Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Matematikk i samisk kultur

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Matematikk i samisk kultur"— Utskrift av presentasjonen:

1 Matematikk i samisk kultur

2 Bakgrunn for temavalg. 1) Barnehagen har et ansvar for å legge forholdene til rette for at samiske barn kan styrke og utvikle sin samiske identitet og bidra til å gjøre dem trygge som samer.

3 2) Den samiske kulturen er en minoritetskultur hvor man må forholde seg til virkningen av samfunnsmessige omveltninger og mange former for påvirkninger fra storsamfunnet.

4 3) I samiske barnehager skal barna møte stoff og arbeidsmåter som gir fordypning i samisk språk og kultur. Barnehagen skal formidle samisk historie og samisk kulturytringer som duodji, joik, eventyr osv.

5 Hva sier læreplanen? I opplæringen skal elevene:
Gjennom lek og varierte aktiviteter eksperimentere med og lage forskjellige former, figurer og mønster. Eksperimentere med plassering og flytting og beskrive dette med egne ord.

6 - Elever av ulik kulturell og sosial bakgrunn skal gis mulighet til å oppleve tilhørighet og til å utvikle positive holdninger til faget.

7 Etnomatematikk Etnomatematikk er matematiske praksiser i dagligliv og samfunn hvor ideene og metodene utvikles av og etter brukernes behov.

8 Beregninger som brukes i strikking, veving og snekring, er eksempler på etnomatematikk, likedan prinsipper for mønsterbygging. Begrepet etnomatematikk kan brukes når man vil vise forskjeller, både mellom ulike kulturer og mellom ulike grupper i samme kultur

9 Samisk ornamentikk Materialenes egenskaper og de redskapene som brukes i bearbeidingen, har avgjørende betydning for hvordan formspråket i dekoren blir. Det gir samisk ornamentikk et vidt spenn. Grener og belter har helt ulike mønstre, men begge deler preges av vevens rette vinkler.

10 Tesselering Ordet tesselering kommer fra det latinske ordet tessela som er navnet på den lille kvadratiske steinen som ble brukt i romerske mosaikker

11 For å forstå tesselering og for å lære seg teknikken som ligger bak må vi nok se på matematikken og mer nøyaktig på temaet symmetri.

12 Aksespeiling Aksespeiling er det som skjer med en figur når vi betrakter den gjennom et speil. Blekkfigurer som vi kan lage ved å brette våte tegninger sammen vil også være aksesymmetriske.

13 samisk eksempel

14 Hvor mange akser finner du her?

15 Svaret er seks symetriakser.

16 Parallellforskyvningssymmetri
Parallellforskyvning kalles også for translasjon. Figurer med translasjonssymmetri er slik at figuren og en parallellforskjøvet utgave av figuren faller sammen.

17 Samisk eksempel.

18 Rotasjonssymmetri Her er det slik at den opprinnelige figuren og en kopi av figuren , som er rotert i en viss vinkel om et visst punkt (senter), faller sammen.

19 Samisk eksempel.

20 Punktspeilingssymmetri
Det er en rotasjon om 180º. Vi skal forlenge forbindelse mellom en punkt i figuren og punktspeilingssenteret O utover O og setter punkt like langt fra O som den opprinelige punktet ligger fra O. Hvis vi gjentar prosessen med alle punktene i figuren får vi punktsymmetrisk kopi av hele figuren.

21 Samisk eksempel

22 Sammensetning av symmetriavbildninger
Symmetriavbildninger kan også settes sammen, det vil si utføres etter hverandre. man kan for eksempel speile en figur om en gitt akse og så rotere den. Resultatet er en ny symmetriavbilding, en aksespeiling med en annen akse.

23

24 Samisk eksempel:

25 Spørsmål til ettertanke
Hva blir resultatet av sammensetninger av?:  - to rotasjoner med samme senter - to speilinger med samme akse - to speilinger med forskjellige akser - to rotasjoner med forskjellige senter. Eksperimenter deg frem med små figurer (trekanter, firkanter)

26


Laste ned ppt "Matematikk i samisk kultur"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google