? De ulike skolefagene: er de nyttefag eller almenndanning? De ulike skolefagene: er de nyttefag eller almenndanning? Realfagene: hva i disse fagene er ”nytte” og hva er ”almenndanning” Realfagene: hva i disse fagene er ”nytte” og hva er ”almenndanning”


Laste ned ppt "PPU Naturfagdidaktikk Generell innledning 11.01 Hvem er vi? FagplanUndervisningsplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google