Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Utdanningskonferansen 2000 Sandefjord, 28. januar: Fleksibel læring: Arbeidsplassen som.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Utdanningskonferansen 2000 Sandefjord, 28. januar: Fleksibel læring: Arbeidsplassen som."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Utdanningskonferansen 2000 Sandefjord, 28. januar: Fleksibel læring: Arbeidsplassen som læringsarena BI Fjernundervisning Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i arbeidsliv og læring Læring på arbeidsplassen - Kunnskapsledelse Eksempler på gjennomføring og metodikk Erfaringer

2 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Informasjons- og kommunikasjonsteknologien ”Internet changes everything - workstyle, lifestyle, business and learning!” (Bill Gates: Business at the speed of thought) ”Internet changes everything - workstyle, lifestyle, business and learning!” (Bill Gates: Business at the speed of thought)

3 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo BI: lavere og høyere grads studier etter- og videreutdanning doktorgradsstudier etablert 1943 stiftelse - 20 studiesteder 17.000 studenter 360 vitenskapelige 400 administrative 600 timeforelesere Fjernundervisningen: etter-/videreutdanning og organisasjons-interne program prosjekt 1989 egen enhet fra 92 1700 studenter 50 faglige 12 administrative Et landsdekkende høyskolesystem

4 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Historikk Elektronisk BBS-system Etablering 1999 1700 studenter 50 faglige Valg av internett som fremtidig plattform Obligatorisk internett Pilot-Internett Alle kurs på nett 199819961995198919971992 Pilot- Videokonferanse Videokonferanser

5 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Kursportefølje Bedriftsøkonomstudiet20 Grunnfag i markedsøkonomi20 Grunnfag i internasjonal markedsføring og ledelse20 Høyskolekandidatstudiet40 Høyskolekandidatstudiet for regnskapsførere40 Diplomkandidat i ledelse (Bachelor in Management)60 Grunnutdanning i ledelse10 Endringsorientert ledelse10 Grunnfag i helseledelse20 Spesialiseringer i diplomøkonomstudiet10 Prosjektledelse (GP1) 2 Prosjektledelse (GP23) 4 Intercultural Communication in English 4 Høyskolekurs/enkeltkurs 2

6 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Bedriftsinterne programmer Samarbeid mellom BI og organisasjon/bedrift om - kartlegging av kompetansebehov- valg av løsning - gjennomføring- evaluering Standard normalplan standard konsept Tilpasset ekstratemaer egne virtuelle klasserom Skreddersøm spesialutviklet med egen progresjon/ stoff/samlinger etc.

7 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo IKT’s rolle Arbeidsliv Internasjonalisering Økt konkurranse Endring i arbeidsinnhold, metoder og sysselsetting Arbeidsliv Internasjonalisering Økt konkurranse Endring i arbeidsinnhold, metoder og sysselsetting Kunnskapsledelse - den lærende organisasjon Evne til hurtig endring, Kontinuerlig fornyelse av kompetanse, intellektuell kapital som innsatsfaktor Kunnskapsledelse - den lærende organisasjon Evne til hurtig endring, Kontinuerlig fornyelse av kompetanse, intellektuell kapital som innsatsfaktor Informasjonsbearbeiding Arbeidsverktøy Styring- og ledelsesverktøy Telependling Lære for å bruke Informasjonsbearbeiding Arbeidsverktøy Styring- og ledelsesverktøy Telependling Lære for å bruke Læringsverktøy Bruke for å lære Læringsverktøy Bruke for å lære IKT

8 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Læring Lære for å bruke –Teknologi som tema Lære for å bruke –Teknologi som tema Bruke for å lære –Læring gjennom teknologi Bruke for å lære –Læring gjennom teknologi Teknologien skaper nye arbeidsmåter: Fra  PC som arbeidsverktøy  Passiv læring  Enveis forelesning  Klasseromsundervisning  Lærebok  Begrenset informasjons.tilgang  Tradisjonelle ferdigheter og kunnskaper Lære for eksamen Til  PC som redskap for læring  Aktiv læring  Toveis dialog - interaktiv læring  Individuell tilpasning/differensiering  Multi-media  Utvidet tilgang til kunnskapskilder  Selvstendig bearbeiding av informasjon til aktuell kunnskap Lære for arbeid og samfunnsliv

9 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Læring på arbeidsplassen En kontinuerlig prosess... (mer eller mindre ubevisst) Praksis og refleksjon gjennom praksis Opplæring skjer mens oppgaven utføres (bevisst og planmessig) Fagopplæringen: teori inn i den praktisk opplæringen på arbeidsplassen Kunnskapsledelse: internopplæring som en sentral satsning

10 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Kunnskapsledelse = et ledelsessystem som tar sikte på å utnytte og ivareta organisasjonens samlede kunnskap slik at den lærende organisasjon kan virkeliggjøres human-kapital: organisasjonens egen menneskekapital - intellektuelle kapital strukturkapital: organisatoriske systemer kunde-relatert kapital: eksternt miljø - brukere

11 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo..er dyktig i å skape, erverve og overføre kunnskap i organisasjonen og å tilpasse og endre sin atferd for å skape ny kunnskap og innsikt –systematisk problemløsning –forsøk med nye tilnærminger/metoder/perspektiver –læring fra egen erfaring –læring fra andres erfaringer og beste praksis –overføring av kunnskap raskt og effektivt i egen organisasjon ”Den lærende organisasjon”

12 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo - skape et støttende og åpent miljø og en kultur for å prøve og feile - godta at det er positivt med ulike oppfatninger - forstå at konflikter kan utløse kreativitet og føre til vekst! Synergier der ”alle eier løsningen” krever klare mål, rammer og regler for kreative prosesser, deling, samskaping og læring Lederen som veileder

13 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Fordeler ved fleksible læringsformer Bedriften Landsdekkende tilbud for store bedrifter Utdanning over hele landet for små Kostnadseffektiv gjennomføring Faginnhold/gjennomføring tilpasset bedriftens behov Progresjon tilpasset den enkelte målgruppe Muligheter for lokal tilpasning Samarbeid med tilbyder om utvikling av helhetlige kompetanseplanlegging

14 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Fordeler ved fleksible læringsformer Den ansatte Formalkompetanse - sertifisering Nye kunnskaper uten å være borte fra jobb Muligheter for kompetanse-oppbygning i jobben Bedre læringseffektivitet (individuell tilpasning, veiledning når det passer, læringsverktøy/ simuleringsverktøy, samarbeidsmodeller) Muligheter for å bygge nettverk (ved bruk av Internett, elektronisk kommunikasjon, fysiske samlinger etc.)

15 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Tradisjonell fjernundervisning Læremiddel- pakke 12345678910 Kasett Video Studieguide BrevEvt. Eksamen Selvstudium Veiledning/Retting

16 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Kombinert undervisning Samling/ intensiv- undervisning gruppearbeid EksamenSamling Fjernundervisning Innsendingsprogram Veiledning

17 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Fjernundervisning via Internett Samling Eksamen Elektronisk Informasjons-innhenting Innsendingsoppgaver Elektroniske oppgaver Simuleringer Case-løsninger Gruppediskusjoner Evt. Lokale studiegrupper Utsending bokpakke/ guider etc.

18 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Videokonferanser i undervisningen Evt. StartsamlingEksamen Toveis lyd/bilde- forelesning Evt. eksamens- samling Veiledning og undervisning på Internett Lokale studiegrupper Videoforelesning (opptak) med diskusjon Toveis lyd/bilde- forelesning tid Utsending bokpakke, guider etc.

19 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Fleksibel opplæring på arbeidsplassen Integrering av materiell, medier og undervisning i arbeidssituasjonen Selvstyrt aktivitet og styrt aktivitet som ledd i helhetlige planer Fra teoretisk kunnskap til praktisk anvendelse Læring på etterspørsel Deling av kunnskap Differensiering Fordypning Innhente informasjon Få demonstrert ulike løsninger Teste virkninger av alternativer løsninger Simulere virkelige situasjoner Lære å ta beslutninger Fleksibel læringssituasjon Jobbe med selvstudie-materiell Inter aktivitet Stille spørsmål etter behov Delta i gruppediskusjoner Kontakt og informasjon bedriften ansatte tilpasset opplæring samarbeidslæring

20 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Læringsstrategier Integrering av ulike metoder i opplæringen: Kunnskapsbasert læring Erfaringslæring Helhetlig læring Prosjekt-basert læring Problem-basert læring Samarbeidslæring

21 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Erfaringer Ny rolle: fra foreleser til veileder Pedagogisk utfordring Støtte læringsprosesser Skape aktivitet/motivasjon Beherske nye medier Balansere tilgjengelighet versus effektivitet Betjene store grupper: en til en, en til mange Endring lønn og insentiver Tar ansvar for egen læring i større grad Stiller høye krav til: Rask tilbakemelding Enkle og stabile systemer Ny arbeidsform Ny pedagogikk Økt nærhet til studenten Bedre service til kunden Faglige Administrasjon Studenter

22 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Effektivitet Læringsmessig Økonomisk Administrativt Effektivitet

23 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Fleksibilitet TID MEDIUM TEMPO STED individuell læringsosial læring asynkron synkron

24 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Helhet OrganiseringTeknologi Pedagogikk Anita Fjuk, UiO NFF-konferansen 1996

25 Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Utfordringer Utvikling, integrasjon, drift av teknologi Tilrettelegging av infrastruktur Standardisering av systemer Utvikling av vel-fungerende metodikk Opplæring av brukere og faglige Valg av medier og gjennomføring Evaluering Skape nettverk for læring


Laste ned ppt "Handelshøyskolen BI, Fjernundervisningen 2000, Rektor Tone Lømo Utdanningskonferansen 2000 Sandefjord, 28. januar: Fleksibel læring: Arbeidsplassen som."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google