Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet. Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet. Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet

3 Introduksjon 1 VELKOMSTORD Leder: Velkommen til Påskemåltidet!
De fire begrene: Livets beger: En takk til Universets Konge for livet og skapelsen Frelsens beger: Frelse betyr befrielse og seier, både fra slaveriet i Egypt og fra syndens makt Velsignelsens beger: Symboliserer begeret som Jesus brukte under den første nattverden Håpets beger: Symboliserer håpet om Himmelen

4 Sang: Jeg løfter mine øyne opp til fjellene (Salme 121)
Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. Se Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. AMEN

5 Livets Beger 2. FØRSTE BEGER - LIVETS BEGER – FYLLES
(Mengde: Litt mer enn en god munnfull) 3. KIDDUSH - HELLIGELSE Leder: Denne påsken skal vi minnes at Gud har befridd oss ved at Jesus døde på korset og stod opp igjen fra graven, og vi skal minnes hvordan Gud befridde israelittene fra slaveriet i Egypt. Den gangen slaktet de påskelammet og strøk blodet på dørkarmene sine sånn at de ble spart. Jesus er akkurat som et sånt påskelam. Han døde på korset og dermed ble blodet hans det som redder oss fra døden til livet! La oss be: Alle: Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som har gitt oss denne dagen der vi kan feire friheten! 4. FØRSTE BEGER - LIVETS BEGER – DRIKKES Alle: Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Konge, som skaper vintreets frukt! Leder: Dette er livets beger. Derfor sier vi: Alle: For livet!

6 5. KARPAS – PERSILLE (Karpos = frukt/grøde)
Alle: tar en persillekvast, og sier Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som skaper jordens alt som vokser på jorda og som vi får mat fra! Alle dypper persillekvasten i saltvann og spiser den. Leder: Vi dypper persille i salt vann og minnes Israelsfolkets tårer i Egypt og Jesu Kristi lidelse. Slik Israelsfolket gikk gjennom Sivhavet, gikk Jesus gjennom lidelser og dødsrikets dyp til oppstandelsens land. Når vi blir døpt med vann følger Jesus oss gjennom til sitt gode land.

7 6. AFIKOMANEN LEGGES BORT
Leder: (tar det midterste matza og sier) Dette er trengslenes brød som våre fedre spiste i Egypt, og som Jesus spiste den siste kvelden før han led. La enhver som er sulten, komme og spise. La enhver som er i nød, komme og ta del i denne påskefesten. Dette året er vi her. Neste år i den kommende verden, det nye Jerusalem, det gode landet.

8 Frelsens Beger 7. ANDRE BEGER – FRELSENS BEGER – FYLLES
8. MA NISHTANA? – HVORDAN ER DENNE KVELDEN ANNERLEDES? Sang: Ma nishtana halaila haze mikol haleilot, mikol haleilot? 1. Shebechol haleilot anu ochlin chametz umatza, chametz umatza. /:Halaila haze, halaila haze kulo matza. :/x2 2. Shebechol haleilot anu ochlin she’ar yerakot, she’ar yerakot. /:Halaila haze, halaila haze kulo maror. :/x2 3. Shebechol haleilot en anu matbilin afilu paam achat, afilu paam achat. /:Halaila haze, halaila haze shetei pe’amim. :/x2 4. Shebechol haleilot anu ochlin bein yoshvin uvein mesubin, bein yoshvin uvein mesubin. /:Halaila haze, halaila haze kulanu mesubin. :/x2

9 Frelsens Beger C: Hva skiller denne kvelden fra alle andre kvelder?
- Alle andre kvelder spiser vi syret eller usyret brød, men denne kvelden kun usyret brød. - Alle andre kvelder spiser vi alle slags urter, men denne kvelden kun bitre urter. - Alle andre kvelder dypper vi ikke så mye som én gang, men denne kvelder dypper vi to ganger. (persille dyppes i saltvann og bitre urter i mursteinsdeig) Alle andre kvelder sitter vi oppreist eller lent til siden når vi spiser, men denne kvelden lener vi oss alle til siden. (jfr. Oldtidens skikk med å ligge til bords som et tegn på frihet)

10 Frelsens Beger 9. HAGGADAH – BERETNINGEN OM UTFRIELSEN
A: Da sa Herren: ”Si til hele Israels menighet: Denne måneden skal hver husfar ta seg ut et lam, ett for hver husstand! Da skal hele Israels menighet slakte det straks etter at solen er gått ned. Så skal de ta noe av blodet og stryke det på dørstolpene og dørbjelken i de husene hvor de spiser det. Og kjøttet skal de spise samme natten; de skal steke det på ilden og spise det med usyret brød og bitre urter. Siden skal denne dagen være en minnedag for dere. Da skal dere holde helg og høytid for Herren. En evig ordning skal det være for dere å feire den i slekt etter slekt. I sju dager hvert år skal dere spise usyret brød.”

11 Frelsens Beger B: Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: ”Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet! Så skal dere stryke noe av blodet på dørbjelken og på dørstolpene. Og ingen av dere må gå ut gjennom husdøren sin før om morgenen. Når dere kommer inn i det landet Herren etter sitt løfte vil gi dere, skal dere holde denne høytidsskikken ved lag. Og når barna deres spør hva dette er for en skikk, skal dere svare: Det er påskeoffer til Herren, fordi han gikk forbi israelittenes hus i Egypt da han slo egypterne med ulykke, men sparte hjemmene våre.” Da bøyde folket seg til jorden og tilbad. Så gikk israelittene bort og gjorde dette. Det Herren hadde sagt til Moses og Aron, det gjorde de. Så brøt israelittene opp fra Ramses og drog til Sukkot. De var omkring mann til fots, foruten kvinner og barn. Det var en våkenatt for Herren da han førte dem ut av Egypt. Derfor skal alle israelitter i slekt etter slekt våke for Herren den natten.

12 Frelsens Beger Leder: Vi markerer de ti plagene i Egypt ved å dyppe fingeren i frelsens beger og så på en serviett eller lignende. Med dette viser vi omtanke med dem som opplevde plagene. Alle dypper fingeren i begeret 10 ganger mens vi sier: Blod Frosker Lus Klegg Pest Verkebyller Hagl Gresshopper Mørke Den førstefødtes død.

13 Frelsens Beger C: Da egypterkongen fikk melding om at folket hadde flyktet, skiftet de sinn, både han og mennene hans. ”Hva er det vi har gjort,” sa de, ”vi som slapp israelittene fri fra arbeidet hos oss!” Så spente han for vognen og tok hæren sin med seg. Egypterne satte etter dem med alle vognene og hestfolket, ja, hele faraos hær, og nådde dem igjen der de lå i leir nede ved sjøen. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livende redde og ropte til Herren. Og de sa til Moses: ”Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Det er bedre for oss å tjene egypterne enn å dø i ørkenen.” Da sa Moses til folket: ”Vær ikke redde! Stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.”

14 Frelsens Beger Sang: Vår Gud er så stor, så sterk og så mektig
Det finnes ingenting Han ikke kan Dalen er hans Og fjellet er hans Og stjerner som blinker er hans! så sterk og så mektig, fins ingenting han ikke kan!

15 Frelsens Beger A: Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem, så den kom mellom egypternes hær og Israels hær. På den ene siden var skyen mørk, og på den andre siden lyste den opp natten, og hærene kom ikke inn på hverandre hele natten. Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre land kom fram. Vannet skilte seg, og israelittene gikk tvers gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterhæren fra ild- og skystøtten og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne: ”La oss flykte for Israel! Herren strider for dem mot egypterne.”

16 Frelsens Beger B: Da sa Herren til Moses: ”Rekk hånden ut av sjøen, så skal vannet komme tilbake over egypterne, over vognene og hestfolket deres!” Så rakte Moses hånden ut over sjøen, og da morgenen brøt fram, vendte vannet tilbake til sitt gamle leie. Egypterne flyktet rett imot det, og Herren drev dem midt ut i sjøen. Vannet vendte tilbake og skylte over alle vognene og alt hestfolket i faraos hær, som hadde fulgt etter israelittene ut i sjøen. Ikke èn mann kom fra det med livet. Men israelittene gikk gjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet stod som en mur på begge sider. Slik reddet Herren Israel fra egypterne den dagen. Da de så det storverk Herren hadde gjort mot egypterne, fryktet de Herren, og de trodde på ham og på hans tjener Moses.

17 Frelsens Beger JESU LIDELSE
Leder: Nå skal vi høre hvordan Jesus, Guds sønn, led for vår skyld – slik at vi skulle bli frigjort fra syndens slaveri: A: Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side og Jesus mellom dem. Pilatus hadde skrevet en innskrift og satt på korset. Den lød: Jesus fra Nasaret, jødenes konge. Mange av jødene leste denne innskriften, for stedet der Jesus ble korsfestet, lå nær byen, og innskriften var på hebraisk, latin og gresk. Jødenes overprester sa da til Pilatus: ”Skriv ikke jødenes konge, men at han sa: Jeg er jødenes konge.” Pilatus svarte: ”Det jeg skrev, det skrev jeg.”

18 Frelsens Beger Sang: På Golgata stod det et kors. Jesus døde på korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven

19 Frelsens Beger B: ”Jesus visste nå at alt var fullbrakt, og for at Skriften skulle bli oppfylt, sa han: ”Jeg tørster.” Det stod et kar der med eddikvin. De fylte en svamp med den, satte svampen på en isopstilk og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått eddikvin, sa han: ”Det er fullbrakt!” Så bøyde han hodet og oppgav sin ånd. Det var helgaften, og de døde måtte ikke bli hengende på korset over sabbaten, for denne sabbaten var en stor høytidsdag. Jødene ba derfor Pilatus om at bena måtte brytes på dem, og likene bli tatt ned. Soldatene kom da og brøt bena først på den ene og så på den andre som var blitt korsfestet sammen med Jesus. Da de kom til Jesus, så de at han alt var død, og de brøt ikke hans ben. Men en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Og den som har sett det, han har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Han vet at han taler sant, så også dere skal tro. Dette skjedde for at det skriftordet skulle gå i oppfyllelse: Ikke et ben skal brytes på ham.”

20 Frelsens Beger A: Da sabbaten var over, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende oljer for å gå og salve ham. Meget tidlig den første dagen i uken kom de til graven, da solen gikk opp. De sa til hverandre: ”Hvem skal vi få til å rulle bort steinen fra inngangen til graven?” Men da de så opp, fikk de se at steinen var veltet fra. Den var meget stor. Da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høyre side, kledd i en hvit, lang kjortel, og de ble forferdet. Men han sa til dem: ”Vær ikke forferdet! Dere søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede. Han er oppstått, han er ikke her. Se, der er stedet hvor de la ham! Men gå av sted og si til hans disipler og til Peter: Han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham, slik som han sa dere.” Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og forferdet. De sa ikke et ord til noen; for de var redde.”

21 Frelsens Beger Sang: På Golgata stod det et kors. Jesus døde på korset. I hagen var det en grav. Jesus lå i den graven :/:Men korset er tomt og graven er tom Jesus stod opp og han lever.:/:

22 Frelsens Beger 10. PESACH – MATZA – MAROR - (påskelam – usyret brød – bitre urter) Lammeknoken gjør at vi husker at israelittene smurte blodet til lammet de slaktet på dørstolpene sine. Dermed var det ingen i deres hus som døde. Den gjør også at vi husker på at Jesus døde og på grunn av Jesus sitt blod skal vi få evig liv. Jesus er vårt påskelam. Matza, det usyrede brød, gjør at vi husker på hvor vanskelig det var for dem å være i Egypt. Vi husker også at Jesus sa at han var ”livets brød” Maror, de bitre urter, får oss til å tenke på hvor vondt Israelsfolket hadde det i Egypt, og hvor vondt det var for Jesus å dø på korset. Derfor synger vi og takker Gud som gjør så mange under. Takk for at Gud brakte oss Leder: Alle: Fra slaveri til frihet, Fra fortvilelse til glede, Fra sorg til fest, Fra mørke til stort lys, Fra trelldom til full forløsning.

23 Frelsens Beger 11. HALLEL - LOVSANGEN Sang: Halleluja, opphøy Jesus
Jesus er seierherren vår Allting er Han underlagt Død ble til seier, Han er beviset, Jesus Kristus har all makt Sang: Halleluja, opphøy Jesus Halleluja, opphøy Jesus Han er konge over hele jorden Han er konge i evighet Himmel og jord er skapt av Gud Fjell og hav er i hans hånd Alt liv som lever, alt som har ånde, er skapt for å prise Gud 12. ANDRE BEGER – FRELSENS BEGER – DRIKKES Alle: Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Konge, som skaper vintreets frukt. Leder: Dette er Frelsens beger. Derfor sier vi: Alle: For vår frelse!

24 Måltidet 13. MÅLTIDET Matza – Usyret brød
Det øverste matza brytes og gis til alle, som løfter hvert sitt stykke og sier: Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som gir oss brød fra det som vokser på din jord! Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som har gjort oss hellige ved Jesu død og oppstandelse, og som lar oss feire denne usyrede brøds fest! Alle spiser sitt stykke matza.

25 Måltidet Matza og Maror – Usyret brød og bitre urter #1
Alle tar bitre urter #1 mellom to stykker matza (av det nederste matza) og sier:Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som lar ditt folk ete bitre urter, som et tegn på de lidelser Kirken fortsatt skal bære, og som vi bærer sammen med våre lidende søsken! Alle spiser usyret brød og bitre urter #1. Chazeret – Bitre urter #2 Alle tar bitre urter #2 og sier: Velsignet være du, Herre vår Gud, Universets konge, som berget Israelsfolket ut av bitre slavekår, og som lot Jesus gå lidelsens bitre vei for oss alle! Alle spiser bitre urter #2

26 Måltidet Charoset – Mursteinsdeig
Leder: La oss minnes byggearbeidet israelittene gjorde i Egypt. Alle spiser mursteinsdeig sammen med matza (av det nederste eller øverste matza). Egg: Minner oss om at jødene har blitt sterkere på grunn av lidelsene de har gått gjennom. Akkurat som egget blir sterkere dess lenger det kokes. Alle spiser hver sitt stykke egg. C: Så satte egypterne slemme sjefer over israelittene. De skulle plage dem med tvangsarbeid. Israelittene måtte bygge to byer med lagerhus for farao; det var Pitom og Ramses. Men jo mer egypterne plaget dem, dess flere ble de, og dess mer bredte de seg, så egypterne ble redde for dem. De tvang israelittene til å trelle for seg og gjorde livet surt for dem med hardt arbeid i leirtakene og teglverkene og med allslags jordarbeid. Alt dette trellearbeidet tvang de israelittene til å gjøre.”

27 Velsignelsens Beger - Med Nattverd
14. TREDJE BEGER – VELSIGNELSENS BEGER – FYLLES For han er underbar, og verdig lov og pris. Lammet på sin trone. Og fram til ham vil vi komme med vår sang. Til Lammet på sin trone. Sang: Ære til Guds Lam Ære, ære, ære til Guds lam. C: Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi legeme? Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme. For vi har alle del i det ene brød.

28 Velsignelsens Beger - Med Nattverd
Innstiftelsesordene Leder: Vår Herre Jesus Kristus i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta dette og et det. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. (1 Kor 11,23-26). Fadervår Alle: Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Brød sendes rundt, og vi sier til sidemannen: ”Kristi legeme, gitt for deg!“

29 Velsignelsens Beger - Med Nattverd
15. TREDJE BEGER – VELSIGNELSEN BEGER – DRIKKES Leder: La oss drikke det tredje beger, nattverdens beger, som er Kristi blod, utøst for oss. Alle: Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Konge, som skaper vintreets frukt. Leder: Dette er velsignelsens beger. Derfor sier vi: Alle: For velsignelsen!

30 Avslutningen - Håpets Beger
16. FJERDE BEGER – HÅPETS BEGER – FYLLES Leder: Da Jesus innstiftet nattverden, sa han til disiplene, ”Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.” 17. FJERDE BEGER – HÅPETS BEGER – DRIKKES Leder: La oss drikke det fjerde beger, håpets beger, mens vi tenker på det håp vi har om oppstandelse og evig liv gjennom vår Herre Jesus Messias. Alle: Velsignet være du, Herre vår Gud, universets Konge, som skaper vintreets frukt. Leder: Dette er håpets beger. Derfor sier vi: Alle: For vårt håp! Leder: I år feirer vi påske her – neste år i det nye Jerusalem!

31 Velsignelsen 18. VELSIGNELSEN Sang: (Alle reiser seg)
Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Han skal gi deg kraft til å leve gi håp og framtidstro. Han har sagt: "Kom til meg du som strever og jeg vil gi deg ro!" Han skal bevare deg fra alt ondt, gi deg styrke når du er svak. Tross ditt svik, dine nederlag er han nåde ny hver dag, ny hver dag! Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Amen.

32


Laste ned ppt "Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet. Haggadah Shel Pesach Påskemåltidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google