Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sosialisering Sosialisering & Populærkultur. Seminar 10.11.08 PED2300 – høsten 2008. Mattias Øhra & Rønnaug Sørensen 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sosialisering Sosialisering & Populærkultur. Seminar 10.11.08 PED2300 – høsten 2008. Mattias Øhra & Rønnaug Sørensen 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sosialisering Sosialisering & Populærkultur. Seminar 10.11.08 PED2300 – høsten 2008. Mattias Øhra & Rønnaug Sørensen 2008

2 Mattias Øhra Populærkultur - 3 aspekter: 1.demokratisk aspekt  Film versus malerkunst  Pulp versus høykultur. Tarantino versus Bergman  Kunst, design, mote og populærkultur smelter sammen 2.estetisk aspekt  Identitet, mening og livsstil 3.maktaspekt.  Nye maktsrukturer  Nye distinksjoner definert av nye eliter  Reproduksjon av sosiale, kulturelle og økonomiske klasser  Nye symbolske maktkamper utspiller seg mellom forskjellige klasser og klassefraksjoner  Konvergens: teknologisk, distribusjon, eierskap

3 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Primærsosialiseringen har endret seg – familien er funksjonstappet. Barnehagen, skolen, helse- og sosialvesen har tatt over en rekke funksjoner. Dette medfører usikkerhet, umyndiggjøring og orienteringsløshet. Foreldregenerasjonen kan ikke lenger bruke sine egne erfaringer til å veilede sine barn. Raske samfunnsendringer har ført til at også Pedagoger må i større grad forholde seg kritisk og reflekterende til egen innsats og de strategier de legger til grunn for deres arbeid.

4 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Teknokratiseringen fører til at arbeidet ikke lenger gir deg samme identitet som før, skifte av jobb for eksempel. Arbeidslivet gir ikke nok selvverd/selvbekreftelse – dette må hentes andre steder. Individet har derfor et følelsesmessig kompensasjonsbehov som må bearbeides. Dette kan løses på ulike måter.

5 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Venner og populærkultur får økt betydning som leverandør av identitets bekreftelse. Samfunnsendringer gjør at foreldre bruker barna for å se seg selv. Suksess hos barna gir mening i tilværelsen. Men denne omklamringen fører til en overbeskyttelse av barnet som fører til følelsesmessig avhengighet (Arntzen 08)

6 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur T. Ziehe  Subjektivering  Sterk lengsel etter nærhet, relasjoner, intimitet, autentisistet. Drivkraften er å finne sek selv gjennom følelser og andres aksept, bekreftelse og gjenkjennelser  Ontologisering  Ønske om fast grunn og alternativ til det etablerte ”tomme” overfladiske liv. Drivkraften er en søken etter dypere mening gjennom livsprosjekter der individet settes inn i større sammenhenger og helheter, som for eksempel new age  Estetisering  Søker intense opplevelser, spenning. Kjedsomhet må for all del unngås. Man søker å skape seg selv gjennom det rette selvutrykket, eller intense opplevelser (Goth, vampyrisme, Bersærk.)

7 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Subjektivering  Følelser intimitet og nærhet: Moderne vennskap (Fra fam. Ashton til Friends og Sex og singelliv) Vi prioriteter mer og mer nære og fortrolig vennskap. Urban Tribes: Vennefamilien Ny teknologi muliggjør effektiv komm. Uavhengig av avstand. Mobil, mySpace, Facebook osv. Intimitetstyranni. Privatisering av det offentlige rom Iscenesatt privatliv; journalistikk og politikk? Narsisisme og sentimentalisering av barndommen

8 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Ontologisering eks:  RealityTV:  Farmen, Robinson, bondebryllup, 71 gr.nord, Den store reisen.  Six Feet under:  Fokus på døden; personlig, religiøst og filosofisk. Magisk realisme  New age:  Ånder og det overnaturlige, parallell univers; Harry Potter  Spåtjenester og healing gjennom internett og media for øvrig.

9 Mattias Øhra Sosialisering & Populærkultur Estetisering:  Big Brother, Skal vi danse, Nip Tuck, Deiligst.no Deiligst.no  Livsstil, design, mote, selvrepresentasjon, retorikk, narrativ  Selvidentitet versus Giddens og det refleksive selv  Bourdieu, distinksjoner og symbolsk vold og makt

10 Mattias Øhra Senmoderniteten  Berger & Luckman, Reifisering  Hoem: Identitetspolitikk?  Nå blir solidaritet i økende grad oppfattet som behandling ut fra forskjeller. Alle skal ha lik anledning til å skille seg ut fra likhetsnormen, drive sin greie, leve i pakt med sin kultur. Velferdsstatens universalisme blir tøyet, for det er likhetstanken som begrunner retten til å være forskjellig. Men når likhet blir forskjell er det vanskeligere å argumentere for utjevning. Identitetspolitikk gir større kraft til enkeltgrupper. Evnen til å uttrykke allmenninteresser - mer allment hvordan samfunnet bør innrettes - blir heller dårligere.  Vi får mer makt som gruppemedlemmer, mindre som samfunnsborgere (Engelstad 2002)  Ziehe: ambivalens  Nye muligheter for individet, men også nye omkostninger og trusler.

11 Mattias Øhra Hva skal vi gjøre etter orgien? Det senmoderne menneske har frigjort seg fra tradisjonens lenker Men har det lagt seg under en ny makt og således iført seg nye lenker?

12 Mattias Øhra Litteratur: Aakvaag Gunnar.C: 2008. Moderne Sosiologisk Teori. Abstrakt Forlag Arntzen.T. 2008. Sosialiseringsteorier. Internettside lest høst 08: Berger, Peter 1993. Religion, samfund og virklighed, Oslo: Vidarforlaget Berger, Peter, Luckmann, Thomas 2006, Den Samfunnsskapte Virkelighet, Fagbokforlaget. Bourdieu, P. 1995: Distinksjonen. En sosiologisk kritikk av dømmekraften, Pax, Oslo. Engelstad, F. 2002: Hva har skjedd med makten i Norge? Internett UIO. Lest høst 2008: http://www.sv.uio.no/mutr/kronikk/engelstad241201.htm Giddens, Anthony 1991: Modernity and Self-Identity. Self and Society in Late Modern Age.Cambridge: Polity Press Giddens, Anthony. 1996: Modernitet og selvidentitet. København: Hans Reitzels Forlag. København Giddens, Anthony. 2003: Intimitetens forandring. Hans Reitzels Forlag. København Prieur, Annick (2002): Frihet til å forme seg selv? En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn. Kontur: 5–12. Slagvold,Marit og Lange,Birgitte 2003;Venner for harde livet.Aschehoug. Tveit. B. 2008: Ny ungdom i sykepleieryrket – muligheter og utfordringer for et modernisert helsevesen I: Søkelys på Arbeidslivet nummer 2. http://www.sv.ntnu.no/ped/hans.petter.ulleberg/tine.htm


Laste ned ppt "Sosialisering Sosialisering & Populærkultur. Seminar 10.11.08 PED2300 – høsten 2008. Mattias Øhra & Rønnaug Sørensen 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google