Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Intro kartlegging Matematikk LUB Fredag 09.01.2008 Elise Klaveness.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Intro kartlegging Matematikk LUB Fredag 09.01.2008 Elise Klaveness."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Intro kartlegging Matematikk LUB Fredag 09.01.2008 Elise Klaveness

2 2 Opplæringsloven  §3: Rett til vurdering  § 3-3: Underveisvurderinga skal gis løpende i opplæringa som rettledning til eleven. Den skal hjelpe til å fremme læring, utvikle kompetansen til eleven og gi grunnlag for tilpassa opplæring.

3 3 Opplæringsloven  § 3-4: Både på barne- og ungdomstrinnet skal det en gi vurdering uten karakter i form av en beskrivende vurdering av hvordan eleven står i forhold til kompetansemålene i fagene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet med sikte på at eleven på beste måte skal kunne nå disse målene.  § 3-4: Det skal kunne dokumenteres at vurdering er gitt.  § 3-4: Elevene skal kunne delta i vurderingen av sitt eget arbeid.

4 4 Kartlegging og tester Formålet er:  å finne dine elevers styrker og svakheter innenfor et tema  å avdekke misforståelser og misoppfatninger slik at vi kan jobbe oss bort fra disse  IKKE rangering, men hjelp til å hjelpe elevene!

5 5 Kartlegging og tester Det er viktig at kartlegging skjer også uten tester. Det å i undervisningssituasjoner oppfatte hva en elev har kompetanse til og ikke. Skriv gjerne dette ned.

6 6 Kartleggingsprøve Vi utfører kartleggingsprøven for 10.trinn fra ”Alle teller”.

7 7 Misoppfatninger  Ufullstendige tanker knyttet til et begrep  Noe annet enn en feil eller en misforståelse  En misoppfatning er ikke tilfeldig  Bak en misoppfatning ligger en bestemt tenkning som brukes konsekvent  Oppstår gjerne som et resultat av en overgeneralisering (Brekke)

8 8 Misoppfatninger Hvis en elev har en misoppfatning vil denne gjøre samme feil om og om igjen fordi denne tror det er riktig.

9 9 Misoppfatninger  Antagelig umulig å unngå at misoppfatninger oppstår  En del av barns normale utvikling! Nye ideer blir tolket ut fra eksisterende erfaringer

10 10 Vanlige misoppfatninger innenfor tall og tallbehandling  Hvilket tall er størst: 12,012 eller 12,2?  3:100 = ?  2*0,5 = ?  3:0,5 = ?  3:6 = ? og 6:3= ?  5,94+1,17=6,111 ??

11 11 Vanlige misoppfatninger innenfor tall og tallbehandling  Det lengste tallet har alltid størst verdi  En kan ikke dele et lite tall med et stort  Multiplikasjon gjør tallet større  En kan bare dividere med hele tall  Divisjon gjør alltid svaret mindre  3:6 og 6:3 gir samme svar  5,94+1,17=6,111. Desimaltall er satt sammen av to deler- det foran kommaet og det etter

12 12 Alle teller! Skal hjelpe dere i arbeidet med misoppfatninger og misforståelser innenfor området TALL og TALLFORSTÅELSE.

13 13 Alle teller! Hjelp til  planlegging av aktiviteter  å innføre nye begreper ved å peke på vanlige misoppfatninger  å oppdage svakheter og styrker  å avsløre tenkningen til elever med misoppfatninger

14 14 Alle teller! Hjelp til  å gjøre tiltak for elever som strever med misoppfatninger  å vurdere fremgang hos elevene  å reflektere over egen undervisning

15 15 Alle teller! Om testene:  Testene skal kartlegge forståelse (i liten grad ferdigheter)  Kartleggingstestene er på elevnivå, for å finne ut mer om hver enkelt elevs forståelse  Testene skal brukes over tid for å kartlegge enkeltelevers utvikling og framgang

16 16 Alle teller! Om testene:  Testene skal ikke brukes for å sammenligne elever eller klasser med hverandre  Testresultatene skal gi læreren grunnlag for å tilpasse undervisningen til den enkelte elev og til elevgrupper  For at testresultatene skal gi læreren ytterligere informasjon om elevens forståelse, skal testene følges av elevintervju

17 17 Hva? Hvorfor? Hvordan? Hva?: Kartlegging Misoppfatninger Hvorfor?: Trenger å kartlegge kunnskaper både hos elever og studenter Forstå prinsippene rundt vurdering på barnetrinnet Veien videre med matematikk Hvordan?: ”Forelesning”, oppgaver, diskusjon og kartleggingsprøve.

18 18 Litteratur Breiteig, T. & Venheim, R. (2005) Matematikk for lærere 1. 4 utg. Oslo, Universitetsforl. Kunnskapsdepartementet & Utdanningsdirektoratet (2006) Læreplanverket for Kunnskapsløftet.Oslo, Utdanningsdirektoratet. Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008) Delta: Fagdidaktik. Frederiksberg, Forlaget Samfundslitteratur. (Matematik for lærerstuderende) Botten: Meningsfylt matematikk MacIntosh, A. (2007) Alle teller! Kartleggingstester og veiledning om misoppfatninger og misforståelser på området tall og tallforståelse, Matematikksenteret Stedøy-Johansen, I.M., Settemsdal, M.R. (2006), Kartlegging av tallforståelse 1.- 10.trinn, http://www.matematikksenteret.no/attachment.ap?id=474http://www.matematikksenteret.no/attachment.ap?id=474 Eggen, A.B. Vurdering! Teknikk og ideologi. Presentasjon Sundvollen februar 2007. Prosjekt bedre vurderingspraksis: http://skolenettet.no/templates/Page.aspx?id=46403&epslanguage=NO http://skolenettet.no/templates/Page.aspx?id=46403&epslanguage=NO Høihilder, E.K.(red) (2008) Elevvurdering, En metodebok for lærere, Pedlex Norsk Skoleinformasjon


Laste ned ppt "1 Intro kartlegging Matematikk LUB Fredag 09.01.2008 Elise Klaveness."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google